Kategoriarkiv: Søknadsfrister

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Nytt for denne uken er utlysningen av Exploratory Pre-Seed Grants fra Novo Nordisk, i tillegg til nyheter i årets INFRASTRUKTUR-kunngjøring fra Norges forskningsråd. Dette er populært blant forskere ved Det medisinske fakultet, og merk tidsfristen, som er 15. mai 2018.

Gi oss beskjed hvis du har kommentarer til nettsidene, eller hvis noen på instituttet savner en oppføring.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Gi oss beskjed hvis du har kommentarer til nettsidene, eller hvis noen på instituttet savner en oppføring.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Utlysing av Peder Sather midler for 2018-2019

Universitetet i Bergen er med i Peder Sather konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette er en ordning hvor norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley. Utlysingen av Peder Sather midler for 2018-2019 er nå kunngjort.

Informasjon og søknadsskjema finnes på følgende adresse: http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

Vi gjør oppmerksom på at alle disipliner og fag kan søke, og minner om at søknadsfristen er 15. mars 2018.

 

Søknadsfrister for uke 5

Kjære alle sammen,
Vennligst se under de oppdaterte linkene for ekstern finansiering:

Eksterne finansieringsmuligheter: http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning: http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettstedene oppdateres hver annen uke. Nye samtaler er merket som NEW.

Gi oss beskjed hvis du har kommentarer til nettsidene, eller hvis forskerne på instituttet mangler noe.

Vennlig hilsen,
Amra, Ramune, Itana og Kaia

BFS Starting Grant

BFS har lyst ut ny runde av rekrutteringsstipendet med endelig frist 15. mars. Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater fra hvert institutt, ber vi interesserte søkere sende en skisse på cirka to sider og CV (BFS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner) innen 12. februar. Send gjerne skissen til amra.grudic@uib.no med kopi til Pål Njølstad og Julie Stavnes.

Utlysning av SPIRE-midler 2018

Forskningsadministrativ avdeling ved UiB har lyst ut midler i universitetets strategiske program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid (SPIRE) for 2018. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs internasjonaliseringsstrategi 2016-2022. Dette er et viktig virkemiddel for å styrke universitetets tilslag på̊ eksterne forskningsmidler og styrke faglig kvalitet gjennom internasjonalt samarbeid.

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:

 • SPIRE-midler for internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid
 • SPIRE-gjesteforskermidler

Vitenskapelig ansatte ved UiB kan søke om SPIRE-midler. Søknader sendes gjennom institutt til fakultet. Fakultetet sender alle søknader samlet til Forskningsadministrativ avdeling. Kun søknader som har blitt vurdert, rangert og fremsendt av fakultetet innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Se Retningslinjer for søkere. Og bruk eget søknadsskjema.

Søknadsfrist: 15. februar.

Grunnet arbeid på K2 før denne fristen, ber instituttet om at søknader sendes instituttleder senest mandag 12. februar.

Utlysing av Erasmus+ Mobilitet i verden 2018-19

Europakommisjonen og SIU har lyst ut Erasmus+ for 2018. Utlysinga opnar mellom anna for søknad om midlar til mobilitetstiltaket Erasmus+ International Credit Mobility (Mobilitet i verden). Dei viktigaste endringane i ordninga i årets utlysing i forhold til fjoråret er som følgjer:

 • Programmet opnar no for praksisplassmobilitet både til og frå partnarland
 • Stipendsats for studentar har gått opp frå 850€ til 900€
 • Stipendsats for tilsette (undervisning eller opplæring) har gått opp frå 160€ til 180€ per dag.

Prosess fram mot UiB-søknad

Det blir lagt opp til følgjande prosess fram mot innsending av søknad:

 • januar. Frist for institutta/fakulteta til å melde inn til SA i ephorte aktuelle landprosjekt som skal vere med i søknaden. Deltaking i søknaden må ha støtte frå institutt/fakultet.
 • januar kl. 13:00–14:30. Skrivestove i Møterommet, Internasjonalt Senter. Dette vil vere eit tilbod til dei som skal lage tekstane til landprosjekta.
 • januar. Frist for innlevering av tekstar til søknaden til SA.
 • februar. Frist for innsending av søknad.

For spørsmål angåande Erasmus+ Mobilitet i verden ber vi dykk ta kontakt med Helge Bjørlo på Studieadministrativ avdeling.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond 2018

Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme og de dermed forbundne fond søker stipendmottakere.

Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds statuetter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad. Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe. Bare unntaksvis vil søknader fra masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.

Det kan søkes fra 1. desember 2017 til søknadsfristen 15. januar 2018.

Les videre

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Søknadsfrist: 10. februar.


Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Belønningen som består av et pengebeløp (pt. NOK 100 000) og et diplom, kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. Belønningen til yngre forskere deles ut årlig uten veksling mellom realfag og medisin og humaniora og samfunnsfag.

Mer informasjon finnes her.

Nye søknadsfrister for fond og legater

Grunnet tekniske problemer ved IT-avdelingen ble enkelte søknadsskjemaer publisert sent i år. Fristen for å søke er dermed utvidet til fredag 8. desember. Se også fakultetets nettsider. Og merk at Hjertefondet og Riisøens legat har egne frister.

Frist fredag 1. desember:

 • Hjertefondet

Frist fredag 8. desember:

 • Legat for forskning av kreftsykdommer
 • Det alminnelige medisinske forskningsfond
 • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken
 • Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond
 • Monrad-Krohn og hustru Alette Monrad-Krohns legat
 • Nils Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat

Frist onsdag 20. desember:

 • Astri og Edvard Riisøens legat

Mvh Bjørn Jaran Aarsnes Bjørnsen

– Controller, Det medisinske fakultet –

Ønsker du internasjonal kandidat på postdoktornivå?

I samarbeid med fakultetene, lanserer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB et pilotprosjekt kalt Bergen MSCA-IF Master Class program for potensielle søkere til MSCA-Individual Fellowship 2018 utlysning. Dette programmet har som mål å tiltrekke og trene unge, talentfulle postdoktorer fra utenfor Norge til å nå opp i konkurransen om MSCA-IF med UiB som vert. FA ønsker nå kontakt med interesserte forskere ved UiB som kunne tenke seg å være veileder/mentor for Marie-Skłodowska-Curie kandidater i perioden 2019-2020/21.

Master Class organiseres ved UiB 02.–04. mai 2018 og gir mulighet til å invitere unge forskere, enten gjennom veileders eget nettverk eller via en åpen utlysning gjennom ulike internasjonale kanaler (slik som EURAESS). Alle kostnader forbundet med programmet, inkludert reise og overnatting for kandidater, dekkes av programmet med PES midler. For å få dekket alle kostnadene er det en forutsetning at kandidaten sender inn MSCA-IF søknad innen fristen. 30 kandidater vil få mulighet til å delta i Master Class programmet.

For å vise din interesse til å bli veileder/mentor, vennligst fyll ut «Expression of Interest” skjemaet innen 4. desember 2017.

Mulige veiledere bes legge ved:

 1. Tittel/fullt navn/institutt/fakultet/ andre affilieringer (senter, etc.)/ stilling
 2. Forskningsområde (Energy/Psysical Sciences/Health)
 3. Kort beskrivelse av forskningsprosjektet ( max. 1500 tegn inkl. mellomrom). Denne beskrivelsen vil legges ved i den internasjonale søknaden.
 4. Kort «track record» inkl. finansiering og et sammendrag av veiledningserfaring (1 side).

Les gjerne mer her. Ved spørsmål, kontakt gjerne Emmanuel.Babatunde@uib.no eller amra.grudic@uib.no.

DNSZ såkornmidler våren og sommeren 2018

Såkornsmidler fra Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) er nå utlyst.

Hvem kan søke?

 • Vitenskapelig ansatte ved Universitet i Bergen kan søke om midler for utvikling av samarbeidsprosjekter med Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Hva kan støttes?

 • Aktiviteter som identifiserer og starter samarbeidsprosjekter innen forskning og utdanning. Såkornmidler kan tildeles reiser, arbeidsmøter og symposier.

Hvor mye i støtte?

 • Det kan søkes om høyst EUR 5.000 i støtte per prosjekt.

Hvor sendes søknaden?

 • Søknad sendes per e-post til Det tysk-norske studiesenteret i Kiel ved prosjektleder Andrea Hesse.

Mer informasjon finnes her på engelsk og tysk.

Søknadsskjema på engelsk og tysk.

Søknadsfrist: 8. desember 2017.