Kategoriarkiv: Seminar og konferanser

Flow Cytometry | Seminar 2. november | Imaging Mass Cytometry

Kjernefasilitet for flowcytometri inviterer til seminar om Imaging Mass Cytometry. Fluidigm og AH Diagnostics kommer på besøk og vil fortelle om den nye modulen deres.

Ved å bruke metallmerkede antistoffer og rutinemessig immunhistokjemiske metoder muliggjør Imaging Mass Cytometry analyse av mer enn 40 parametere i vevsseksjoner, frysesnitt, formalin-parafinstøpte snitt og celler fra utstryk.

Tid: torsdag 2. november kl. 13–14.
Sted: Auditorium B301, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Påmeldingsfrist: 26. oktober.

Mer informasjon finnes her.

Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler | 26. oktober

Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige:

 • Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.
 • Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.

I lys av dette, og i forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, inviterer Universitetsbiblioteket til et seminar om åpen tilgang til forskning.

Tid: torsdag 26. oktober kl. 10–12.
Sted: Dragefjellet skole, Det juridiske fakultet, auditorium 4.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og vil bli strømmet.

Les videre

Horisont2020-tilstelning for MED-forskere

Horisont2020-programmet går inn i sine siste tre år med et større budsjett enn noensinne. I den anledning arrangerer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB og Norges forskningsråd et møte der en vil ha mulighet til å:

 • finne aktuelle utlysninger for ditt forskningsområde,
 • få råd om hvordan en kan lykkes med søknaden,
 • høre om erfaringene til professor Cecilie Svanes fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin med å være partner i EU prosjekter, og
 • høre professor Emmet McCormack fra Klinisk institutt 2 snakke om hans personlige erfaring med å evaluere EU søknader.

Tid: 31. oktober kl. 13:45–15:15.
Sted: Scandic Ørnen hotell, Bergen.

Påmelding.

Seminar i å skrive vitenskapelige publikasjoner | 13.–14. desember

CCBIO, gjennom Lars A. Akslen og Roger Strand, har mottatt støtte fra NFR og SIU til et INTPART-program som skal fremme utdanning og utveksling gjennom et samarbeid mellom CCBIO og Boston-baserte Harvard Medical School og Harvard Kennedy School. Elisabeth Wik koordinerer programmet. Flere CCBIO-INTPART-seminarer og -kurs vil bli arrangert i de kommende årene. 13. og 14. desember lanserer CCBIO det første seminaret i denne serien – et to-dagers seminar i å skrive vitenskapelige publikasjoner – med et program som inneholder mye nyttig informasjon både for studenter, postdoktorer og professorer.

Seminaret, som foregår på engelsk, er åpent for alle (krever registrering), gratis, og inkluderer lunsj begge dager.

Tid: 13.–14. desember.
Sted: Birkhaugsalen, Sentralblokken, 3. etasje, Haukeland universitetssykehus.

Program.

Påmelding.

Påmeldingsfrist: 30. november.

Les videre

Åpent seminar: Pedagogisk kompetansebygging ved Norges Arktiske universitet

Enhet for læring inviterer til åpent seminar

Onsdag 29. november 2017 kl. 13:15 – 14:00.
Sted: Styrerommet, 4.etg. AHH

Pedagogisk kompetansebygging ved Norges arktiske universitet: Historien om hvordan Norges nordligste universitet fikk landets første senter for helsefaglig pedagogisk utvikling v/ Anita Iversen, førsteamanuensis.

Anita Iversen leder Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved Universitetet i Tromsø. Hun vil fortelle om senterets oppgaver, struktur og arbeidsmetoder for å støtte de vitenskapelig ansatte i deres pedagogiske arbeid. Hvilke veivalg har de gjort og hva skal til for lykkes?

Foredraget er åpent for alle interesserte.

Påmelding: HER

Nytt seminar fra Senter for ernæring | Bergen Nutrition Seminar | Jodstatus i Norge

I årevis var man ikke bekymret for jodstatusen i Norge. Den generelle oppfatningen var at folk flest fikk nok gjennom kosten. Nyere undersøkelser indikerer at dette bildet ikke stemmer med virkeligheten, og våren 2016 kom en ekspertgruppe med råd om å iverksette tiltak for å bedre befolkningens jodstatus.

Senter for ernæring ved UiB inviterer derfor til det andre i rekken av Bergen Nutrition Seminar med fokus på jodstatus i Norge og forskningen på dette området.

Tid: onsdag 18. oktober kl. 10–14.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssykehus.

Program.

Send din påmelding til Asta Optun.

Påmeldingsfrist: 10. oktober.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj, men det er begrenset antall plasser.

NORBIS | Årlig nasjonal konferanse | 8.–10. november

NORBIS ønsker å invitere alle som har interesse for bioinformatikk, biostatistikk og/eller systembiologi, til å delta på deres tredje nasjonale konferanse, som skal foregå på Sommarøy Arctic Hotel utenfor Tromsø 8.–10. november.

Konferansen tilbyr inspirerende forelesninger og studentforedrag, muligheten til å møte nåværende og fremtidige samarbeidspartnere, og ikke minst sjansen til å se nordlyset og den fantastiske arktiske naturen.

Konferansen er åpen for alle, og vil dekke reise- og overnattingskostnader for doktorgradsstudenter. Postdoktorer og erfarne masterstudenter kan også søke om støtte.

Veiledere og andre forskere oppfordres til å delta for å bidra i diskusjoner, inspirere studentene, øke sine veilederferdigheter og utvide sitt nasjonale nettverk.

Informasjon og registrering.

Påmeldingsfrist: 1. oktober.

NorDoc | Helsinki Life Science Day | 9. november 2017

Fakultetet deltar i et nordisk nettverk for forskerutdanning i medisin og helsevitenskap kalt NorDoc. Hensikten med nettverket er å etablere en felles plattform og samarbeide om aktiviteter og kurstilbud.

Stipendiater innen dette nettverket inviteres til den aller første Helsinki Life Science Day, organisert av studenter i helsevitenskap ved Universitetet i Helsingfors.

Tid: 9. november 2017.
Sted: Viikki Campus, Universitetet i Helsingfors.

Informasjon og registrering.
Tidsfrist for registrering: 27. oktober 2017.
Facebook.

På grunn av begrenset kapasitet kan maksimalt fem studenter fra hvert NorDoc-universitet delta.

Kurs: Kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) i samarbeid med BOA-teamet inviterer deg til et halvdagskurs torsdag 28. september om hvordan man kan styrke integrering av kjønnsperspektiver i ulike forskningsprosjekter. Kurset er rettet mot forskere og forskningsadministratorer.

Møtet foregår i seminarrom D ved Studentesenteret mellom kl. 09:00 og 12:00.

Man melder seg på kurset ved å fylle ut et registreringsskjema her.

Det er begrenset med plasser, og påmeldingen lukkes når kurset er fulltegnet. Påmeldingsfristen er tirsdag 26. september.

Kurset holdes på engelsk.

Les videre

Kurs: MIC Multimodal Imaging

Molecular Imaging Center (MIC) inviterer til det andre kurset i Multimodal Imaging av små dyr. Kurset tar sikte på å gi deltakerne kunnskap om prinsippene bak og praktisk bruk av blant annet MR-bildebehandling, PET-/CT-avbildning, optisk avbildning (OI) og ultralyd (US).

Teknologiene som presenteres i dette kurset, tilbys alle ved MIC, samt kvalifisert personell / kompetanse og etterbehandlingsprogramvare. Dette kurset vil gi en god introduksjon til multimodal avbildning og nyttig bakgrunn for å benytte videre disse metodene.

Tid: 7.–10. november 2017.
Sted: Institutt for biomedisin, Haukeland universitetssykehus.

Pris: kr 4 800.
Inkluderer kursmateriell, kaffe og middag onsdag kveld.

Mer informasjon.
Program.

Påmelding.
Påmeldingsfrist: 13. oktober 2017.
Høyst 8 deltakere.

Konferanse om vurdering i høyere utdanning | 16. og 17 oktober ved UiA

Får man bedre studenter ved å vurdere dem underveis i studieløpet enn ved tradisjonell eksamen?

Vurdering i høyere utdanning er tema for en internasjonal konferanse som arrangeres på Universitet i Agder i Kristiansand 16. og 17. oktober.

Konferansen er gratis, inkludert mat, og konferansehotellet er Scandic Bystranda.

Senter for ernæring | Seminarserie | Onsdag 27. september

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: onsdag 27. september kl. 14:30–15:30.
Sted: Birkhaugsalen, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Program:

”The decade of nutrition and global focus areas”
Ingunn Engebretsen, Senter for internasjonal helse

Moderator: Gülen Arslan Lied.

Det blir lett servering. Velkommen!

Biomedical Network inviterer til møte om benyttelse av helsedata

Norge har gode helseregistre, men makter vi å utnytte potensialet som dette representerer?

På møtet vil man presentere utfordringer og muligheter rundt helsedata og søke løsninger som kan gi forskere, medisinske firma og pasienter større nytte av helsedata som en felles ressurs. Møtet vil være interessant for leger i allmennpraksis, forskere i klinikk og preklinisk, industrielle aktører med flere.

Det tas sikte på å belyse viktige spørsmål omkring tilgang og bruk av data, og hvilken nytte samfunnet har av materiale som samles i offentlige registre og Biobanker. Derfor deltar viktige eiere og forvaltere av helsedata på møtet.

Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Bergen Teknologioverføring (BTO) står bak arrangementet, og de ønsker å medvirke til at det settes i gang flere verdifulle studier med bruk av unike registerdata.

Tid: 24. oktober 2017 kl. 15:30–19:30
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.

Påmeldingsfrist: 16 oktober.
Det er begrenset med plasser.

Program.

The Norwegian Cancer Symposium 2017 om presisjonsmedisin

Professor Eivind Hovig ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo ønsker velkommen til The Norwegian Cancer Symposium 2017 om presisjonsmedisin.

Møtet samler ledende nasjonale og internasjonale forskere innen feltet presisjonsmedisin, og emnene inkluderer følgende:

 • Computational cancer genomics
 • Tumor immunology and the microenvironment
 • Single cell analysis for disease trajectories and liquid biopsies
 • Monitoring cancer genetics in body fluids
 • Translational and clinical genomics

Tid: 4–6. desember.
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo.

Program og registrering.

Arbeidsseminarer i regi av Enhet for læring høsten 2017

Enhet for læring ved Det medisinske fakultet arrangerer denne høsten en serie idéverksteder og seminarer som er åpne for alle ansatte:

 • 14/9, kl. 12:00–14:00: Hvordan lager man gode spørsmål til flervalgsoppgaver (MCQ)?
 • 15/10, kl. 12:00–14:00: Hvordan lager man gode spørsmål til flervalgsoppgaver (MCQ)?
 • 31/10, kl. 12:00–15:00: Virkemiddel for studentaktiv undervisning
 • 7/12, kl. 12:00–15:00: Virkemiddel for studentaktiv undervisning

Mer informasjon og påmelding.

Utreiseseminar | 5. oktober

Internasjonalt senter ved UiB inviterer til utreiseseminar for stipendiater/forskere som skal dra/planlegger å dra på utenlandsopphold. Seminaret blir holdt av rådgiver ved HR-avdelingen.

Seminaret vil ta for seg følgende tema:

 • Søke økonomisk støtte
 • NAV/folketrygd
 • HELFO – bekreftelser på helserettigheter
 • Skatt/skattenedsettelse. Hvordan unngå dobbeltbeskatning og melde til UiB?
 • Forsikring – må du ha det?
 • Hvilken hjelp kan du få fra UiB?

Tid: 5. oktober 2017 kl. 12–14.
Sted: Internasjonalt rom, 3. etg., studentsenteret (samme etasje om SiB/kantinen).
Det blir servert lunsj.

Informasjon.
Påmelding.

Henvendelser kan rettes til rådgiver Jill A. Opsahl ved HR-avdelingen/Internasjonalt senter.

Methodologies for Digital Life – Focus on Metabolic Systems

Senter for Digitalt Liv Norge inviterer til et nettverksmøte om ”Methodologies for Digital Life – Focus on Metabolic Systems”.

Tidspunkt: 6. oktober 2017.
Sted: Hotel Terminus, Bergen.
Møtet er gratis og åpent for alle.

Møtet har en foreløpig liste over foredragsholdere, men er åpent for ytterligere bidrag, både muntlig og i form av poster.

Registrering og innsending av abstrakt.

Les videre

Hva kan Bergen lære av canadisk medisinutdanning?

I regi av Enhet for læring inviteres alle undervisere ved Det medisinske fakultet til foredraget ”Control, Creativity and Scholarship – what can Bergen learn from the Success of Canadian Medical Education?

I foredraget vil Professor J. Donald Boudreau, leder av Centre for Medical Education ved McGill University, og Professor Edvin Schei ved IGS reflektere over forskjeller og likheter mellom norsk og canadisk medisinutdanning, og hva Bergen kan lære av Canada. McGill har en av verdens mest prestisjetunge medisinutdanninger, og Canada er verdensledende på forskning og fagutvikling innen medisinsk utdanning. I dette foredraget kan du som underviser lære mer om hva som bygger opp under denne suksessen.

Tid: 4. september 2017, kl. 08:30–10:00.
Sted: Seminarrom D302, Sentralblokken, HUS.

Informasjon og påmelding.

Alle undervisere som har anledning, oppfordres til å melde seg på!

Det 33. Ernst Klenk Symposium 2017 i Köln

Det 33. Ernst Klenk Symposium 2017 om “Tissue regeneration, wound healing and fibrosis: Translating basic concepts into regenerative therapy” finner sted 15.–17. oktober 2017 ved Det medisinsk fakultet, Universitetet i Köln (Tyskland), og er organisert av Center for Molecular Medicine Cologne.

Innsending av abstrakt.

Frist: 30. august 2017.

Les videre

Bergen Stem Cell Consortium | Tredje årlige møte 2017

Bergen Stem Cell Consortium (BSCC) inviterer til et to-dagers seminar på Zander K Hotel i Bergen sentrum, 4.–5. september. Alle er velkomne!

Programmet omfavner spennende foredrag om mesenkymale stamceller, benregenerering og IPS-celler,

Program.
Registrering.
Påmeldingsfrist: 31. august.

Spørsmål sendes til: bscc@helse-bergen.no

Dagsseminar: Forskningsveiledning for PhD-veiledere

Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre PhD-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning.

Tid: tirsdag 3. oktober kl. 09:00–15:45.
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Påmelding.
Påmeldingsfrist: 3. september.
NB! Begrenset antall plasser.

Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes umiddelbart, og senest innen 3. september, slik at det kan gis tilbud til de som evt. står på venteliste. Påmeldte som ikke melder seg av innen fristen eller som ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagspakke.

Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet. Postdoktorer og eksterne veiledere er også velkomne.

Seminaret er ment å gi faglig påfyll om viktige temaer innenfor veiledning, samt legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for veiledere. Seminaret holdes på norsk.

Oppslag.
Program.

Horisontforedrag: Human activities and their influence on Space Weather

Velkommen til Horisontforedrag med Daniel N. Baker:

Human activities and their influence on Space Weather

Foredraget er på engelsk.

Tid: torsdag 22. juni kl. 15:15. Lett servering fra kl. 14:45.
Sted: Egget, Studentsenteret.

Les mer om foredraget her. (Lenke på engelsk.)
Meld deg gjerne på via Facebook.

Alle er hjertelig velkommen!

Horisontserien er en forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og for alle andre som er interessert i store vitenskapelige spørsmål og utfordringer som krysser fagdisiplinenes grenser

k2nytt_2017_uke-24_horisontforedrag

Human-caused effects on the space environment started in the late 19th century and reached their peak in the 1960s when high-altitude nuclear explosions were carried out by the USA and the Soviet Union Photo: The Official CTBTO Photostream. Copyright: CC-BY-2.0.

Les videre

Workshop: Network Biology/Integromics Bioinformatics

NORBIS (den nasjonale forskerskolen i bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi) og CCBIO ønsker å invitere til en spennende workshop innen nettverksbiologi.

Tid: 23.–25. august.
Sted: Hotel Terminus, Bergen.

Workshopen har tittel Network Biology/Integromics Bioinformatics – Applications Towards Medicine, og inkluderer en rekke store navn innen feltet, som Albert-László Barabási, João Pedro de Magalhães, Alfonso Valencia med fler. I løpet av workshopen vil vi diskutere hvordan nettverksteori kan møte omics data, gi en introduksjon til grafteori, en oversikt over ulike typer biologiske nettverk, og også presentere såkalte integromics tilnærmingsmåter for analyse av komplekse sykdommer. Workshopen vil bestå av fellesforelesninger og praktiske øvelser i R og Cytoscape. NORBIS- og CCBIO-medlemmer vil ha prioritet, men alle er velkomne til å søke.

Du kan finne mer informasjon og registrere deg her (lenke) eller her (pdf).

Påmeldingsfrist: 15. juni.

Bioinformatics i Bergen | 2. og 3. oktober 2017

Årets Bioinformatics i Bergen (BiB) retrett foregår 2.–3. oktober 2017 på Solstrand hotell på Os.

Arrangementet er rettet mot alle lokale forskere som arbeider innen bioinformatikkfeltet, og søker å gi et rammeverk som forskere kan møte, utveksle ideer og skape muligheter for nettverk og samarbeid. Dagsordenen vil inneholde presentasjoner fra forskere i Bergen-området og gjesteforelesere fra utlandet, samt sosiale og friluftsliv

Takket være økonomisk støtte fra Bergen Research Foundation (BFS), er det ingen registreringsavgift for møtet; Transport, overnatting og måltider vil bli dekket. Arrangementskapasiteten er begrenset til 50 deltakere, vi har fortsatt noen plasser tilgjengelig, så hvis du vil delta, vennligst registrer din interesse ved å svare på denne linken før 15.juni 2017 

6th Building Bridges symposium: Epigenetikk i klinisk and translasjonell forskning

Serien med Building Bridges-symposier arrangeres for å bygge bro over klinisk og translasjonell forskning, og gi eksempler på hvordan forskningsgrupper kan samarbeide mot en bedre forståelse av patofysiologien bak sykdommer samt forbedrede muligheter for pasientbehandling og –omsorg.

Det sjette symposiet vil fremheve hvordan forskningen innen epigenetikk kan bidra til å bedre vår forståelse av helse og sykdom. Kurset vil fokusere på noen grunnleggende tema: Hva er epigenetikk? Og hvordan kan forskningen innen dette feltet bidra til presisjonsmedisin? Med dette som utgangspunkt vil fagfolk knyttet til klinisk og translasjonell forskning presentere eksempler på nye funn og anvendelser innen 1) epigenomikk, 2) celledifferensiering i sykdom, og 3) epigenetiske modifikatorer som mål for medikamenter. Symposiet avsluttes med en bolk om hvordan man kan engasjere publikum i fremtidige, samfunnsmessige anvendelser av epigenetisk forskning.

Tidspunkt: 10.–11. oktober 2017.
Sted: Forelesningssal 2, Biomedicum, Helsinki, Finland.

Informasjon, program og registrering.

Påmeldingsfrist: 15. september.

Kommende CCBIO-arrangementer

k2nytt_2017_uke-22_ccbio_forsidebannerCCBIO (Centre for Cancer Biomarkers), et senter for fremragende forskning (SFF) ved MOFA, har flere spennende arrangementer på agendaen framover. Her presenteres noen smakebiter.

 

Graduate Course in Extracellular Matrix (BMED904)
Tid: 12–16. juni.
Sted: Auditorium 4, BB-bygningen, Jonas Lies vei 91
En del foredrag er åpne for alle, selv om man ikke er påmeldt.
Mer informasjon her.

CCBIO Junior Scientist Symposium
Tid: 15. juni.
Sted: D303 (Birkhaugsalen), Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus
Mer informasjon her.

Biomarkers & Bioinformatics in Clinical Trials and Clinical Studies
Tid: 18.–19. juni.
Sted: Solstrand Hotel & Bad.
Mer informasjon her.

3rd International p53 Isoforms Conference
Tid: 18.–21. juni
Sted: Auditorium 1, BB-bygningen, Jonas Lies vei 91
Mer informasjon her.

Broegelmanns Forskningslaboratorium markerer 60 år med forskning

k2nytt_2017_uke-19_laboratory-work_broegelmann-research-laboratoryBroegelmanns Forskningslaboratorium ble startet i 1957 etter en donasjon til Universitetet i Bergen, og er internasjonalt en av de ledende forskningsgruppene på eksperimentelle, kliniske og genetiske studier av Sjögrens syndrom. Etter 60 års forskning innen immunologi og reumatologi markerer laboratoriet jubileet med et seminar for inviterte gjester om enhetens historie og forskningsaktiviteter.

Tid: tirsdag 16. mai 2017 kl. 10:00–14:00.
Sted: Bikuben kurs- og konferansesenter (gamle kantinen), Haukeland universitetssykehus

Grunnet kapasitetsbegrensninger er markeringen kun for inviterte gjester. Interessenter kan kontakte Kate Frøland.

Program

Senter for ernæring | Seminarserie | Fredag 19. mai

k2nytt_2017_uke-19_logo_senter-for-ernaeringSenter for ernæring har gleden av å invitere til det andre seminaret i vår nye seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: fredag 19. mai, kl. 14:30–15:30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget (kart)

Program:
Plantemat og fedme og risiko for kroniske sykdommer og dødelighet: resultater fra systematiske undersøkelser og metaanalyser
Dagfinn Aune, School of Public Health, Imperial College, London

Moderator: Simon Dankel

Det blir lett servering. Velkommen!