Leder K2-nytt uke 11

Tid for å hedre og ære våre beste innen forskning, undervisning og formidling 2017

  1. A: PRISER VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2017

Det skal utdeles priser for Årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og fremragende forskningsformidling.

K2 kan fremme inntil to kandidater i hver kategori. Forslagene skal grunngis. Det enkelte forslag bør være på 1/2-1 side. Vi ber forskingsgruppeledere om forslag som sendes pal.njolstad@uib.no innen fredag 6. april 2018.

Årets publikasjon
-argumentasjon for kvalitet, originalitet og nyskapning
-hvis relevant, konsekvenser  for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon
-bør avspeile instituttets egen forskning
-originalartikkelen som nomineres skal vedlegges som pdf-fil av trykket artikkel

Årets ph.d.-arbeid
-argumentasjon for kvalitet, originalitet og nyskapning
-hvis relevant, konsekvenser for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon
-kandidatens eget bidrag til arbeidet kommenteres
-fire trykte eksemplar av avhandlingen skal sendes fakultetet (vil bare bli returnert på forespørsel).

Årets forskningsgruppe
-argumentasjon med utgangspunkt i forskningsproduksjon og kvalitet
-bør ha tett samarbeid og ikke ha karakter av å være et løst knyttet nettverk
-bidrag til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, nettverksbygging og bidrag til rekruttering og utdanning av forskerrekrutter kommenteres

Formidlingsprisen
-argumentasjon for hvordan en forsker eller en forskningsgruppe har evnet å formidle nyere forskning på en fremragende måte til et bredt publikum
-forskningsformidlingen skal være av høy kvalitet med hensyn til faglig innhold, utforming og utførelse
-den bør engasjere, vekke nysgjerrighet, gi inspirasjon og ny kunnskap
-formidlingen skal svare på samfunnets behov for informasjon og kunnskap om forskning og høyere utdanning

B: UNDERVISNINGSPRISEN VED K2

K2 har opprettet en undervisningspris på 50 000 NOK. Prisen deles ut inntil en gang årlig til en underviser som særlig har utmerket seg for fremragende innsats i studentundervisning innenfor emner i studieprogram for medisin, farmasi, odontologi eller ernæring som tilhører K2.

Vi ber om forslag sendes til jone.trovik@uib.no innen 13. april 2018.

Prisen utdeles på Eksamens og undervisningsseminaret 2. mai.

Momenter som særlig vektlegges i vurdering av foreslåtte kandidater til K2 undervisningspris:
-studentevaluering av undervisning
-mottatte priser for god undervisning
-utvikling av nye studentaktiviserende undervisningsformer
-bruk av nye digitale undervisnings- eller eksamensmetoder
-produksjon av lærebøker/fagbøker
-internasjonalisering av undervisning
-andre undervisnings- eller eksamensrelatert prosjekter med klar overføringsverdi

INFO VEDR POSTLEVERING, BUSS OG MATERIELL – PÅSKEN 2018.

Post:
Mandag 26.mars og tirsdag 27.mars vil internposten gå som vanlig.
Onsdag 28. mars vil det ikke bli postombæring.

Campusbuss:
Campusbussen går ikke i påskeuken. Det vil si at siste dag bussen går er fredag 23.mars.
Bussen går i normal rute igjen, etter påske, f.o.m. tirsdag 3.april

Materiell enhetene / øvrig transportoppdrag:
Disse 2 enhetene avvikler ferie i påskeuken.
Ingen transportoppdrag blir således ekspedert / utført i påskeuken.
Transport som vanlig, f.o.m. tirsdag 3.april

Netverkslunsj for alle PhD stipendiater

Kjære alle sammen

Forskolen for klinisk medisin forbereder en ny nettverksmiddag for alle doktorgrader og forskere på K1 og K2 avdelingene.

Nå er det på tide å registrere deg som presentatør, hvis du vil presentere de siste resultatene dine, delta i diskusjon med andre PhD-studenter og øve på dine presentasjonsferdigheter.

Den kommende netverks lunsjen vil finne sted;
Torsdag 12. april, laboratoriebygning, rom 9.1 / 9.2, Fra kl. 11.30-13.00.

Påmeldings link:
https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=4761627

Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser og hør samtaler fra andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, tjene ett studiepoeng!

Hvis du ønsker å tjene ett studiepoeng (http://www.uib.no/emne/FSKLI901) , Ver snill og kontakt:
Irene.hjelmaas@uib.no

Du er velkommen til å kontakte meg med eventuelle spørsmål du måtte ha!

Gleder meg til å se deg
Irene and Yasaman

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 24 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Info vedrørende oppstart av BUS 2 – Barne-og Ungdomssykehuset Trinn 2

I forbindelse med oppstart av byggearbeid på Barne- og Ungdomssykehuset Trinn 2 ønsker vi å gi en kort info om hva som skal skje de nærmeste ukene:

Pågår nå: Tilrigging og etablering av byggeplassgjerde.
12.mars: Oppstart av avgravning og uttransport av masser fra byggeplass.
19.mars: Oppstart av boring og sprengning.

Sprengningstidspunkt 2 ganger pr. dag i tidsvinduet kl. 12:30-13:00 og kl. 15:30-16:00 Sprengning vil bli varslet ved signal.

Det vil bli sendt ut en invitasjon til Infomøte vedrørende prosjektet i nær fremtid.

Med vennlig hilsen
Helse Bergen

Desperately seeking … TEACHERS

Ved K2 har vi mange undervisningsbidrag: som farmasi, ernæring, molekylærbiologi og odontologi, men det mest omfattende er nok medisinstudiet med alle sine fasetter fra den grunnleggende anatomi/fysiologi/biologi til hele sykdomslæren (og nå ønskes dessuten universitetsbidrag inn mot spesialistutdanningen). Som universitetsansatte må vi ALLE bidra inn i dette; det er de vitenskapelige som vil ha ansvar for forelesninger, men kurs vil kunne trenge tilrettelegging fra teknisk personale, og studenter som skal ha oppgaver, trenger rettledning på lab, med instrumenter/maskiner og statistisk veiledning.

 

Stipendiater som er UiB-ansatt, har plikttjeneste. Der det fremkommer relevant fagbakgrunn, kommer jeg til å be om at den tid/andel allokeres til nettopp undervisning. Stipendiater som ikke har medisinsk bakgrunn, vil bli prioritert til andre oppgaver som ikke krever medisinsk kompetanse. Det er viktig at veiledere informerer sine stipendiater om våre forventninger med hensyn til dette, og også aktivt stimulerer dem til å bidra. Også ikke-UiB-stipendiater er svært ønsket til undervisningsbidrag. I en PhD-utdanning inngår formidling som del av det en skal dokumentere å ha utført, og undervisning vil telle her. Også med tanke på eventuelt videre vitenskapelig ansettelse er undervisningserfaring viktig. Flott om aktuelle bidragsytere meldes til meg.

Undervisningsdagen 2. mai har undervisningsportefølje som et tema, nettopp for å dyktiggjøre oss med hensyn på å dokumentere og synliggjøre undervisningskompetanse.

OSCE (Objective Structured Clincal Exam), eller stasjonseksamen på norsk, brukes allerede ved farmasi, mens det i Medisin 2015 avholdes for førte gang i full skala for et helt kull studenter 20. juni. Vi trenger at undervisere fra første til sjette semester lager eksamensoppgaveforslag. Dette skal meldes til K1s OSCE-ansvarlig, professor Eirik Søfteland.

K2 skal ha ansvar for å implementere avsluttende OSCE for 12. semester. Der trenger vi en person med interesse for undervisning/evaluering som vil bidra til å lede arbeidet frem mot den første avsluttende OSCE i juni 2019. Har du erfaring (utdannet fra f.eks Nederland eller Storbritannia?) eller bare vil ta utfordringen med en ny del av det pedagogiske spekter: ta kontakt med meg! Eller tips meg om en du tror vil passe til dette; ”tipstelefonen” = jone.trovik@med.uib.no.

Jone

Utlysning av kompetansemidler til gruppe C (teknisk/administrative)

Også i årets budsjett er det satt av midler til kompetanseheving for gruppe C. Det er mulig om å søke støtte for kompetanseheving fra instituttet på inntil 5000 kroner.

Kriterier for tildeling er:

  1. Behovet er faglig begrunnet og støttes av forskningsgruppeleder.
  2. Forskningsgruppen må bidra med 50 % av kostnadene.

Link til søknadsskjema finnes her.

Søknad sendes til Julie Stavnes.

Arbeidsseminar om EU’s ekspertdatabase | 13. mars

Arbeidsseminar om «Registrering i EU’s ekspertdatabase, og hvordan du øker sjansene dine for å bli valgt».

Tirsdag 13. mars kl. 9:00–11:00 vil Kristof Vlaeminck, leder av UiBs Brussel-kontor, lede et arbeidsseminar om registrering i ekspertdatabasen til EU-kommisjonen for å være en potensiell saksbehandler (‘evaluator’) av Horizon2020-prosjekter. Etter en introduksjon av visestyrer for forskning, Marit Bakke, og en kort oversikt over de ulike aspektene ved registreringen, vil deltakerne begynne å lage sin profil mens Kristof hjelper dem. Målet med seminaret er at alle deltakerne er ferdige med å registrere og kan velges av EU-kommisjonen. Ikke glem å ta med din egen bærbar PC/Mac hvis du skal delta på seminaret.

Seminaret finner sted i fakultetets styrerom, 4. etasje, Armauer Hansens Hus. For å registrere deg til verkstedet, send en e-post til: Ingunn.Flatebo@uib.no.

Les videre

Nordisk PhD-møte | Registrering er åpen

Kjære alle sammen,

Man kan nå registrere seg til det andre nordiske PhD-møtet, som foregår i Helsingfors 23. og 24. august. Dette arrangementet tar sikte på å bringe studenter og forskere på nordiske universiteter under ett og samme tak.

Bli med og se hva dine naboer jobber med, og vis oss hva du har! De beste presentasjonene vil motta verdifulle priser!

Fristen for registrering er 30. juni 2018 kl. 23:59, og registreringsavgiften er på 75 euro. Du finner detaljerte instruksjoner i registreringsskjemaet.

Studenter som ønsker å gi muntlig eller plakatpresentasjon, bør sende inn sine abstrakter gjennom registreringsskjemaet. De første 50 deltakerne kan få sine plakater trykt gratis.

Du finner mer informasjon på vår nettside.

Ta gjerne kontakt med oss ​​via nordoc2018@helsinki.fi hvis du har flere spørsmål!

Ser frem til å se deg i Helsingfors!

Med vennlig hilsen,
Organisasjonskomiteen

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 19 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Xtramidler

Vinterferien er snart bak oss og det går mot lysere tider. Det gjør det som tidligere nevnt også for budsjettet K2 har å rutte med i 2018. K2 takker for mange gode forslag til bruk av de såkalte Xtramidlene. Fakultetet har bestemt følgende føringer for bruken av disse:

1) 10 mNOK til utstyr for innkjøp i 2018

Disse skal fordeles blant instituttene etter størrelse av annuumsmidlene som for K2s del er 24 prosent. Instituttene må stille med en egenandel på 25 prosent. Dette betyr at K2 kommer til å stille 3 mNOK til disposisjon.

Som tidligere nevnt er det en forutsetning at midlene kan brukes i løpet av 2018. De kan ikke brukes til lønn eller egenfinansiering av eksternt finansierte prosjekter.

2) 8 mNOK til fakultetstiltak

Disse midlene skal brukes til ulike tiltak som for eksempel dyreavdelingen og vaktmesterboligen til studentene.

3) 45 mNOK som settes av i langtidsbudjettet 2019-22

Her inngår midler til større utstyr der anbudsreglene kommer til anvendelse. Det skal lages en prioritetsliste basert på innspill fra instituttene. Videre tenkes midler brukt til ulike fellesprosjekter som for eksempel eksternt finansierte prosjekter der universitetet må stille med egenandeler.

K2 vil ta kontakt med forskningsgruppelederne for gjennomføring av kjøp av utstyr til forskning eller undervisning som ledelsen ved K2 har prioritert. Prioritert utstyr som kan kjøpes og betales i løpet av 2018, vil tas av de 3 mNOK som vi setter av til disposisjon. Utstyr som må på anbud og/eller ikke vil kunne belastes budsjettåret 2018, vil bli satt på Fakultetets liste over større utstyr for langtidsbudsjettet 2019-2022.

Forskningsgruppelederne får en frist for å melde tilbake eksakt pris på utstyret og plan for innkjøpsprosessen. Frist for denne tilbakemeldingen er 1. mai. Endelig frist for dokumentert mulighet for innkjøp 2018 er satt til 1. oktober.

Pål

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse | SHoT2018

Til alle undervisere ved UiB,

Studentenes helse- trivselsundersøkelse (SHoT) sendes ut hvert fjerde år og kartlegger studentenes helse og trivsel under studieløpet. Her oppfordres studentene til å svare helt ærlig om åtte ulike tema knyttet til studenttilværelsen. Det stilles blant annet spørsmål om psykisk og fysisk helse. Undersøkelsen ble sendt ut til studentene via e-post 6. februar og er åpen fram til og med 20. mars.

Tall fra forrige SHoT-undersøkelse i 2014 viste at én av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager, og at én av seks studenter er ensomme. Dette bidro til økt fokus på psykisk helse. I etterkant har det blitt ansatt flere psykologer, og helsetilbudet har blitt styrket.

SHoT2018 kan bli verdens største undersøkelse på temaet, men det avhenger av høy svarprosent. Målet er 69 prosent av 160 000 studenter. Her har du som foreleser ansvar ovenfor dine studenter. En høy deltakelse vil gi enda bedre oppfølging av studentene.

Vi oppfordrer deg derfor til å sette av tid i begynnelsen av forelesningene til å fortelle om undersøkelsen og viktigheten av den.

I Utdanningsutvalgets møte onsdag 21. januar ble en kortversjon av SHoT2018 presentert. Og mer informasjon er å finne på nettsiden Sammen Bergen.

Med vennlig hilsen
Britt-Karin Muri
assisterende HR-direktør
HR-avdelingen
Universitetet i Bergen

CCBIO Junior Scientist Symposium | 8. mars

Kjære alle sammen,

Stipendiater, postdoktorer, studenter på Forskerlinjen og andre forskere og ansatte er alle inviterte til neste CCBIO Junior Scientist Symposium 8. mars.

Dette forumet er en utmerket mulighet til å knytte nettverk med stipendiater, postdoktorer og andre kolleger i vårt forskningsmiljø. Denne gangen vil hovedforelesningen bli presentert av professor Anne Christine Johannessen. Hun er tidligere rektor for internasjonale saker ved UiB (2013–2017), og vi gleder oss til å høre om hennes erfaringer fra lokalt og globalt akademisk liv. I tillegg byr symposiet på emner som molekylær funksjon av N-terminal acetylering, hvordan man etablerer et ex vivo-anlegg, fettfordeling i endometriekreft, og nyere fremskritt rettet mot tyrosinkinase-reseptorer i kreft.

Vennligst registrer deg og dine preferanser for lunsj her innen 6. mars. Symposiet, inkludert lunsj, er gratis. Du kan også finne all informasjon her, inkludert programmet.

Vi ønsker alle velkomne!

På vegne av CCBIO Research School og arrangørene Erling Høivik og Liv Cecilie V. Thomsen,

Med vennlig hilsen
Eli Synnøve Vidhammer
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
Universitetet i Bergen

Stor internasjonal konferanse om utdanning i Bergen | 24.-27. oktober

En av de største internasjonale konferansene om undervisning og læring i høyere utdanning kommer til Bergen 24–27 oktober 2018. Dette er den årlige konferansen til The International Society for Scholarship in Teaching and Learning (ISSOTL), og den samler cirka 500 undervisere og forskere fra hele verden.

“Scholarship in Teaching and Learning” handler om å ha en vitenskapelig tilnærming til ‘hva som virker’ i undervisning og læring, og temaet for årets konferanse er “Toward a learning culture”. Det er altså de kollegiale og kulturelle aspektene ved læring og utdanning som vil stå i sentrum. Dette er noe som vil interessere mange på UiB og i Norge nettopp nå, i Kvalitetsmeldingens tid.

Her er det store muligheter for UiB-ansatte å delta, bli inspirert, dele erfaringer, møte andre undervisere eller forskere, og fremme alt det fantastiske vi gjør i Bergen ovenfor verden. Du kan bidra med presentasjon eller poster, delta i panel og arbeidsseminar, eller bare være deltager. Frist for å levere inn abstrakt er 1. april.

Les om Call for proposals her.

Og mer informasjon om ISSOTL18 finnes her.

Merk at UiB og noen av fakultetene hjelper til med konferanseavgiften. Informasjon om hvordan du kan søke om støtte kommer senere. Og det vil være mulig å få studentstipend.

Med vennlig hilsen
Vigdis Vandvik
Senterleder ved bioCEED (Senter for fremragende biologiutdanning)
BIO – Institutt for biovitenskap
Universitetet i Bergen

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 24 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Bergen Forskningsstiftelse

Det går mot vinterferie og for mange en etterlengtet pust i bakken. Og for dem som ikke skal reise bort, er det gjerne litt mer fred og ro på arbeidsplassen til å rydde og ordne litt eller å planlegge nye aktiviteter.

Bergen Forskningsstiftelse (BFS) har to ulike satsinger: BFS Starting Grants og Tematiske satsinger. Det er snart ny frist for BFS Starting Grants, og vi har også i år veldig gode kandidater som vi vil fremme. Når det gjelder de Tematiske satsingene, opererer BFS med ulike faser av prosessen. Det startes med en idefase uten noen form for binding, som etterhvert går over i en analysefase med kun administrativ behandling. Dersom visse kriterier oppfylles, blir ideen behandlet som en styresak der det avgjøres at ideen/temaet skal utlyses. I review-fasen behandles søknadene. Prosjektet som når opp, kommer i en avtalefase, og når denne er ferdigstilt, er det i den aktive fasen. Når prosjektet nærmer seg slutten av prosjektperioden, går det over i en avslutningsfase.

Medisinsk fakultet ønsker å få en oversikt over nye og eksisterende ideer til prosjekt og sentre som kan være aktuelle for Fakultetet å fremme koordinert til BFS’ idefase. Fakultetet ønsker å få innspill fra instituttene til diskusjon på instituttledermøtet 20. mars. Siden BFS har en aktiv rolle i idefasen av et prosjekt, ønsker Fakultetet ideer mer enn ferdigtygde prosjekt.

K2 inviterer derfor forskningsgruppelederne til å komme med innspill til mulige prosjekt/sentra finansiert av BFS. Det er ønskelig med skisser som er på ca. ½ side. Det må oppgis hvor mye som tenkes søkt fra BFS. Beløpet bør antakelig være i størrelsesorden 20–30 mNOK. Fristen er fredag 16. mars, og skissene sendes til pal.njolstad@uib.no.

Ha en fin vinterferie!

Pål

Invitasjon til deltakelse på Forskningsdagene i Bergen 2018

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. Det overordnede målet med festivalen er å skape begeistring og forståelse for forskning. Årets festivalperiode er 19.–30. september 2018.

I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens forskningsinstitusjoner. UiB er vertskap og den største bidragsyteren til festivaluken.

Forskningsdagene i Bergen er en viktig arena for publikumskontakt, formidling, rekruttering, dialog, kompetanseheving og omdømmebygging for UiB. Kommunikasjonsavdelingen koordinerer våre bidrag til festivalen.

Årets tema er «Oppvekst»

Tema «Oppvekst» er aktuelt innenfor ulike fagområder, og UiB har mulighet til å prege festivalen gjennom bidrag fra en rekke forskjellige fagfelt. Det er også̊ mulig å formidle forskning som handler om andre tema.

Alle fagmiljøer oppfordres til å delta på festivalen og vise fram sin forskning.

Synnøve Vindheim Svardal, Kommunikasjonsavdelingen, er koordinator for Forskningsdagene ved UiB.

Meld din interesse for å delta til Synnøve på telefon 55 58 69 07 eller e-post. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon eller for å diskutere ideer.

ansattsidene vil det bli lagt ut mer informasjon om årets festival i løpet av våren.

Vennlig hilsen
Mathilde Holm, fung. kommunikasjonsdirektør
Synnøve Vindheim Svardal, rådgiver

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia