Kategoriarkiv: Forskningsgrupper K2

Invitasjon til undersøkelse om kritisk tenkning

Invitasjon til undersøkelse om kritisk tenkning
Kjære undervisere ved K1,

Vi ønsker å invitere dere til å delta i en viktig undersøkelse knyttet til kritisk tenkning. Dette forskningsprosjektet har som mål å forstå undervisernes perspektiver og tilnærminger til kritisk tenkning i medisinsk utdanning.

 

Hva handler undersøkelsen om?

Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter å gjennomføre og består av 5 åpne spørsmål. Vi ønsker å høre deres tanker om hvordan kritisk tenkning kan integreres i undervisningen, hvilke metoder dere bruker, og eventuelle utfordringer dere møter.

 

Hvordan delta?

Dere finner undersøkelsen her: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=E5Z7JGURL5C2

Anonymitet og personvern:
Vi forsikrer dere om at undersøkelsen ikke ber om personlig informasjon, og vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger. Svarene vil bli behandlet konfidensielt.

 

Ansvarlige for forskningsprosjektet

Dette forskningsprosjektet består av følgende personer:

Jonathan Soule (bioCEED, UiB)
Cecilie Boge (UiB læringslab)
Pascal Schaldach (Leibniz University Hannover/BIO UiB)
Jorun Nylehn (BIO, UiB)

Vi setter stor pris på deres deltakelse og ser frem til å lære mer om deres perspektiver på kritisk tenkning i undervisningen!

Med vennlig hilsen,

Forskningsprosjektteamet

Forskningsgrupper K2: Forskning på hjertesykdom hos kvinner

 

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner uib.no/kvinnehjerte driver med forskning på kjønnsforskjeller i hjerte- og karsykdom og er en nettverksarena for forskere med interesse for temaet. Ideen til senteret hadde senterleder Professor Eva Gerdts hatt i en årrekke, men det var først etter at Hjertefondet ved Universitetet i Bergen tok kontakt at arbeidet for alvor skjøt fart. Etter å ha mottatt finansiering fra Hjertefondet, Bergen Sanitetsforening, Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation ble senteret etablert i juni 2020. Senteret ligger i 9.etasje i Laboratoriebygget og administreres under Klinisk institutt 2.

Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men senteret er også en nettverksarena for forskere og stipendiater. Senteret arrangerer også seminarer og driver undervisning. Målsetningen med senteret er å jobbe for økt ressurstilførsel til forskningsfeltet, samt å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest.

Senterleder Professor Eva Gerdts er en pioner innen forskning på hjertesykdom hos kvinner, noe hun mottok Hjerteforskningsprisen for i 2022. Senterets ledergruppe ledes av seniorforsker Helga Midtbø. I tillegg er en rekke andre forskere og stipendiater tilknyttet senteret.