Daglige arkiver: 23. oktober 2014

Styrer vi systemet eller er vi dets slaver? – noen tanker i forkant av HMS-seminaret

Eystein 2Neste uke arrangeres K2 sitt HMS seminar, forhåpentligvis kommer du dit for å lære om samarbeid og arbeidsglede – viktige faktorer for at K2 skal være en god arbeidsplass.

Jeg holder akkurat nå på å lese Sapiens – a Brief History of Humankind skrevet av den Israelske historikeren Yuval Harari ved Hebrew University. Den gir en fascinerende gjennomgang av Homo Sapiens – det vise mennesket – sin historie; eller som Harari kaller oss; The deadliest species in the annals of biology.

En av de store omveltningene i vår historie er jordbruksrevolusjonen som fant i Midt-Østen ca 12000 før Jesu fødsel. Før det var Homo Sapiens en jakter og samler som forflyttet seg dit maten fantes. Jordbruksrevolusjonen skjedde ved at hvete ble kultivert og dyrket. Tradisjonelt fremstilles dette som et stort fremskritt, men Harari stiller spørsmålet: var det mennesket som tok kontrollen over hveten eller var det hveten som tok kontrollen over mennesket? Jordbruksrevolusjonen førte til at Homo Sapiens ble bonde og bofast, men han måtte jobbe mer og hardere – så, luke, gjødsle og vanne under ubarmhjertig sol. Fra å være et relativt fritt individ som kunne forflytte seg og samle og jakte seg til et variert kosthold, ble kosten nå mer ensidig og han ble mer sårbar for hvordan klima og vær påvirket avlingene. Dette ga tidvis malnutrisjon, hungersnød og død; uvante, repetitive og ufysiologiske arbeidsoppgavene ga belastningsskader. Den store fordelen var imidlertid høy matproduksjon som gav mat til å mette mange munner; byer og samfunn som vokste opp rundt åkerlappene, men med dem kom epidemier og kriger. Fremskrittet som raskt viste seg å være helt irreversibelt, hadde en rekke negative effekter.

Man kan dra mange paralleller til nyere historie. Da jeg startet forskning som student hadde vi hverken pc, www eller e-post, noe som i dag er uunnværlige hjelpemidler(?). Før skrev man brev når man hadde noe viktig på hjertet. Nå spyr vi alle ut e-poster i et stadig økende tempo og omfang. Er vi herrer over IT-revolusjonen eller er vi blitt dens slaver? – og hvordan påvirker dette HMS på vår arbeidsplass.

Dette er noe vi kanskje kan tenke på mens vi venter på HMS-seminaret 05. November.

Vell møtt!

Eystein Husebye

Fungerende instituttleder

DISPUTASER UKE 44

slettomGrete Slettom disputerer for Ph.D graden mandag 27. oktober 2014.
Prøveforelesning: Mandag 27. oktober 2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: “Treatment of acute myocardial infarction. How could patient outcome be further improved?”
Disputas: Mandag 27. oktober 2014 kl. 12:15
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “A systematic approach to the use of insulin to prevent reperfusion injury in porcine ST-elevation myocardial infarction”
1. opponent: MD, PhD Jose PS Henriques, Academic Medical Center, Amsterdam, Nederland
2. opponent: Professor Rune Wiseth, NTNU, TrondheimOppslag og pressemelding
Oppslag  og pressemelding Grete Slettorm

Global-Dagens_medicin_norge-Bilder-Portretter-Vegard Skalstad Ellensen 250Vegard Skalstad Ellensen disputerer for Ph.D graden mandag 27. oktober 2014.10.20
Prøveforelesning: Mandag 27. oktober 2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: “Perifer arteriesykdom i et globalt perspektiv. Hvordan endres epidemiologiske forhold og behandling?”
Disputas: Mandag 27. oktober 2014 kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Intimal hyperplasia. Experimental and clinical studies”
1. opponent: Professor Martin Björck, Uppsala Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Truls Myrmel, Universitetet i Tromsø
Oppslag  og pressemelding