Kategoriarkiv: Søknadsfrister

EMBO Young Investigator Programme

The EMBO Young Investigator Programme supports life scientists who have been group leaders for less than four years at the time of application in setting up their laboratories. Young Investigators receive financial support for networking for four years and benefit from training opportunities, support for their lab members and mentoring. They become part of an international network of more than 600 current and former EMBO Young Investigators, Installation Grantees and Global Investigators.

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/young-investigator-programme/

Bergen Summer Research School 2023

Kindly disseminate widely the Bergen Summer Research School 2023! https://www.uib.no/en/rs/bsrs

Please take a closer look and invite, re-post, tweet and share in your respective networks, and please like and share what is shared!

Your positions and networks are highly valued, and also, hopefully your network’s PhDs may benefit a lot from BSRS 2023.

The application deadline is 1st February 2023.

All courses are developing extremely nicely and I would warmly recommend them for our PhDs near and far!
https://www.facebook.com/BergenSummerResea
#BSRS2023

I recommend Counting every child for PhD candidates in child health and related

I recommend Food and nutrtion security in childhood for PhD candidates in child nutrition and related

I recommend Responsive caregiving in Complex emergencies for PhD candidates in child psychology, pedagogics and related

Those interested in sustainability, democratic processes, school and eduction, check this out

And lastly migration: Please check this out

It is an excellent opportunity to gather people in Bergen!

Ingunn
#BSRS2023

Kronprins Haakons forskningspris

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi har siden 2016 delt ut Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi (naaf.no)

Prisen deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Norges Astma- og Allergiforbund ønsker nominasjoner til forskningsprisen 2023

Frist for innsendelse av forslag er 5. mars.

Mer informasjon her

[Innovators in Science Award] 2-Weeks Until Nominations Open on February 1, 2023

On behalf of the New York Academy of Sciences, I am pleased to invite University of Bergen to submit two nominations for the 2024 Innovators in Science Award.

Established in November 2016, the Innovators in Science Award is a global award recognizing a promising Early-Career Scientist’s and an outstanding Senior Scientist’s contributions to biomedical science and is intended to support their commitment to innovative research. Two prizes of US$200,000 are awarded each Award cycle to winning scientists who have distinguished themselves for the creativity and impact of their research in a designated therapeutic area.  The award is administered by the New York Academy of Sciences and sponsored by Takeda Pharmaceuticals.

To draw attention to the increasing global cancer burden, the 2024 Innovators in Science Award will recognize scientists from around the globe for their exceptional research in Cancer Immunology. Cancer remains the second leading cause of death worldwide, exacerbated by the difficulty in progressing novel therapeutics from the research lab to the clinic.

Les videre

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2022, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning? Det medisinske fakultet har lyst ut en del priser for 2022, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (75 000,-)
 • Formidlingspris (75 000,-)
 • Innovasjonspris (150 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 6. februar. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Riktig god helg!

Utlysning fra Stiftelsen KG Jebsen

Kjære alle sammen,

Stiftelsen KG Jebsen har annonsert en ny utlysning for sentre for medisinsk forskning (søknadsfrist 8 mai 2023). Stiftelsen sier at de vil opprette 2 nye sentre i denne runden.

Ifølge stiftelsens bestemmelser får region vest – UiB og HUS sende inn fire søknader til stiftelsen. Vi må derfor ha en prekvalifiseringsrunde for å velge ut de fire initiativene som inviteres til full søknad. I samarbeid med HUS har fakultetet utarbeidet en mal for prekvalifiseringsrunden som skal brukes av alle søkere (vedlagt) og et evalueringsskjema som skal brukes av den eksterne komitéen for skissene i prekvalifiseringsrunden (vedlagt). Søknadsmalen og evalueringsskjemaet tar utgangspunkt i det som brukes av stiftelsen. Vi oppfordrer sterkt til å lese all informasjon som ligger på stiftelsen sine hjemmesider i arbeidet med skissen til prekvalifiseringsrunden.

Fakultetet bidrar med 2 PhD-stillinger inn i prosjekter som forankres på fakultetet, og hvor minst 70% av tildelte midler regnskapsføres på fakultetet.

Dette er frister du som søker må forholde deg til (enkelte institutt kan ha andre frister i tillegg):

 1. 20 februar 2023: Koordinator for søknad melder til fakultetet om planlagt søknad. Send informasjon om navn og tilhørighet til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). Denne «påmeldingen» er obligatorisk, og du skal sende informasjonen først og fremst til hovedarbeidsgiver.
 2. 3 mars 2023 (12:00): Frist for prekvalifiseringssøknad som er fylt i etter gjeldende mal. Send til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). I tråd med vertskapsavtalen mellom UiB og Helse Bergen, gjelder at prosjektet skal forankres der koordinator har hovedstilling. Prekvalifiseringssøknader som ikke bruker oppgitt mal eller som mangler vedlegg, eller som kommer inn etter fristen, vil ikke bli vurdert.
 3. Søknadene som har kommet inn i prekvalifiseringsrunden vil bli evaluert av et felles internasjonalt panel for fakultetet og HUS i perioden 4-29 mars.
 4. Informasjon om hvilke prosjekter som går videre til andre runde, dvs til full søknad til stiftelsen, vil bli annonsert så snart som mulig etter 29 mars.
 5. 8 mai 2023 (12:00): Endelig søknadsfrist til stiftelsen.

 Denne informasjonen vil også bli sendt til instituttene gjennom Ephorte.

Se vedlegg:

Evaluation criteria and template for the prequalification round

Template for prequalification

Call for proposals: Innovation potential on Nordic patient records

Nordic Innovation will fund a project with the aim to demonstrate a concrete solution utilizing the context-rich information provided in patient journals records across Nordic countries in solving healthcare challenges.

https://www.nordicinnovation.org/programs/call-proposals-innovation-potential-nordic-patient-records

Call for proposals: Applied Ethical AI on Nordic Patient Records

Nordic Innovation will fund the development and demonstration of an ethical AI-based solution, capable of reading patient records across the Nordic countries, Nordic languages and different medical health record systems.

https://www.nordicinnovation.org/programs/call-proposals-applied-ethical-ai-nordic-patient-records

UC Berkeley: Søk midler gjennom Peder Sather Center

Interessert i å besøke UC Berkeley? Søk om midler til forskningssamarbeid med et av verdens beste universitet gjennom Peder Sather Center. Frist 3. april, 2023.

Peder Sather Center for Advanced Study er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske universitet. Hvert år lyser senteret ut midler til samarbeidsprosjekt mellom norske forskere og forskere ved UC Berkeley.

Det er mulighet for å søke om penger til workshops, datainnsamling, stipendiatutveksling, forskningsopphold, etc. i samarbeid med en forsker ved UC Berkeley.

https://www.uib.no/fia/159379/uc-berkeley-s%C3%B8k-midler-gjennom-peder-sather-center

Utlysning til vitenskapelig reiser og aktivitet 2023: Meltzers Høyskolefond

 • Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig reiser og aktivitet. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.
 • Søknadsdatabasen åpner 2. januar 2023.
 • Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no
 • Søknadsfrist: 23. januar 2023.
 • Spørsmål om søknadsprosessen, og tekniske spørsmål om databasen (søknad, rapportering), meldes på: Fond_OKA_FIA@uib.no
 • Personvernerklæring for Stiftelser

https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

FORSKERLINJEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE TIL STUDENTER PÅ KULL 21 OG 22

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2023. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2023.  Til enhver tid er det ca. 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Om du har et prosjekt du ønsker å knytte en forskerlinjestudent til, kan det meldes inn her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7920722. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

 Frist for innlevering: 31. januar 2023.

«Mingledag» TORSDAG 9. FEBRUAR 2023 kl. 10.30-13.00

Som tidligere ønsker vi å initiere kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands.

Dette arrangementet er populært både blant forskere og studenter. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB for de som ønsker å ha med seg en poster, men det går helt fint å bare stille med seg selv også.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB.

Vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

Call for abstracts – Its21.konferansen – frist 15. januar.

Senter for tverrprofesjonell samarbeidsbeidslæring (TVEPS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin arrangerer den nordiske Its21-konferansen 27-28. april 2023

Tema for konferansen er: “In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field.”

Tveps etterspør abstracs (frist 15. januar) innenfor temaene «forskningsresultater; innovative eksempler på tverrprofesjonell samarbeidslæring; samfunnsnytte av studenters læring; hvordan kan man redusere ulikhet og øke bærekraft i utdanningene og i samfunnet; hvordan kan man utdanne veiledere som endringsagenter?

Temaene må falle inn under «interprofessional teamwork skills» og «pursuit of a sustainable future».

Les mer på nettsiden for konferansen

Utlysing av fakultetets priser 2022: forsknings-, innovasjons- og utdanningsprisene

Det medisinske fakultet vil på Fakultetets dag i 2023 dele ut priser for årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid, årets forskningsmiljø og pris for fremragende forskningsformidling samt fremragende tiltak innen utdanning. Nytt av året er også en egen pris for innovasjon.

Vedlegg: utlysning

The Letten Prize

Call for applications for the Letten Prize 2023
The call for applications for the Letten Prize 2023 is now open. The application deadline is February 6th, 2023.

The Letten Prize
The purpose of the prize ‘is to recognize younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life’. Furthermore, ‘the prize aims to raise public awareness of how research can be used to solve global human development challenges’. The Letten Seminar, hosted in connection with the prize ceremony, is particularly dedicated to the latter. Read more about the initiators’ vision for the prize here.

Meltzerfondets priser 2022 – Ny nominasjonsfrist er 15. desember 2022

Meltzerfondet vil den 8. mars 2023 dele ut følgende to priser:

 • Prisen for yngre forskere
 • Prisen for fremragende forskningsformidling

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på e-post til Kristin.Hansen@uib.no innen nominasjonsfrist 15. desember, 2022.

Se sjekklisten for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/

Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO)

Dette er et varsel om kommende utlysning. Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-unge-talenter-fripro/

2023-2024 Call for Proposals from the Peder Sather Center for Advanced Study at UC Berkeley

Dear Colleagues:

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from eight Norwegian universities. The Center offers grants between $10K and $25K. Funds are made available for two academic years.

Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.

Interested applicants should visit the Proposal Application Guidelines on the Peder Sather Center Website. All application materials must be submitted by the deadline of April 3, 2023.

Eligibility
Eligible collaborating applicants from both UC Berkeley and Norwegian consortium institutions must be in contact with one another prior to applying for funds, and have a letter of collaboration commitment signed by both parties. There must be at least one Principal Investigator from UC Berkeley and one from a Norwegian consortium institution.

Principal Investigators from UC Berkeley must be ladder-rank faculty (i.e. hold Assistant Professor, Associate Professor, or Professor titles); no substitutions may be made. Principal Investigators from Norwegian consortium institutions must hold the position of either postdoktor (on the condition that the individual is able to document consistent employment at the consortium institution for the duration of the project), førsteamanuensis or professor (i.e. hold positions equivalent to Assistant Professor, Associate Professor, or Professor titles in the US).

Members of research teams who are not Principal Investigators themselves can hold other positions such as lecturer, visiting scholar, postdoctoral fellow, or graduate student. In order to receive indirect funding, however, research team members must be affiliated in some way with the participating institutions. Non-affiliated team members are not eligible to receive direct or indirect support from the Center.

Best regards,
The Peder Sather Center for Advanced Study

Meltzerpriser – søknadsfrist 15. desember

Meltzerfondet vil den 8. mars 2023 dele ut to priser:

 • Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.
 • Meltzerprisen for fremragende arbeid utført av yngre forskere

Alle universitetets professor og instituttledere har forslagsrett. Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som PDF-vedlegg på e-post til Kristin Hansen ved Forsknings- og innovasjonsavdeling (FIA) innen 15. desember 2022.

Les videre

Call for proposals: Innovation potential on Nordic patient records

Call for proposals Instrument Deadline 31.01.2023

Nordic Innovation will fund a project with the aim to demonstrate a concrete solution utilizing the context-rich information provided in patient journals records across Nordic countries in solving healthcare challenges.

D-line 31 January 2023 at 12.00 CET

https://www.nordicinnovation.org/programs/call-proposals-innovation-potential-nordic-patient-records

Call for proposals: Applied Ethical AI on Nordic Patient Records

Call for proposals Instrument Deadline 31.01.2023

Nordic Innovation will fund the development and demonstration of an ethical AI-based solution, capable of reading patient records across the Nordic countries, Nordic languages and different medical health record systems.

D-line 31 January 2023 at 12.00 CET

https://www.nordicinnovation.org/programs/call-proposals-applied-ethical-ai-nordic-patient-records

Durham University – Addison Wheeler Fellowships

Durham University – Addison Wheeler Fellowships

I am delighted to announce the opening of the Addison Wheeler Fellowships. The Fellowship is designed to attract the best early career researchers in the UK, Europe and beyond and across the full spectrum of science, social science, arts and humanities, and to build international networks of scholars with a common passion for today’s most important research challenges. I should be most grateful if you could draw this exciting opportunity to the attention of your colleagues.

Three postdoctoral Fellowships are available commencing 01 October 2023.  These Fellowships have no residency restrictions.  The closing date for applications is midnight on 10 January 2023. The normal period of the Fellowship will be 3 years with starting salaries in the range £35,797 – £42,155 p.a.  Full details can be found at: www.durham.ac.uk/research/institutes-and-centres/advanced-study/fellowships-funding/addison-wheeler-fellowship/

I do hope you will encourage your colleagues to apply.

Yours sincerely
Professor Karen O’Brien
Vice-Chancellor and Warden
E-mail vice.chancellor@durham.ac.uk

All Fellowship enquires to: ias.manager@durham.ac.uk
Executive Officer Denise Baker
E-mail denise.baker@durham.ac.uk

Masterprosjekt i farmasi 2023/2024

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2023 – vår 2024. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 20. desember 2022.

Les videre

Durham University – Addison Wheeler Fellowships

I am delighted to announce the opening of the Addison Wheeler Fellowships. The Fellowship is designed to attract the best early career researchers in the UK, Europe and beyond and across the full spectrum of science, social science, arts and humanities, and to build international networks of scholars with a common passion for today’s most important research challenges. I should be most grateful if you could draw this exciting opportunity to the attention of your colleagues.

Three postdoctoral Fellowships are available commencing 01 October 2023.  These Fellowships have no residency restrictions.  The closing date for applications is midnight on 10 January 2023. The normal period of the Fellowship will be 3 years with starting salaries in the range £35,797 – £42,155 p.a.  Full details can be found at: www.durham.ac.uk/research/institutes-and-centres/advanced-study/fellowships-funding/addison-wheeler-fellowship/

I do hope you will encourage your colleagues to apply.

Yours sincerely

Professor Karen O’Brien
Vice-Chancellor and Warden
E-mail vice.chancellor@durham.ac.uk
All Fellowship enquires to: ias.manager@durham.ac.uk

Executive Officer Denise Baker
E-mail denise.baker@durham.ac.uk

K2 intern prosess i forbindelse med NFR frister februar 2022

Norges forskningsråd lyser ut midler for forskerprosjekt for fornyelse og samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Har du tenkt å søke om midler i disse utlysninger? Hvis ja, vennligst fyll ut dette skjemaet innen 28 november.

Dette hjelper økonomer og forskningsrådgivere å støtte søkere på best mulig måte.

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)frist 8 februar 2023

aktuelle temaområder

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv – frist 15 februar 2023