Stikkordarkiv: 46/2014

Personsider ved UiB

Personsiden på UiBs nettsider er en viktig kanal for synliggjøring av personlig akademisk profil.

Alle ansatte på UiB har egen personside med bilde, kontaktinformasjon, publikasjonsdata fra CRIStin, samt fritekstfelt for informasjon om forskning, undervisning, publikasjoner, kompetanse og prosjekter

UiBs personsider indekseres i de fleste tilfeller øverst på søk via Google, og personsøk er blant de meste utbredte søkene på UiBs net.

Her finner du brukerveiledning til hvordan du oppdaterer siden din.

Puss opp din personside!

HMS-seminar med oppdrift

bilde (1)Mange er enig om at årets HMS-seminar var «the best HMS-seminar ever». Vi fikk et være med på et variert program med gruppeundervisning og problemløsning i smågrupper, «feel good» seminar med Marco Elsafadi og paneldebatt med tema – hvordan kan K2 bli en bedre arbeidsplass.

HMS-seminaret blir lett som julegudstjenester, det er koselig og trivelig å høre om Jesusbarnet i krybben og synge julesanger, men så går det i glemmeboken til neste jul. Denne gangen vil jeg i hvert fall at noe av budskapet skal omsettes i praksis.

Marco Elsafadi snakket om sine erfaringer som idrettsutøver og bedriftsleder – om høflighet og raushet. Han fortalte om Daniel som alltid hilste på alle ved navn, kokte kaffe og skape et godt miljø rundt seg på arbeidsplassen, om latter og raushet. Det kan høres banalt ut for «hard core scientists», men det er faktisk viktig at folk trives – da blir arbeidsgleden stor, produktiviteten og kreativiteten større. Oppfordringen er gitt, hils på alle og lær gjerne navnet på noen du ikke kjenner.

Paneldebatten var konstruktiv og engasjerende. Et tema som flere tok opp var felles møteplasser. K1/K2 seminarene og K2 nytt er eksempler på møteplasser som jeg mener fungerer godt. Helge Ræder foreslo et diskusjonsforum alla Harvard catalyst. Da vi ikke har mulighet til å lage intranetsider for K2 har vi denne uken lansert K2  katalysator på Facebook som vårt «intranet». Tanken er at Facebooksiden kan fungere som et torg der man kan spørre om saker som samarbeid, gode råd når PCR-reaksjonen ikke går, er det noen som har det og det utstyret, eller om et kjemikalium du trengte i går som er vanskelig å få tak i. Videre kan sidene brukes til å annonsere faglige og sosiale aktiviteter og diskutere aktuelle saker. Dere er herved alle invitert til å delta!

Ellers vil vi presentere oppsummeringene fra gruppearbeidene i de kommende K2-nytt slik at heller ikke det går i glemmeboken. Hermed er HMS på dagsordenen hele året.

Med ønske om en produktiv helg og uke,

Eystein Husebye

Fungerende instituttleder

Forskningspresentasjoner fra 2014

Forskere og stipendiater ved K1 og K2, samt Helse Bergen, inviteres til å presentere sitt arbeid til andre forskere og publikum generelt gjennom posterpresentasjon. Arrangementet organiseres av Forskerskolen i klinisk medisin og posterutstillingen vil vare fra 26-30 januar, 2015.  De beste posterne belønnes med premie.  Frist for påmelding er 01.12.2014. Klikk her for mer informasjon.

Likestillingskonferanse ved UiB

Universitetet i Bergen inviterer til den årlige dagskonferansen om likestilling 5.desember. På årets konferanse vil dere møte forskere, aktivister og praktikere som fra sine ulike ståsteder vil bidra til å belyse temaet seksuell orientering og kjønnsidentitet i forhold til diskriminering på arbeidsplassen.Kim Friele og Norman Anderssen er blant mange spennende foredragsholdere. Konferansen åpnes av rektor Dag Rune Olsen og avsluttes med en paneldebatt som ledes av Linda Eide.

Les mer her

Meld deg på her. Påmeldingsfrist 30.november

uiblogo

Revidert utstyrsliste for Budsjettprosessen 2015

Forskningsutvalget ved K2 har drøftet budsjettering av utstyr for 2015. Forskningsutvalget gikk igjennom alle forslagene med tanke på hvilket utstyr som ganger fellesskapet i størst mulig grad, og hva som allerede i dag finnes av utstyr på K2 og i lab bygget. Klikk her for oppsummering av møtet. Klikk her for detaljert budsjett.

Fagmøte om brystkreft

Novartis har i samarbeid med Kreftavdelingen Haukeland Universitetssykehus ved Hans Petter Eikesdal gleden av å invitere til et spennende ettermiddagsmøte med Professor Fabrice André, en av verdens fremste forskere innen brystkreftbehandling.

Tid: Torsdag 27. november 2014, kl. 15.00 Sted: Morgenmøterommet, Kreftavdelingen, Parkbygget, U.etg.

Send melding til anita.fredriksen@novartis.com hvis du ønsker å delta på møtet.

For mer informasjon klikk her.

Vis frem dine forskningspresentasjoner fra 2014

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2014. Det vil bli posterutstilling i Vestibylen på Haukeland Universitetssykehus 26.-30.01.15, og muntlige presentasjoner 29.01.15. De beste presentasjonene belønnes med premie! For mer informasjon.

Påmeldingsfrist er 1. desember 2014.