Kategoriarkiv: Seminar og konferanser

(English) NorSeq sequencing seminar 2019

National Consortium for Sequencing and Personalized Medicine (NorSeq) organizes a series of seminars to present sequencing possibilities in Norway.

The half-day seminar will outline services offered by the consortium/National sequencing core facilities and what it can do for your research. Bergen seminar will take place in BB-bygget Auditorium 4, on 1st  of April 2019, from 12:00 to 16:00.

Program here.
Location here.
Registration here.

Seminarserie Senter of ernæring, onsdag 20. mars

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 20. mars kl. 13.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Dietary assessment: Challenges and future directions & Biomarkers for dietary intake
Speakers: Dr. Sharon Kirkpatrick and professor Jutta Dierkes

Dietary assessment: Challenges and future directions
In nutritional research, we depend on self-reported dietary data to be able to study associations between diet and health. These data have many limitations, and it is challenging to gather precise dietary data. Several investigators even clams that self-reported data is so unreliable that it cannot be used in research. But is it really the case?

Dr. Sharon Kirkpatrick leads a public health nutrition research program based at the School of Public Health and Health Systems at the University of Waterloo in Canada. Her research primarily focuses on understanding dietary patterns in populations and influences on these patterns, using a systems thinking lens to consider the array of factors at play. Dr. Kirkpatrick also has longstanding interests in food access among marginalized populations. She was named a Highly Cited Researcher by Clarivate Analytics in 2017 and 2018, and has received merit awards from the National Institutes of Health and the University of Waterloo.

Biomarkers for dietary intake
Biomarkers for dietary intake could be a tool for limiting misclassification in nutrition research where self-reported dietary intake data are used, thus biomarkers are extensively used in research today. But are they reliable?

Jutta Dierkes is professor in Clinical Nutrition at the Department of Clinical Medicine at the University of Bergen. She is the chairman of the board of the Mohn Nutrition Research Lab, and also the chariman of the program committee for nutrition at the Faculty of Medicine.

Moderator: Hanne Rosendahl-Riise

Det blir lett servering.

Velkommen!

(English) BRuSH kick-off seminar Analyses of the human microbiome; challenges and opportunities

Date and time: 15th of March 2019 09:30-14:00.

The seminar is open for everyone; no registration or registration fee.

Venue: Auditorium BUS1 (room 1106), Barne- og ungdomsjukehuset, Haukeland University Hospital, Haukelandsbakken 15, 5009 Bergen

Chair: Randi J Bertelsen, UiB

Programme
09:30 ANCOM and other biostatistical methods for analyzing microbiome data (35+5)
Professor Shyamal Peddada (University of Pittsburgh, Pittsburgh PA, USA)
10:10 From operational taxonomic units to amplicon sequence variants: experiences with new methods for clustering 16S rRNA amplicon sequences (35+5) Assistant professor Ian Marshall (Aarhus University, Aarhus, DK)
10:50 Reduced metagenome sequencing for strain resolution analyses of the human gut microbiota (20+5) Professor Knut Rudi (Norwegian University of Life Sciences, Oslo, NO)
11:15 Functional analysis and Ig-sequencing to identify disease-associated bacteria (35+5) Professor Susanne Brix (Technical University of Denmark, Lyngby, DK)
12:00 – 12:45 Break 12:45 Challenges with analyzing low-biomass airway microbiota samples (20+5) Associate professor Rune Nielsen (UiB/HUS, Bergen, NO)
13:10 Infants under double attack; interaction between toxicants and the gut microbiome (20+5) Senior researcher (PhD, MD) Merete Eggesbø (Norwegian Institute of Public Health, Oslo, NO)
13:35 And Last but not Least – the Yeast (20+5) PhD-fellow (MD) Kasper Schei (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, NO)

 

 

 

 

 

This seminar is part of a project (Acronym: BRuSH) that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’sHorizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 804199 BRuSH, awarded Randi J Bertelsen (Department of clinical science, University of Bergen, Norway).

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 27. februar

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 27. februar kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Nutrition Care Process (NCP). Bruk i klinikk og forskning

Nutrition Care Process (NCP) er en arbeidsprosess og terminologi for klinisk ernæring. Metoden ble etablert i 2003 som et resultat av flere tiårs arbeid som startet i USA på 70-tallet. Dagens versjon har 1649 termer som er organisert i områdene kartlegging, ernæringsdiagnoser og ernæringsintervensjon. NCP er en systematisk prosess som beskriver hvordan kliniske ernæringsfysiologer utfører ernæringsbehandling og er utformet for å gi struktur og kvalitet av denne. NCP fremmer kritisk tenkning og er et verktøy for å måle resultat av ernæringsbehandling. Terminologien er like anvendelig i forskning som i klinisk arbeid.

Lene Thoresen er klinisk ernæringsfysiolog ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital og har en bistilling på Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring, OUS. Hun leder Arbeidsgruppen for profesjonell praksis – terminologi og metode i Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF), deltar i The International Nutrition Care Process and Terminology Implementation Survey (INIS) og er representert i «Faglig referansegruppe for helsefaglige kodeverk. Indremedisin og ikke-kirurgiske fagområder», Direktoratet for eHelse. Siden 2018 har hun ledet Programgruppen for klinisk ernæringsfysiologutdanningen i Kunnskapsdepartementet.

Moderator: Randi Tangvik

Det blir lett servering.

Velkommen!

 

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til frokostseminar 21. februar.

Fleksibel – digital – endringsrettet
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det tredje frokostseminaret arrangeres torsdag 21. februar kl. 08.30-10.00 i Allegaten 66, Auditorium A. Dørene åpner kl. 08.00 med enkel servering fra kl. 08.15.

Program
08.30 Velkommen, v/ Michael Riisøen og Ingve Bergheim
08.40 UiB sin IT-strategi og arbeidsmiljø tanker v/Tore Burheim, IT direktør
09.00 Selvbetjeningsuniversitetet en utfordring eller en mulighet tanker v/Christen Solheim, avdelingsdirektør SA/FA
09.25 Å mestre en digital fremtid –  utfordringer for den enkelte og arbeidsmiljøet v/June-Vibecke K Indrevik, universitetets hovedverneombud
09.35 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Møteledere: Michael Riisøen, vara universtetshovedverneombud UiB og seniorrådgiver Ingve Bergheim, HR-avdelingen

Påmelding innen tirsdag 19. februar

(English) CCBIO Seminars February 21st at Aud. 4 BBB in the CCBIO/Harvard INTPART partnership, and other open Harvard lectures February 18 and 19

We are happy to invite to no less than two CCBIO Seminars Thursday February 21st, organized as part of the CCBIO/Harvard INTPART partnership. This gives us a unique opportunity to learn from the experiences of our Harvard colleagues. The seminars are open for all, including waffles and coffeebefore the first seminar, and informal pizza get togetherfollowing the afternoon seminar.

This time we are visited by Magali Saint-Geniezfrom Harvard Medical School and Schepens Eye Research Institute of Massachusetts, and Diane Bielenbergfrom the Vascular Biology Program, Boston Children’s Hospital, Department of Surgery, Harvard Medical School.

11.00-12.00  Magali Saint-Geniez: «Shining Light on the Metabolic Control of Retinal Diseases». See abstract and bio in this link.

14.30-15.30  Diane Bielenberg: «Targeting Neuropilin Pathways to Inhibit Metastasis». See abstract and bio in this link.

Where: Both will be in auditorium 4, BB-building, Jonas Lies vei 91, Bergen

No registration is required.

Sit in on other lectures:
Professors Saint-Geniez and Bielenberg are here in connection with the course in Cancer-Related Vascular Biology February 18-22, and for those who are interested, it is possible to sit in on other of their lectures the 18thand 19thwithout being enrolled to the course. You can see their lectures in this link. If you wish to sit in, please contact coordinator Elisabeth.wik@uib.no(limited seats).

Of general interest, we can particularly recommend the lecture at 14.00-15.00 Tuesday Feb. 19th, titled: «The “Science” of Branding; the value of a core message«. This aims to provide valuable and readily implementable tools to increase individual (students, researchers, PIs) marketability through personal branding, and highlight unique and special features that would particularly appeal to a potential recruiter or collaborator. Regarding the other lectures, professor Saint-Geniez’ lectures will be of particular interest to our ophthalmology environment, and Professor Bielenberg’s lectures will be of interest to all cancer researchers.

(English) CCBIO Jr Scientist Symposium February 14th

Dear all,

We are delighted to invite you to the upcoming CCBIO Jr Scientist Symposium, February 14th. Professor Inge Jonassen will give an inspirational lecture where he will present his educational path from a young aspiring student to professor and the senior position he now holds. Further, we will hear about professor Jonassen’s ongoing research and the new center for data science CEDAS at the University of Bergen. As increasingly more research involves bioinformatics and handling of big data, this lecture should be relevant for most PhD students and postdoctoral fellows.

In addition, local PhD students and Post-docs will present their research on topics including ethics in medicine (Tranvåg), mechanisms of AXL signaling (D’mello Peters, Hellesøy) and the importance of stromal cells in cancer (Dongre, Kjølle).

Time: Thursday February 14th 2019 at 10.00-14.00.

Where: Conference room 109F, BB-building (opposite the auditoria)

Registration linkhttps://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6108062 within Feb. 12th

Here for more information and program.

Kind regards,
Kenneth Finne and Liv Cecilie Thomsen

LUNSJ og LÆRING: Kræsjkurs i Tableau

20 min kræsjkurs med lunsj  i rapporteringsverktøyet Tableau for prosjektledere 19 februar.

Ønsker du bedre kontroll med dine prosjektmidler og lett tilgang til ditt eget prosjektregnskap? Da kan tableau være svaret!

Tableau er et nettbasert rapporteringsverktøy som gir deg god oversikt om økonomien i dine eksternfinansierte prosjekter.

Vil du høre mer om dette? Meld deg på kurs tirsdag 19. februar fra 11.30-12.00 , Auditorium 4 i BB Bygget.

Vi serverer lunsj til alle påmeldte.
Velkommen til lunsj og læring!

Påmelding her:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6130243

(English) Mini symposium in Immunology

The Husebye group invites you all to a small mini symposium in Immunology.

When?  7. February at 14-16
Where? Meeting-room 9.1/9.2 in the Lab building, Haukeland

We present:

 • Michail Lionakis, M.D., Sc.D. , Chief, Fungal Pathogenesis Section, NIH, USA:
  Of Mice and Humans: Fundamental Mechanisms of Tissue-specific Antifungal Immunity
 • Professor Trine Mogensen, M.D., PhD, Dep. of Clinical Medicine/Dep. of Infectious Diseases, Aarhus University, Denmark
  Primary immunodeficiencies in innate immunity in viral CNS infections

(English) Opening Symposium 6th of February for Hyperion Imaging System

CCBIO and the Bergen Flow Cytometry Core Facility are happy to introduce the newly installed and operative Hyperion Imaging System to our research community in an opening symposium February 6th which will focus on:

 • The research possibilities offered by the Hyperion Imaging System
 • Groundbreaking research in a high level keynote lecture
 • The practical procedures regarding access to the facility and use of the machinery
 • Delicious tapas

This is next generation immunohistochemistry: explore tissue biology with 30 antibodies simultaneously! 

Time: Wednesday February 6th at 13:00
Place: Auditorium 2, BB-building
Who: Everybody; researchers and technicians, PhD fellows and postdocs, guests, students and administrative staff.
Registration (free): https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6031041
Chairperson: Sonia Gavasso

Program:
13.00 Introduction
13.15 The Core Facility Concept & Procedures for Access
13.30 The Hyperion Imaging System: Leigh-Anne McDuffus, Fluidigm Corporation
14.15 Keynote lecture: Dr. Dario Bressan, University of Cambridge
15.15 Mingling session with tapas

More information on the opening symposium is available here.

More information on the Helios Imaging System.

To make sure we order enough tapas, we prefer if you register as soon as possible and within January 31st.

Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) 2019

Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier:

 1. Posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020 søknad.
 2. Fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå:
 • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora
 • Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller andre relevante EU-organisasjoner
 • Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel
 1. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene.

Søknadene rangeres og sendes til fakultetet i ePhorte innen mandag 11.februar.

Irene Hjelmaas kan bistå med å registerer saken i ePhorte.

 

(English) IPR (Patent)-seminaret 28.1.19

Publishing & Patenting – from research to impact

When:   Monday January 28th2019, 12:30 -18:30
Where:  Bikuben, Haukeland University Hospital

Moderators:
Session 1 – Marion Solheim (UoB)
Session 2 – Yves Aubert (UoB)
Please feel free to raise questions and comments upon registration or during the seminar (www.sli.do, event code will be provided at the seminar).

Free participation, food and beverages will be served.

Seminar program here.

Due to serving and limited seats, please register early here, and confirm your e-mail address as requested.

This seminar is initiated by the Faculty of Medicine at the University of Bergen (UoB), and supported by UoB, Haukeland University Hospital (HUH), Bergen Teknologioverføring AS (BTO), Biomedical Network and Digital life Norway.

(English) Wel­come to the 3rd Nor­dic Neuroscience Meeting in June 12-14, 2019 in Helsinki

Nordic Neuroscience started as a bi-annual joint meeting of neuroscientists from Nordic countries with the first meeting held in Trondheim, Norway in 2015 and the second meeting in Stockholm, Sweden in 2017.

The 3rd Nordic Neuroscience Meeting (NN2019) gives you the opportunity to attend excellent plenary lectures and symposia, have prolific discussion, meet and talk with experts from the same field of research. We welcome both scientists and organisations to present their work and products in poster sessions and the exhibition.

Registration to the meeting is now open here.

The NN2019 program includes five plenary lectures:

 • Trevor Robbins, University of Cambridge, UK
 • Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel, Switzerland
 • Gonçalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Carmen Sandi, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland
 • Laura L. Colgin, University of Texas, Austin, USA

The NN2019 program includes eight symposia:

 • Cluster headache and migraine genetics and new insights
 • Synapse/network mechanisms behind developmentally originating neuropsychiatric disorders
 • From neural populations to behavior
 • Human iPSC modeling of neurogenerative and neuropsychiatric diseases
 • New roles of glia during CNS development and disease
 • TrkB receptor interactors in brain plasticity and disease
 • Neuronal network and plasticity in the midbrain
 • Imaging of working memory and attention in rodents, nonhuman primates and humans

The Nordic meeting is organised jointly by:

 • Brain Research Society of Finland
 • Nordic Neuroscience Special Interest Group of the Scandinavian Physiological Society
 • University of Helsinki

On behalf of the Organising Committee,

Dan Lindholm, Professor, University of Helsinki, Brain Research Society of Finland
Tomi Taira, Professor, University of Helsinki, Scandinavian Physiological Society

More information and program here.

 

Seminarserie: What is the role of carbohydrates in the diet of people with type 2 diabetes?

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 5. desember kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

What is the role of carbohydrates in the diet of people with type 2 diabetes?

Anne-Marie Aas is a clinical dietitian at Oslo University Hospital, Aker, and associate professor at the Medical Faculty, University of Oslo. Both work and research is focused on diabetes and nutrition. She is going to present a newly published systematic review and meta-analysis on carbohydrate quantity in the dietary management of type 2 diabetes. She will also present some preliminary results from the ongoing dietary intervention study Fiberdia. In this RCT we investigate the effect of prebiotic fibres on the gut microbiota, glycaemic control and appetite.

Moderator: Simon Dankel

Det blir lett servering.

Velkommen!

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 28. november

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 28. november kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Food Carbohydrates: Can food technology help in the prevention of life style diseases?

Simon Ballance, Senior Research Scientist, Nofima AS, Oslo

Sustained postprandial hyperglycaemia and hyperinsulinaemia in healthy adults are strongly associated with an increase in the risk of developing type-2 diabetes/and or metabolic syndrome.

Moderator: Gülen Arslan Lied

Det blir lett servering.

Velkommen!

Hold også av onsdag 5. desember kl. 14.30-15.30, hvor vi har gleden av å ha en ekstra seminarserie med Anne-Marie Aas fra Universitetet i Oslo. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

KMD + MED = SANT?

Fagseminar/bli kjent-seminar for Medisinsk fakultet & Fakultet kunst, musikk og design
Tid: Torsdag 15. november 2018 kl. 10.00 – 13.00 (inkludert lunsj)
Sted: Knut Knaus, Møllendalsveien 61 (Nybygget til KMD)

Språk: Primært engelsk

Målgruppe: Primært forskere/prosjektledere, ledelse og instituttledere, forskningsutvalg.
Åpent for alle interesserte faglig ansatte og stipendiater ved begge fakultet.

Tema: Samarbeidsområder som aldring, demens, musikkterapi, design, andre
10.00 – 10.10
Velkomst/innledning ved dekanene Frode Thorsen og Per Bakke
10.10 – 10.20 Christine Hansen utstillingen ‘Støvkrystaller– en utstilling om demens og Alzheimers’ og det kommende prosjektet med Haraldsplass om brukerutstyrt kunstsamling.
10.20 – 10.30 Bettina Husebø – Senter for alders og sykehjemsmedisin: Blue Zone and Living Lab
10.30 – 10.40 Eamon O’Kane: The Napkin Project
10.40 – 10.50 Tarig Osman og Anne Bremer: Engaging the public in cancer research through art
10.50 – 11.00 Pause
11.00 – 11.10 Jill Halstead og Brandon LaBelle: Social Acoustics-prosjektet.
11.10 – 11.20 Siri Kvalheim: prosjektet«Munnstell hos alvorlig syke og døende pasienter»
11.20 – 11.30 KMD kommer, sanselig arkitektur
11.30 – 11.50 Emmet Mc Cormack, Klinisk institutt 2 og Hege A Dale, Institutt for biomedisin: imagingplatformen (MIC)
11.50 – 12.30 Lunsj med tid til samtale
12.30 – 12.40 Mette L’Orange – farge/samarbeid med Røde Kors og Gullstøltunet
12.40 – 12.50 Henriette C Ertsås, K1 – Science communication through theatre: Meet the cancer cell…
12.50 – 13.00 – Avsluttende diskusjon i plenum

(English) Reminder: Lunch-to-lunch CCBIO Junior Scientist Symposium Nov. 19-20

Welcome to a special and extended CCBIO Junior Scientist Symposium at Panorama Hotel & Resort at Sotra, just outside Bergen. This time we will host a lunch-to-lunch symposium from Monday 19th– Tuesday 20th of November. The CCBIO Junior Scientist Symposium is a forum to practice presenting projects, engaging in scientific discussions and interact with like-minded peers. In addition, to enjoy excellent and interesting scientific presentations.

The symposium will start with a delicious lunch, before proceeding with an excellent academic and scientific program, including an inspirational lecture by the experienced scientist, professor and vice dean of doctoral education at our faculty, Roland Jonsson.  We will focus on how to improve scientific presentation skills, both through illustrations and orally, in the workshop; «How to make great figures and present your work in 3 minutes». Here you will get an overview of «do’s» and «don’ts» from the experts. We will also be inspired by previous organizers of CCBIO JUSS who will give us ideas on the different aspects of life in academia.

Day two will bring research insights and inspiration from Professor Stein Ove Døskeland and his 45 years of research, and Researcher Nils Halberg, representing a young investigator leading an established research lab.

As always, there will be exciting scientific presentations from CCBIO junior scientists, both days, and if you have work that you would like to present, you may nominate yourself upon registration.

The modest participation fee for this symposium (500 NOK per person in double room, 1000 NOK in single room, ask your group leader for support) includes lunch both days, dinner and hotel stay in double or single occupancy, in addition to the organized bus transportation between Haukeland Campus and the Panorama Hotel & Resort at Sotra. Access to facilities are included.

When: Monday 19th of November at 12.00 (bus at 10.15 from Haukeland Campus) to Tuesday 20th of November at 13.00, when the bus departs from the hotel.
Where: Panorama Hotel & Resort at Sotra, just outside Bergen.
Registration: please use this link.
Program: you can find preliminary program on the  event web site  or at  this flyer
Who: This is an arena where PhD candidates and postdocs gain experience with oral presentations and academic discussions, and in addition we are happy to welcome other interested students, researchers, staff and visitors. For those registered for the CCBIO901 program, attending this symposium will count as two regular symposia.

Hope to see you there, for great presentations and a great time!

(English) Lunch-to-lunch CCBIO Junior Scientist Symposium Nov. 19-20

Welcome to a special and extended CCBIO Junior Scientist Symposium at Panorama Hotel & Resort at Sotra, just outside Bergen. This time we will host a lunch-to-lunch symposium from Monday 19th– Tuesday 20th of November. The CCBIO Junior Scientist Symposium is a forum to practice presenting projects, engaging in scientific discussions and interact with like-minded peers. In addition, to enjoy excellent and interesting scientific presentations.

The symposium will start with a delicious lunch, before proceeding with an excellent academic and scientific program, including an inspirational lecture by the experienced scientist, professor and vice dean of doctoral education at our faculty, Roland Jonsson.  We will focus on how to improve scientific presentation skills, both through illustrations and orally, in the workshop; «How to make great figures and present your work in 3 minutes». Here you will get an overview of «do’s» and «don’ts» from the experts. We will also be inspired by previous organizers of CCBIO JUSS who will give us ideas on the different aspects of life in academia.

Day two will bring research insights and inspiration from Professor Stein Ove Døskeland and his 45 years of research, and Researcher Nils Halberg, representing a young investigator leading an established research lab.

As always, there will be exciting scientific presentations from CCBIO junior scientists, both days, and if you have work that you would like to present, you may nominate yourself upon registration.

The modest participation fee for this symposium (500 NOK per person in double room, 1000 NOK in single room, ask your group leader for support) includes lunch both days, dinner and hotel stay in double or single occupancy, in addition to the organized bus transportation between Haukeland Campus and the Panorama Hotel & Resort at Sotra. Access to facilities are included.

When: Monday 19th of November at 12.00 (bus at 10.15 from Haukeland Campus) to Tuesday 20th of November at 13.00, when the bus departs from the hotel.
Where: Panorama Hotel & Resort at Sotra, just outside Bergen.
Registration: please use this link.
Program: you can find preliminary program on the  event web site  or at  this flyer
Who: This is an arena where PhD candidates and postdocs gain experience with oral presentations and academic discussions, and in addition we are happy to welcome other interested students, researchers, staff and visitors. For those registered for the CCBIO901 program, attending this symposium will count as two regular symposia.

Hope to see you there, for great presentations and a great time!

Velkommen til frokostseminar 8. november

Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar 8. november

Fleksibel – kompetent – trygg
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det andre frokostseminaret arrangeres torsdag 8. november kl. 0830-1000 i Jusbygget, Auditorium 3. Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering fra kl. 0815.

Vi retter denne gangen oppmerksomheten mot betydningen av en god HMS-kultur.

Møteledere: Jo Høyer, hovedverneombud ved Universitetsmuseet og seniorrådgiver Henrik Tøndel, HR-avdelingen

Program
0830 Velkommen, v/ Jo Høyer og Henrik Tøndel
0840 Strategi 2030 i et HMS-perspektiv, v/ Tore Tungodden, ass. universitetsdirektør
0900 Tillit og kommunikasjon, v/ Else Jerdal, universitetets hovedverneombud
0910 HMS-kultur – ledelse og medvirkning, innledning v/ Roar Nese, Seksjon for HMS, beredskap og BHT
0935 Dialog og diskusjon

Påmelding innen 31. oktober her.

Velkommen!

Kjære kolleger ved Det medisinske fakultet

Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) arrangerer vi mandag 29. oktober kl 10.30-12 et seminar i kantinen i IGS sine lokaler i Kalfarveien 31.

Programmet har interesse for alle som lurer på sannsynligheten for at gullet kommer hem i år, samt alle som interesserer seg for prioriteringer knyttet til helse.

Vi ønsker alle ved Det medisinske fakultet velkommen til å delta. Jeg håper derfor dere vil spre informasjon om dette til flest mulig.

Nyttig bakgrunnslesning finnes her.

Program
Kl 10.30 Velkommen – Guri Rørtveit, instituttleder IGS

Kl 10.35 Om statistikk i praktisk bruk når gullet ska hem – statistiker Øystein A. Haaland, IGS

Kl 10.50 Om prioritering mellom folkehelsetiltak – professor Ole Frithjof Norheim, IGS

Kl 11.10 Om prioritering i kommunehelsetjenesten og utfordringer i Blankholmutvalget – professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen

Kl 12.00 Avslutning

Om Jon Magnussen:
Professor i helseøkonomi, og prodekan ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Han ledet i 2015 arbeidsgruppen som utredet hvordan alvorlighet kunne brukes i prioriteringsbeslutninger og sitter som medlem i Blankholmutvalget som skal foreslå prinsipper for prioritering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Han er også programstyreleder for HELSEVEL i Forskningsrådet.

 

Introduksjonskurs om integrering av kjønnsperspektiver i medisinsk forsking

SKOK tilbyr et tre-timers kurs om kjønnsperspektiver i forskningen. Kurset inviterer til refleksjon rundt hvordan analytiske kjønnsperspektiver kan integreres både i pågående medisinsk forskning og i framtidig søknadsarbeid.

Inkludering av kjønnsperspektiver blir stadig viktigere for vurderingen av forskningens kvalitet – både for søknader og for selve forskningsresultatene. For eksempel har både Norges Forskningsråd og EU som målsetting at prosjektsøknader ikke bare skal ha kjønnsbalanse, men også at kjønnsperspektiver skal være en integrert del av prosjektets forskningsspørsmål, metode og analyse. Analytiske og tverrfaglige tilnærminger til kjønn kan dermed både bidra til å styrke en prosjektsøknad og til å gi nye innfallsvinkler som hever kvaliteten på forskningen.

Dette kurset gir en innføring i kjønnspolitikken til eksterne finansieringskilder, og i hvordan kjønnsperspektiver kan integreres i pågående forskning og i framtidige søknader. Kurset vektlegger spesielt eksempler fra medisinsk forskning.

Tid og sted: 6. november kl. 10.00-13.00, styrerommet 4.etg., Armauer Hansens hus

Påmelding til Amra innen 2.november!

Innhold i seminaret:

1.      Velkommen og presentasjon av kandidatene

2.      Oversikt over EU og NFR sin policy for integrering av kjønnsperspektiv i forskingsprosjekt og krav til kjønnsbalanse i forskargruppa. 

3.      Kjennskap til ulike forståingar av kjønn, samt sentrale omgrep frå likestilling- og kjønnsforskingsfelten. 

4.      Reflektere kritisk over eigne forståingar av kjønn, og korleis desse blir spegla i deira forskingsprosjekt. 

Lunsj 11.30-12.00

5.      Kjønnsbalanse i metodebruken og kunnskapsproduksjon.

6.      Kunne vise til dømer på korleis integreringa av kjønnsperspektiv i ulike felt har ført til ny og innovativ kunnskapsproduksjon. 

7.      Ha kjennskap til metodologiske og analytiske verktøy som dei kan nytte for å integrere kjønnsperspektiv i sine prosjekt på ein betre måte.  

8.      Sammendrag: Vite korleis dei skal adressere krava til kjønnsperspektiv og kjønnsbalanse i utarbeidinga av prosjektsøknader.

(English) Reminder: Invitation to a single cell seminar with Genomics

Department of Clinical Science at the University of Bergen and 10x Genomics welcomes researchers with an interest in single cell sequencing. Single cell sequencing has revolutionized life science research leading to a deeper understanding of biological processes in health and disease. Rapid technology advances are enabling large-scale projects for resolving single cell populations from 100s to millions of cells in a given study.

AGENDA

 • Welcome and introduction
 • Single Cell Applications: 3′ Digital Gene Expression and 5′ Digital Gene Expression with combined VDJ analysis and the newly launched CNV solution – 10x Genomics
 • New product launches: ATAC Seq, feature barcoding. – 10x Genomics
 • Summary and discussion – All

Date: October 16th
Time: 13 – 15
Place: Seminar room 5.1/5.2, Laboratory building 5th floor, Haukeland

More information about the seminar here.

(English) Invitation to a single cell seminar with Genomics

Department of Clinical Science at the University of Bergen and 10x Genomics welcomes researchers with an interest in single cell sequencing. Single cell sequencing has revolutionized life science research leading to a deeper understanding of biological processes in health and disease. Rapid technology advances are enabling large-scale projects for resolving single cell populations from 100s to millions of cells in a given study.

AGENDA

 • Welcome and introduction
 • Single Cell Applications: 3′ Digital Gene Expression and 5′ Digital Gene Expression with combined VDJ analysis and the newly launched CNV solution – 10x Genomics
 • New product launches: ATAC Seq, feature barcoding. – 10x Genomics
 • Summary and discussion – All

Date: October 16th
Time: 13 – 15
Place: Seminar room 5.1/5.2, Laboratory building 5th floor, Haukeland

More information about the seminar here.

Migrasjonskonferanse: Helse i alt vi gjør

15.-16. november, 2018, Universitetsaulaen i Bergen

Velkommen til UiBs konferanse om migrasjonshelse! Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Konferansen blir en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper.

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Se program her.

Seminar: Nutritional research among frail old people – challenges and solutions

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 3. oktober kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Nutritional research among frail old people – challenges and solutions

Anne Marie Beck, Docent, ph.d,  Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Københavns Professionshøjskole, Copenhagen, Denmark

Nutritional risk factors are common among frail old people  – multidisciplinary nutritional interventions may therefore be necessary to deal with these and optimize nutritional status.

Moderator: Randi Julie Tangvik

Det blir lett servering.

Velkommen!