En siste takk fra avtroppende redaktør

Ukens K2Nytt er min siste som redaktør. Fra neste uke vil Ida Wergeland ta over styringen av redaksjonen. I den anledning vil jeg gjerne si noen ord.

Jeg begynte som medredaktør i IFI-info høsten 2012, med ansvar for publikasjonene, og tok over som redaktør høsten 2013. I de to årene jeg har vært i redaksjonen har det skjedd tre store endringer med nyhetsbrevet vårt. De to første ble hovedsakelig gjennomført av K2Nytts forrige redaktør, André Sulen.

Først fikk vi opprettet en engelsk versjon av nyhetsbrevet, noe som i praksis doblet arbeidsmengden i redaksjonen, men var en stor forbedring med det at våre internasjonale kolleger og studenter nå fikk bedre muligheter til å følge med på det som foregår på instituttet.
Så fikk vi en omorganisering av hele fakultetet ved nyttår 2012/2013. Dette førte til at IFI-info ble til K2Nytt. Sammensmeltingen i et institutt av forskningsgrupper som tidligere var på forskjellige institutter gjorde at vi fikk inn flere synspunkter på hvordan nyhetsbrevet burde være. Vi har prøvd å gjøre K2Nytt til et nyhetsbrev for alle, uansett hvilket institutt de tilhørte før omorganiseringen, og jeg håper vi har lyktes med det.

I høsten 2013 fikk vi den tredje store endringen. Serveren hvor K2Nytt (og IFI-info) tidligere ble lagret ble lagt ned og vi måtte finne en ny måte å lage nyhetsbrevet på. Vi gikk da over på et bloggformat ved bruk av WordPress. Selve overgangen var et ganske omfattende arbeid, men for redaksjonen var det til sist en stor forbedring i forhold til det gamle PDF-formatet, da selve redigeringen av K2Nytt ble veldig mye lettere og mer effektivt. Samtidig er bloggformatet mye mindre fleksibelt, og vi har dessverre ikke fått det til å se ut akkurat som vi ønsket. Forhåpentligvis er det noe som kan forbedres i fremtiden.

Til slutt vil jeg si noe om selve redaksjonen. Det totale arbeidet med å lage K2Nytt tar mellom 1,5-3 dager per uke. Dette arbeidet er fordelt på en gjeng dyktige medarbeidere. Redaktøren og Kristian Jensen skriver og oversetter tekstene, Lars Emil Mossefinn og Klaus Rehberg legger tekstene ut på nettet og finner passende illustrasjoner, Olivera Bozickovic tar seg av publikasjonene og legger inn PhD-comics (K2Nytts ukentlige høydepunkt), Irene Lavik Hjelmaas holder styr på sakene i overtrekksmenyen og hjelper til ved nødvendighet. I tillegg samler Corina Guder sammen søknadsfrister og møter/kurs av interesse for instituttets ansatte og studenter. Vår nye redaktør, Ida, har vært en ekstra back-up ved sykdom og annet fravær. Jeg vil gjerne takke dere alle for alt det gode arbeidet dere har gjort i året som har gått, og for å ha gjort jobben som redaktør morsom og givende!
I tillegg vil jeg takke leserne for tålmodighet, tips til nye saker og gode konstruktive tilbakemeldinger!

Da gjenstår det bare å ønske Ida lykke til som redaktør i månedene fremover!

Christine Haugen
Avtroppende redaktør av K2Nytt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *