Kategoriarkiv: Uke 7

Zoom inn på helse, miljø og sikkerhet – digitalt denne gangen

I det Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen forbereder seg på å være vertskap for sin årlige Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdag (HMS), vokser forventningen til en opplysende og innflytelsesrik hendelse. Møtet finner sted onsdag 21. februar med start kl 12, og har som mål å prioritere trivsel, bærekraft og sikkerhet innenfor vårt akademiske fellesskap og utover dets grenser.

En hjørnestein i programmet er presentasjonen av HMS-koordinator Ørjan Leren om handlingsplanen for HMS og fakultetets prioriteringer for 2024. Han vil skissere en strategi for å redusere barrierer for høyere utdanning. Videre vil seniorrådgivere Nora Abdalla Mohammed og Michelle Iversen Badiane fra Studieavdelingen belyse prosjektet “Mangfoldige UiB – Ingen utenfor”.

FPD Include Erasmus+ -prosjektet, presentert av førsteamanuensis Reidun Lisbet Skeide Kjome fra Institutt for global helse og primærhelsetjeneste, lover innsikt i å fremme mangfold og inkludering innenfor akademiske settinger.

Universitetets hovedverneombud, June Vibecke Knudtsen Indrevik, vil understreke viktigheten av et trygt arbeidsmiljø for alle, og legge vekt på kollektivt ansvar og årvåkenhet.

Når dagen nærmer seg slutten, vil utdelingen av Arbeidsmiljøprisen 2023 av HMS-koordinator Ørjan Leren være en passende avslutning, der fremragende bidrag for å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø feires.

Jeg håper du blir inspirert og oppfordrer deg til å delta, selv om det er et digitalt arrangement.

Eystein Husebye
Viseleder K2

Join Zoom Meeting
Meeting URL: https://uib.zoom.us/j/65464806396?pwd=R2N1VHhXNHRXanhRa3JzS1c3dkV0Zz09
Meeting ID: 654 6480 6396
Password: yQ80h4zh

EIT Digital Future Proofing Healthcare

EIT Digital Future Proofing Healthcare

Future-Proofing Healthcare will gather together industry leaders and digital health luminaries to discuss and explain cutting-edge digital technologies can make healthcare systems more robust and adaptable to challenges like pandemics, conflict and aging populations.

The event is aimed at national and regional innovation authorities, health service providers, the founders and executives of digital health start-ups and scaleups, venture capital firms which focus on the digital health sectors, healthcare corporations, researchers and academics.

Wed, 21 Feb 2024 11:00 – 12:30 CET

https://www.eventbrite.be/e/eit-digital-future-proofing-healthcare-tickets-767506220767?aff=oddtdtcreator

Join us for the second “Pandemifrokost” on the 29th of February

Banner Pandemifrokost

The Pandemic Center welcomes you to this year’s second breakfast meeting in Alrek health cluster. This time, we are honored to have Dr. Yana Litins’ka from Lund University (Sweden) as well as Ellen Margrete Iveland Ersfjord and Hege Mari Johnsen from the University of Agder, joining us. Dr. Yana Litins’ka will deliver a presentation on barriers to vaccinating adult immigrants in Sweden during the COVID-19 pandemic. Ellen Margrethe and Hege Mari from UiA will discuss what happened to individuals with intellectual disabilities living in supported housing during the pandemic.

https://www.uib.no/en/pandemic/168198/pandemifrokost-2

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar fredag 8.mars på Zoom kl.0830-1000

Tema : Likestilling– mangfold – inkludering

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO)
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Seminaret arrangeres digitalt fredag 08.mars kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø fredag 8.mars (uib.no)

Påmelding innen arbeidsdagens slutt torsdag den 07.mars

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Les videre

Mer info om Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

Har fått tilbakemelding på at det var litt lite informasjon i forrige ukes melding, her er litt mer utfyllende info:

  • LEAD AI er delfinansiert med midler fra EUs Horizon Europe  – Marie Sklodowska-Curie Action. Programmet vil legge til rette for en felles karriereutviklingsarena for 19 postdoktorer som skal ansettes ved UiB. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer. Programmet koordineres av Institutt for Informatikk (MN). Oppstart 1. januar 2024, varighet 5 år.
  •  Postdoktorene jobber med sine egne AI relevante prosjekt
  • LEAD AI legger til rette for felles møter kurs og trening
  • Rekruttering følger hovedsakelig UiB sine rutiner, men med særskilte krav fra EU til mobilitet og sammensetning av komiteer
  • Karriereutvikling og veiledning av postdoktorene står sentralt i programmet
  • Samarbeid med andre institusjoner, akademiske og ikke akademiske, nasjonalt og internasjonalt er sterkt anbefalt
  • Fakultetet legger inn tre postdoktorer i prosjektet. Det er 6 fakultet som er involvert i dette, derfor er temaet bredt.

Her er en lenke, informasjonen vil nok oppdateres etter hvert.

LEAD AI | University of Bergen (uib.no)

Nordic Centre in Fudan University: Funding for academic events at the Nordic Centre

We would like to remind everyone that the spring 2024 deadline for applications for funding for academic events is on March 20th. 

Organizers of academic events can apply for funding of any amount between 2,000 and 7,000 euros.

Priority will be given to applications that include the participation of at least two Nordic member universities, preferably from different Nordic countries, and one or more Chinese partners. Events where Fudan University or Chinese affiliates are among the Chinese partners will be prioritized; however, other Chinese universities are warmly welcome to be involved as partners.

Furthermore, priority will be given to applications that relate to one or several of the prioritized thematic areas for Sino-Nordic collaboration at the Nordic Centre.

We especially encourage activities that can serve as a networking platform for early career researchers and can facilitate new connections between Nordic and Chinese scholars, that have the potential to result in joint applications for larger external grants, and are open for participation/contributions from all the Nordic Centre member institutions.

More information, including the application form and handbook on academic events at the NC, can be found on this page.

The application form should be filled in English and sent by email latest on March 20th to:funding@nordiccentre.net

 

COST JOINT-NORDIC INFORMATION DAY

Zoom webinar

23 April 2024 13:00–15:30 CET

This info day is targeted to prospective participants in the new COST actions that will be launched in May/June, as well as future applicants for the COST Open Call with deadline on 23 October 2024. The event is open to all researchers and innovators at any career stage and from any field of research, especially young researchers. The aim is to inform the research community in the Nordic countries on how to participate in the starting COST Actions or submit a COST Action proposal, the role and impact of the COST programme, and the benefits of the COST offer.

Registration by 22 Aprilhttps://eu.invajo.com/l/G5ei8pH1nb

The meeting link will be sent to registered participants about one week before the event.

 

Program:

Les videre

Novo Nordisk Innovator Grants

The purpose of the Pioneer Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate the commercialisation of research findings and the development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Pioneer Innovator Grants seek to support novel academic science-based discoveries with commercial potential. The grant aims to stimulate the evaluation of ideas and to support experiments and activities leading to proof-of-concept or beyond.

Amount Up to DKK 1 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/pioneer-innovator-grant-3/

*********

The purpose of the Distinguished Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate commercialization of research findings and development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Distinguished Innovator Grant are aimed for senior faculty members or researchers with a proven track record within innovation, i.e., previous experience of academic innovation projects and experience with establishing patents and spinouts from the academia.

Amount Up to DKK 6 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/distinguished-innovator-grant-3/

Påminnelse: Felleslunsj for vitenskapelige ansatte

Bli kjent med kollegaene dine! Fakultetsledelsen inviterer alle vitenskapelige ansatte, fra PhD-kandidater til professorer, til felles lunsj onsdag 28 .02, kl. 11:30 i EITRI. Hensikten er rett og slett å møtes på tvers av fagmiljøer og institutter slik at vi blir bedre kjent med hverandre. Enkel lunsj serveres. Påmelding er ikke nødvendig

I vår vil det bli arrangert felleslunsjer 03.04, 08.05, 12.06, kl. 11:30 i EITRI.

Velkommen!

Hilsen dekanatet

Vestlandslege kolleger – Jostein Førsvoll

Hei kjære kolleger i K2,

Jeg er Jostein Andersen Førsvoll og arbeider ved Stavanger Universitetssjukehus. Her arbeider jeg som overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken med fagansvar for barneendokrinologi.

Første februar tiltrer jeg som førsteamanuensis og fagkoordinator på 5.studieår for Vestlandslegen.

Foto:./ill: Privat

Jeg har arbeidet som universitetslektor i mange år, og har vært med på å undervise medisinstudenter som har hatt «desentral» pediatripraksis i Stavanger. Jeg liker godt å undervise, og synes dette arbeidet har vært givende. Vestlandslegen opplever jeg som en naturlig fortsettelse av samarbeidet mellom sykehuset vårt og Universitetet i Bergen. Jeg ønsker å være med på og forme et godt studiemiljø for studenter og for undervisere på det 5. studieåret, og jeg ser frem til oppstart til høsten.

På litt sikt håper jeg også at denne stillingen vil gi rom for forskning, og at jeg kan bidra til å til prosjekter som skaper fag- og forskningssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsklinikkene på Vestlandet.

Disputas Jan-Lukas Førde – 23. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 23. februar 2024 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Animal and non-animal models for cancer drug testing: State of the art and future prospects»

Foto/ill.: Sandra Berglid

Disputas:                   Fredag 23. februar 2024 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The Zebrafish Larva as a Model System for Myeloid Malignancies»

  1. opponent: Førsteamanuensis Federico Fenaroli, Universitetet i Stavanger
  2. opponent: Førsteamanuensis Maria Omsland, Høgskolen på Vestlandet
  3. medlem av komiteen: Forsker Anja Torsvik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding