Kategoriarkiv: Uke 14

Vel overstått Påske!

Uansett om det ble dager på fjellet, i utlandet eller hjemme i Bergen håper jeg dere har fått tid til families og venner og ladet batteriene.

Nå venter en termin fram til sommeren som ofte er travel med OSKE og søknadsfrister. Oppfordrer igjen til å søke FRIPRO NFR som har minimalt med søknader inne nå og det øker muligheten for å nå opp betraktelig og EU og ERC som faktisk har høyere suksess-rate enn NFR 🌟.

Vil minne om viktige møter som involverer alle eller noen av dere og som det er viktig å støtte opp om:

 1. Onsdag 17. april 09-12: Fakultetets dag (for alle): Utdeling av fakultetets priser og spennende forelesninger. Viktig å støtte opp om denne flotte dagen!
 2. Tirsdag 30. april 0830-14: K2-seminar (for alle): Fokus på praktisk bruk av AI samt HMS.
 3. Onsdag 8. mai 1130-1230: Felles lunsj på Eitri (for alle)
 4. Onsdag 15. mai 1130-1230: Faculty lunch (for vitenskapelig ansatte): Dekan Per Bakke, økonomisjef Kristine Tangen og fakultetsdirektør Synnøve Myhre kommer og snakker om hva skjer med fakultetet vårt når «alle» statlige midler går til å bygge opp forsvaret
 5. Onsdag 12. juni 1130-1230: Felles lunsj på Eitri (for alle)

Ha en riktig god helg!

Pål

Invitasjon til undersøkelse om kritisk tenkning

Invitasjon til undersøkelse om kritisk tenkning
Kjære undervisere ved K1,

Vi ønsker å invitere dere til å delta i en viktig undersøkelse knyttet til kritisk tenkning. Dette forskningsprosjektet har som mål å forstå undervisernes perspektiver og tilnærminger til kritisk tenkning i medisinsk utdanning.

 

Hva handler undersøkelsen om?

Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter å gjennomføre og består av 5 åpne spørsmål. Vi ønsker å høre deres tanker om hvordan kritisk tenkning kan integreres i undervisningen, hvilke metoder dere bruker, og eventuelle utfordringer dere møter.

 

Hvordan delta?

Dere finner undersøkelsen her: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=E5Z7JGURL5C2

Anonymitet og personvern:
Vi forsikrer dere om at undersøkelsen ikke ber om personlig informasjon, og vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger. Svarene vil bli behandlet konfidensielt.

 

Ansvarlige for forskningsprosjektet

Dette forskningsprosjektet består av følgende personer:

Jonathan Soule (bioCEED, UiB)
Cecilie Boge (UiB læringslab)
Pascal Schaldach (Leibniz University Hannover/BIO UiB)
Jorun Nylehn (BIO, UiB)

Vi setter stor pris på deres deltakelse og ser frem til å lære mer om deres perspektiver på kritisk tenkning i undervisningen!

Med vennlig hilsen,

Forskningsprosjektteamet

Preliminary announcement: Upcoming Call JTC 2024

TRANSCAN-3 preannounces the launch of its 4th call for proposals (JTC 2024) on the topic of:

“Combination therapies against cancer: new opportunities for translational research

The ERA-NET TRANSCAN-3, in continuity of the preceding ERA-NET TRANSCAN-2, has the goal of coordinating national and regional funding programmes for research in the area of translational cancer research. The specific challenge is to promote a transnational collaborative approach between scientific teams in demanding areas of translational cancer research while avoiding the duplication of efforts and ensuring a more efficient use of available resources, to produce significant results of higher quality and impact, and share data and infrastructures.

https://transcan.eu/news-and-resources/updates/preliminary-announcement-upcoming-call-jtc-2024.kl

Reminder; Spring events at MED

Save the date: Research Day

18 June, EITRI

2nd Research Day at the Faculty of Medicine | Faculty of Medicine | UiB

——————————————————————————————————————–

Postdoc Development Programme

Remember to apply for the Post doc development programme by 15 May 2025.

We have revamped the programme according to your feedback and now offer three overnight stays and will let the participants co-design the content to best fit your needs.

Read more about the programme here: Postdoc Development Programme | Faculty of Medicine | UiB

Apply by 15 May.

——————————————————————————————————————-

PhD Grant Writing Workshop

13 and 16 May 2024, EITRI

Registration is now open until 29 April

This is the recurrent workshop held by research advisor team at the Faculty of Medicine, open for all PhD candidates enrolled at the Faculty of Medicine.

We will spend two half-days together and participants will be given homework assignments, practicing writing their own grant proposal.

Read more and sign up here: Upcoming events for Faculty of Medicine | University of Bergen (uib.no)

————————————————————————————————————————

Core Facility Expo

29 April 2024, EITRI

The Faculty of Medicine is organizing an event where you can get to know all our core facilities and other research services used by our researchers.

Visit stands and hear presentations of all facilities for medicine, health and life sciences at UiB.

Read more here: Core Facility Expo | Faculty of Medicine | UiB

UiB idé

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

*** SØKNADSFRIST 19. april ***

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 19. april. Les meir om programmet på uib.no/ide. Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året. Har du spørsmål eller behov for veiledning? Ta kontakt med Yves Aubert:yves.aubert@uib.no.

Seeking Your Support for Pint of Science Festival 2024

#Pint24 worldwide is just around the corner! The Pint of Science Bergen Team is working on the organization of this year’s local festival that will take place on 13-15 May 2024, at Stereo Bar, Bergen

Pint of Science aims to involve the wider public in our entertaining science nights, in the relaxed atmosphere of a bar where everyone can enjoy a nice pint while interacting with our speakers.  Are you a passionate scientist and you want to  make your research accessible and engaging for all?

You could be our next speaker!

All you need to do is fill in this form: https://forms.gle/eVeeswquKuxcDDcx9

Les videre

Forskningsrådet søker nye medlemmer til referansegruppene for Horisont Europa

Nå kan du bli med i en av de nasjonale referansegruppene for Horisont Europa. Vi søker kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 21. april.

Fra sommeren 2024 fornyer vi våre 10 eksisterende referansegrupper for Horisont Europa. I tillegg oppretter vi en ny gruppe for området Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA).

Vi ønsker både å ha med en del av representantene som deltar i de nåværende referansegruppene og å rekruttere nye representanter. Referanse­gruppene er viktige arenaer for innspill knyttet til Norges prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa.

Fra juli 2024 søker vi medlemmer til nasjonale referansegrupper på følgende 11 områder av Horisont Europa:

 1. Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie Skłodowska-Curie Actions
 2. Forskningsinfrastruktur
 3. Helse
 4. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
 5. Samfunnssikkerhet
 6. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet
 7. Klima, energi og mobilitet
 8. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø
 9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og Økosystemer for innovasjon
 10. Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA)
 11. Implementering og deltagelsesregelverk

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2024/onsker-du-a-pavirke-horisont-europa/

Vårens rekrutteringsstillinger fra fakultetet

Vårens rekrutteringsstillinger fra fakultetet er nå annonsert på JobbNorge med frist 15.april.

Stipendiatstillingene:

Stipendiat (12 stillingar) ved Det medisinske fakultet (259971) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

Postdoktorstillingene:

Postdoktor (2 stillingar) ved Det medisinske fakultet (259962) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

E-læring – «Innføring i forskningsetikk»

Som ledd i arbeidet med å styrke den forskningsetiske innsatsen ved UiB og bidra til å sikre
god kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer er e-læringskurset
«Innføring i forskningsetikk» utviklet. Kurset skal bidra til å gi ansatte i vitenskapelige
stillinger kjennskap til det ansvaret både institusjonen og den enkelte har for å sikre at
forskningen er etisk forsvarlig. Det gir også informasjon om hvordan Universitetet i Bergen
behandler saker om mulig vitenskapelig uredelighet og hvordan man kan melde fra om slike
saker. Kurset er obligatorisk for ansatte i vitenskapelige stillinger.

Kurset er på norsk og engelsk og tar ca. 15 minutter å gjennomføre.
Lenke til kurset: «Innføring i forskningsetikk»: 

Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene ved UiB

Fakultetet oversender med dette invitasjon fra rektors kontor til å søke midler til redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene. Det er satt av inntil 2 millioner kroner totalt til formålet, fordelt på totalt 2-3 pilotprosjekter med varighet på 12-18 mnd.

Fagmiljøet/instituttet som har ansvaret for et studieprogram som velges som pilot, bør allerede ha en god oversikt over hvilke endringer som de anser som nødvendige og ønskelige i redesign. Det kan søkes både om lønns- og driftsmidler. Se vedlagte brev for fullstendig utlysning og krav til søknaden.

Søknader sendes til fakultetet, som videreformidler disse til UiB i rangert rekkefølge. Frist for å oversende søknad til fakultetet er fredag 24. mai.

Les mer Invitasjon_Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital

SEMINAR Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Foto/ill.: Anne Sidsel Herdlevær

 

Digital hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering reduserer dødelighet, reinnleggelser og psykologisk stress, men nasjonale data viser at over 80% deltar ikke i hjerterehabilitering etter hjerteinfarktet. Seminar 15.03.24 ved professor Tone Norekvål på Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

 

 

Tone Norekvål er Professor ved Klinisk Institutt 2 ved UiB. Hun leder forskningsgruppen PROCARD ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og arbeider også som spesialrådgiver for Fagsenter for pasientrapporterte data ved Haukeland Universitetssykehus. Hun innehar en rekke nasjonale og internasjonale verv.

Tid: 15.april klokken 12.00 til 13.00
Sted: Rom 9.1 og 9.2 Laboratoriebygget

Åpent for alle interesserte

Les mer: https://www.uib.no/kvinnehjerte/169641/digital-hjerterehabilitering

HMS-avvik

Å rapportere om uønskede hendelser i en avviksmelding, er viktig for det kontinuerlige HMS-arbeidet ved K2. Når vi melder inn avvik, bidrar det til å redusere skadeomfanget, forebygge nye hendelser og bevisstgjøring. Avviksmeldinger kan også føre til endring av bla. rutiner og  infrastruktur.  Avviksmeldingene gjennomgås også ved fakultetets HMS-utvalg og Arbeidsmiljøutvalget ved UiB.

Alle oppfordres derfor til å melde inn HMS-avvik.

Besøk denne siden og gjør deg kjent med hvordan du melder inn HMS-avvik og hvorfor dette er viktig:https://www.uib.no/hms-portalen/147573/meld-hms-avvik#lurer-du-p-hva-hms-avvik-er-

NB! skader på bygg som er eid av HUS skal ikke meldes her, meld fra til drift/teknisk kundesenter på77100@helse-bergen.no

Søknadsportalen for gjestestudenter og trainees blir tilgjengelig til 1.mai 2024

Studieavdelinga har bedt om at informajson om gjestestudentar/trainees blir gjort kjent for alle tilsette: OBS! Søknadsfrist 1. mai, fristen er absolutt og søknadsportalen blir lukket etter den 1.mai. 2024.

Vilkår for vurdering av gjestestudenter:

 • Internasjonale studenter bosatt i utlandet.
 • Være aktiv student på masternivå
 • Fagligtilknytting/ faglig grunnlag/forskningssamarbeid
 • Kompetanseutvikling innenfor fagfeltet
 • Behov for kontakt med fagspesialister/behov for litteratur-/kildesøk
 • Erasmus trainee: Periode for opphold må ha varighet mellom 2 til 12 måneder.

Erasmus trainee som skal komme til UIB i perioden juni-september 2024 må registreres innen 1.mai 2024.

Detaljert informasjon om rutiner for vurdering og registrering for gjestestudenter og trainee er tilgjengelig herhttps://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rutiner_for_vurdering_av_gjester_og_trainee_studenter.pdf.

Les videre

Call for Researcher projects 2024 – Kreftforeningen

Funding research is the main priority of the Norwegian Cancer Society. The aim of the funding scheme Researcher projects is to promote high quality and innovative cancer research and development of the Norwegian cancer research field. The scheme shall contribute to new and important knowledge about cancer, cancer prevention, cancer treatment and care. The projects should be of high international standard and have potential impact for cancer patients in the short or long term.

We aim to ensure high quality research throughout the country, both now and for the future. The Norwegian Cancer Society therefore encourage qualified researchers across Norway as well as young researchers to apply to this call. We actively remind our reviewers to take career stage into account, especially when assessing criterion 3, Qualifications of the Project Manager and Project group (see Application guidelines), according to the DORA declaration.

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1602/details

Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen Globale samfunnsutfordringer 2024

Globale samfunnsutfordringer (GSU) er en av tre prioriterte områder der UiB ønsker å utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser. GSU ønsker å stimulere til faglige møteplasser og samarbeid på tvers av fakultetene og lyser ut såkornmidler til formålet. Minimum to fakulteter skal være involvert i samarbeidet og aktiviteten bør knyttes til temaene som er uthevet for perioden 2023-2025: demokrati og menneskerettigheter, global helse, migrasjon, mangfold, ressurser.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser. Aktivitetene som støttes skal utvikle tverrfakultære forskningsprosjekter og prosjektene bør inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder og videre forskningssamarbeid. Utlysingen retter seg mot vitenskapelige ansatte på postdoc-, forsker-, førsteamanuensis og professornivå med hovedstilling ved UiB. Søkere tidlig i karrieren oppfordres til å søke.

Samlet ramme for utlysningen 2024 kr 400.000. Det bevilges maksimum kr 100.000 per prosjekt. Midlene må benyttes innen utgangen av 2025. En tilbakemelding om arbeidet skal leveres ved avslutning av aktiviteten i eget skjema.

Det skal benyttes et digitalt søknadsskjema. Link her. Søkers institutt/fakultet skal bekrefte at søknaden støttes – dette sendes i ePhorte fra hovedsøkers institutt/fakultet.

Søknadsfrist: 30. april 2024

Vurderingskriterier:
– Faglig kvalitet og relevans for globale samfunnsutfordringer
– Nyskapende tverrfaglig samarbeid
– Aktivitetens bidrag til søkers karriereutvikling eller utvikling av fagmiljø

Ny utlysing av NORPART-programmet

HK-Dir har på nytt lyst ut NORPART-programmet for perioden 2024-2028. For denne perioden vil det være tilgjengelig 35 millioner kr til partnerskapsprosjekt per år.                              NORPART-programmet gir støtte til utdanningssamarbeid i 40 land  for en periode på fem år. Vanlig størrelse på tildelt støtte er 5 millioner per prosjekt. Søknadsfrist er 3. juni 2024.

Med søknaden må det lastes opp signert Declaration of participation av administrativ ansvarlig for prosjektet. Denne kan signeres på institutt, senter eller fakultetsnivå.

Teamet for søknadsstøtte ved SA tilbyr administrativ støtte til interesserte fagmiljø/avdelinger og  inviterer til webinar om programmet og den videre oppfølgingen på UiB  10. april kl 09.00-10.30.  Påmelding
For de som ønsker søknadsstøtte er frist for innsending til SA av Concept note (1 side) : 22. april, og for innsending til SA av prosjektbeskrivelse er fristen 21. mai.

Det blir også vist til SA sine ressurssider NORPART | Ansattsider | UiB

Utlysing og informasjon om programmet finner man her: NORPART – Call for proposals 2024 | HK-dir (hkdir.no)

Interesserte kan også kontakte helge.bjorlo@uib.no

Filosofisk poliklinikk i møte med det uforutsigbare

Onsdag 10. april ønsker vi velkommen til møte i Filosofisk poliklinikk med tittelen – «I møte med det uforutsigbare: Usikkerhet i medisin og helsefag». Meld deg på HER!

For mange moderne mennesker oppleves usikkerhet ubeleilig, ubehagelig og uønsket. Stadig flere tar grep for å begrense opplevelsen av usikkerhet i eget liv, og reduksjon av usikkerhet er et sentralt politisk og medisinsk-faglig mål i nåtidens samfunn. Det er en trend at samfunnet strekker seg mot å overskue, forutse og presist gripe inn i selv de mest komplekse systemene man kjenner – inkludert de biologiske og de sosiale.

Mange forskere som undersøker usikkerhet har argumentert for at absolutt visshet, klarhet og sikkerhet er en illusjon. De peker på at det finnes flere typer usikkerhet, hvor mange hverken lar seg redusere gjennom datainnsamling, analyse eller gjennom andre tilnærminger. De fremhever tvetydighet, interavhengighet, emergens og kompleksitet som iboende egenskaper ved biologiske og sosiale systemer, og at disse egenskapene gjør at systemene verken er fullstendig overskuelige eller kontrollerbare.

Vi har invitert Dr. Paul Han og professor Jeroen P. van der Sluijs, begge eksperter i usikkerhet

https://filosofiskpoliklinikk.no/10-04-2024/

Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting

We would like to cordially invite you to our upcoming Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting, for which we have invited an exciting list of speakers.

The event will kick off on May 28 with a joint keynote lecture by Prof. Mike Levine in the evening, followed by the Michael Sars Symposium on May 29 and the Developmental Biology Societies conference until May 31.

More information as well as the registration link can be found on our website:www.tinyurl.com/NDEVMSS24

Project grants in Endocrinology and Metabolism – Nordic Region

The Novo Nordisk Foundation calls for applications within basic and clinical research within the endocrine system and metabolism relating to cellular energy homeostasis. The objective is to promote Nordic research at the highest international level to carry out research projects of 1-3 years duration.

Amount: Up to DKK 3 million per grant
Location: Nordic region
Research area focus: Endocrinology and Metabolism
Call closes: 28 May

https://novonordiskfonden.dk/en/grant/project-grants-in-endocrinology-and-metabolism-nordic-region-2/

Vellykket seminar for ph.d.-veiledere i Eitri Medisinsk Inkubator.

Foto: Havjin Jacob

Det medisinske fakultet (Forskerutdanning MED) holdt nylig et seminar for ph.d.-veiledere i Eitri Medisinsk Inkubator. Førsteamanuensis Robert Morris Gray Jr. ved institutt for pedagogikk (UPED programmet) var invitert til å snakke om temaet «Hvordan gi skriftlig tilbakemelding til ph.d.-kandidater». Dette er et tema av stor betydning i den akademiske reisen til en ph.d.-kandidat.
MD Gard Johanson er en ph.d.-kandidat ved Klinisk institutt 1, og var invitert til å dele erfaringer og utfordringer med å motta tilbakemelding fra veiledere.
Seminaret var engasjerende og fullpakket med forskningsbasert presentasjon ved førsteamanuensis Gray som omhandlet blant annet prinsipper for effektiv tilbakemelding, hva veiledere bør inngå når de gir tilbakemelding, og mye mer. En av de unike aspektene ved dette seminaret var muligheten for veiledere til å ta med eksempeltekster som de hadde slitt med å gi tilbakemelding på. Under seminaret kunne de jobbe med disse tekstene og motta konstruktiv råd fra sine kollegaer.
Dette temaet var et ønske fra veilederne selv, noe de meldte tilbake i tidligere seminarer vi har holdt.  Selv erfarne ph.d.-veiledere fant seminaret nyttig, noe som sier mye om kvaliteten og relevansen av innholdet som ble presentert. Dessverre var oppmøtet lavere enn forventet, med bare 17 veiledere til stede av 31 påmeldte. Imidlertid var tilbakemeldingen fra de som deltok veldig positiv, noe som indikerer at seminaret var en suksess. Vi håper å se flere veiledere på fremtidige seminarer, som drar nytte av informative økter.