Kommer julenissen i år?

I går var noen av oss samlet til nedtelling mot søknadsfristen til Norges Forskningsråd. 10 – 9 – 8  ned til 0, snipp snapp snute da var tiden ute. Men da hadde K2ere rukket å sende 35 søknader til NFR. Takk til alle søkerne og administrasjonen (Amra, Julie, Kate, Kjetil, Linn, Burhan og Mia) som alle har jobbet mot et felles mål – å sende best mulig søknader til Forskningsrådet. Instituttledelsen er svært fornøyd med innsatsen. Så blir det forhåpentlig mulighet til mer kakespising når det nærmer seg jul.

Samtidig må vi alle være klar over at nåløyet er lite, selv om vi i fjor fikk to FRIPRO, tre BEHANDLING og ett GLOBEVAC-prosjekt, noe som muligens er Norgesrekord for et institutt av vår størrelse. Gledelig er det i hvert fall å se at så mange av de yngre forskerne søker i år. Tolv søknader er skrevet av forskere i midlertidige stilling. Tilsammen 19 søknader er skrevet av kvinner og 16 av menn. Det vitner om evne og vilje til å satse fremover.

De fleste vil ikke få tildeling. Likevel er skriveprosessen og all tiden som er lagt ned viktig, både for å skjerpe tanken og problemstillingene man jobber med, og fordi søknaden kan brukes til andre utlysninger, kanskje først og fremst til søknader om regionale midler til Helse Vest. Andre muligheter er utlysninger fra EU.

Dette er en «sten på sten» prosess som vi vestlendinger som trives i oppoverbakker er gode på.

Så får vi håpe at suksess avler suksess – og at julenissen kommer på besøk tidlig i år.

Eystein Husebye
Nestleder K2

Viktige endringer angående parkering utenfor lab bygget

Fra 1 april tok Q-park over ansvar av vedlikehold på UiB sine parkeringsplasser ute på parkeringsdekket ved lab bygget. Dette betyr en stor viktig endring. Q-park kontrollerer plassene nesten daglig og bøtelegger de som ikke er elektronisk registrert i deres systemer. Det vil si at Skiltnummer, navn, telefonnummer og epost må registreres elektronisk hos Q-park. Dette må gjøres av resepsjonen eller Irene Hjelmaas. Parkering på parkeringsdekket uten bekreftelse på at du er blitt registrert er på eget ansvar uansett når på dagen/uken du vurderer og parkere på parkeringsdekket.

Frist for ferieregistrering og god påske!

Kjære kolleger,

Jeg vil gjerne informere om at frist for registrering av sommerferie er 01. mai. Samtidig vil jeg be om at de som ikke har registrert sin påskeferie, gjør dette før dere starter på ferien.

Ferieplan for hovedferieperioden skal foreligge 1. mai og søknader om sommerferie må derfor registreres i HR-portalen/ Pagaweb i god tid før denne datoen. Utgangspunktet er at alle ansatte skal avvikle tre uker ferie i perioden 1. juni – 30. september, og fortrinnsvis mellom de to studiesemestrene.

Husk at uttak av ferie skal avtales med nærmeste arbeidsleder og registreres i pagaweb. Vi håper at dere kan avse noen minutter til å få dette på plass. Det er mulig å endre ferietidspunktet senere dersom det skulle bli aktuelt.

Ønsker dere alle en god påske,

Vennlig hilsen

Julie

(English) CCBIO ANNUAL SYMPOSIUM MAY 13th-14th & SATELLITE SYMPOSIUM ON DEEP TISSUE PROFILING MAY 12th:

We have now posted the final scientific programs of CCBIO’s two international symposia in May 2019 at the Solstrand SPA hotel, on the event websites. Also note that registration deadline is extended to April 24th, as we can still make room for some more participants. If you have not registered yet: Please do not wait till the last minute as the list is rapidly filling.

-The 7th CCBIO Annual Symposium, May 13th-14th REGISTRATION

-The CCBIO 2nd Satellite Symposium, on Deep Tissue Profiling, May 12th REGISTRATION

7th CCBIO Annual Symposium May 13th-14th

The 2018 symposium was a success with more than 200 participants and we expect the 2019 symposium to be at least as good. We have secured a range of international and national speakers and some of the highlights will be the talks by Bob LöwenbergWilliam Foulkes,  Jonathan IrishMarta Bertolaso, and many other distinguished speakers. The last day will end on a high note with a lecture by Omid Farokhzad. This keynote address is part of the distinguished Volterra lectures series organized by our partner Digital Life Norway (DLN).

We will have two extended poster sessions where younger researchers can present their work (poster abstract deadline now April 17th), and ample time for interaction between the participants. The symposium is open for all, so please feel free to circulate this invitation.

The heavily subsidized registration fee is 2500 NOK/260 Euro per person. For the program, registration and the practical information sheet (obligatory reading before asking questions), please consult the links below:

Registration, within April 24th 2019.

Symposium website with final program.

Practical information

Satellite Symposium on Deep Tissue Profiling May 12th

The Satellite Symposium on Deep Tissue Profiling is initiated with lunch at 12.00 before the scientific program starts at 13.00.

The satellite symposium will consist of talks focusing on the opportunities inherent to new technology, in particular the Hyperion Imaging System, both in terms of technology and in use of this technology for research purposes. Speakers include e.g. Jonathan IrishKurt SchalperTeijo Pellinen and other distinguished experts.

The subsidized registration fee is 500 for the meeting incl. lunch and 1500 if you want to attend dinner and stay overnight at Solstrand. We have a total of 70 rooms available.

Registration, within April 24th 2019.

Satellite Symposium website with final program.

Practical information: See the info sheet for the CCBIO Symposium

(English) SEMINAR IN SCIENTIFIC WRITING MAY 15TH AND 16TH

CCBIO is happy to be inviting you to a two-day seminar in scientific writing, May 15th and 16th 2019. The seminar is open for all (requires registration).

The course is part of the CCBIO/INTPART program, where students’ education and research is promoted through collaboration between CCBIO, Harvard Medical School and Harvard Kennedy School. Elisabeth Wik is coordinating the program. This two-day seminar in scientific writing  was first run in December 2017 and was a great success.

There is valuable input in the scientific writing program for both students, postdocs and professors. Lecturers are Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing and assistant editor of APMIS, and Randy Watnick, associate professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School.

WHEN: May 15 and 16, 2019.

WHERE: Auditorium B301, Sentralblokken 3rd floor, Haukeland University Hospital.

PROGRAM: You can find program here.

REGISTRATION: Please register within May 1st. Registration link here.

Questions can be forwarded to coordinator Elisabeth Wik.

Please feel free to circulate this invitation as all are welcome.

(English) BMED904 MATRIX BIOLOGY – CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX JUNE 3-7

BMED904 is a five day course, running every 2 years, that includes lectures from local researchers and a number of internationally well-known researchers within the field of matrix biology as well as practical laboratory training. The course will cover various aspects of extracellular matrix (ECM) biology. A recurring theme will be the roles of the various ECM molecules and their functions in health and disease. All lectures are open to everyone interested.

When: June 3-7, 2019.

Where: Campus Haukeland University Hospital (tba), Bergen

Program and registration: available at this link

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Tilbake fra Cambridge og Boston!

Jeg jobbet fire dager i uken ved Program for Population Genetics, Broad Institute of Harvard and MIT. Broad er en privat institusjon tilknyttet Harvard University og Massachusetts Institute of Technology som fysisk er lokalisert til MIT-campus i Cambridge. Området preges av et virvar av akademia, teknologi og innovasjon med en rekke giganter innen IT og farmasøytisk industri. Her kan man med de rette kontaktene spise lunsj med lederne av for eksempel Google, Novartis og Pfizer. Det gjør veien kort mellom akademi og industri.

Leder for Broad er direktør og professor Eric Lander som har vært sentral for sekvensering av det humane genomet og kartlegging av genetiske sykdommer. Eric Lander er en mester i det å skaffe midler. Under hans ledelse har Broad bygget to store bygg og huser mer enn 2000 ansatte. Forskere ved Broad er helt i fronten innen humangenetikk.

Et av målene med oppholdet var å kunne overføre noe av dette til K2. Det er mange aspekter ved Broad som jeg tror har overføringsverdi. De har stor grad av åpenhet, samarbeid, vinnerkultur og tydelig organisasjon med effektiv kommunikasjon, fokus på primæroppgavene, ivaretaking av profesjonelle og sosiale forhold hos de ansatte og merkevarebygging – forhold som jeg tror vi kan arbeide enda mer med her på K2.

Selv om jeg trives veldig godt på Broad, er det godt å være hjemme på K2 igjen. Ser frem til en spennende tid fremover. Ha en riktig god helg!

 

Kurs om Genteknologiloven starter 23.april

Arbeid med GMO (genmodifiserte organismer) er lovregulert gjennom GENTEKNOLOGILOVEN. Ved K2 arrangeres et kurs der dette lovverket blir gjennomgått; hvordan man søker om godkjenning av laboratorier, og hvordan man søker om godkjenning av prosjekter der GMO inngår. Videre vil arbeidsrutiner i laboratoriet og transport av GMO bli gjennomgått. Andre lands lovverk på dette området (EU, USA og Canada) vil også bli omtalt.

Kurset gir 3 studiepoeng, og vil passe for master- og PhD-studenter som vil arbeide med GMO enten i praksis eller administrativt (som departementer, helsedirektoratet, miljødirektoratet, VKM, Mattilsynet).

Kurset starter med noen forelesninger som dekker lovverket. Deretter vil det etter avtale med studentene bli arrangert kollokvier for diskusjoner om emnet. For godkjenning av kurset må studentene skrive en søknad (enten reell eller fiktiv) for godkjenning av enten laboratoriefasiliteter for å arbeide med GMO, eller godkjenning av et prosjekt der GMO inngår. Link til kurset: https://www.uib.no/emne/HUMGEN302

For påmelding kontakt:
Elin Heggernes 
Klinisk institutt 2
tlf: 55 97 27 63

VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDATFORSLAG

MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET GRUPPE B

Det skal velges 1 medlem (og minst 2 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B*) er satt til tirsdag 7. mai 2019. 

*) I gruppe B inngår bl.a. midlertidige stillinger i kategoriene stipendiater, postdoktorer og forskere.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold.
Det medisinske fakultet, Armauer Hansens Hus 4. etasje, rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 7. mai 2019.

Gruppe B er representert i fakultetsstyret slik:

Mer informasjon her. 

MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET VED KLINISK INSTITUTT 2 – GRUPPE B

Det skal velges medlemmer fra gruppe B til instituttrådet ved Klinisk institutt 2. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant:

  • Gruppe A: Fast ansatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt ansatte
  • Gruppe D: Studenter

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt til tirsdag 23. april 2019

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, Det medisinske fakultet, Armauer Hansens hus, innen kl. 15.00 tirsdag 23. april 2019.

Instituttrådet skal ha følgende sammensetning:

Mer informasjon her. 

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Et stort takk…

Til alle som har bidratt på konferansen vår på Solstrand disse to dagene. Da mener jeg ikke bare alle som har organisert konferansen eller forberedt en presentasjon, eller laget en fantastisk konferanse-sang.

Da mener jeg alle som har vært med og bidratt til den gode stemningen vi har hatt. Det er vanskelig å mistrives i de flotte omgivelse Solstrand tilbyr, men denne pene rammen hadde bare vært et tomt skall uten oss og det gode fellesskapet og stemningen vi har hatt her. Takk for gode samtaler, badeturer, lunsjer og samvær; jeg tror det har vært godt for oss alle og for fellesskapet ved K2 at vi har brukt tid til å bli bedre kjent. Tilbakemeldingene deres underveis har vært så gode og positive at ledergruppen definitivt må vurdere om det er midler til å gjenta suksessen igjen neste år.

Takk for at dere skaper den gode K2-stemningen.

Hilsen Julie

Sidegjøremål – kvalitetssikring 2019

Vi minner om den årlige fristen for å kvalitetssikre og registrere sidegjøremål for 2019.  UiB publiserer lister over sidegjøremål for ansatte på UiB sin hjemmeside. Disse listene er søkbar på person og det er derfor viktig at opplysningene er så oppdatert som mulig.

Den ansatte har selv ansvar for å kontrollere, registrere og vedlikeholde opplysninger om sine sidegjøremål.  Reglene for sidegjøremål fines i  Regelsamlingen. Under finner du utfyllende informasjon til «Den ansatte» og «For leder»

For ansatte:
I forbindelse med den årlige kvalitetssikringen av sidegjøremålsdatabasen bes alle ansatte om å kontrollere sine registrerte sidegjøremål i sin mappe i Personalportalen under tilleggsinformasjon.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål.

For mer informasjon gå til ansattsidene, Medarbeiderhåndboken under fanen «Mitt arbeidsforhold», «Sidegjøremål»:

«UiBs prinsipper for sidegjøremål»  finner du i Regelsamlingen.

Prinsippene gir en oversikt over hvilke sidegjøremål som er registreringspliktige. Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk i Personalportalen. Det er utarbeidet en brukerveileder for ansatte som skal registrere sidegjøremål.»

Alle ansatte har oversikt over sine registrerte sidegjøremål under tilleggsinformasjon i sin mappe i Personalportalen.

For ledere:
Via Lederhåndboken under fanen «Lederoppgaver», «Sidegjøremål»:

«UiBs prinsipper for sidegjøremål finnes i Regelsamlingen.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål.

Prinsippene gir en oversikt over hvilke sidegjøremål som er registreringspliktige. Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk i Personalportalen. Det er utarbeidet en brukerveileder for ledere som skal behandle registreringsskjema for sidegjøremål.»

Publisering:
To lister publiseres på uib.no/om i september hvert år.

 

Invitasjon til RDA-seminar om datahåndtering og personvern i forskning 2. april

NSD inviterer til RDA-seminar om datahåndtering og personvern i forskning. Målgruppen er forskere og ph.d.-studenter. Seminaret er gratis.

Få en innføring i hvordan du kan strukturere forskningsprosjektet ditt best mulig – slik at du får gjort det du planlegger, samtidig som dataene blir bevart for senere bruk.

*   Dato: tirsdag 2. april 2019
*   Tid: 11.00–15.30
*   Sted: NSD sine lokaler i Bergen (Harald Hårfagres gate 29)
*   Påmelding: Her kan du melde deg på kurset

Seminaret gir deg innføring i:

*   hvordan du kan organisere prosjektet ditt best mulig
*   sikker innsamling og deling av data underveis i prosjektet
*   personvernlovgiving (GDPR) og konsekvenser for forskning
*   datahåndteringsplaner og NSDs verktøy for datahåndtering
*   arkivering av datamaterialet for senere gjenbruk av deg selv eller andre

Mer informasjon finner du her.

(English) Panel debate: What to do with all of these PhDs?

UiBdoc and The Young Academy of Norway invite you to a panel debate on
“What to do with all these Phds?” at Høyteknologisenteret, store
auditorium on Tuesday, April 2 at 12.00. Please come and learn about
new perspectives if you are an young reseacher, or share your advices and
career track, if you are experienced.

Please find more information here.

(English) CCBIO Junior Scientist Symposium 4. april

We are delighted to invite you to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium April 4, at the Conference room 109F, BB-building (opposite the auditoria). Professor Charalampos (Haris) Tzoulis will give an inspirational keynote lecture where he will share some milestones on his way to establish his own research group. Furthermore, he will present ongoing research in the Neuromics Lab. In addition, CCBIO PhD students and postdocs will present their work on topics including biomarkers in colon cancer (Hestetun, Aasebø), transcriptomic characterization of kidney cancer (Nakken), targeting sphingolipid pathway in breast cancer (Panahandeh) and regeneration of beta-cells in diabetes (Vethe).

Please sign up for the symposium including free lunch.

The symposium is open for all and free of charge – including lunch – just remember to register!

WHEN: April 4th at 10.00-13.30
WHERE: Conference room 109F, BB-building (opposite the auditoria)
REGISTRATION: please use this link within April 2nd
PROGRAM: you can find the program on this web site
WHO: This is an arena where PhD candidates and postdocs gain experience with oral presentations and academic discussions, and in addition we are happy to welcome other interested students, researchers, staff and visitors.

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 4 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Takk for meg

Kjære alle

Takk for støtte og samarbeid de 6 månedene jeg har vikariert for Pål. Jeg må innrømme at det har tidvis vært krevende å få tiden til å strekke til. I tillegg til instituttlederoppgaven har koordinering av EU-prosjekt og ledelse av et K.G. Jebsensenter tatt tid. Administrasjonssjef Julie og den øvrige administrasjonen har gjort en kjempejobb med å hjelpe meg med å være instituttleder –tusen takk! De øvrige i lederteamet, Silke, Emmet og Jone har også vært med på å dra et ekstra lass.

Så er alltid potensiale for forbedring. Utlysnings- og ansettelsesprosessene tar tid. Det er mange ledd i en slik prosess og det er formelle krav og prosedyrer som skal følges. I noen tilfeller har forsinkelsene berodd på meg, andre ganger er det summen av alle leddene, stor avstand mellom fakultetssyremøtene og ferie og høytider som har ført til forsinkelser – men dere skal være trygge på at vi jobber med å forbedre flyt og tempo.

Ordningen med egen e-post til instituttleder (instituttleder@k2.uib.no) og instituttadministrasjonen (post@k2.uib.no) synes jeg har vært en forbedring og videreføres når Pål nå er tilbake. De dedikerte postboksene er med å skille viktig epost til leder og administrasjon fra all øvrig post og er med å sikre rask og sikker saksgang.

Da ønsker jeg Pål varmt velkommen tilbake fra Boston og takker for meg.

Eystein
Nestleder
Klinisk institutt 2

Innføring av Leganto, system for digitale litteraturlister

Til emneansvarlige ved UiB. UiB har anskaffet et system for digitale litteraturlister, Leganto. Slike systemer kommer nå for hele sektoren, og målet er økt kvalitet, tilgjengelighet og mer effektive arbeidsprosesser.

Les mer om systemet i denne nyhetssaken på ansattsidene. Systemet erstatter dagens løsning for:

  • Opplasting av litteraturlister i Mitt UiB
  • Innmelding av referanser til Litteraturkiosken
  • Innmelding av referanser til Akademika

I vår skal systemet implementeres på hele UiB. Fristen for å lage og levere litteraturlister i Leganto er 2. mai 2019, slik at de kan behandles/klargjøres av biblioteket før endelig publisering for studentene i Mitt UiB innen den sentrale fristen 1. juni.

Arbeidsstue i biblioteket på BBB 3.april klokken 12:00 til 14:00

Påmelding til workshop i bruk av Leganto her.

Mer info her.