Kategoriarkiv: Disputaser

Disputas – Christiane Helgestad Gjerde | 24. juni 2024

Prøveforelesning:      Mandag 24. juni 2024 kl. 09.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Extracellular Matrix (ECM) Remodeling in tissue Homeostasis and Disease – Modeling and Measuring Dynamic ECM Changes and Implications for Development of New Therapeutic Approaches’»

Foto/ill.: Ingvild Constance Festervoll Melien

Copyright: Ingvild Constance Festervoll Melien

Disputas:                     Mandag 24. juni 2024 kl. 11.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Development of Advanced 3D Ovarian Carcinoma Models – Using a Decellularized Peritoneal Scaffold to Model the Extracellular Matrix»

 

 1. opponent: Ph.d. Oliver Pearce, Queen Mary University of London, Storbritannia
 2. opponent: Ph.d. Heini Lassus, Helsinki University Hospital, Finland
 3. medlem av komiteen: Forsker Agnethe Engelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Åse Raddum

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Andreas Frøslev Mathisen | 21. juni 2024

Prøveforelesning:      Fredag 21. juni 2024 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «Inflammation of the endocrine pancreas from birth to death»

Foto/ill.: Ege Solel

Disputas:                     Fredag 21. juni 2024 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Demultiplexing Stress Responses and Compensatory Mechanisms in the Pancreatic Islet»

 1. opponent: Professor Brigitte Galliot, University of Geneva, Sveits
 2. opponent: PhD Karim Bouzakri, University of Strasbourg, Frankrike
 3. medlem av komiteen: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Øyvind Helgeland

Hovedveileder: professor Pål Njølstad
Medveileder: professor Stefan Johansson

Prøveforelesning:      Tirsdag 11. juni 2024 kl. 10.15

Oppgitt emne:                «Treatment of severe adolescent obesity. Lifestyle intervention, drugs or metabolic surgery? (State of the art)»

Disputas:                     Tirsdag 11. juni 2024 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:      «Genetics of Early Growth. Examining the Genetic Factors Impacting Birth Weight and Body Mass Index in Early Childhood»

 1. opponent: Professor Ruth Loos, Universitetet i København, Danmark
 2. opponent: Professor Jøran Sture Hjelmesæth, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Stian Knappskog, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost.

Åpent for alle interesserte

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Disputas: Magnus Bjørkavoll-Bergseth, 6. juni 2024

 

Magnus Bjørkavoll-Bergseth

Hovedveileder: ph.d. Stein Ørn
Medveileder: professor Kristin Moberg Aakre

Prøveforelesning:      Torsdag 6. juni 2024 kl. 09.15

Oppgitt emne:                «Fastlegens vurderinger og råd til deltagere i utholdenhetskonkurranser»

 

 

Disputas:                     Torsdag 6. juni 2024 kl. 11.00

Avhandlingens tittel:      «The relationship between exercise-induced cardiac Troponin increase and physical workload during prolonged strenuous exercise (NEEDED 2018)»

 1. opponent: Professor emeritus Øyvind Ellingsen, NTNU
 2. opponent: Førsteamanuensis Hilde Moseby Berge, Olympiatoppen, NIMF
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrine Brække Norheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Conrad Bjørshol.

Åpent for alle interesserte

Sted:                              Aulaen, sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus – SUS, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, Stavanger

Disputas – Alexander Vietheer | 03. Mai 2024

Prøveforelesning:      3. mai 2024 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene 2, blokk 8
Oppgitt emne:                «Human fetal growth restriction: pathophysiology, consequences and treatment in high and low-income countries»

Foto/ill.: Nina Vietheer

Disputas:                     3. mai 2024 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene 2, blokk 8
Avhandlingens tittel:      «Human Embryonic Development: Effects of Physical Activity and Sleep in Physiological Pregnancies»

 1. opponent: Professor Kaarin Mäkikallio, Turku University Hospital, Finland
 2. opponent: PhD Vasilis Sitras, Oslo University Hospital
 3. medlem av komiteen: Professor Sven Gudmund Hinderaker, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Nils-Halvdan Morken.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Ingrid G. Rekeland | 02. Mai 2024

Prøveforelesning:      Torsdag 02. mai 2024 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Long-covid-19: Diagnose, epidemiologi, patofysiologi og behandlingsmuligheter»

Foto/ill.: Privat

Disputas:                     Torsdag 02. mai 2024 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS): Clinical trials, medical treatment and pathomechanisms»

 1. opponent: Professor Per Ole Iversen, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Førsteamanuensis Rasmus Goll, UiT, Norges arktiske universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bettina Riedel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor Camilla Tøndel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Åslaug Anfinsen – 05.04.2024

Prøveforelesning:     Fredag 05. april 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                 «The value of multi-omics data for personalized nutrition»

 

Disputas:                   Fredag 05. april 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:       «The dynamics of nutritional-related blood biomarker and metabolite concentrations during the postprandial and fasting states. And the implications when using nutritional-related biomarkers and metabolites in clinical care and research settings»

 

 1. opponent:                   Professor Emerita Hannelore Daniel, Tekniske universitetet i München, Tyskland
 2. opponent:                   Professor Kjetil Retterstøl, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding (Ikke ankommet)

Disputas: Cedric Davidsen – 22.03.2024

Prøveforelesning:     Fredag 22. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Radiation, a Diagnostic and Therapeutic Tool in Medicine for over a Century»

Foto/ill.: Cedric Davidsen (tatt selv med tidsutløser)

Disputas:                   Fredag 22. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Operator radiation exposure in cardiac catheterization»

 1. opponent: PhD Margaret McEntegart, Columbia University Medical Center, USA
 2. opponent: Ph.d. Magnus Settergren, Karolinska institutt, Sverige
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Marianne Catharina Astor – 19.03.2024

Prøveforelesning:      Tirsdag 19. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Effects of vitamin D on bone and muscles»

Foto/ill.: Ingrid Hagerup

Disputas:                    Tirsdag 19. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:      «Hypoparathyroidism in Norway»

 1. opponent: Professor Lars Rejnmark, Aarhus universitet
 2. opponent: Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen, Gøteborgs universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Hildegunn Aarsetøy, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tomas Eagan.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Erlend Eriksen – 15.03.2024

Prøveforelesning:      Fredag 15. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «Mekanisk sirkulasjonsstøtte – til nytte eller til skade?»

Foto/ill.: Tina Vaksdal

Disputas:                    Fredag 15. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Multimodality imaging in the immediate and long-term evaluation of bioresorbable vascular scaffolds. In patients with ST-elevation myocardial infarction»

 1. opponent: Førsteamanuensis Matthias Götberg, Universitetet i Lund, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Kristin Angel, Rikshospitalet, OUS
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Dana Cramariuc.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Arleen Aune – 15.03.2024

Prøveforelesning:      Fredag 15. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Necessity for sex-specific classification and treatment targets in arterial hypertension»

Foto/ill.: Elise Aasebø

Disputas:                    Fredag 15. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Cardiac organ damage in systemic hypertension: Impact of gender, etiology, and comorbidities»

 1. Opponent:                   Professor Maria Lorenza Muiesan, Universitetet i Brescia, Italia
 2. Opponent:                 Professor emeritus Michel Burnier, Universitetet i Lausanne, Sveits
 3. Medlem av komiteen: Professor Hans-Peter Marti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Hilde Kristin Vindenes – 08.03.2024

Prøveforelesning:      Fredag 08. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Behandling av håndeksem»

Foto/ill.: Privat

Disputas:                    Fredag 08. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Occupational and environmental exposures: Impact on skin and associations with skin microbiome»

 1. opponent: Førsteamanuensis Åke Svensson, Lunds Universitet, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Merete Åse Eggesbø, Folkehelseinstituttet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Jan-Lukas Førde – 23. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 23. februar 2024 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Animal and non-animal models for cancer drug testing: State of the art and future prospects»

Foto/ill.: Sandra Berglid

Disputas:                   Fredag 23. februar 2024 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The Zebrafish Larva as a Model System for Myeloid Malignancies»

 1. opponent: Førsteamanuensis Federico Fenaroli, Universitetet i Stavanger
 2. opponent: Førsteamanuensis Maria Omsland, Høgskolen på Vestlandet
 3. medlem av komiteen: Forsker Anja Torsvik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Md. Obaidur Rahman – 02. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 02. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The clinical and regultory hurdles for cell replacement strategies in Addison’s disease»

Foto:../ill. Privat

Disputas:                   Fredag 02. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Autoimmune primary adrenal insufficiency – autoantibodies and cell regeneration»

 1. opponent: Professor Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet, Sverige
 2. opponent: PhD Ras Trokovic, Helsinki Universitet, Finland
 3. medlem av komiteen: Professor Helena Harris, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Solveig Tangedal – 1. Februar 2024

Prøveforelesning:     1. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditoriet , Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The role of human respiratory microbiota in health and disease»

Disputas:                   1. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The lower airway microbiota and inflammation in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Thoughts on where to measure it, how to interpret it, and why it might matter»

Foto/ill.: Frida og Hedda Tangedal-Straus

 1. opponent: Professor Christopher Brightling, University of Leicester, U.K.
 2. opponent: Førsteamanuensis Kristian Tonby, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Anagha Madhusuda Joshi-Michoel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

(English) Dispuas – Anne Helene Køstner – 14. Desember 2023

Prøveforelesning: Torsdag 14. desember 2023 kl. 10.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Oppgitt emne: «The role of the microbiome in colorectal cancer development and prognosis and treatment»

Foto/ill.: Privat

Disputas: Torsdag 14. desember 2023 kl. 12.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Avhandlingens tittel: «Correlating local and systemic tumor-associated inflammation in colon cancer – CRP and the tumor immune microenvironment»

1. opponent: Førsteamanuensis Ninna Aggerholm Pedersen, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Emiel Janssen, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: Professor Unn Ljøstad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø
Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Guri Fossdal, 1. Desember 2023

Prøveforelesning:      Fredag 01. desember 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Treatment of steatotic liver disease»

Foto/ill.: (Privat)

Disputas:                    Fredag 01. desember 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Primary sclerosing cholangitis. Surrogate markers of natural history, disease severity, and prognosis»

 1. opponent: Professor Maja Sofie Thiele, Syddansk Universitet, Danmark
 2. opponent: Professor Reidar Fossmark, NTNU
 3. medlem av komiteen: Professor Simon Erling Dankel, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Silje Skrede.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Britt Engan, 3. November

Prøveforelesning:      Fredag 03. november 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Fysisk aktivitet og kardiovaskulær helse hos unge»

Foto/ill.: Thomas Green

Disputas:                    Fredag 03. november 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      «Cardiac Function and Early Risk Markers for Cardiovascular Disease in Children and Young Adults Surviving Severe Childhood Disease»

 1. opponent: Forsker Bjørnar Grenne, NTNU
 2. opponent: Professor Jan Sunnegårdh, Gøteborgs universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Camilla Tøndel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Åse Bjorvatn Sævik – 23.10.2023

Prøveforelesning:      Mandag 23. oktober 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium B301, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22
Oppgitt emne:                «An update on autoimmune endocrine diseases»

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Disputas:                    Mandag 23. oktober 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium B301, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22
Avhandlingens tittel:      «Clues to Diagnosis and Clinical Outcomes in Autoimmune Addison’s Disease»

 1. opponent: Professor Stefan Bornstein, Universitetsklinikken Carl Gustav Carus Dresden, Tyskland
 2. opponent: Ph.d. Earn Gan, Newcastle Universitet, Storbritannia
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrin Brauckhoff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Roland Jonsson.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Nina Urke Ertesvåg – 23.10.2023

Prøveforelesning:      Mandag 23. oktober 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «How immunity changes over the course of life: implications for vaccine development»

Foto/ill.: Kristin Risa, UiB

Disputas:                    Mandag 23. oktober 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Antibody responses after influenza and SARS-CoV-2 vaccination and infection: Lessons across the ages»

 1. opponent: Professor Christopher Chiu, Imperial College London
 2. opponent: Professor II Laura Kakkola, Universitetet i Turku
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Oddvar Oppegaard, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Marc Vaudel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Karen Galta Sørensen 06. Oktober .2023

Prøveforelesning:      6. oktober 2023 kl. 09.15
Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Oppgitt emne:                «The role of infant nutrition in asthma and allergy development»

Bilde / ill: Svein Gabrielsen Lunde

Disputas:                     6. oktober 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel:      «Asthma, atopy, and lung function in young adults after hospitalization for bronchiolitis in infancy»

 1. opponent: Professor Klaus Bønnelykke, Københavns Universitet, Danmark
 2. opponent: Førsteamanuensis Emma Goksör, Gøteborgs Universitet, Sverige
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrine Brække Norheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tor Ketil Larsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Cecilie Fredvik Torkildsen, 26. September

Prøveforelesning:      Tirsdag 26. september 2023 kl. 09.15

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Oppgitt emne:                «Treatment options for patients with incurable ovarian cancer balancing the burden of treatment and quality of life»

Foto/ill.: Svein Lunde, SUS

 

Disputas:                    Tirsdag 26. september 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. Sydbygg, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Avhandlingens tittel:      «Rethinking High-Grade Serous Ovarian Carcinoma: Comprehensive Bioprofiling for Enhanced Identification of Surgical Phenotypes and Treatment Outcomes»

 

 1. opponent: Professor Ingrid A. Hedenfalk, Lund Universitet, Sverige
 2. opponent: PhD Oliver Zianovic, Universitetssykehuset, Heidelberg, Tyskland
 3. medlem av komiteen: Professor Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Dennis Nilsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Gunhild Brørs, 22. september 2023

Prøveforelesning:      Fredag –22. september 2023 kl. 10.15

Sted:                              Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65

Oppgitt emne:                «Changes in Cardiovascular disease incidence in a global perspective and further possibilities for primary prevention»

Disputas:                     Fredag –22. september 2023 kl. 12.15

Sted:                              Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel:      “Health literacy in patients with coronary artery disease following percutaneous coronary intervention”

 1. opponent: Professor Anita Kärner Köhler, Universitetet i Linköping, Sverige
 2. opponent: Professor Henrik Schirmer, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Venny Kvalheim,  Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Stig Harthug

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Sondre Vatne Meling, 22. september

Prøveforelesning:      Fredag 22. september 2023 kl. 09.15

Sted:                              Aulaen, 2. et. sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Oppgitt emne:                «Clinical utility of subjective screening tools for the detection of different forms of neuropathy seen in the context of objectively demonstrable disease»

Disputas:                    Fredag 22. september 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel:      «Diabetes mellitus type 2. The incretin effect and interaction with the autonomic nervous system»

 1. opponent: Ph.d. Christian Stevns Hansen, Steno Diabetes Center, Danmark
 2. opponent: Ph.d. Kari Anne Sveen, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Professor II Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Roald Omdal.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Hesham Amin Abouelhana, 22. september 2023

Prøveforelesning:      Fredag 22. september 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Exploring Indoor Airborne Bacteria and Respiratory Health: Insights from Comparative Studies and Environmental Factors»

Disputas:                    Fredag 22. september 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      «Indoor airborne microbiome, environmental and household determinants and respiratory health in Northern Europe»

 1. opponent: Førsteamanuensis Aldert Zomer, Utrecht University, Nederland
 2. opponent: PhD Anne Mette Madsen, National Research Centre for the Working Environment, København, Danmark
 3. medlem av komiteen: Professor Rebecca Cox, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Thea Sjøgren 15. September

Prøveforelesning:      Fredag 15. september 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «Tissue-resident memory T-cells in health and disease»

Foto/ill.: Privat

Disputas:                    Fredag 15. september 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Immune regulatory mechanisms in endocrine autoimmune disorders»

 

 1. opponent: Professor Riitta Lahesmaa, Universitetet i Turku, Finland
 2. opponent: PhD Alexandre Corthay, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Helena Harris, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kurt Hanevik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Ruben Dyrhovden, 21.0

Prøveforelesning:      Mandag 21. august 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditoriet i Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Metagenomic next-generation sequencing – its potential in infection diagnostics»

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                    Mandag 21. august 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditoriet i Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «The use of 16S rRNA targeted next generation sequencing in diagnostics of polymicrobial invasive infections»

 1. opponent: Professor Niels Nørskov-Lauritsen, Odense Universitetshospital
 2. opponent: Førsteamanuensis Hege Vangstein Aamot, Høgskolen i Østfold
 3. medlem av komiteen: Professor Karl-Henning Kalland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Eivind Rath – 15. Juni 2023

Prøveforelesning:      Torsdag 15. – juni 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje
Oppgitt emne:                «Precision Medicine and its Role in the Treatment of Sepsis»

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                     Torsdag 15. – juni 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28,     underetasje
Avhandlingens tittel:      «Diagnosis, Severity Assessment and Treatment of Streptococcal Skin and Soft Tissue Infections»

 1. opponent: Førsteamanuensis Fredrik Kahn Lund, Universitet, Sverige
 2. opponent: Professor Anne Margarita Dyrhol-Riise, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Håkon Skogrand Eliassen – 13. Juni

Prøveforelesning:      Tirsdag 13. juni 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Describe how the civilian primary and specialist health care systems contribute to total defense. How may future contribution and collaboration be strengthened?”

Foto/ill.: Eli Marie Eliassen

Disputas:                    Tirsdag 13. juni 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Physical and cognitive performance after blood donation»

 

 1. opponent: Ph.d. Geir Bjerkan, Forsvarets sanitet
 2. opponent: Ph.d. Helen Brandstorp, Helsedirektoratet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Hege Synnøve Clemm.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Johannes Just Hjertaas – 05. Juni. 2023

Prøveforelesning:      Mandag 5. juni 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne:                «Outline the principles of ultrasound strain imaging methods illustrated by clinical applications»

Foto/ill.: Privat

 

Disputas:                    Mandag 5. juni 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:      «Measurement of left ventricular deformation using 3D echocardiography»

1. opponent:                   Universitetslektor Denisa Muraru, Universitetet i Milano Biocca,       Italia
2. opponent:                 Professor Thor Edvardsen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Odd Helge Gilja, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ketil Grong.

 

Åpent for alle interesserte

Pressemelding