Ferdighetstrening i medisinerstudiet

Eva GerdtsDet er elgjakt og skolens høstferie, og praktiske ferdigheter kommer antakelig til nytte i begge sammenhenger. Også i profesjonsutdanningen medisin er det viktig med trening av praktisering av ferdigheter. Mange av disse kunne tidligere læres under turnustjenesten, men må nå inkorporeres i profesjonsstudiet. Nasjonal ferdighetsliste er under utarbeiding og vil gi føringer for hvilke ferdigheter som skal læres i medisinerstudiet også hos oss. Men det er vi som faglærere som må organisere, legge til rette for og kvalitetssikre ferdighetslæringen.

Praksisperiodene ved de samarbeidende sykehus er viktig arenaer for ferdighetslæring, likeså ferdighetslaboratoriet. 17.09.14 gjennomførte vi et møte om harmoniserte krav til ferdigheter som skal læres i 3. indremedisinske termin, og nytt felles tjenestekort med ferdighetskrav er under utarbeiding og skal innføres fra vårsemesteret 2015. Husk, krav til oppfylt tjeneste er sammen med eksamen det som styrer studentenes læring og trening. I samarbeid med K1 blir det nå etablert en faggruppe med ansvar for utvikling av opplæringstilbudet ved ferdighetssenteret. Leder er førsteamanuensis Steinar Skrede. Har du tanker om hvilke ferdigheter som må trenes i relasjon til din egen undervisning eller i ditt fagområde? Da bør du ta dette opp til diskusjon i ditt fagområde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *