Daglige arkiver: 30. oktober 2014

Utstyr ved Klinisk institutt 2

Roland JonssonKlinisk institutt 2 har et stort utvalg av både avansert og mindre avansert vitenskapelig utstyr. Offisielt tilhører alt utstyr som er tilgjengelig ved instituttet universitetet som helhet. Alle er velkommen til å bruke utstyret, men vi bør være vaktsom i forbindelse med dette. I tillegg er det visse regler som må følges – disse er ramset opp nedenfor.

Hovedregler for brukere som ønsker å benytte utstyr ved Klinisk institutt 2

• Alltid spør om tillatelse til å bruke utstyret før du begynner å bruke det.

• Kontaktinformasjon til hovedansvarlig for utstyret er notert på de ulike instrumentene eller ved inngangen til rommet hvor utstyret er tilgjengelig.

• Alltid pass på at man får nødvendig opplæring før bruk av utstyret.

• Alltid rapporter til hovedansvarlig for utstyret dersom problemer oppstår.

• Alltid registrer bruken av utstyret i loggboken som tilhører utstyret.

Den komplette listen over utstyr tilgjengelig på instituttet finnes her:

Det er viktig for oss at lister for nytt utstyr holdes oppdatert. Når du har mottatt nytt utstyr, vennligst rapporter dette til Kjerstin.Jakobsen@k2.uib.no

Ønsker for nye instrumenter/nytt utstyr kan også sendes til Kjerstin.Jakobsen@k2.uib.no

Vær obs på at utstyr som ligger under de tre kjernefasilitetene ved instituttet er under overoppsyn av ansatte ved kjerneavdelingen og ligger under kjerneavdelingens egen administrasjon.

Lykke til med alle tekniske detaljer

Roland

HMS runder på K2 desember 2014

Advarsel skiltHMS-runde er en fysisk gjennomgang av lokaler, utstyr og arbeidsmetoder for å kartlegge fare for sykdom og skade på personell, miljø og materiell og vurdere behov for tiltak. Forhold som har betydning for brannvern og ytre miljø (t.d. farlig avfall og utslipp) skal også vurderes. Eksempler på forhold som skal kartlegges er feil og mangler på møbler og utstyr, sjenerende støy, mangelfull belysning, redusert luftkvalitet, varme, dårlig orden og renhold eller blokkerte rømningsveier.

Det vil bli gjennomført HMS- runder på K2:
2. desember kl 1300 til 1600 i Lab bygget.
3. desember kl 0900 til kl 1100 på Barneklinikken
8. desember 1000 til 1200 på Kvinneklinikken.

Linker til sjekklistene som skal gjennomgås finner du her

Alle forskningsgruppene må gå igjennom sjekklisten, og melde inn og følge opp evt avvik.
Uke 46 er deadline for innlevering av skjema til Irene Hjelmaas

Det er lovet en psykososial arbeidsmiljø undersøkelse i begynnelsen av 2015, i regi av HMS- avdelingene

Faglig-pedagogisk dag 6. februar 2015

Kontor for etter- og vidareutdanning inviterer alle fagmiljøa ved UiB til å kome med forslag til innlegg på fagdagen. Innlegga kan ha form som ei ordinær forelesing på ein til to undervisningstimar, men fagmiljøa kan òg velje å sette saman forelesingsrekker eller miniseminar innan eit fagområde eller tema. I den vidaregåande skulen blir det undervist i eit mangfald av fag ved ulike utdanningsprogram med mykje tverrfagleg prosjektarbeid, og emne frå fagområde ved alle fakultet og faglege einingar er difor aktuelle som forelesingstema. For mer informasjon

Frist for innmelding av innlegg er 20. november. Innlegga meldes inn via denne lenka

Nyhetsbrev fra organisasjonsutviklingsprosjektet ved UIB

forsidecollage_2Universitetet i Bergen har satt i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt for å utvikle de sentraladministrative tjenestene, og har som abisjon at alle ansatte skal ha god kjennskap til prosjektet. Prosjektets nettsider utgjør en hovedkanal for informasjon til ansatte. I tillegg er det sendt ut nyhetsbrev om prosjektet som du kan lese her