Kategoriarkiv: 2024

Tar du en for laget?

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Sommeren står for døren og i denne siste lederen før ferien ønsker jeg å komme med noen betraktninger om økonomi og kultur.

K2 sin økonomi kunne i starten av året ligne et fly i stup mot bakken, men med iherdig innsats har vi lykkes å rette opp flyet. Vi taper ikke lenger høyde og ligger nå an til å lande på det budsjetterte underskuddet. Mange har jobbet iherdig for å få dette til, ikke minst Maria Holmaas og Beate Bernes. I tillegg har vi fått god hjelp av fakultetsledelsen.

Fremover blir jobben å vinne høydemeter og bli kvitt underskuddet med de tiltakene jeg tidligere har skissert; mer forskning på mindre areal, mer undervisning med færre folk, flere EU og NFR-prosjekter og mindre andel 0-dekninsbidrag, omstrukturering, eventuelt nedleggelse av kjernefasiliteter.

Skal vi få dette til må alle være villig til å «ta en for laget». Det betyr at arbeidsoppgavene og byrdene må fordeles jevnere enn det som er tilfellet i dag. Det er ikke opp til den enkelte å bestemme alle sine arbeidsoppgaver. Som underviser på universitetet kan du ikke si at, nei jeg vil ikke påta meg oppgaven som Ugle, eller jeg vil bare undervise på mitt smale spesialområde- resten får de andre ta seg av. Alle innen et fagområde må dele på Ugleoppgaven, du må kanskje vie litt mer tid og innsats til å fornye undervisningen og påta deg undervisningsoppgaver og komiteoppgaver som du ikke er helt familiær med – da blir arbeidsoppgavene jevnere fordelt.

Siden jeg også jobber på Medisinsk klinikk, får jeg anledning til å oppleve en annen organisasjon. Hver morgen samles avdelingen til morgenmøte med rapport fra vaktdøgnet og de enkelte enhetene. Man kan tenke at det går bort mye tid til et slikt felles møte, men dette møtepunktet skaper et samhold og en lagfølelse som gir seg utslag i at man tilbyr hjelp når noen er beit for folk eller trenger en ekstra hånd til å løse en oppgave – det blir mer vi enn jeg. Nå er K2 en annen type organisasjon og jeg mener ikke at vi skal ha morgenmøter, men lagånden på Medisinsk klinikk er noe vi trenger å tilegne oss for å komme å yte mer og trives bedre.

Så får alle bruke sommeren til å tenke gjennom hvordan man kan bidra til en bedre lagånd; spør ikke hva instituttet kan gjøre for deg – spør hva du kan gjøre for instituttet.

Helt til slutt, professor Silke Appel blir ny instituttleder og tiltrer så snart det er praktisk mulig, vi gratulerer og ønsker henne lykke til med arbeidet.

God sommer

Eystein Husebye

Norwegian Cancer Society’s Qualification Projects – Accelerating Research Outcome and Patient Impact

The Norwegian Cancer Society’s (NCS) aim is to prevent and fight cancer, and to ensure the best quality of life for patients and their families. Through research, prevention, information, support, advice, and lobbying, we fight cancer locally, nationally and globally. The NCS provides a considerable amount of all direct funding for cancer research in Norway, thus contributing to promoting a research environment of top international standard in the country. Furthermore, nurturing innovation and promoting novel ideas play a crucial role in advancing cancer research and enhancing patient outcomes.

Research findings frequently serve as the foundation for multiple potential commercial applications. In a qualification project, the primary objective is to thoroughly explore and pinpoint the most promising commercial application prospects, including service innovation. This initial investigation lays the groundwork for subsequent technology verification and development. Promising research and innovative solutions often take too long to reach patients. The NCS aims to accelerate this process, particularly for those applications with high patient benefit. This call focus on increasing the innovation potential of projects funded by the NCS (from 2016-2023).

Project duration:  3 months to 12 months – First/last possible start date 01.01.2025/01.07.2025
Funding scale: 200 000 to 1 000 000 NOK
Total amount of call: 8 MNOK
Application deadline: 15 October 2024 at 13:00

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1622/details

ISIDORe services

ISIDORe project is going under its third and last year of implementation (ending January 2025) and EATRIS is offering the last set of REGULATORY & IMMUNOMONITORING TNA (trans-national access) services at NO COST!

IDORe project: services for infectious disease outbreak research

We advance pandemic preparedness with free services for researchers.

isidore-project.eu

How to get these services?

 1. Select a call that matches your research line: https://isidore-project.eu/calls/
 2. Select an EATRIS service:
  1. https://isidore-project.eu/services/immuno-monitoring-profiling/
  2. https://isidore-project.eu/services/regulatory-advice-trial-preparation-access-to-european-clinical-trials/
 3. Proceed with the pre-application process through the ISIDORe webpage and get your ISID_XXXX code
 4. Prepare your full application (download the Word form) for requesting EATRIS services and follow instructions here: https://eatris.eu/projects/integrated-services-for-infectious-diseases-outbreak-research/

Beste Poster på Fakultets forskningsdag.

Foto: Ramune Midttveit

Gratulerer til felles vinnere av posterprisen på fakultetets forskningsdag 18 juni: Thomas Aga Legøy, Kira Höffler og Solveig Løkhammer

Thomas Aga Legøy med; “Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals During Differentiation of HNF1A-MODY SC-islets has an Adverse Effect on Cell Fitness.”

Kira Höffler med; “Epigenetic Markers of Response to Psychotherapy in OCD.”

Solveig Løkhammer med: Adverse Health Effects of Childhood Maltreatment: Evidence from Genetic-Environmental Inference in >900.000 Adults.”

En inspirator og gledesspreder

Håvard Søiland døde 5. juni, 61 år gammel. En anerkjent lege og forsker med et stort hjerte for mange har gått bort. Foto: Svein Lunde

Det er med stor sorg vi melder om bortgangen til professor Håvard Søiland. Han ble 61 år. Søiland var overlege og forsker ved Stavanger universitetssjukehus og professor i endokrin kirurgi ved Universitetet i Bergen (UiB). Han var utdannet som bioingeniør før han begynte å studere medisin. Etter fullført medisinstudium ved UiB i 1991, var han turnuslege i Stavanger og Hjelmeland. Søiland engasjerte seg også internasjonalt. Han tok utdanning i tropemedisin i Liverpool i 1995, og arbeidet tre år i Etiopia. Han opparbeidet seg bred klinisk erfaring og ble spesialist i både gynekologi og i bryst- og endokrin kirurgi. Søiland disputerte for doktorgraden ved UiB i 2008, og ble utnevnt til professor i endokrin kirurgi ved UiB i 2011.

Håvard Søiland veiledet flere doktorgradsstudenter, etablerte forskningsgruppen for brystkreft ved SUS og engasjerte seg i styrene av Norsk forening for bryst og endokrin kirurgi og Norsk brystkreftgruppe (NBCG). Han bidrog sterkt til etablering av flere forskningsbiobanker. Dette har gitt grunnlag for flere viktige forskningsprosjekt, bl.a. med søkelys på tidligere diagnose og bedre behandling av pasienter med brystkreft, og har bidratt til utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid. I 2022 ble han derfor tildelt forskningsprisen ved SUS. Hans dedikasjon til sitt fag og bidrag til forskning vil fortsette å ha en innvirkning i mange år fremover.

Søiland var kjent for sin evne til å formidle komplekse ideer på en forståelig måte, og hans lidenskap for sitt fagfelt smittet over på alle som hadde gleden av å lære av ham. Håvard var alltid villig til å hjelpe studenter, kolleger, familie og venner, og ikke minst pasientene. Han satte alltid menneskene rundt seg først.

De senere årene fikk Søiland økende interesse for sjakk, og han kombinerte to av sine store interesserer i initiativet ¨Slå brystkreft sjakk matt¨ som var et samarbeidsprosjekt med Norway Chess. Dette fikk stor oppmerksomhet. Søiland formidlet et personlig engasjement for forskning på brystkreft. Flere av hans nærmeste var rammet av sykdommen, og han var åpen om hva dette hadde betydd for ham.

Vi vil huske Håvard for hans dedikasjon, hans lidenskap for læring og hans evne til å inspirere og samle folk rundt seg. Han vil bli dypt savnet av alle som hadde gleden av å kjenne ham. Våre tanker går til hans nærmeste familie. Vi deler deres sorg og sender vår dypeste kondolanse. Fred være med Håvard Søilands minne.

Gunnar Mellgren, Thomas Helland, Kristin Jonsdottir og Emiel Janssen

På vegne av kollegaer og venner ved Stavanger Universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Sunn økonomi – Vi kan gå styrket ut av dette!

Prosjektet “Sunn økonomi” ble satt i gang i januar i år. Mandatet prosjektgruppen fikk var å se på både inntjeningsmuligheter og innsparingsmuligheter i fakultetet.

Nå har prosjektgruppen levert en rapport, som blir behandlet i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, onsdag 19. juni. 

Instituttleder ved Klinisk institutt 1, Christian Vedeler, leder prosjektgruppen. Det de blant annet har sett på, er hvordan fakultetet kan tjene mer penger. Det er penger å hente blant annet i avlagte studiepoeng.

Fakultetet arrangerer to allmøter for å informere  om rapporten:

Les mer: https://www.uib.no/med/171463/%E2%80%93-vi-kan-g%C3%A5-styrket-ut-av-dette

UiB Innovasjonsfestival: from research to changing lives

UiB Innovasjonsfestival er en møteplass for forskere, studenter, innovatører og næringslivet fra regionen som ønsker å utforske hvordan forskning kan omsettes til reelle samfunnsendringer.

20.09.2024 – 09.00–14.30

Læringsarena, Nygårdsgaten 5, Bergen

Påmelding for studenter og ansatte ved UiB

Årets UiB Innovasjonsfestival gir innsikt i bredden av innovasjon som kommer fra universitetet og utforsker aktuelle problemstillinger rundt innovasjon, som for eksempel hvordan man kan balansere publisering med beskyttelse av immaterielle rettigheter og hva er UiBs rolle når det gjelder grønn omstilling i regionen.

 • Påmelding for ansatte og studenter ved UiB her
 • Påmelding for deltakere utenfor UiB her.

Meld deg på slik at du får lunsj og snacks, ellers er det også mulig å komme uten påmelding

Som en del av InnovasjonsukenOPP og Forskningsdagene, fremmer Innovasjonsfestivalen samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor for å skape banebrytende løsninger.

https://www.uib.no/innovasjon/171156/uib-innovasjonsfestival-research-changing-lives

Disputas – Karen Rosnes Gissum | 28. juni 2024

Prøveforelesning:      Fredag 28. juni 2024 kl. 09.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Shared decision making: What is it, how can it be practiced, and what is the latest research in this field?»

Foto/ill.: Katrine Sunde

Disputas:                     Fredag 28. juni 2024 kl. 11.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Unveiling the Complexities: Patients’ and Healthcare Providers’ Perspectives on Understanding and Managing Ovarian Cancer»

 

 1. opponent: Professor Karina Dahl Steffensen, Syddansk Universitet
 2. opponent: Professor Simen A. Steindal, VID vitenskapelige høgskole
 3. medlem av komiteen: Professor Tone Merete Norekvål, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anagha Joshi.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Christiane Helgestad Gjerde | 24. juni 2024

Prøveforelesning:      Mandag 24. juni 2024 kl. 09.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Extracellular Matrix (ECM) Remodeling in tissue Homeostasis and Disease – Modeling and Measuring Dynamic ECM Changes and Implications for Development of New Therapeutic Approaches’»

Foto/ill.: Ingvild Constance Festervoll Melien

Copyright: Ingvild Constance Festervoll Melien

Disputas:                     Mandag 24. juni 2024 kl. 11.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Development of Advanced 3D Ovarian Carcinoma Models – Using a Decellularized Peritoneal Scaffold to Model the Extracellular Matrix»

 

 1. opponent: Ph.d. Oliver Pearce, Queen Mary University of London, Storbritannia
 2. opponent: Ph.d. Heini Lassus, Helsinki University Hospital, Finland
 3. medlem av komiteen: Forsker Agnethe Engelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Åse Raddum

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

DigitalHelse2024

DigitalHelse2024 ble nylig arrangert i Bergen. Dette er tredje gang denne konferansen, med Helse Bergen, Høyskolen i Bergen og Alrek Helseklynge som arrangører, går av stabelen. Årets konferanse var fulltegnet, med 700 deltakere. Tema var, som det ligger i tittelen, utvikling og implementering av digitalisering i helsevesenet, som er høyst relevant for mye av virksomheten ved K2.

Mange hadde nok forventninger om at konferansen skulle gi svar på hvilken retning digitaliseringen går i, og hva som er «det neste store». Hvor skal vi når ChatGPT ikke lengre er en nyhet som kan gi deg vaffel-oppskrift og litt morsomme svar på dine enkle spørsmål, og det ikke lengre er oppsiktsvekkende at digital billedanalyse kan korte ned svartiden på radiologiske undersøkelser? Svaret kan nok oppsummeres med at det kommer, og det går fort. Det er vanskelig, også for de som jobber med digitalisering til daglig, å se hva de neste par årene vil bringe på et konkret plan. Ett tema som pekte seg ut var pasientnære data, samlet inn gjennom digitale kanaler, der kanalen ikke bare brukes i datainnsamling – men også mer aktivt i behandling, for eksempel for å formidle informasjon eller fange opp pasienter som trenger intensivert oppfølgning.

Utfordringene er kanskje lettere å gripe. Vi må ha hånden på rattet, delta i utviklingen og ikke vente på teknologi som kommer. Pasientsikkerhet og personvern blir fort et tema, nært knyttet til datainnhenting og -tilfang f.eks. i samarbeid med kommersielle tjenester. Finansiering, politiske incentiver og en jungel av firma, apper og tjenester som kommer på markedet med ulik grad av kvalitetssikring er andre stikkord.

Det er viktig å ha med seg at ikke bare klassiske produkter, men også tjenester og prosesser kan inkluderes i tenkningen omkring digitalisering og innovasjon. Uansett blir det krevende, men avgjørende å holde seg oppdatert når utviklingen raser av gårde. Oppsummert tror jeg digitaliseringen og økende bevissthet omkring dette kan gjøre veien fra forskning til implementering kortere – men fremdeles er det litt vanskelig å gripe akkurat hvordan det skal skje.

Silje.

Barnelege og diabetesforsker Oddmund Søvik er død

Foto: Privat

Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at professor emeritus Oddmund Søvik har gått bort. Hans liv og karriere har vært preget av enestående innsats innenfor barnemedisin og diabetesforskning, sammenvevd med en omfattende interesse for ulike samfunnsspørsmål.

Oddmund Søvik var født i 1933. Etter å ha fullført medisinstudiet ved Universitetet i Oslo i 1959, fortsatte han sin akademiske reise ved å avlegge doktorgrad i medisinsk biokjemi samme sted. Han spesialiserte seg deretter innen barnesykdommer ved Rikshospitalet før han i 1973 ble overlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. I 1985 ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen.

Søviks akademiske bidrag var mangfoldige. Han fungerte som en brobygger mellom fagfeltene biokjemi og barnemedisin, med spesielt fokus på diabetes og stoffskiftesykdommer. Hans kliniske og eksperimentelle studier bidro til en dypere forståelse av insulinets funksjon og sukkeromsetning i kroppen. Han identifiserte også flere nye sykdommer og spilte en sentral rolle i å finne årsakene til noen av dem. Mot slutten av karrieren var Søviks hovedinteresse arvelig diabetes hos barn og unge, hvor han var en pioner både nasjonalt og internasjonalt. Han var også involvert i oppdagelsen av en ny type medfødt feil i sukkerstoffskiftet, som fører til diabetes hos nyfødte, men som kan behandles med tabletter i stedet for insulin.

Oddmund Søvik viste spesiell omsorg for barn og ungdom med diabetes. Han hadde alltid stor respekt for deres integritet. Eksempler på Søviks pionerarbeid er hans bok om barnediabetes og initiativet til opprettelsen av det første diabetesregisteret i Norge. Han ble utnevnt til æresmedlem i Norsk barnelegeforening og mottok Diabetesforbundets gullmedalje.

Internasjonalt engasjerte Søvik seg også. Han gjennomførte forskningsopphold i USA og Frankrike, og tjenestegjorde som lege i FN-styrkene i Kongo på 1960-tallet og blant palestinske flyktninger i Jordan i 1969. Dette engasjementet formet hans syn på politikk, filosofi, religion og medisinsk etikk. Han hadde også en tydelig stemme i Israel-Palestina-spørsmålet og var en markert kritiker av alternativ medisin.

Søviks publikasjonsliste var omfattende og vitnet om hans nysgjerrighet og utholdenhet. Selv etter at han pensjonerte seg i 2003, publiserte han omtrent 50 vitenskapelige artikler. Han nøt en rik pensjonisttilværelse, som inkluderte orienteringsløp, diabetesopplæring i Afrika og utgivelse av dikt- og artikkelsamlinger. Han var ikke bare en dedikert forsker med stort samfunnsengasjement, men også en klok mann med god dømmekraft. Han ble derfor ofte konsulert, og mange fikk et fornuftig råd på veien. Våre tanker går til hans familie. Fred være med Oddmund Søviks minne.

Pål Rasmus Njølstad og Anders Molven

På vegne av kolleger og venner ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

 

 

 

Disputas – Andreas Frøslev Mathisen | 21. juni 2024

Prøveforelesning:      Fredag 21. juni 2024 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «Inflammation of the endocrine pancreas from birth to death»

Foto/ill.: Ege Solel

Disputas:                     Fredag 21. juni 2024 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Demultiplexing Stress Responses and Compensatory Mechanisms in the Pancreatic Islet»

 1. opponent: Professor Brigitte Galliot, University of Geneva, Sveits
 2. opponent: PhD Karim Bouzakri, University of Strasbourg, Frankrike
 3. medlem av komiteen: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Forskningsgruppenes nettsider

Ingrid Hagerup (https://www.uib.no/personer/Ingrid.Hagerup) på fakultetet har brukt de siste ukene på å se over nettsidene til forskningsgruppene ved K2. Hun har gjort noen strukturelle endringer, både etter avtale med enkelte, og på egenhånd.

Det er imidlertid et behov for en mer systematisk gjennomgang av innholdet på flere av sidene.

Det er viktig at innholdet er oppdatert, fordi det er forskningsgruppens «ansikt utad».

Se over innholdet på nettsiden forskningsgruppen du/dere har ansvar for, og melder inn behov for endringer på innholdet til

eller

Det er ingen «endelig frist» på dette arbeidet, men ingenting av innholdet blir oppdatert med mindre dere gir beskjed!

Husk også! Det er både en engelsk og en norsk webside – oversikten finner dere her: https://www.uib.no/klin2/63844/forskningsgrupper

Endringsfrys på personsidene

Nye personsider (ansattsider) skal snart lanseres, og det er derfor nødvendig med en endringsfrys på personsiden. Endringer som gjøres på personsidene fra og med torsdag 13. juni vil ikke ble med over til nye sider. Siden kan fortsatt oppdateres dersom det er noe som er viktig at kommer med disse dagene, MEN da må oppdateringene legges inn på nytt på nye sider.

Vi holder dere løpende oppdatert når de nye personsidene lanseres.

Call for proposals: Nordic research consortia for EU calls on antimicrobial resistance (AMR)

Deadline 19.09.2024

NordForsk announces funding for preparatory projects with the purpose of forming multisectoral and transdisciplinary Nordic research consortia to participate in successful proposals for EU calls on antimicrobial resistance (AMR).

https://www.nordforsk.org/calls/call-proposals-nordic-research-consortia-eu-calls-antimicrobial-resistance-amr

Kjære alle sammen

Tusen takk til alle som bidro til vel gjennomført OSKE12 i går og til dere som stiller opp neste uke for OSKE6! Jeg kan bare oppfordre flere til å bidra, da blir det mindre jobb for alle.

Og så var det veldig gledelig å høre at halvparten av søknadene til DRIV – Senter for kvinnehelseforskning, som ble sendt inn i forrige uke kom fra K2, hele 14 søknader! Nå er evalueringen i gang og vi får vite i løpet av august hvem som går videre til steg 2. Vi krysser fingrene at noen fra K2 er med.

Men dette er et bra utgangspunkt for å fortsette med søknadsskrivingen og sende til NFR – FRIPRO. Marit Bakke kom denne uken med informasjon om at

 • FRIPRO skal dele ut 900 mill NOK i år
 • Så langt har det kommet totalt kun 100 søknader fra hele Norge (alle fagfelt)
 • Søknader som sendes inn innen midten av august er med i runden for årets søknader.

Dette betyr altså at det er bedre sjanser enn på lenge å nå opp i FRIPRO i år. Og nå har vi altså en søknadsfrist: midten av august. Husk å registrere søknaden i vår portal for eksternfinansierte prosjekter (Skjemaker for søknader, K2), slik at en av økonomene kan hjelpe deg med budsjettet og sørge for at vi klarer å snu underskuddet K2 har opparbeidet seg.

Ha en riktig god helg!

Nordic Conference on Future Health

The Nordic biobank and research communities join forces -to explore the future of biobanking and precision health.

This special stakeholder gathering is hosted by Biobank Norway and encompasses two parallel conferences—the 3rd Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine and the 2nd Nordic Biobank Conference—as well as joint plenary sessions for topics of interest to both communities.

https://www.ntnu.edu/web/nordic-biobanks-precision-health-2024/home

Where: Trondheim

When: 10 –12 September, 2024

Early bird registration end on June 10th

Submission deadline for poster abstracts: June 21s

60 new research networks announced

We are pleased to announce the approval of 60 new COST Actions by our Committee of Senior Officials (CSO). These new research networks cover topics as varied as the impact of climate change on mental health, digital technologies to improve civic engagement, optimising insect nutrition, augmented reality in forestry, and alternative approaches to automated cancer detection.

Read an article on the COST website about the new networks: 60 new COST Actions approved – COST

Every participating country have the right to nominate up to two members of the Management Committee (MC) of each network. The COST National Coordinator (CNC) is responsible for the nominations.

In Norway the procedure is that those who wish to participate in the MC of a COST network must send CNC Trude Dypvik (COST-CNC@forskningsradet.no) a short application and a CV. 20th. June is the deadline for the first applications

Software awareness workshop

Code, Train, Protect: Essential Strategies for Life Science AI and Software

Join us for a dive into the critical considerations of using open-source tools and ensuring compliance both for academic and commercial applications. Learn about database and data privacy concerns when building AI models and navigate the complexities of software licensing. Discover strategies to protect your software innovations through patenting and IP management.

When:            Thursday 13th of June 11:30 – 13:30 (you are welcome to bring your lunch)
Where:           Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31
Tip: take Bybanen or the UiB campus bus!
Who:              Open for everyone interested in life science software

The workshop will begin with an interactive presentation. Following this, participants will break into smaller groups to discuss life science software cases and challenges and receive feedback from business developers from VIS’ technology transfer team. This is also a great opportunity to discuss your own project.
Bring a friend and join us for the DOs and DON’Ts of life science software development!

Looking forward to seeing you there!

Questions? Additional topics you would like us to discuss?
Feel free to contact Renate Hvidsten Skoge: rsk@visinnovasjon.no

Utlysning av midler til demensforskning

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

 

Gjennom vårt demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om:

– Postdoktorstipend

– Driftsstøtte og/eller nettverksstøtte

 Søknader sendes inn via vår søknadsportal. Søknadsfrist: Mandag 2. september 2024 kl. 10.00.

Mandag 10. juni kl 14.00 – 15.00 avholder vi webinar der vi presenterer årets utlysninger. Etterpå vil det være mulighet for å stille spørsmål.

Klikk her for påmelding

Økonomiske realiteter – K2-ledelsen tar grep

K2 går med underskudd så det suser og skuta må snus. Derfor har ledelsen satt i gang en rekke tiltak som vil få konsekvenser for din arbeidshverdag. I en slik situasjon kan fort bli krevende for å bruke et politikernes fovorittuttrykk, men da er det ekstra viktig å identifisere og utnytte de mulighetene som finnes.

Det store bildet er at norsk undervisningssektor ser ut til å bli gradvis nedbygget over tid, men kanskje ikke like mye i sektorene helse og medisin der det vil bli behov for mange hender i framtiden. Så er vi heller ikke alene. Reduserte ressurser er noe alle universitetene må takle og da gjelder det som alltid å være blant de beste i klassen.

Men hva innebærer det for K2? De neste punktene oppsummerer noen av de tiltakene ledelsen arbeider med:

 • Arealreduksjon. K1 og K2 arbeider med å redusere sitt areal i Laboratoriebygget med ca 400m2 for å spare husleie. De involverte gruppene jobber sammen med ledelsen for å få til løsninger som ikke skader forskningsaktiviteten og vi håer denne prosessen kan ferdigstilles i løpet av august.
 • Kjernefasilitetene våre er svært viktig infrastruktur for forskningen og er trolig ofte avgjørende for at vi får forskningsmidler. K2 har mange slike fasiliteter og alle går med underskudd som til sammen utgjør et stort problem. Vi må derfor vurdere å omstrukturere, flytte, evt legge ned kjernefasiliteter som ikke er kritiske.
 • 0-dekningsbidragsprosjekter er en velsignelse, men også et problem fordi e belaster fellesskapet. K2 har svært mange store prosjekter i denne kategorien og de bidrar til underskuddet. Inntil nå har vi hatt gaveforsterkningsmidler for å bøte på dette, men nå er denne ordningen avviklet. Vi arbeider med budsjettering slik at vi kan redusere underskuddet i slike prosjekter, blant annet med frikjøp av prosjektmedarbeidere. Enn så lenge har vi ikke sagt nei til slike prosjekter, men det kan bli en realitet i framtiden.
 • Effektivisere undervisningen: Studenttallet øker, men antall undervisere blir færre og må undervise mer. I samarbeid med studieadministrasjonen jobber vi med å få bedre oversikt over undervisningen og hvem som kn bidra. Vi må være villig til å tenke nytt. Kanskje du må undervise et felt du ikke er superspesialist på, kanskje må et fagmiljø endre studieplanen slik at undervisningen effektiviseres med nye hjelpemidler. Kanskje skal det innføres mer uketjeneste på avdelingene. Her blir dialogen med helseforetakene viktig for å finne gode ordninger.
 • Samme folk, nye oppgaver: Vi starter i juni en kartlegging av kompetanse blant det tekniske personalet og PhD/postdoktorer med tanke på administrative oppgaver. Vi trenger folk til å bistå med arrangementer, disputaser og annet arbeid, på frivillig basis.

Å snu økonomien krever at alle er med på dugnaden. Vi har tatt opp dette i ulike fora, men foreløpig har engasjementet vært heller labert. Alle må med om vi skal lykkes og vi må være villig til å tenke nytt

Eystein Husebye,

Fungerende instituttstyrer

Snart ny sjanse for å søke status som merittert underviser

I 2024 vil Det medisinske fakultet for fjerde gang lyse ut meritteringsordningen ved fakultetet. Tittelen «merittert underviser» kan tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand, og tildeles etter søknad.

Her kan du lese mer om ordningen, blant annet hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde.

Formell utlysning kommer nærmere sommeren, og vil ha søknadsfrist i slutten av oktober. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju».

Påminnelse: Grunnleggende brannvernopplæring UIB 2024

Minner om brannvernkurs som er obligatorisk for alle ansatte, UiB tilbyr digitalt kurs 

https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

og

GRUNNLEGGENDE BRANNVERNOPPLÆRING

Å forstå riktig bruk av brannapparater og implementere grundig sikkerhetspraksis er essensielt for å beskytte deg selv og andre i tilfelle nødsituasjoner.

Gjennom praktisk trening og veiledning vil vi veilede deg gjennom riktig bruk av brannapparater, evakueringsteknikker og andre viktige brannsikkerhetsprosedyrer. Vår målsetting er å gi deg selvtillit og kompetanse til å håndtere brannsituasjoner på en trygg og effektiv måte.

Innhold:
·      Grunnleggende teori om forskjellig typer slukkeutstyr (ute).
·      Slukking med brannapparater (ute).
·      Alternative måter å slukke småbranner (ute).
·      Røykutvikling i røykvogn (ute).

lenke til påmeldingsskjema (det er kurs både på norsk og engelsk) https://deltaker.tiv.no/no/participate/grunnleggende-brannvernopplaering-uib-2024-c2e062305f

MSCA Doctoral Networks – webinar om 2024-utlysningen

13. juni. kl. 10.00–11.45

MSCA Doctoral Networks (DN) er ei ettertrakta ordning som finansierer doktorgradsstipendiatar frå heile verda i europeiske forskarutdanningsnettverk. Nettverka, eller prosjekta, varar i fire til fem år, og kan finansiere 15 PhD-studentar i inntil tre år.

Utlysinga for 2024 opnar 29 mai, og har søknadsfrist 27. november 2024.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/msca-dn-webinar-2024-utlysinga/

Forprosjekt til Pilot Helse

SøknadstypeKoordinerings- og støtteaktivitet

Søknadsfrist16. oktober 2024, kl. 23.59 CEST

Aktuelle temaområderHelse

MålgrupperOffentlig sektor, Næringsliv, Forskningsorganisasjon

Pilot Helse er en ordning som skal støtte ambisiøse og krevende innovasjonsløp. Støtten skal gi virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et innovasjonsløp basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Gjennom faktisk samarbeid skal offentlige og private aktører sammen med brukere utvikle innovative løsninger som enkeltaktører ikke kan løfte fram alene. Løsningene skal bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked.

Dere kan søke om forprosjekt fram til og med 16. oktober 2024. Alle søknadene behandles samlet etter fristen.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forprosjekt-pilot-helse/