Månedlige arkiver: oktober 2014

Utstyr ved Klinisk institutt 2

Roland JonssonKlinisk institutt 2 har et stort utvalg av både avansert og mindre avansert vitenskapelig utstyr. Offisielt tilhører alt utstyr som er tilgjengelig ved instituttet universitetet som helhet. Alle er velkommen til å bruke utstyret, men vi bør være vaktsom i forbindelse med dette. I tillegg er det visse regler som må følges – disse er ramset opp nedenfor.

Hovedregler for brukere som ønsker å benytte utstyr ved Klinisk institutt 2

• Alltid spør om tillatelse til å bruke utstyret før du begynner å bruke det.

• Kontaktinformasjon til hovedansvarlig for utstyret er notert på de ulike instrumentene eller ved inngangen til rommet hvor utstyret er tilgjengelig.

• Alltid pass på at man får nødvendig opplæring før bruk av utstyret.

• Alltid rapporter til hovedansvarlig for utstyret dersom problemer oppstår.

• Alltid registrer bruken av utstyret i loggboken som tilhører utstyret.

Den komplette listen over utstyr tilgjengelig på instituttet finnes her:

Det er viktig for oss at lister for nytt utstyr holdes oppdatert. Når du har mottatt nytt utstyr, vennligst rapporter dette til Kjerstin.Jakobsen@k2.uib.no

Ønsker for nye instrumenter/nytt utstyr kan også sendes til Kjerstin.Jakobsen@k2.uib.no

Vær obs på at utstyr som ligger under de tre kjernefasilitetene ved instituttet er under overoppsyn av ansatte ved kjerneavdelingen og ligger under kjerneavdelingens egen administrasjon.

Lykke til med alle tekniske detaljer

Roland

HMS runder på K2 desember 2014

Advarsel skiltHMS-runde er en fysisk gjennomgang av lokaler, utstyr og arbeidsmetoder for å kartlegge fare for sykdom og skade på personell, miljø og materiell og vurdere behov for tiltak. Forhold som har betydning for brannvern og ytre miljø (t.d. farlig avfall og utslipp) skal også vurderes. Eksempler på forhold som skal kartlegges er feil og mangler på møbler og utstyr, sjenerende støy, mangelfull belysning, redusert luftkvalitet, varme, dårlig orden og renhold eller blokkerte rømningsveier.

Det vil bli gjennomført HMS- runder på K2:
2. desember kl 1300 til 1600 i Lab bygget.
3. desember kl 0900 til kl 1100 på Barneklinikken
8. desember 1000 til 1200 på Kvinneklinikken.

Linker til sjekklistene som skal gjennomgås finner du her

Alle forskningsgruppene må gå igjennom sjekklisten, og melde inn og følge opp evt avvik.
Uke 46 er deadline for innlevering av skjema til Irene Hjelmaas

Det er lovet en psykososial arbeidsmiljø undersøkelse i begynnelsen av 2015, i regi av HMS- avdelingene

Faglig-pedagogisk dag 6. februar 2015

Kontor for etter- og vidareutdanning inviterer alle fagmiljøa ved UiB til å kome med forslag til innlegg på fagdagen. Innlegga kan ha form som ei ordinær forelesing på ein til to undervisningstimar, men fagmiljøa kan òg velje å sette saman forelesingsrekker eller miniseminar innan eit fagområde eller tema. I den vidaregåande skulen blir det undervist i eit mangfald av fag ved ulike utdanningsprogram med mykje tverrfagleg prosjektarbeid, og emne frå fagområde ved alle fakultet og faglege einingar er difor aktuelle som forelesingstema. For mer informasjon

Frist for innmelding av innlegg er 20. november. Innlegga meldes inn via denne lenka

Nyhetsbrev fra organisasjonsutviklingsprosjektet ved UIB

forsidecollage_2Universitetet i Bergen har satt i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt for å utvikle de sentraladministrative tjenestene, og har som abisjon at alle ansatte skal ha god kjennskap til prosjektet. Prosjektets nettsider utgjør en hovedkanal for informasjon til ansatte. I tillegg er det sendt ut nyhetsbrev om prosjektet som du kan lese her 

Vis frem dine forskningspresentasjoner fra 2014

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2014. Det vil bli posterutstilling i Vestibylen på Haukeland Universitetssykehus 26.-30.01.15, og muntlige presentasjoner 29.01.15. De beste presentasjonene belønnes med premie! For mer informasjon.

Påmeldingsfrist er 1. desember 2014.

Styrer vi systemet eller er vi dets slaver? – noen tanker i forkant av HMS-seminaret

Eystein 2Neste uke arrangeres K2 sitt HMS seminar, forhåpentligvis kommer du dit for å lære om samarbeid og arbeidsglede – viktige faktorer for at K2 skal være en god arbeidsplass.

Jeg holder akkurat nå på å lese Sapiens – a Brief History of Humankind skrevet av den Israelske historikeren Yuval Harari ved Hebrew University. Den gir en fascinerende gjennomgang av Homo Sapiens – det vise mennesket – sin historie; eller som Harari kaller oss; The deadliest species in the annals of biology.

En av de store omveltningene i vår historie er jordbruksrevolusjonen som fant i Midt-Østen ca 12000 før Jesu fødsel. Før det var Homo Sapiens en jakter og samler som forflyttet seg dit maten fantes. Jordbruksrevolusjonen skjedde ved at hvete ble kultivert og dyrket. Tradisjonelt fremstilles dette som et stort fremskritt, men Harari stiller spørsmålet: var det mennesket som tok kontrollen over hveten eller var det hveten som tok kontrollen over mennesket? Jordbruksrevolusjonen førte til at Homo Sapiens ble bonde og bofast, men han måtte jobbe mer og hardere – så, luke, gjødsle og vanne under ubarmhjertig sol. Fra å være et relativt fritt individ som kunne forflytte seg og samle og jakte seg til et variert kosthold, ble kosten nå mer ensidig og han ble mer sårbar for hvordan klima og vær påvirket avlingene. Dette ga tidvis malnutrisjon, hungersnød og død; uvante, repetitive og ufysiologiske arbeidsoppgavene ga belastningsskader. Den store fordelen var imidlertid høy matproduksjon som gav mat til å mette mange munner; byer og samfunn som vokste opp rundt åkerlappene, men med dem kom epidemier og kriger. Fremskrittet som raskt viste seg å være helt irreversibelt, hadde en rekke negative effekter.

Man kan dra mange paralleller til nyere historie. Da jeg startet forskning som student hadde vi hverken pc, www eller e-post, noe som i dag er uunnværlige hjelpemidler(?). Før skrev man brev når man hadde noe viktig på hjertet. Nå spyr vi alle ut e-poster i et stadig økende tempo og omfang. Er vi herrer over IT-revolusjonen eller er vi blitt dens slaver? – og hvordan påvirker dette HMS på vår arbeidsplass.

Dette er noe vi kanskje kan tenke på mens vi venter på HMS-seminaret 05. November.

Vell møtt!

Eystein Husebye

Fungerende instituttleder

DISPUTASER UKE 44

slettomGrete Slettom disputerer for Ph.D graden mandag 27. oktober 2014.
Prøveforelesning: Mandag 27. oktober 2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: “Treatment of acute myocardial infarction. How could patient outcome be further improved?”
Disputas: Mandag 27. oktober 2014 kl. 12:15
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “A systematic approach to the use of insulin to prevent reperfusion injury in porcine ST-elevation myocardial infarction”
1. opponent: MD, PhD Jose PS Henriques, Academic Medical Center, Amsterdam, Nederland
2. opponent: Professor Rune Wiseth, NTNU, TrondheimOppslag og pressemelding
Oppslag  og pressemelding Grete Slettorm

Global-Dagens_medicin_norge-Bilder-Portretter-Vegard Skalstad Ellensen 250Vegard Skalstad Ellensen disputerer for Ph.D graden mandag 27. oktober 2014.10.20
Prøveforelesning: Mandag 27. oktober 2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: “Perifer arteriesykdom i et globalt perspektiv. Hvordan endres epidemiologiske forhold og behandling?”
Disputas: Mandag 27. oktober 2014 kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Intimal hyperplasia. Experimental and clinical studies”
1. opponent: Professor Martin Björck, Uppsala Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Truls Myrmel, Universitetet i Tromsø
Oppslag  og pressemelding

Norsk nobelpris i medisin

Eystein Husebye6. oktober fikk vi den meldingen at ekteparet Moser ved NTNU sammen med den Britiske nevrobiologen John O’Keefe var vinnere av årets nobelpris i fysiologi eller medisin – en fabelaktig bragd av målrettede og innovative forskere. I en artikkel På Høyden 8. oktober får vi et lite innblikk veien fram til nobelprisen. Det er ikke bare forskningen til Moser & Moser som har vært målrettet; forskningsledere, forskningsrådet og kunnskapsdepartementet har sammen med Kavlistiftelsen satset penger – nærmere 600 millioner til nå.

Men dette har ikke bare handlet om penger. Gode rammebetingelser har vært avgjørende uttaler May-Britt Moser. En av disse handler om midlertidighet og hun spør: hvor gode hadde Rosenborg vært om alle spillerne hadde fast jobb? Hun mener midlertidighet må være hovedregelen i toppforskning. De beste forskningsmiljøene karakteriseres av mobilitet. Bare de beste skal få sjansen som gruppeledere. Hennes konklusjon er at Norge trenger å innføre det amerikanske «tenure track» systemet som innebærer at unge gruppeledere får 5-7 år til å kvalifisere seg til en fast stilling. Det innebærer også at ikke alle vil komme gjennom nåløyet på de beste institusjonene.

Nå inviterer kunnskapsminister Rød-Isaksen til dialog med Universitetene. Det gir mulighet til å komme med innspill som kan øke mobilitet og spisset satsning på talenter. Forhåpentlig drøyer det ikke 113 år til neste gang norske forskere som arbeider i Norge får Nobelprisen.

Eystein Husebye

Fungerende instituttstyrer

Nye publikasjoner

Uke 42/2014.

Sex differences in cardiovascular outcome during progression of aortic valve stenosis.
Cramariuc D, Rogge BP, Lønnebakken MT, Boman K, Bahlmann E, Gohlke-Bärwolf C, Chambers JB, Pedersen TR, Gerdts E.
Heart. 2014 Oct 9. PMID: 25301859

Basert på siste ukes søk påDepartment of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til olivera.bozickovic@k2.uib.no.

Ferdighetstrening i medisinerstudiet

Eva GerdtsDet er elgjakt og skolens høstferie, og praktiske ferdigheter kommer antakelig til nytte i begge sammenhenger. Også i profesjonsutdanningen medisin er det viktig med trening av praktisering av ferdigheter. Mange av disse kunne tidligere læres under turnustjenesten, men må nå inkorporeres i profesjonsstudiet. Nasjonal ferdighetsliste er under utarbeiding og vil gi føringer for hvilke ferdigheter som skal læres i medisinerstudiet også hos oss. Men det er vi som faglærere som må organisere, legge til rette for og kvalitetssikre ferdighetslæringen.

Praksisperiodene ved de samarbeidende sykehus er viktig arenaer for ferdighetslæring, likeså ferdighetslaboratoriet. 17.09.14 gjennomførte vi et møte om harmoniserte krav til ferdigheter som skal læres i 3. indremedisinske termin, og nytt felles tjenestekort med ferdighetskrav er under utarbeiding og skal innføres fra vårsemesteret 2015. Husk, krav til oppfylt tjeneste er sammen med eksamen det som styrer studentenes læring og trening. I samarbeid med K1 blir det nå etablert en faggruppe med ansvar for utvikling av opplæringstilbudet ved ferdighetssenteret. Leder er førsteamanuensis Steinar Skrede. Har du tanker om hvilke ferdigheter som må trenes i relasjon til din egen undervisning eller i ditt fagområde? Da bør du ta dette opp til diskusjon i ditt fagområde.

Velkommen til gjesteforelesning om utvikling av kreftmedisiner

3Foreleser: Assoc. Professor Yousef Najajreh, Al-Quds University, East Jerusalem

Tittel: Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Pyrimidine and Pyrazine. Derivatives for Modulation of Kinase Activity

Vert: Professor Bjørn Tore Gjertsen, K2

Sted: BBB, Auditorium 4

Tid: Tirsdag 14. oktober, kl 14.30
Les mer her

Miniseminar om prosjekter for mutasjonsanalyser av sarkomsvulster som utgangspunkt for individualisert behandling.

NCGC (National Cancer Genetics Consortium, ledet av Ola Myklebost) samarbeider med klinikere for å kartlegge mutasjoner og molekylærbiologiske mekanismer som kan danne utgangspunkt for individualisert målrettet behandling ved ulike tumortyper. En nasjonal kartlegging av mutasjoner ved høygradige sarkom (NoSarC) står for tur. En av NCGC sine internasjonale samarbeidspartnere er professor David Thomas, direktør for The Kinghorn Cancer Institute ved The Garvan Institute for Medical Research i Sydney, Australia. David Thomas er en velrennomert onkolog med engasjement i både klinisk, molekylær- og cellebiologisk forskning.

Ola Myklebost ønsker å invitere alle onkologer ved Kreftavdelingen/barneklinikken, legene ved forskningsposten, samt medlemmene i sarkomgruppen ved HUS til et miniseminar med David Thomas. Ola Myklebost vil holde en kort introduksjon om NoSarC. Deretter vil David Thomas holde foredrag om International Sarcoma Kindred Study (en global genetisk, biologisk, epidemiologisk og klinisk kartlegging av spørsmål omkring arvelighet ved sarkom) samt om en ny persontilpasset strategi for klinisk utprøvning ved sjeldne kreftformer der det er svært vanskelig å bevise effekt av medikamenter rettet mot spesifikke egenskaper ved svulster med bestemte mutasjoner.

Tid og sted: Mandag 13.oktober kl 10-12, Laboratoriebygget, 6. etasje, møterom 6.1 og 6.2

Referat fra internseminar ved KG Jebsen-Senter for Diabetesforskning

KGJ gruppen mars 2014. Sv-Hv.JPGHvert halvår arrangerer KG Jebsen-Senter for Diabetesforskning et dagsseminar for alle som er tilknyttet senteret. Internasjonalt samarbeid var fokus for seminaret 25. september.
Det er blitt tradisjon å holde seminaret i Urdihuset. I hyggelige omgivelser møtes medlemmer for å diskutere og dele forskningserfaring for å nå et felles mål, å fremme  diabetesforskning.
Seminaret ble åpnet av professor Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering ved Universitetet i Bergen. Hun gav en fin oversikt over hvilke samarbeidsavtaler UiB har med andre institusjoner i verden, og hvilke muligheter som finnes for finansiering og etablering av internasjonalt samarbeid både innen utdanning og forskning.

Deretter fulgte flere inspirerende innlegg fra professor Pål. R. Njølstad, postdoktor Simon Dankel, professor Anders Molven og førsteamanuensis Jørn Sagen som alle har hatt et eller flere forskningsopphold i USA, ved bl.a. Broad Institute of Harvard and MIT, Harvard Medical School, University of Chicago og Baylor College of Medicine. De delte sine erfaringer, både på det profesjonelle og det personlige plan. Alle understreket viktigheten av å reise ut for å få inspirasjon og nye ideer, etablere samarbeid, få tilgang til nye materialer og ikke minst å møte nye mennesker. De gav også eksempler på hvordan tilfeldigheter kan føre til gode samarbeid og tilslutt publikasjoner i anerkjente tidsskrifter som Nature, Cell og PNAS.

Les videre

Norskkurs for tilsette ved UiB og deira ektefeller/partnarar

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ønsker å informere om at søknadsskjemaet for Norskkurs for tilsette ved UiB og deres ektefeller/partnere for våren 2015 er åpent! Tilsette må ha et tilsettingsforhold på minst 6 månadar i full stilling for å søke. Det gis garanti om kurstilbod til tilsette/partnere som søker innen fristen 1. november.
For mer informasjon og søknadsskjema

Utlysning av midler til utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA

SIUSenter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er ei nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. SIU lyser ut midler til utdanningssamarbeid mellon norske aktører og aktører i Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Utlysningen har tre kategorier:
• Long term cooperation – fireårige prosjekt som kan få støtte på opp til 2.000.000 totalt i prosjektperioden (2015-18).
• Limited cooperation activities – toårige prosjekt som kan få støtte med inntil 300.000 totalt.
• Preparatory visits – reisestøtte for søkarar med partnarar i Japan eller Sør-Korea, inntil 70 000.

Søknadsfrist onsdag 5. november 2014. For mer informasjon

En siste takk fra avtroppende redaktør

Ukens K2Nytt er min siste som redaktør. Fra neste uke vil Ida Wergeland ta over styringen av redaksjonen. I den anledning vil jeg gjerne si noen ord.

Jeg begynte som medredaktør i IFI-info høsten 2012, med ansvar for publikasjonene, og tok over som redaktør høsten 2013. I de to årene jeg har vært i redaksjonen har det skjedd tre store endringer med nyhetsbrevet vårt. De to første ble hovedsakelig gjennomført av K2Nytts forrige redaktør, André Sulen.

Først fikk vi opprettet en engelsk versjon av nyhetsbrevet, noe som i praksis doblet arbeidsmengden i redaksjonen, men var en stor forbedring med det at våre internasjonale kolleger og studenter nå fikk bedre muligheter til å følge med på det som foregår på instituttet.
Så fikk vi en omorganisering av hele fakultetet ved nyttår 2012/2013. Dette førte til at IFI-info ble til K2Nytt. Sammensmeltingen i et institutt av forskningsgrupper som tidligere var på forskjellige institutter gjorde at vi fikk inn flere synspunkter på hvordan nyhetsbrevet burde være. Vi har prøvd å gjøre K2Nytt til et nyhetsbrev for alle, uansett hvilket institutt de tilhørte før omorganiseringen, og jeg håper vi har lyktes med det.

I høsten 2013 fikk vi den tredje store endringen. Serveren hvor K2Nytt (og IFI-info) tidligere ble lagret ble lagt ned og vi måtte finne en ny måte å lage nyhetsbrevet på. Vi gikk da over på et bloggformat ved bruk av WordPress. Selve overgangen var et ganske omfattende arbeid, men for redaksjonen var det til sist en stor forbedring i forhold til det gamle PDF-formatet, da selve redigeringen av K2Nytt ble veldig mye lettere og mer effektivt. Samtidig er bloggformatet mye mindre fleksibelt, og vi har dessverre ikke fått det til å se ut akkurat som vi ønsket. Forhåpentligvis er det noe som kan forbedres i fremtiden.

Til slutt vil jeg si noe om selve redaksjonen. Det totale arbeidet med å lage K2Nytt tar mellom 1,5-3 dager per uke. Dette arbeidet er fordelt på en gjeng dyktige medarbeidere. Redaktøren og Kristian Jensen skriver og oversetter tekstene, Lars Emil Mossefinn og Klaus Rehberg legger tekstene ut på nettet og finner passende illustrasjoner, Olivera Bozickovic tar seg av publikasjonene og legger inn PhD-comics (K2Nytts ukentlige høydepunkt), Irene Lavik Hjelmaas holder styr på sakene i overtrekksmenyen og hjelper til ved nødvendighet. I tillegg samler Corina Guder sammen søknadsfrister og møter/kurs av interesse for instituttets ansatte og studenter. Vår nye redaktør, Ida, har vært en ekstra back-up ved sykdom og annet fravær. Jeg vil gjerne takke dere alle for alt det gode arbeidet dere har gjort i året som har gått, og for å ha gjort jobben som redaktør morsom og givende!
I tillegg vil jeg takke leserne for tålmodighet, tips til nye saker og gode konstruktive tilbakemeldinger!

Da gjenstår det bare å ønske Ida lykke til som redaktør i månedene fremover!

Christine Haugen
Avtroppende redaktør av K2Nytt

Valg av verneombud

Innenfor verneområdet til klinisk institutt 2 skal det velges 4 verneombud (to fra lab bygget, en fra kvinneklinikken og en fra barneklinikken). I tillegg trengs to varaverneombud. Oversikt over verneområdene og nåværende verneombud finnes på UiBs Ansattsider, under Verneombud. Alle ansatte innenfor et verneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det aktuelle verneområdet, har rett til å foreslå kandidater. Forslag til kandidater til verneombud og varaverneombud sendes skriftlig på eget skjema til Synnøve Myhre innen tirsdag 21. oktober. Det endelige valget skal være holdt innen tirsdag 11.november. For mer informasjon om prosessen.