Kategoriarkiv: Søknadsfrister

Nye søknadsfrister for fond og legater

Grunnet tekniske problemer ved IT-avdelingen ble enkelte søknadsskjemaer publisert sent i år. Fristen for å søke er dermed utvidet til fredag 8. desember. Se også fakultetets nettsider. Og merk at Hjertefondet og Riisøens legat har egne frister.

Frist fredag 1. desember:

 • Hjertefondet

Frist fredag 8. desember:

 • Legat for forskning av kreftsykdommer
 • Det alminnelige medisinske forskningsfond
 • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken
 • Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond
 • Monrad-Krohn og hustru Alette Monrad-Krohns legat
 • Nils Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat

Frist onsdag 20. desember:

 • Astri og Edvard Riisøens legat

Mvh Bjørn Jaran Aarsnes Bjørnsen

– Controller, Det medisinske fakultet –

Ønsker du internasjonal kandidat på postdoktornivå?

I samarbeid med fakultetene, lanserer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB et pilotprosjekt kalt Bergen MSCA-IF Master Class program for potensielle søkere til MSCA-Individual Fellowship 2018 utlysning. Dette programmet har som mål å tiltrekke og trene unge, talentfulle postdoktorer fra utenfor Norge til å nå opp i konkurransen om MSCA-IF med UiB som vert. FA ønsker nå kontakt med interesserte forskere ved UiB som kunne tenke seg å være veileder/mentor for Marie-Skłodowska-Curie kandidater i perioden 2019-2020/21.

Master Class organiseres ved UiB 02.–04. mai 2018 og gir mulighet til å invitere unge forskere, enten gjennom veileders eget nettverk eller via en åpen utlysning gjennom ulike internasjonale kanaler (slik som EURAESS). Alle kostnader forbundet med programmet, inkludert reise og overnatting for kandidater, dekkes av programmet med PES midler. For å få dekket alle kostnadene er det en forutsetning at kandidaten sender inn MSCA-IF søknad innen fristen. 30 kandidater vil få mulighet til å delta i Master Class programmet.

For å vise din interesse til å bli veileder/mentor, vennligst fyll ut «Expression of Interest” skjemaet innen 4. desember 2017.

Mulige veiledere bes legge ved:

 1. Tittel/fullt navn/institutt/fakultet/ andre affilieringer (senter, etc.)/ stilling
 2. Forskningsområde (Energy/Psysical Sciences/Health)
 3. Kort beskrivelse av forskningsprosjektet ( max. 1500 tegn inkl. mellomrom). Denne beskrivelsen vil legges ved i den internasjonale søknaden.
 4. Kort «track record» inkl. finansiering og et sammendrag av veiledningserfaring (1 side).

Les gjerne mer her. Ved spørsmål, kontakt gjerne Emmanuel.Babatunde@uib.no eller amra.grudic@uib.no.

DNSZ såkornmidler våren og sommeren 2018

Såkornsmidler fra Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) er nå utlyst.

Hvem kan søke?

 • Vitenskapelig ansatte ved Universitet i Bergen kan søke om midler for utvikling av samarbeidsprosjekter med Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Hva kan støttes?

 • Aktiviteter som identifiserer og starter samarbeidsprosjekter innen forskning og utdanning. Såkornmidler kan tildeles reiser, arbeidsmøter og symposier.

Hvor mye i støtte?

 • Det kan søkes om høyst EUR 5.000 i støtte per prosjekt.

Hvor sendes søknaden?

 • Søknad sendes per e-post til Det tysk-norske studiesenteret i Kiel ved prosjektleder Andrea Hesse.

Mer informasjon finnes her på engelsk og tysk.

Søknadsskjema på engelsk og tysk.

Søknadsfrist: 8. desember 2017.

Søknadsfrister

Horisont2020 Kick-off event for MED forskere

Horisont2020-programmet går inn i sine siste tre år med et større budsjett enn noensinne. I den anledning arrangerer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB og Norges forskningsråd et Kick-off møte der en vil ha mulighet til å:

 • finne aktuelle utlysninger for ditt forskningsområde.
 • få råd om hvordan en kan lykkes med søknaden.
 • høre om erfaringene til professor Cecilie Svanes fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin med å være partner i EU prosjekter, og høre professor Emmet McCormack fra Klinisk institutt 2 snakke om hans personlige erfaring med å evaluere EU søknader.Relevant program: 13.45-15.15
 • Man melder seg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3821475

Dato: 31. October

Sted: Scandic Ørnen hotell, Bergen

 

Her er resten av ukens søknadsfrister

Les videre

Fellesutlysing for rekrutteringsstillinger høsten 2017

Fellesutlysingen for rekrutteringsstillinger ved fakultetet høsten 2017 vil komme i Jobbnorge, Bergens Tidende og på UiBs nettsider fredag 8. september med søknadsfrist 29. september.

Det blir lyst ut følgende stillinger:

Helse Vest søknadsrunde 2018

Fristen for Helse Vest forskningsmidler er 15. september, og nytt av året er at det ikke er mulig å søke om korttidsstipend for å fullføre doktorgradsprosjekt.

denne siden finnes retningslinjer for de ulike stillingskategoriene. Vær oppmerksom på at postdoktorstipendet kan forlenges fra 2,5 år til 3 år ved å inkludere et utenlandsopphold.

Søknadene vurderes ut ifra vitenskapelig kvalitet og nytte for pasienten og innvirkning på pasientomsorg, der disse to kriteriene er sidestilt. Les gjerne mer om vurderingskriteriene her.

denne siden finner dere mer informasjon, blant annet lenke til søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelsen.

Vi vil gjerne bistå dere i søknadsprosessen, så kom innom oss i 8. etg. på Laboratoriebygget eller send en e-post til Itana Sloper-Krivopapic og Amra Grudic-Feta.

Itana og Amra

Søknad om prosjektmidler fra Extrastiftelsen / Redd Barna

logoRedd Barna er medlem av Extrastiftelsen, som hvert år lyser ut prosjektmidler. Høsten 2017 inviterer Redd Barna forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke om midler til nye helseprosjekter gjennom dem. (Forskningsprosjekter har første frist 1. juni 2018.)

I første omgang sender man en skisse på 1–2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning. Prosjektskissen sendes på e-post til Stina Eiet Hamberg ved Redd Barna. Spørsmål kan rettes til samme e-postadresse eller på telefon (995 50 054).

Søknadsfrist: 20. august 2017.

Les mer om retningslinjer for søknad om midler til helseprosjekter her.