Undervisning og eksamensressurser

Læringsplattformen Mitt UiB er UiB sitt arbeidsverktøy for alle som underviser. Her finnes mange hjelpemidler til bruk i undervisningen. Timeplaner, flervalgstester, studentoppgaver, innleveringer, og moduler til å organisere forelesningsnotater er alle funksjoner som UiB ønsker at undervisere skal ta i bruk.

Kontakt gjerne administrasjonen ved behov for veiledning!

EKSAMEN

UiB benytter Inspera og Flervalgsdatabasen til NTNU (FVO-basen) som eksamensverktøy. Alle vitenskapelig ansatte må gjøre seg kjent med disse verktøyene.

Logg inn flervalgsdatabasen

Inspera