Kategoriarkiv: Seminar og konferanser

Kjære kolleger ved Det medisinske fakultet

Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) arrangerer vi mandag 29. oktober kl 10.30-12 et seminar i kantinen i IGS sine lokaler i Kalfarveien 31.

Programmet har interesse for alle som lurer på sannsynligheten for at gullet kommer hem i år, samt alle som interesserer seg for prioriteringer knyttet til helse.

Vi ønsker alle ved Det medisinske fakultet velkommen til å delta. Jeg håper derfor dere vil spre informasjon om dette til flest mulig.

Nyttig bakgrunnslesning finnes her.

Program
Kl 10.30 Velkommen – Guri Rørtveit, instituttleder IGS

Kl 10.35 Om statistikk i praktisk bruk når gullet ska hem – statistiker Øystein A. Haaland, IGS

Kl 10.50 Om prioritering mellom folkehelsetiltak – professor Ole Frithjof Norheim, IGS

Kl 11.10 Om prioritering i kommunehelsetjenesten og utfordringer i Blankholmutvalget – professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen

Kl 12.00 Avslutning

Om Jon Magnussen:
Professor i helseøkonomi, og prodekan ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Han ledet i 2015 arbeidsgruppen som utredet hvordan alvorlighet kunne brukes i prioriteringsbeslutninger og sitter som medlem i Blankholmutvalget som skal foreslå prinsipper for prioritering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Han er også programstyreleder for HELSEVEL i Forskningsrådet.

 

Introduksjonskurs om integrering av kjønnsperspektiver i medisinsk forsking

SKOK tilbyr et tre-timers kurs om kjønnsperspektiver i forskningen. Kurset inviterer til refleksjon rundt hvordan analytiske kjønnsperspektiver kan integreres både i pågående medisinsk forskning og i framtidig søknadsarbeid.

Inkludering av kjønnsperspektiver blir stadig viktigere for vurderingen av forskningens kvalitet – både for søknader og for selve forskningsresultatene. For eksempel har både Norges Forskningsråd og EU som målsetting at prosjektsøknader ikke bare skal ha kjønnsbalanse, men også at kjønnsperspektiver skal være en integrert del av prosjektets forskningsspørsmål, metode og analyse. Analytiske og tverrfaglige tilnærminger til kjønn kan dermed både bidra til å styrke en prosjektsøknad og til å gi nye innfallsvinkler som hever kvaliteten på forskningen.

Dette kurset gir en innføring i kjønnspolitikken til eksterne finansieringskilder, og i hvordan kjønnsperspektiver kan integreres i pågående forskning og i framtidige søknader. Kurset vektlegger spesielt eksempler fra medisinsk forskning.

Tid og sted: 6. november kl. 10.00-13.00, styrerommet 4.etg., Armauer Hansens hus

Påmelding til Amra innen 2.november!

Innhold i seminaret:

1.      Velkommen og presentasjon av kandidatene

2.      Oversikt over EU og NFR sin policy for integrering av kjønnsperspektiv i forskingsprosjekt og krav til kjønnsbalanse i forskargruppa. 

3.      Kjennskap til ulike forståingar av kjønn, samt sentrale omgrep frå likestilling- og kjønnsforskingsfelten. 

4.      Reflektere kritisk over eigne forståingar av kjønn, og korleis desse blir spegla i deira forskingsprosjekt. 

Lunsj 11.30-12.00

5.      Kjønnsbalanse i metodebruken og kunnskapsproduksjon.

6.      Kunne vise til dømer på korleis integreringa av kjønnsperspektiv i ulike felt har ført til ny og innovativ kunnskapsproduksjon. 

7.      Ha kjennskap til metodologiske og analytiske verktøy som dei kan nytte for å integrere kjønnsperspektiv i sine prosjekt på ein betre måte.  

8.      Sammendrag: Vite korleis dei skal adressere krava til kjønnsperspektiv og kjønnsbalanse i utarbeidinga av prosjektsøknader.

(English) Reminder: Invitation to a single cell seminar with Genomics

Department of Clinical Science at the University of Bergen and 10x Genomics welcomes researchers with an interest in single cell sequencing. Single cell sequencing has revolutionized life science research leading to a deeper understanding of biological processes in health and disease. Rapid technology advances are enabling large-scale projects for resolving single cell populations from 100s to millions of cells in a given study.

AGENDA

 • Welcome and introduction
 • Single Cell Applications: 3′ Digital Gene Expression and 5′ Digital Gene Expression with combined VDJ analysis and the newly launched CNV solution – 10x Genomics
 • New product launches: ATAC Seq, feature barcoding. – 10x Genomics
 • Summary and discussion – All

Date: October 16th
Time: 13 – 15
Place: Seminar room 5.1/5.2, Laboratory building 5th floor, Haukeland

More information about the seminar here.

(English) Invitation to a single cell seminar with Genomics

Department of Clinical Science at the University of Bergen and 10x Genomics welcomes researchers with an interest in single cell sequencing. Single cell sequencing has revolutionized life science research leading to a deeper understanding of biological processes in health and disease. Rapid technology advances are enabling large-scale projects for resolving single cell populations from 100s to millions of cells in a given study.

AGENDA

 • Welcome and introduction
 • Single Cell Applications: 3′ Digital Gene Expression and 5′ Digital Gene Expression with combined VDJ analysis and the newly launched CNV solution – 10x Genomics
 • New product launches: ATAC Seq, feature barcoding. – 10x Genomics
 • Summary and discussion – All

Date: October 16th
Time: 13 – 15
Place: Seminar room 5.1/5.2, Laboratory building 5th floor, Haukeland

More information about the seminar here.

Migrasjonskonferanse: Helse i alt vi gjør

15.-16. november, 2018, Universitetsaulaen i Bergen

Velkommen til UiBs konferanse om migrasjonshelse! Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Konferansen blir en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper.

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Se program her.

Seminar: Nutritional research among frail old people – challenges and solutions

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 3. oktober kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Nutritional research among frail old people – challenges and solutions

Anne Marie Beck, Docent, ph.d,  Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Københavns Professionshøjskole, Copenhagen, Denmark

Nutritional risk factors are common among frail old people  – multidisciplinary nutritional interventions may therefore be necessary to deal with these and optimize nutritional status.

Moderator: Randi Julie Tangvik

Det blir lett servering.

Velkommen!

Påminnelse: Veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Veilederen er en nøkkelperson for ph.d.-utdanningen. Det medisinske fakultet har i flere år hatt samlinger for sine ph.d.-veiledere og høsten 2018 tilbyr vi en halv dag med faglig påfyll og inspirasjon også i Stavanger.

For mer info og program se her.

Tid: 21.november 2018 – 12.00-16.00
Sted: Auditoriet i Vestbygget, Stavanger Universitetssykehus
Påmeldingsfrist: 13.november 2018

(English) CCBIO Junior Scientist Symposium at September 27th

We are happy to announce the program of the forthcoming CCBIO Junior Scientist Symposium at September 27th, where a highlight will be the inspirational lecture by Bruce Baguley, a visiting professor from the University of Auckland. Professor Baguley is a distinguished researcher and a motivating lecturer. His research interests include anticancer drug development with emphasis on multidisciplinary and translation approaches. You should definitely not miss this opportunity.

In addition, we will hear from CCBIO PhD students, postdoctoral fellows and researchers, who will present ongoing projects in the CCBIO sphere. Topics to be discussed will cover the use of automated clustering to explore CyTOF data , reprogramming of gene regulation in prostate cells, how miRNA can be utilized as prognostic markers in colorectal cancer, as well as a discussion on policy visions of personalised medicine.

This is an excellent forum for discussing research, learning about how different and similar many ongoing projects are to your own, and to network with fellow PhD students, postdocs and other colleagues in our research community. Lunch is included.

Time: Thursday September 27th 2018, at 10.00-13.30.
Where: Conference room BBB (3^rd floor, across the hall from the auditoria)
Registration: deadline is September 25th. Registration here.

All info is available here.

(English) Åsgard 2019

The Research Council of Norway and the department of Scientific and academic cooperation of the Institut français de Norvège (French Embassy in Oslo) announce the launch of the Åsgard programme 2019.

This programme is composed of two different calls:

 • Åsgard-Research is designed for researchers willing to develop collaborations between France and Norway. It funds a one-week stay in France, allowing the researcher to meet counterparts in universities and research institutions.
 • Åsgard-Innovation is designed for professionals working in technology transfer structures, clusters etc. and aims at exchanging good practices as well as creating new collaborations. It also funds a one-week stay in France.

The programme of visits will be established with the help of the Institut français who will suggest relevant contacts.

Applications are open from September 15thto December 15th. The stay has to take place in 2019. For information and application, please visit their website.

 

 

Veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Veilederen er en nøkkelperson for ph.d.-utdanningen. Det medisinske fakultet har i flere år hatt samlinger for sine ph.d.-veiledere og høsten 2018 tilbyr vi en halv dag med faglig påfyll og inspirasjon også i Stavanger.

For mer info og program se her.

Tid: 21.november 2018 – 12.00-16.00
Sted: Auditoriet i Vestbygget, Stavanger Universitetssykehus
Påmeldingsfrist: 13.november 2018

Migrasjonskonferanse: Helse i alt vi gjør

15.-16. november, 2018, Universitetsaulaen i Bergen

Velkommen til UiBs konferanse om migrasjonshelse! Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Konferansen blir en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper.

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Se program her.

CCBIO seminar: Hva er fremragende forskning?

Velkommen til et CCBIO Special Seminar 19. september med tema «What is Scientific Excellence?»

CCBIO er et norsk senter for fremragende forskning. Men hva legger vi i begrepet fremragende? Én vanlig felles oppfatning er nærmest sirkulær: «Fremragende forskning er forskning som kan publiseres i fremragende tidsskrifter». Vi ønsker å gå dypere inn i begrepene kvalitetsforskning og fremragende forskning, og har invitert renommerte forskere som vil legge frem sine tanker om hva som bør ligge i disse begrepene, i seminaret «What is Scientific Excellence?». Programmet vil også gi plass til en paneldebatt. Foredragsholdere og deltakere i paneldebatten er Bruce Zetter (Harvard Medical School/Boston Children’s Hospital) og Merle Jacob (Universitetet i Lund) i tillegg til Lars A. Akslen og Roger Strand fra CCBIO.

Seminaret er en del av CCBIO/Harvard INTPART-samarbeidet, som et CCBIO Special Seminar i CCBIOs seminarserie.

Når: 19. september 2018, 13:00-16:00 (+ tid etterpå til pizza-sammenkomst)

Hvor: Auditorium 4, BB-bygget, på campus Haukeland Universitetssjukehus.

Program:
13.00 Lars Akslen/Roger Strand: Welcome
13.05 Bruce Zetter: Thoughts on Excellence
13.30 Merle Jacob: Thoughts on Excellence
13.55 Lars Akslen: Thoughts on Excellence
14.05-14.30 Intermission with refreshments
14.30 Roger Strand: Introduction to debate
14.40-15.50: Panel debate with questions and comments from the audience
15.50-16.00: Lars Akslen: Concluding words

Åpent for alle: forskere, undervisere, postdocs, studenter, teknikere og andre ansatte, i alle UiB-miljøer. Ingen registrering er nødvendig.

Vi vet at alle fremragende hoder også trenger mat, så etter forelesningene og debatten inviterer vi til en pizza-sammenkomst i lobbyen utenfor auditoriet, der vi kan fortsette utvekslingen av ideer og erfaringer i en uformell setting.

(English) Open research seminar on Cancer-Related Vascular Biology

Open research seminar with speakers Michael Rogers and Bruce Zetter from Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School. Michael Rogers’ talk: «Validation of Anthrax Toxin Receptor 2 (Antxr2/CMG2) as a Target for Small Molecule Antiangiogenic Therapy.» Bruce Zetter’s talk: «Drug discovery for treating metastatic cancers.»

Welcome to an open research seminar, hosted by CCBIO as part of the CCBIO/Harvard INTPART partnership, in the CCBIO Seminar series as a CCBIO Special Seminar.

The seminar is part of a 3 week course in Cancer-Related Vascular Biology, but as an open research seminar for those who would like to attend the lectures by our Harvard colleagues, but do not wish to follow the entire course. It is open for all, no registration, and no charge.

First speaker is Assistant Professor Michael Rogers from the Vascular Biology Program, Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School.

Title: «Validation of Anthrax Toxin Receptor 2 (Antxr2/CMG2) as a Target for Small Molecule Antiangiogenic Therapy.»

Second speaker is Professor Bruce Zetter, Boston Children’s Hospital, and Charles Nowiszewski Professor of Cancer Biology, Surgery, Harvard Medical School.

Title: «Drug discovery for treating metastatic cancers.»

When: Thursday September 20th 09:00-12:00:

09:00-10:00 Michael Rogers

10:00-11:00 Coffee and discussion

11:00-12:00 Bruce Zetter

Where: Auditorium 4, BB-building, at Haukeland University Hospital campus.

You are all welcome!

Åpningsseminar, Helseundersøkelsene i Hordaland, HUSK3.

Sted: Bikuben konferansesenter, Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus.
Tid: mandag 24.09.18 Kl.11:30-15:30

Nå er vi igang med 3. runde i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). Se
https://husk.w.uib.no/. Vi etterundersøker 3000 personer som har deltatt i de 2 foregående
runder av HUSK på 1990-tallet da deltakerne var i 40-årene.

Fokus for HUSK3 er hvordan livsstil og endring av risikofaktorer for
hjerte-karsykdom hos 40-åringer bestemmer hjerte-karhelsen 20 år senere.
Ikke minst er det fokus på høyt blodtrykk og hjertehelse hos kvinner.

Prosjektet er et unikt forskningssamarbeid mellom UiB og Helse-Bergen,
og det første store prosjekt på samhandlingsarenaen Forskningsenhet for
Helseundersøkelser. Brukerrepresentanter i prosjektet er blant annet
Norske Kvinners Sanitetsforening.

Åpningsseminaret avholdes i Auditoriet i Bikuben kongressenter,
Haukeland Universitetssykehus. De internasjonale foredragsholderne har
vært sentrale i utarbeiding av de nye europeiske retningslinjene for
hhv. forebygging av hjertekarsykdom og behandling av hypertensjon. Disse
er også internasjonale medlemmer i styret for prosjektet.

Trenger du en oppdatering på hvordan du best kan forebygge
hjertekarsykdom? Da er dette seminaret noe for deg.

Påmelding her.

Programmet finner du her.

ISSOTL2018: Toward a learning culture

UiB arrangerer i 2018 den internasjonale læringskonferansen ISSOTL2018 Toward a learning culture 24.-27. Oktober, og inviterer ansatte til å delta på en av konferansens pre-conference workshops kostnadsfritt. Siden UiB er vertskap for ISSOTL2018 vil dette tilbudet erstatte UiBs Læringskonferanse i 2018. Vær oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på hver workshop, og blir tildelt etter først-til-mølla-prinsippet.

Konferansen hovedtema er Scholarship of Teaching and Learning (SOTL) – en forskende tilnærming til undervisning og læring i høyere utdanning.
24. oktober tilbys seks pre-conference workshops med ulike tema ledet av erfarne og dyktige internasjonale eksperter:

Formiddag
*   Get started with SOTL, Andrea Webb and Melanie Hamilton
*   The SoTL Commons: Cultivating a SoTL Culture on Your Campus and Beyond, Brian Smentkowski, Laura Cruz and Balbir Gurm

*   Using self-determination theory (SDT) to inform professional development, understand why active learning works, and foster the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), Chantal Levesque-Bristol, Lucas Jeno and Vigdis Vandvik

Ettermiddag
*   Innovative methodological approaches to SOTL, Stephen Bloch-Schulman, Peter Felten, Johan Geertsema, Yahlnaaw/Aaron Grant and Heather Smith
*   Writing for Publication in SOTL, Mick Healey and Kelly Matthews
*   International perspectives on engaging students in SoTL, Lucy Mercer-Mapstone, Chris Ostrowski, Paul Taylor and Sophia Abbot

Les mer om hver workshop på konferansens programsider.

Meld deg på workshop her.
Påmelding er bindende, og ved manglande oppmøte blir deltakerens enhet fakturert for kostnaden.

Ved spørsmål om workshop-deltakelse: kontakt Kåre Helleve.

Du er også invitert til å delta på hele konferansen.

International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
15th Annual Conference
“Toward a learning culture”
October 24-27, 2018
Bergen, Norway
https://www.issotl.com/issotl-2018-conference

Fristen for Early Bird registrering med lavere konferanseavgift er 1. september, 2018.

Konferansen har et spennende og variert program med:
– 4 plenumsinnlegg
– 202 paper presentasjoner
– 28 parallelle workshops
– 15 paneldiskusjoner
– 10 postere

Se fullt program her.

(English) New CCBIO course «Cancer-related vascular biology»

The registration link is now ready for the brand new CCBIO course: «CANCER-RELATED VASCULAR BIOLOGY».

Thorough understanding of general and cancer-related vascular biology is regarded important to understand processes like cancer growth, sustainability and progression, and is suggested to be a relevant target for therapy in various diseases. Through this new three-week course set up as part of the CCBIO/Harvard INTPART partnership between the Vascular Biology Program at Boston Children’s Hospital and CCBIO, the participants will meet and discuss with international experts who have been in the frontline of vascular biology research for decades.

Some of the topics that will be covered: Basics of vascular biology; vascular biology related therapeutic approaches; biomarkers in vascular biology – from discovery to clinical application; lymphangiogenesis and vascular biology in non-cancerous diseases. Complete program will soon be announced on this web page, where you also can find more information.

The course is open for all interested, such as Master students, undergraduate students of the Medical Research Program, PhD students, postdocs, researchers and technicians.

(The course is currently awaiting approval as a 10 ECTS course). Priority will be given to undergraduate students in case of fully booked only. No course fee.

The course runs three separate weeks this fall, with a mix of lectures, discussions and assignments:

Course week 1: September 17-21
Course week 2: October 1-5
Course week 3: November 12-16

Research seminars by the Harvard faculty which are part of the course, will also be open to audience not following the complete course. Separate information will be issued of these when date/time and abstracts are available.

If you have any questions, please contact the Bergen course coordinator Elisabeth.wik@uib.no

 

Falch-forelesningen 2018

Velkommen til Falch-forelesningen 2018 med Philippe Van de Perre.

Philippe Van de Perre jobber med universitetet i Montpellier, Frankrike, som professor i medisin og virologi. Han har forsket på HIV siden 1982, og har gjennomført studier i Rwanda på overføring av HIV fra mor til barn gjennom amming. Han har også jobbet i Burkina Faso, hvor han har fokusert mest på mekanismene for overføring av HIV og assosierte infesjonssykdommer. I alt har han publisert over 450 vitenskapelige artikler og kapitler, og fungert i ekspertutvalg om amming og forebygging av HIV for både WHO, UNICEF, UNAISA og EU.

I de siste 15 årene har han hatt et nært samarbeid med Senter for internasjonal helse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, om forebygging av overføring av HIV gjennom amming. Les mer her: Flyer for Fakultetets dag 2018.

Tittelen på foredraget er: «Mother-to-child transmission of HIV-1»

Forelesningen er på engelsk, og er en del av første del av programmet på Fakultetets dag. Det blir servert en lett lunsj etter foredraget.

Somatic and germ-line aspects of cancer-related deep sequencing (english only)

Are you interested in mathematical or computational modeling of biological systems, using digital tools to analyze biological data, or in making your research more transdisciplinary?

We are happy to announce that prof. Eivind Hovig (University of Oslo & Oslo University Hospital) will give a talk this time. He will talk about their experiences from the sequencing work in the Norwegian Cancer Genomics Consortium, collaboration with deCODE on analysing the genetic landscape of Norwegians and about the variant frequency data base.

The seminar will be in the Lab-building at the Haukeland University Hospital, 6th floor, meeting room at Medical Genetics & Molecular Medicine.

«Digital Frukost» is an open breakfast seminar series focusing on research activities at the interface between the biological sciences and that of mathematics, computer science, physics or engineering. Examples of such research activities could be mathematical or computational modeling of biological systems, application of engineering/control systems theory on biological systems or inspired by biological systems, application of mathematics/statistics/machine learning to analyze big data in health or marine sector; from sensor systems, imaging or omics technologies etc. The seminars are arranged by the Centre for Digital Life Norway (DLN: www.digitallifenorway.org).

We hope to see many of you there!

As food will be served, please register your attendence using this link.

Seminarserie ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland.

Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 30. mai kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. 4, BB-bygget, Haukeland universitetssjukehus

Program:
“The protein source determines the potential of high protein diets to attenuate and reverse obesity development in mice.”

Lise Madsen, Institute of Marine Research, Bergen, Norway, and Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.

Moderator: Jutta Dierkes

Det blir lett servering.
Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Staff mobility week i Bergen 4-8 juni: Støtte til utreisende forskermobilitet

Internasjonalt senter inviterer til seminar i forbindelse med Staff Mobility Week.
Tema omhandler administrativ støtte til utreisende forskere.
Program  for uken: https://www.uib.no/en/smw/113462/services-outbound-researchers

Målgruppen er HR medarbeidere, forskningskoordinater, eller andre som møter og bistår utreisende forskere. Det er mulighet å være med på deler av programmet eller hele uken. Deltagelse er gratis.

Sted: Sydneshaugen
Tid: 4-8 juni

Seminaret vil bli på engelsk.

Les mer om SMW 2018 her: https://www.uib.no/en/smw

Dersom du er interessert i å delta på dette, send påmelding til Jill A. Opsahl.

Immunologiens dag – fredag 27.april

Tradisjonen tro skal vi i Norsk immunologisk forening (NSI), avdeling Bergen, i år igjen arrangere ‘Immunologiens dag’, et internasjonalt prosjekt som markeres over hele verden (http://www.dayofimmunology.org/), og som tar sikte på å presentere ulike immunologiske tema for Folket. Årets tema er «Tuberkulose», og vi arrangerer derfor et halv-dags populærvitenskaplig seminar med inviterte foredragsholdere i Birkhaugsalen i Sentralblokken på HUS, fredag den 27.april, kl 1030 til 1300. Seminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen!

Fullt program for dagen finner du her.

 

Finansieringsseminar for forskningsopphold i Nord-Amerika

Internasjonalt senter arrangerer finansieringsseminar for  vitenskapelig personell og masterstudenter som planlegger forskningsopphold eller utveksling til Nord-Amerika.

Fulbright, NFR, Noram og UiB informerer om muligheter for finansiering til Nord-Amerika.
Se lenken for informasjon om arrangementet.

http://www.uib.no/internasjonalt/116755/forskningsopphold-i-nord-amerika

Nytt møte i Biomedical Network 6.juni kl 13.30-18.30.

Overordnet mål med møtet er å øke engasjement og satsing innenfor persontilpasset medisin, translasjonell forskning og hjernekreft.  Vi vil ha et blikk på engasjement som kan være av kommersiell interesse og i tillegg se på hvordan det kan tilrettelegges for flere kliniske studier på tilstander knyttet til hjernekreft.

Møtet vil samle forskere fra prekliniske- og kliniske miljøer og interesserte fra relevant industri på feltet.

Vi har med følgende foredragsholdere:
Professor Rolf Bjerkvig, The Department of Biomedicine
Professor Frits Thorsen, Plattformleder Molecular Imaging Center
Overlege og leder for klinisk forskningspost for barn, Camilla Tøndel
Professor Hans Rene Bjørsvik, Kjemisk institutt
Dorota Goplen, PhD ,Overlege
Forsker Terje Sundstrøm, Institutt for biomedisin, K. G. Jebsen Brain Tumour Research Centre
Professor Morten Lund Johansen, Klinisk institutt 1
Senterleder for Mohn Medical Imaging and Vizualization Centre, Eli Renate Grûner/Professor Arvid Lundervold

Det vil komme foredrag fra industrielle aktører.

Vennlig hilsen / Best regards

Katinka Søvik Bratland
Business Developer
Bergen Teknologioverføring (BTO)
Mobile: +47 416 68 230

INSULIN GOES VIRAL

Foredrag ved Prof. C. Ronald Kahn, Harvard Medical School.

En av verdens – om ikke verdensledende – innen insulin-signalisering.

Dato: Onsdag 18. april
Tid: 09:00
Sted: Auditorium @ Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssjukehus

En nylig studie fra Prof. Kahn har identifisert virus som kan produsere insulinlignende hormoner som virker på humane celler. Denne nye oppdagelsen gir nye muligheter for å avsløre biologiske mekanismer som kan forårsake diabetes, så vel som autoimmun sykdom, metabolske tilstander eller kreft.

Virus som er kjent for å infisere fisk og amfibier, kan muligens utsette mennesker for virale insuliner. Prof. Kahn og hans kollegaer på Joslin har funnet ut at forskjellige virus kan produsere peptider som ligner helt eller delvis på 16 humane hormoner og regulatoriske proteiner. Fire virus har interessant nok insulinlignende sekvenser, og viser evne til å binde seg til og stimulere humane insulinreseptorer og reseptorer for et nært beslektet hormon som kalles IGF-1 (insulinliknende vekstfaktor 1). De virale peptidene kan på denne måten potensielt stimulere alle signalveier i cellene som stimuleres av humant insulin og IGF-1, inkludert glukoseopptak og cellulær vekst.

ExtraStiftelsens og Kavlifondets internettseminar

ExtraStiftelsen deler årlig ut rundt 70 millioner til norsk helseforskning og Kavlifondet deler ut rundt 25 millioner til forskning rettet mot psykisk helse hos barn og unge.

20. april kl 12.00 holder ExtraStiftelsen og Kavlifondet nettbasert seminar (webinar) for alle som vurderer å søke forskningsmidler.

Alle interesserte må melde seg på denne e-postlisten.

Der vil det bli sendt ut link til webinaret (en YouTube-link) og informasjon om hvor du kan sende spørsmål. Du velger selv når du ønsker å titte innom webinaret. Om du bare ønsker informasjon om Kavlifondet, kan du for eksempel logge deg på 12.30

PROGRAM

 • 12.00-12.05 Innledning
 • 12.05-12.30 ExtraStiftelsen
 • 12.30-12.55 Kavlifondet
  • Presentasjon av ordningen
  • Spørsmål og svar
  • Neste utlysning offentliggjøres ikke før desember 2018, men den vil bli ganske lik forrige utlysning. Les denne før webinaret om det er aktuelt å søke.
 • 12.40-12.55 Spørsmål og svar om Kavlifondets program
 • 12.55-13.00 Avslutning

Om du har spørsmål, ta kontakt med ledende fagsjef Jan-Ole Hesselberg.

Stor internasjonal konferanse om utdanning i Bergen 24-27 oktober 2018 – call for abstracts!

Dette er den årlige konferansen til «The International Society for Scholarship in Teaching and Learning» ISSOTL, og den samler ca. 500 undervisere og forskere fra hele verden.  “Scholarship in Teaching and Learning” handler om å ha en vitenskaplig tilnærming til ‘hva som virker’ i undervsining og læring, og temaet for årets konferanse er “Toward a learning culture” det er altså de kollegiale og kulturelle aspektene ved læring og utdanning som vil stå i sentrum.  Dette er noe som vil interessere mange på UiB og i Norge nettopp nå, i Kvalitetsmeldingens tid!

Her er det store muligheter for UiB-ansatte å delta – bli inspirert, dele erfaringer, møte andre undervisere eller forskere, fremme alt det fantastiske vi gjør i Bergen ovenfor verden … i det hele tatt!  Du kan bidra med presentasjon eller poster, og delta i panel, workshop eller bare være deltager. Frist for å levere inn abstract er 8. april.

Les Call for proposals her

Mer informasjon om ISSOTL18 her

God nyhet: UiB og noen av fakultetene* hjelper sogar til med konferanseavgiften!  Og det vil være studentstipender!