Kategoriarkiv: Seminar og konferanser

NFR FRIPRO 2. februar 2022

Her kommer tre viktige punkt om utlysningen av FRIPRO midler fra NFR i 2022.

1_Søkerwebinarer
NFR inviterer i disse dager til søkerwebinarer for utlysningen Forskerprosjekt 2022 som har frist 2. februar 2022.

Webinarene gir oversikt over utlysningen, søknadstypen og hvordan søknadene blir behandlet. De blir spilt inn slik at man kan gå inn og se de flere ganger.

 • november kl 10 webinar på norsk
 • desember kl 10 webinar på engelsk

Mer informasjon finner dere her:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2021/sokerwebinarer-host-2021/

2_Karantene
Er du prosjektleder for et løpende prosjekt? Du kan likevel søke. Reglen om karantene er fjernet.

3_Skjemaker
Gjør som Pål og Silke sier! Og faktisk som de gjør; meld fra i skjemaker at du skal søke. Vi trenger tilbakemelding for å kunne fordele ressurser både til prosjektbeskrivelsen og budsjett arbeidet.

Ikke nøl; gå inn i dag! 😊 (tar max 45 sekunder)

Registrering av søknad om ekstern finansiering ved K2 / Registration of external funding applications at K2 (uib.no)

Nasjonal erfaringskonferanse om pilotprosjektet med primærhelseteam i fastlegepraksiser

Helsedirektoratet, i samarbeid med deltakende pilotkommuner/fastlegepraksiser, inviterer til konferanse for å dele erfaringer, funn og betraktninger om hvordan det er å jobbe i primærhelseteam (PHT).

Temaer som vil bli belyst gjennom konferansen er:

 • Erfaringer med PHT fra fastlegene, sykepleierne og helsesekretærenes ståsted
 • Kommunene/Kommuneoverlegenes erfaringer med PHT
 • Brukerhistorier
 • Erfaringer med finansieringsmodellene
 • Erfaringer med psykolog i PHT
 • Strukturert oppfølging av pasienter
 • Ledelse i fastlegepraksiser med PHT

En viktig del av konferansen vies også den rykende ferske sluttevalueringsrapporten for 2021 fra evlueringsteamet bestående av UiO, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Evalueringsrapporten ferdigstilles kort tid før konferansen.

Se mer informasjon om arrangementet her: Nasjonal erfaringskonferanse – Primærhelseteam

Konferansen åpner for digital deltakelse eller fysisk deltakelse i Helsedirektoratets lokaler. Påmelding gjøres via lenke innen onsdag 12. januar 2022.

Påmelding: Erfaringskonferanse – Primærhelseteam 20. januar 2022

Konferansen er åpen for alle interesserte.

Trond Mohn stiftelse inviterer til årsmarkering

Trond Mohn stiftelse inviterer til årsmarkering i Universitetsaulaen fredag 3. desember 2021 kl. 13:00 – 15:00

Utdeling av årets vinnere TMS Starting Grants og presentasjon av UiBs internasjonalt anerkjente forskningsmiljø innen helseprioriteringer med Ole Frithjof Norheim i spissen og Trond Viggo Torgersen som moderator.

Les mer her

UiB-innsikt 20.11: vaksiner og Bergens vaksineforskning

«Vaksiner er et brennbart tema, ikke minst i disse tider. Bergen har tidligere hatt vaksineproduksjon, nå er det vaksineforskning som gjelder. Forskere fra Bergen sitter rundt bordet når viktige vaksineavgjørelser tas, det er tatt patenter og studenter deltar i kliniske forsøk. Hva betyr denne forskningen for deg og dine – og hvordan foregår den egentlig? Kom og hør ekspertene fortelle!»

PANEL

 • Kristin Greve-Isdahl Mohn – Vaksineforsker ved Influensasenteret og Pandemisenteret, UiB
 • Ole Frithjof Norheim – Leder av Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), UiB
 • Halvor Sommerfelt –Leder av Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC), UiB
 • Magnus Vollset – Førsteamanuensis og helsehistoriker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Debattleder:
Marion Solheim – Kommunikasjonsleder, Det medisinske fakultet, UiB

Arrangør: Det medisinske fakultet og UiB innsikt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Kan streames her

Se også informasjonsplakat her.

Åpent møte om gjengangere innen forskningsetikk 22.11 på Akademiet

Møtet er på huset, Drammensveien 78, den 22. november 2021, fra klokken 17:00 til 20:00 (med lett bevertning i pausen).

Det blir innledninger fra Ole Mathias Sejersted og Bjørn Torgrim Ramberg, Ole Andreas Rognstad, Knut Ruyter, Aud V. Tønnesen og Mari Elken. De vil ta for seg spørsmålet om forskningsetikk ulike ståsted; både faglige og organisatoriske.

Møtet vil bli tatt opp for de som ikke har anledning til å se det fysisk. Opptaket vil bli lagt ut på vår YouTube-kanal og nettsider.

Med vennlig hilsen,
Anne Helene Bakke
Studentmedarbeider
Det Norske Videnskaps-Akademi

Welcome to Open Access Week 2021!

In collaboration with several Norwegian academic libraries, RDA (Research Data Alliance) Norway and ELIXIR Norway, Bergen University Library presents a series of events with topics related to open publishing, open science and data sharing.

Most events are digital and are open to anyone interested.

The webinars before lunch are part of a collaboration between UiB, UiT, HVL, UiS, NTNU, USN, INN and UiO, and you can find more information and sign up for the individual webinars by clicking the links or see here.

The webinars after lunch are local (UiB) and you can sign up for all the local webinars here. You only need to register once if you plan to participate in several local webinars.

Click here for more information and full program

Monday 25th of October:
10:00-11:30 Open Science is the new normal (NFR/Horizon Europe)
13:00-13:45 Open Science Support services at the UiB Library
14:00-15:00 Making Open Science visible: Researcher profiles and CV statistics

Tuesday 26th of October:
10:00-11:30 Lisenser for deling og gjenbruk av forskningsdata  (in Norwegian)
13:00-16:00 DMP workshop (physical)

Wednesday 27th of October:
10:00-11:30 How to share qualitative data: videos and interviews
10:00-11:00 Get your ducks in a row – steps to consider for sharing of sensitive data (including human genetic data)
13:00-13:30 Open and FAIR data – what, why and how?
13:30-14:00 UiB Open Research Data
14:00-15:25 Discipline-specific research data infrastructures:
14:00 ELIXIR Norway, Life sciences
14:20 CESSDA, Social sciences
14:45 Clarino, Language research
15:05 Bjerknes Climate Data Centre, Climate research

Thursday 28th of October:
10:00-11:30 Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten?  (in Norwegian)
13:00-14:00 Open access – step by step
14:15-14:45 Open access publications – statistics for Norway and UiB

Friday 29th of October:
10:00-11:30 Diamonds are forever. On the benefits and challenges of Diamond Open Access publishing

The 22nd Broegelmann Lecture, 15. Oktober, 14:00 CET

Foredrag ved Vijay Kuchroo, DVM, PhD

Role of Tim-3 in regulating anti-tumor immunity

Vijay Kuchroo er Samuel L. Wasserstrom Professor of Neurology, Harvard Medical School, Seniorforsker ved Brigham and Women’s Hospital, og Co-Director of the Center for Infection and Immunity at the Brigham Research Institutes, Boston.

Vijay Kuchroo er en verdenskjent immunolog, og han var den første som beskrev utviklingen av patogene Th17 celler som har vist seg å ha en sentral rolle i mange autoimmune sykdommer. Dessuten var hans lab først ut med å beskrive TIM genfamilien, med Tim-3 som en inhibitorisk reseptor på T celler.

Link til foredraget på Zoom

Se også event-posteren her

Påmelding til Kvinneklinikkens aller første forskningsdag

Kvinneklinikken inviterer til forskningsdag og har også med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen den 20. oktober 2021 kl. 12-16.

Det blir påfølgende kveldsprogram i Litteraturhuset fra klokken 18.

Sted programmet på dagtid: Bikuben Haukeland Universitetssjukehus

Det blir presentasjoner av forskning og fagutviklingsprosjekter som er knyttet til alle avdelinger og yrkesgrupper ved Kvinneklinikken. Vi fortsetter med fokus på kvinnehelse i et arrangement med spennende paneldebatt og prisutdeling på Litteraturhuset fra klokken 18 (egen påmelding via lenken under).

Frist for påmelding for de som ønsker å presentere er 22.09.2021

Vi oppfordrer alle som har prosjekter om å melde seg på!

Målet med dagen er å få vise hvilke prosjekter som foregår på Kvinneklinikken, bli bedre kjent med hverandre og stimulere til fremtidig samarbeid om forskning og fagutvikling.

Påmeldingsfrist for alle andre er 13. oktober 2021.

På grunn av servering og organiseringen mhp smittevern i Bikuben trenger vi publikums-påmelding enten til første pulje klokken 12-14 eller andre pulje 14:05-16

Lenke til påmelding.

Registration K2 Junior Retreat 2021

Time: November 22-23, 2021
Place: Scandic Voss, Voss
Registration deadline: October 8, 2021

The Department of Clinical Science (K2) welcomes you to participate in the 4th K2 Junior Retreat for PhDs and postdocs, an arena for academic and personal development and local networking. This year we will meet at wonderful Scandic Voss at Voss. K2 covers all costs of the event.

This year’s topics will be
• How to get the best out for your PhD
• Open access
• Visualization of data
Invited guest speakers: Paul Simon Svanberg and TBA

At Voss, all participants will present their project in a 2-minute lightening talk. As soon as you have signed up for the retreat, we will email you instructions for an abstract.
We will travel together from Bergen to Voss by train. The registration deadline is October 20 at midnight. We have room for the 30 first who register. After that there will be a waiting list.

We hope to see you at Scandic Voss!
Register here.

K2 Junior Retreat – November 22nd – 23rd

Dear all PhDs and PostDocs at K2,

We are pleased to invite you to the next K2 Junior Retreat, which will be held at Scandic Hotel Voss on November 22-23 (lunch-to-lunch). We will take the train together from Bergen on the morning of November 22, and return in the afternoon on the 23rd.

The idea of the annual retreat is to have an educational, social and inspirational meeting place for you, the younger members of our department. There will be Flash Talks (short presentations of your projects), science group work and other scientific and practical input relevant to you as an early career scientist/employee.

We will soon share the program and open the registration. Until then, please save the dates. We strongly encourage you to not miss out – and all is paid for by K2!

Best wishes,

Foto: Sara Finne

The Organizing Committee (Simon Dankel, Elvira Viñegra, Ester Kringeland, André Sulen, Katrin Kleinsmann, Pernille Svalastoga)

Data Management Workshop

The Centre for Digital Life Norway and ELIXIR Norway are hosting another

Data Management Planning workshop for Life Science Projects on September

7.- 8. 9:00-13:00 both days, online.

Registration deadline: September 3.

https://www.digitallifenorway.org/services/data-management/events/dmp-workshop-for-life-science-02.html

Please contact Korbinian Bösl, Data Management coordinator at ELIXIR Norway & Centre for Digital Life Norway, if you have any questions: Korbinian.Bosl@uib.no

MED + SV = SANT

 1. september kl. 09.30 – 13.00

I samarbeid med Det amfunnsvitskaplege fakultetet arrangerer Det medisinske fakultet eit seminar for å legge til rette til meir og betre forskingssamarbeid mellom medisinske og samfunnsvitskaplege disiplinar.

Deltakarane vil lære om fleirfaglegheit frå eit filosofisk perspektiv, og korleis fleir- og tverrfagligheit kan utnyttast som konkurransefortrinn i større forskingssøknader til for eksempel EU. Vi vil bli utfordra gjennom praktiske øvingar, og til å vere med på akademisk «speed-date».

Stad:  Scandic Bergen City

Dato: 15. september 2021
Les videre

CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) June 17, 2021

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) June 17, 2021! This is an online event in Zoom.

Our keynote speaker Gro Vatne Røsland will give us an overview of microbiota in heath and diseases.  Local junior researchers will present exciting findings using liquid biopsies in metastatic melanoma and organoid models to study COVID-19 infection, advancing cancer research with murine tumor models and mass cytometry, and how to track systemic glioblastoma stem cells.

Join us for a perfect occasion for professional input and digital networking! Open for all.

When: Thursday June 17, 2021 at 09:00 – 12:15 (Norwegian time)

Where: Digital event in Zoom (logon details will be sent to registered participants)

Program: can be found here.

Registration: At ccbiojuss.no  (Even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.)

General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome for non-ECTS drop-in on each individual symposium. Perhaps you spot an interesting topic? Just remember to register!

 

Any questions can be addressed to chairs Cornelia and Maria.

 

Feel free to forward this invitation as all are welcome! (Not restricted to junior scientists.)