Kategoriarkiv: Publikasjoner

Recent publications

 1. The Heart of the Matter: Advocacy in the Cardiovascular Nursing and Allied Professions. A Statement of the Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP).
  Forsyth F, Borregaard B, Norekvål TM, Gibson I.
  Eur J Cardiovasc Nurs. 2023 May 30:zvad053. doi: 10.1093/eurjcn/zvad053.
 2. Association between lipid-A-producing oral bacteria of different potency and fractional exhaled nitric oxide in a Norwegian population-based adult cohort.
  Khomich M, Lin H, Malinovschi A, Brix S, Cestelli L, Peddada S, Johannessen A, Eriksen C, Real FG, Svanes C, Bertelsen RJ.
  J Transl Med. 2023 May 29;21(1):354. doi: 10.1186/s12967-023-04199-z.
 3. Experiences of childbirth care among immigrant and non-immigrant women: a cross-sectional questionnaire study from a hospital in Norway.
  Reppen K, Henriksen L, Schei B, Magnussen EB, Infanti JJ.
  BMC Pregnancy Childbirth. 2023 May 27;23(1):394. doi: 10.1186/s12884-023-05725-z.
 4. Plasma-Metanephrines in Patients with Autoimmune Addison’s Disease with and without Residual Adrenocortical Function.
  Åkerman AK, Sævik ÅB, Thorsby PM, Methlie P, Quinkler M, Jørgensen AP, Höybye C, Debowska AJ, Nedrebø BG, Dahle AL, Carlsen S, Tomkowicz A, Sollid ST, Nermoen I, Grønning K, Dahlqvist P, Grimnes G, Skov J, Finnes T, Wahlberg J, Holte SE, Simunkova K, Kämpe O, Husebye ES, Øksnes M, Bensing S.
  J Clin Med. 2023 May 22;12(10):3602. doi: 10.3390/jcm12103602.
 5. Dominant-negative heterozygous mutations in AIRE confer diverse autoimmune phenotypes.
  Oftedal BE, Assing K, Baris S, Safgren SL, Johansen IS, Jakobsen MA, Babovic-Vuksanovic D, Agre K, Klee EW, Majcic E, Ferré EMN, Schmitt MM, DiMaggio T, Rosen LB, Rahman MO, Chrysis D, Giannakopoulos A, Garcia MT, González-Granado LI, Stanley K, Galant-Swafford J, Suwannarat P, Meyts I, Lionakis MS, Husebye ES.
  iScience. 2023 May 5;26(6):106818. doi: 10.1016/j.isci.2023.106818.
 6. Previous tuberculosis infection associated with increased frequency of asthma and respiratory symptoms in a Nordic-Baltic multicentre population study.
  Gyawali S, López-Cervantes JP, Jõgi NO, Mustafa T, Johannessen A, Janson C, Holm M, Modig L, Cramer C, Gislason T, Svanes C, Shigdel R.
  ERJ Open Res. 2023 May 22;9(3):00011-2023. doi: 10.1183/23120541.00011-2023
 7. Translaryngeal Resistance – A Measurement to Assist Decision Making in Upper Airway Pathology.
  Fretheim-Kelly Z, Clemm HS, Røksund OD, Hilland M, Vollsæter M, Halvorsen T.
  Am J Respir Crit Care Med. 2023 May 23. doi: 10.1164/rccm.202205-0961IM.
 8. The Effect of Biological Treatment on Fatigue in Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-analysis.
  Skjellerudsveen BM, Skoie IM, Dalen I, Grimstad T, Omdal R.
  Drugs. 2023 May 23. doi: 10.1007/s40265-023-01888-3.
 9. The effects of transitioning from immediate release to extended release cysteamine therapy in Norwegian patients with nephropathic cystinosis: a retrospective study.
  Bjerre A, Aase SA, Radtke M, Siva C, Gudmundsdottir H, Forsberg B, Woldseth B, Brackman D.
  Pediatr Nephrol. 2023 May 23. doi: 10.1007/s00467-023-06005-w.
 10. Prospective validation of the prognostic relevance of CD34+CD38- AML stem cell frequency in the HOVON-SAKK132 trial.
  Ngai LL, Hanekamp D, Janssen F, Carbaat-Ham J, Hofland MAMA, Fayed MMHE, Kelder A, Oudshoorn-van Marsbergen L, Scholten WJ, Snel AN, Bachas C, Tettero JM, Breems DA, Fischer T, Gjertsen BT, Griškevičius L, Juliusson G, van de Loosdrecht AA, Maertens JA, Manz MG, Pabst T, Passweg JR, Porkka K, Valk PJM, Gradowska P, Löwenberg B, de Leeuw DC, Janssen JJWM, Ossenkoppele GJ, Cloos J.
  Blood. 2023 May 25;141(21):2657-2661. doi: 10.1182/blood.2022019160.

Forskningsgrupper K2: Forskning på hjertesykdom hos kvinner

 

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner uib.no/kvinnehjerte driver med forskning på kjønnsforskjeller i hjerte- og karsykdom og er en nettverksarena for forskere med interesse for temaet. Ideen til senteret hadde senterleder Professor Eva Gerdts hatt i en årrekke, men det var først etter at Hjertefondet ved Universitetet i Bergen tok kontakt at arbeidet for alvor skjøt fart. Etter å ha mottatt finansiering fra Hjertefondet, Bergen Sanitetsforening, Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation ble senteret etablert i juni 2020. Senteret ligger i 9.etasje i Laboratoriebygget og administreres under Klinisk institutt 2.

Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men senteret er også en nettverksarena for forskere og stipendiater. Senteret arrangerer også seminarer og driver undervisning. Målsetningen med senteret er å jobbe for økt ressurstilførsel til forskningsfeltet, samt å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest.

Senterleder Professor Eva Gerdts er en pioner innen forskning på hjertesykdom hos kvinner, noe hun mottok Hjerteforskningsprisen for i 2022. Senterets ledergruppe ledes av seniorforsker Helga Midtbø. I tillegg er en rekke andre forskere og stipendiater tilknyttet senteret.

Nyansatt på K2 – Beate Andersen

Hei😊 Mitt navn er Beate Andersen og jeg er nyansatt seniorkonsulent fra 1/1-23 ved Broegelmanns Forskningslaboratorium (BFL). Jeg skal jobbe med lederstøtte til forskningsleder og forskere tilknyttet BFL. Videre skal jeg arbeide med BFLs økonomi og de eksterne prosjektene ved forskningsgruppen; budsjettering, rapportering, prosjektsøknader, andre administrative oppgaver og være et knutepunkt i forskningsgruppen.

Jeg liker godt at jobben er selvstendig og at jeg kan jobbe ut ifra langsiktig planlegging av arbeidsoppgavene i tillegg til de daglige gjøremål.

Jeg har blitt veldig godt mottatt både av mine kollegaer i 5 etg og administrasjonen i 8 etg og tror at jeg kommer til å trives godt her.

Disputas Ester Anne Kringeland

Prøveforelesning:      Tirsdag 06. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Oppgitt emne:                «Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure -related heart disease»

Ester Anne Kringelands bilde

Disputas:                     Tirsdag 06. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Avhandlingens tittel:      «Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies»

 1. opponent: Professor Annika Rosengren University of Gothenburg, Sweden
 2. opponent: Professor Gianfranco Parati University of Milano-Bicocca, Italy
 3. medlem av komiteen: Professor Rune Oskar Bjørneklett, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nye publikasjoner fra K2-kolleger

Nedenfor følger nye artikler fra K2-kolleger:

Najafian B, Silvestroni A, Sokolovskiy A, et al. A novel unbiased method reveals progressive podocyte globotriaosylceramide accumulation and loss with age in females with Fabry disease. Kidney Int. Published online April 26, 2022:S0085-2538(22)00341-6.

Strand K, Stiglund N, Haugstøyl ME, et al. Subtype-specific surface proteins on adipose tissue macrophages and their association to obesity-induced insulin resistance. Front Endocrinol (Lausanne). 2022;13:856530.

Har du publisert en ny artikkel? Send den til meg, så inkluderer jeg den i neste ukes nyhetsbrev.

 

Forskerlinjestudent disputerer rett fra forskerlinjen

Anders Madsen

Anders Madsen fullførte sin medisinske embetseksamen i desember 2021. I dag forsvarer han phd graden “Antibody responses to influenza viruses: Lessons for universal influenza vaccine development”.

Graden utgår fra Influensasenteret med professor og Melzerprisvinner Rebecca Cox som hovedveileder.

Anders startet som medisinerstudent høsten 2015 og han ble tatt opp på Forskerlinjen i 2016.

Forskerlinjen er et tilbud til medisin- og odontologistudenter som ønsker en forskerutdannelse i tillegg til studiene.  Hvert år tilbys 17 studenter plass. Forskerlinjen ble etablert i ved Det medisinske fakultet, UiB i 2002. Et av incitamentene for ordningen støttet av Forskningsrådet var å rekruttere legestudenter til forskning og å bidra til å redusere median alder for avlagt doktorgrad.  I Bergen ble tilbudet også gjeldene for odontologistudenter i 2010.

I en studie fra 2019 (1) viste Bjerkreim og medarbeidere at to av tre tidligere forskerlinjestudenter ved Universitetet i Bergen hadde begynt på eller fullført doktorgraden siden oppstart av programmet i 2002 til og med høsten 2017.

Videre at median alder ved avlagt doktorgrad var 32 år, og at over halvparten av stipendiatene hadde disputert før normert tid

Allerede fra første studieår var Anders Madsen knyttet til Influensasenteret.  Som student på forskerlinjen har han hatt ett år med fulltidsforskning. I tillegg til dette året har han hatt et 6 måneders forskningsopphold ved to anerkjente amerikanske universiteter, (Washington University Medical School in St Louis og Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York)

I løpet av pandemien fram til dagsdato har Anders jobbet med studentlisens som lege på Influensasenteret ved klinisk institutt 2, UiB og han er nylig ansatt som Lis1 lege ved Haukeland Universitetssykeshus.

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste to ukers litteratursøk på PubMed. Denne gangen inkluderer listen totalt 6 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Jens Vikse.

1. A Gene Signature Identifying CIN3 Regression and Cervical Cancer Survival.
Halle MK, Munk AC, Engesæter B, Akbari S, Frafjord A, Hoivik EA, Forsse D, Fasmer KE, Woie K, Haldorsen IS, Bertelsen BI, Janssen EAM, Gudslaugsson E, Krakstad C, Øvestad IT.
Cancers (Basel). 2021 Nov 16;13(22):5737. doi: 10.3390/cancers13225737.
2. Diagnostic Accuracy of Liquid Biopsy in Endometrial Cancer.
Łukasiewicz M, Pastuszak K, Łapińska-Szumczyk S, Różański R, Veld SGJGI’, Bieńkowski M, Stokowy T, Ratajska M, Best MG, Würdinger T, Żaczek AJ, Supernat A, Jassem J.
Cancers (Basel). 2021 Nov 16;13(22):5731. doi: 10.3390/cancers13225731.
3. Breathing patterns in people with exercise-induced laryngeal obstruction.
Lie AH, Grønnevik I, Frisk B, Røksund OD, Hammer I, Vollsaeter M, Halvorsen T, Clemm HH.
Physiol Rep. 2021 Nov;9(22):e15086. doi: 10.14814/phy2.15086.
4. Thrombosis and Thrombocytopenia after HPV Vaccination.
Johansen S, Laegreid IJ, Ernstsen SL, Azrakhsh NA, Olsnes Kittang A, Lindås R, Gjertsen BT, Vetti N, Mørtberg TV, Sørvoll IH, Holme PA, Ahlen MT, Reikvam H.
J Thromb Haemost. 2021 Nov 24. doi: 10.1111/jth.15604. Online ahead of print.
5. Genetic alterations associated with malignant transformation of sporadic vestibular schwannoma.
Håvik AL, Bruland O, Miletic H, Poulsgaard L, Scheie D, Fugleholm K, Lund-Johansen M, Knappskog PM.
Acta Neurochir (Wien). 2021 Nov 24. doi: 10.1007/s00701-021-05062-0. Online ahead of print.
6. Artifacts on Magnetic Resonance Imaging from Electronic Identification Enablement in Silicone Gel Implants Are Not Negligible.
Kurz KD, Kallevåg Ø, Austrått K, Styr B, Leiknes JB, Krøger P. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021 Nov 22;9(11):e3941. doi: 10.1097/GOX.0000000000003941. eCollection 2021 Nov.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye puplikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 9 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 13 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 10 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 17 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 6 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 6 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 9 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 5 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på sommerferiens litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 77 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 6 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 4 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 12 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre