Kategoriarkiv: Uke 25

Tar du en for laget?

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Sommeren står for døren og i denne siste lederen før ferien ønsker jeg å komme med noen betraktninger om økonomi og kultur.

K2 sin økonomi kunne i starten av året ligne et fly i stup mot bakken, men med iherdig innsats har vi lykkes å rette opp flyet. Vi taper ikke lenger høyde og ligger nå an til å lande på det budsjetterte underskuddet. Mange har jobbet iherdig for å få dette til, ikke minst Maria Holmaas og Beate Bernes. I tillegg har vi fått god hjelp av fakultetsledelsen.

Fremover blir jobben å vinne høydemeter og bli kvitt underskuddet med de tiltakene jeg tidligere har skissert; mer forskning på mindre areal, mer undervisning med færre folk, flere EU og NFR-prosjekter og mindre andel 0-dekninsbidrag, omstrukturering, eventuelt nedleggelse av kjernefasiliteter.

Skal vi få dette til må alle være villig til å «ta en for laget». Det betyr at arbeidsoppgavene og byrdene må fordeles jevnere enn det som er tilfellet i dag. Det er ikke opp til den enkelte å bestemme alle sine arbeidsoppgaver. Som underviser på universitetet kan du ikke si at, nei jeg vil ikke påta meg oppgaven som Ugle, eller jeg vil bare undervise på mitt smale spesialområde- resten får de andre ta seg av. Alle innen et fagområde må dele på Ugleoppgaven, du må kanskje vie litt mer tid og innsats til å fornye undervisningen og påta deg undervisningsoppgaver og komiteoppgaver som du ikke er helt familiær med – da blir arbeidsoppgavene jevnere fordelt.

Siden jeg også jobber på Medisinsk klinikk, får jeg anledning til å oppleve en annen organisasjon. Hver morgen samles avdelingen til morgenmøte med rapport fra vaktdøgnet og de enkelte enhetene. Man kan tenke at det går bort mye tid til et slikt felles møte, men dette møtepunktet skaper et samhold og en lagfølelse som gir seg utslag i at man tilbyr hjelp når noen er beit for folk eller trenger en ekstra hånd til å løse en oppgave – det blir mer vi enn jeg. Nå er K2 en annen type organisasjon og jeg mener ikke at vi skal ha morgenmøter, men lagånden på Medisinsk klinikk er noe vi trenger å tilegne oss for å komme å yte mer og trives bedre.

Så får alle bruke sommeren til å tenke gjennom hvordan man kan bidra til en bedre lagånd; spør ikke hva instituttet kan gjøre for deg – spør hva du kan gjøre for instituttet.

Helt til slutt, professor Silke Appel blir ny instituttleder og tiltrer så snart det er praktisk mulig, vi gratulerer og ønsker henne lykke til med arbeidet.

God sommer

Eystein Husebye

Norwegian Cancer Society’s Qualification Projects – Accelerating Research Outcome and Patient Impact

The Norwegian Cancer Society’s (NCS) aim is to prevent and fight cancer, and to ensure the best quality of life for patients and their families. Through research, prevention, information, support, advice, and lobbying, we fight cancer locally, nationally and globally. The NCS provides a considerable amount of all direct funding for cancer research in Norway, thus contributing to promoting a research environment of top international standard in the country. Furthermore, nurturing innovation and promoting novel ideas play a crucial role in advancing cancer research and enhancing patient outcomes.

Research findings frequently serve as the foundation for multiple potential commercial applications. In a qualification project, the primary objective is to thoroughly explore and pinpoint the most promising commercial application prospects, including service innovation. This initial investigation lays the groundwork for subsequent technology verification and development. Promising research and innovative solutions often take too long to reach patients. The NCS aims to accelerate this process, particularly for those applications with high patient benefit. This call focus on increasing the innovation potential of projects funded by the NCS (from 2016-2023).

Project duration:  3 months to 12 months – First/last possible start date 01.01.2025/01.07.2025
Funding scale: 200 000 to 1 000 000 NOK
Total amount of call: 8 MNOK
Application deadline: 15 October 2024 at 13:00

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1622/details

ISIDORe services

ISIDORe project is going under its third and last year of implementation (ending January 2025) and EATRIS is offering the last set of REGULATORY & IMMUNOMONITORING TNA (trans-national access) services at NO COST!

IDORe project: services for infectious disease outbreak research

We advance pandemic preparedness with free services for researchers.

isidore-project.eu

How to get these services?

 1. Select a call that matches your research line: https://isidore-project.eu/calls/
 2. Select an EATRIS service:
  1. https://isidore-project.eu/services/immuno-monitoring-profiling/
  2. https://isidore-project.eu/services/regulatory-advice-trial-preparation-access-to-european-clinical-trials/
 3. Proceed with the pre-application process through the ISIDORe webpage and get your ISID_XXXX code
 4. Prepare your full application (download the Word form) for requesting EATRIS services and follow instructions here: https://eatris.eu/projects/integrated-services-for-infectious-diseases-outbreak-research/

En inspirator og gledesspreder

Håvard Søiland døde 5. juni, 61 år gammel. En anerkjent lege og forsker med et stort hjerte for mange har gått bort. Foto: Svein Lunde

Det er med stor sorg vi melder om bortgangen til professor Håvard Søiland. Han ble 61 år. Søiland var overlege og forsker ved Stavanger universitetssjukehus og professor i endokrin kirurgi ved Universitetet i Bergen (UiB). Han var utdannet som bioingeniør før han begynte å studere medisin. Etter fullført medisinstudium ved UiB i 1991, var han turnuslege i Stavanger og Hjelmeland. Søiland engasjerte seg også internasjonalt. Han tok utdanning i tropemedisin i Liverpool i 1995, og arbeidet tre år i Etiopia. Han opparbeidet seg bred klinisk erfaring og ble spesialist i både gynekologi og i bryst- og endokrin kirurgi. Søiland disputerte for doktorgraden ved UiB i 2008, og ble utnevnt til professor i endokrin kirurgi ved UiB i 2011.

Håvard Søiland veiledet flere doktorgradsstudenter, etablerte forskningsgruppen for brystkreft ved SUS og engasjerte seg i styrene av Norsk forening for bryst og endokrin kirurgi og Norsk brystkreftgruppe (NBCG). Han bidrog sterkt til etablering av flere forskningsbiobanker. Dette har gitt grunnlag for flere viktige forskningsprosjekt, bl.a. med søkelys på tidligere diagnose og bedre behandling av pasienter med brystkreft, og har bidratt til utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid. I 2022 ble han derfor tildelt forskningsprisen ved SUS. Hans dedikasjon til sitt fag og bidrag til forskning vil fortsette å ha en innvirkning i mange år fremover.

Søiland var kjent for sin evne til å formidle komplekse ideer på en forståelig måte, og hans lidenskap for sitt fagfelt smittet over på alle som hadde gleden av å lære av ham. Håvard var alltid villig til å hjelpe studenter, kolleger, familie og venner, og ikke minst pasientene. Han satte alltid menneskene rundt seg først.

De senere årene fikk Søiland økende interesse for sjakk, og han kombinerte to av sine store interesserer i initiativet ¨Slå brystkreft sjakk matt¨ som var et samarbeidsprosjekt med Norway Chess. Dette fikk stor oppmerksomhet. Søiland formidlet et personlig engasjement for forskning på brystkreft. Flere av hans nærmeste var rammet av sykdommen, og han var åpen om hva dette hadde betydd for ham.

Vi vil huske Håvard for hans dedikasjon, hans lidenskap for læring og hans evne til å inspirere og samle folk rundt seg. Han vil bli dypt savnet av alle som hadde gleden av å kjenne ham. Våre tanker går til hans nærmeste familie. Vi deler deres sorg og sender vår dypeste kondolanse. Fred være med Håvard Søilands minne.

Gunnar Mellgren, Thomas Helland, Kristin Jonsdottir og Emiel Janssen

På vegne av kollegaer og venner ved Stavanger Universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Sunn økonomi – Vi kan gå styrket ut av dette!

Prosjektet “Sunn økonomi” ble satt i gang i januar i år. Mandatet prosjektgruppen fikk var å se på både inntjeningsmuligheter og innsparingsmuligheter i fakultetet.

Nå har prosjektgruppen levert en rapport, som blir behandlet i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, onsdag 19. juni. 

Instituttleder ved Klinisk institutt 1, Christian Vedeler, leder prosjektgruppen. Det de blant annet har sett på, er hvordan fakultetet kan tjene mer penger. Det er penger å hente blant annet i avlagte studiepoeng.

Fakultetet arrangerer to allmøter for å informere  om rapporten:

Les mer: https://www.uib.no/med/171463/%E2%80%93-vi-kan-g%C3%A5-styrket-ut-av-dette

UiB Innovasjonsfestival: from research to changing lives

UiB Innovasjonsfestival er en møteplass for forskere, studenter, innovatører og næringslivet fra regionen som ønsker å utforske hvordan forskning kan omsettes til reelle samfunnsendringer.

20.09.2024 – 09.00–14.30

Læringsarena, Nygårdsgaten 5, Bergen

Påmelding for studenter og ansatte ved UiB

Årets UiB Innovasjonsfestival gir innsikt i bredden av innovasjon som kommer fra universitetet og utforsker aktuelle problemstillinger rundt innovasjon, som for eksempel hvordan man kan balansere publisering med beskyttelse av immaterielle rettigheter og hva er UiBs rolle når det gjelder grønn omstilling i regionen.

 • Påmelding for ansatte og studenter ved UiB her
 • Påmelding for deltakere utenfor UiB her.

Meld deg på slik at du får lunsj og snacks, ellers er det også mulig å komme uten påmelding

Som en del av InnovasjonsukenOPP og Forskningsdagene, fremmer Innovasjonsfestivalen samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor for å skape banebrytende løsninger.

https://www.uib.no/innovasjon/171156/uib-innovasjonsfestival-research-changing-lives

Disputas – Karen Rosnes Gissum | 28. juni 2024

Prøveforelesning:      Fredag 28. juni 2024 kl. 09.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Shared decision making: What is it, how can it be practiced, and what is the latest research in this field?»

Foto/ill.: Katrine Sunde

Disputas:                     Fredag 28. juni 2024 kl. 11.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Unveiling the Complexities: Patients’ and Healthcare Providers’ Perspectives on Understanding and Managing Ovarian Cancer»

 

 1. opponent: Professor Karina Dahl Steffensen, Syddansk Universitet
 2. opponent: Professor Simen A. Steindal, VID vitenskapelige høgskole
 3. medlem av komiteen: Professor Tone Merete Norekvål, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anagha Joshi.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Christiane Helgestad Gjerde | 24. juni 2024

Prøveforelesning:      Mandag 24. juni 2024 kl. 09.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Extracellular Matrix (ECM) Remodeling in tissue Homeostasis and Disease – Modeling and Measuring Dynamic ECM Changes and Implications for Development of New Therapeutic Approaches’»

Foto/ill.: Ingvild Constance Festervoll Melien

Copyright: Ingvild Constance Festervoll Melien

Disputas:                     Mandag 24. juni 2024 kl. 11.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Development of Advanced 3D Ovarian Carcinoma Models – Using a Decellularized Peritoneal Scaffold to Model the Extracellular Matrix»

 

 1. opponent: Ph.d. Oliver Pearce, Queen Mary University of London, Storbritannia
 2. opponent: Ph.d. Heini Lassus, Helsinki University Hospital, Finland
 3. medlem av komiteen: Forsker Agnethe Engelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Åse Raddum

Åpent for alle interesserte

Pressemelding