Forfatterarkiv: nev001

Møter/seminarer

Meetings/workshops/conferences

1. DIA 27th Annual Euro meetingDevelopment, Innovation, Access and Patient Safety. Issues across the entire drug development value chain. 13-15 April 2015, Paris, France. 

2. Driving forces behind research and innovation. The Focus on Business Seminar 2015: From curiosity to success. Oslo, 21 April

3. BIO-NANO match-making seminar for new joint Call on industry-relevant research in autumn 2015 (NANO2021 and BIONÆR). Oslo, 21 April 

4. Hvordan bli professor i Norge? Information and discussion about the path to professorship. Oslo, 27 April

NY5.10th NRI-Conference: Nordic Cooperation for Future Health and Challanges. Bergen, 4-5 May.

6. Preannouncement: European IPR Helpdesk seminar “From Invention to Innovation” – Strategies for the Successful Exploitation. 12 – 13 May 2015, Bergen. More info comes here.

7. 2nd EATRIS conference: Building Bridges in Translational Medicine.
Amsterdam, 27-28 May 2015

8. Conference EnGendering excellence. Gender is a cross-cutting issue in Horizon 2020. Distinguished international researchers will present why sex/gender analysis is crucial for the quality of their research. RCN, Oslo, 4-5 June 2015

9. EuroNanoForum 2015: the largest European conference on nanotechnologies in the industrial environment offers excellent opportunities to find research and business contacts. Riga, 10-12 June 2015

10. 4th World Congress of Clinical Safety (4WCCS). Clinical Management and Governance for Healthcare Risk and Crisis. Vienna, Austria. 28 – 30 September 2015

En siste takk fra avtroppende redaktør

Ukens K2Nytt er min siste som redaktør. Fra neste uke vil Ida Wergeland ta over styringen av redaksjonen. I den anledning vil jeg gjerne si noen ord.

Jeg begynte som medredaktør i IFI-info høsten 2012, med ansvar for publikasjonene, og tok over som redaktør høsten 2013. I de to årene jeg har vært i redaksjonen har det skjedd tre store endringer med nyhetsbrevet vårt. De to første ble hovedsakelig gjennomført av K2Nytts forrige redaktør, André Sulen.

Først fikk vi opprettet en engelsk versjon av nyhetsbrevet, noe som i praksis doblet arbeidsmengden i redaksjonen, men var en stor forbedring med det at våre internasjonale kolleger og studenter nå fikk bedre muligheter til å følge med på det som foregår på instituttet.
Så fikk vi en omorganisering av hele fakultetet ved nyttår 2012/2013. Dette førte til at IFI-info ble til K2Nytt. Sammensmeltingen i et institutt av forskningsgrupper som tidligere var på forskjellige institutter gjorde at vi fikk inn flere synspunkter på hvordan nyhetsbrevet burde være. Vi har prøvd å gjøre K2Nytt til et nyhetsbrev for alle, uansett hvilket institutt de tilhørte før omorganiseringen, og jeg håper vi har lyktes med det.

I høsten 2013 fikk vi den tredje store endringen. Serveren hvor K2Nytt (og IFI-info) tidligere ble lagret ble lagt ned og vi måtte finne en ny måte å lage nyhetsbrevet på. Vi gikk da over på et bloggformat ved bruk av WordPress. Selve overgangen var et ganske omfattende arbeid, men for redaksjonen var det til sist en stor forbedring i forhold til det gamle PDF-formatet, da selve redigeringen av K2Nytt ble veldig mye lettere og mer effektivt. Samtidig er bloggformatet mye mindre fleksibelt, og vi har dessverre ikke fått det til å se ut akkurat som vi ønsket. Forhåpentligvis er det noe som kan forbedres i fremtiden.

Til slutt vil jeg si noe om selve redaksjonen. Det totale arbeidet med å lage K2Nytt tar mellom 1,5-3 dager per uke. Dette arbeidet er fordelt på en gjeng dyktige medarbeidere. Redaktøren og Kristian Jensen skriver og oversetter tekstene, Lars Emil Mossefinn og Klaus Rehberg legger tekstene ut på nettet og finner passende illustrasjoner, Olivera Bozickovic tar seg av publikasjonene og legger inn PhD-comics (K2Nytts ukentlige høydepunkt), Irene Lavik Hjelmaas holder styr på sakene i overtrekksmenyen og hjelper til ved nødvendighet. I tillegg samler Corina Guder sammen søknadsfrister og møter/kurs av interesse for instituttets ansatte og studenter. Vår nye redaktør, Ida, har vært en ekstra back-up ved sykdom og annet fravær. Jeg vil gjerne takke dere alle for alt det gode arbeidet dere har gjort i året som har gått, og for å ha gjort jobben som redaktør morsom og givende!
I tillegg vil jeg takke leserne for tålmodighet, tips til nye saker og gode konstruktive tilbakemeldinger!

Da gjenstår det bare å ønske Ida lykke til som redaktør i månedene fremover!

Christine Haugen
Avtroppende redaktør av K2Nytt

Gjesteforelesningsserie innen molekylær og “computational” biologi ved HiB

Molekylærbiologisk institutt, Sars senteret og “The computational Biology Unit” inviterer alle interesserte til deres gjesteforelesningsserie innen molekylær og “computational” biologi. Seminarene finner vanligvis sted på fredager kl 1330, i seminarrommet på Institutt for molekylærbiologi (N-terminalen). Hvis du ønsker å motta seminaroppslagene kan du melde deg på e-postlisten for dette her.
MBI seminar-logo

Miniseminar om den nye studieplanen

Semesterstyret for første studieår, i samarbeid med prosjektgruppen for ny studieplan, inviterer undervisere på første studieår av medisin/odontologi til et miniseminar om den nye studieplanen 4. november kl. 12.00 – 16.00, i konferanserommet på BBB. Formålet med seminaret er å gi informasjon om status for planarbeidet og drøfting av undervisnings- og vurderingsformer som skal stimulere studentenes læring. Programsensor Charlotte Ringsted vil også delta i drøftingen. For mer informasjon.

Disputaser uke 40

barbara_rogge_shBarbara Rogge disputerer for Ph.D graden mandag 29. september 2014.
Prøveforelesning: Mandag 29. september  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «The transition from hypertension and hypertensive heart disease to heart failure»
Disputas: Mandag 29. september 2014  kl. 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Influence of obesity on left ventricular adaption, grading and outcome in aortic valve stenosis»
1. opponent: Professor Renata Cifkova, Charles University Medical School, Praha, Tsjekkia
2. opponent: Professor Thomas Kahan, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Oppslag og pressemelding

BTO & Sparebanken Vests Idékonkurranse 2014

Har du et spennende forskningsprosjekt eller en idé med nyskapende potensial? Da kan du være med i årets idékonkurranse.
Vinneren får 300.000 kroner for finansiering av utviklingskostnader for prosjektet. For å være med må du sende BTO et kort skjema, og du kan bli vinner av BTO og Sparebanken Vests Idékonkurranse 2014. For mer informasjon.

BTO_logo

Disputaser uke 39

jorund_langorgen_privat_fotoJørund Langørgen disputerer for Ph.D graden onsdag 24. september 2014.
Prøveforelesning: Onsdag 24. september  2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: «Forebygging av koronar hjertesykdom i et populasjonsperspektiv»
Disputas: Onsdag 24. september 2014  kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Hospitalisation for acute myocardial infarction – trends in case fatality, and the impact of changing definitions on number of events, subtypes and mortality»
1. opponent: Professor Maja-Lisa Løchen, Universitetet i Tromsø
2. opponent: Ph.d., seksjonsoverlege Sigrun Halvorsen, Ullevål Sykehus
Oppslag og pressemelding

Dyreavdelingen; en kjernefasilitet ved K1

Dyreavdelingen er grunnlaget for vesentlige deler av forskningen ved fakultetet. K1 har ansvaret for enheten. Avdelingens økonomi må styrkes. Dette vil skje ved innsparinger på avdelingen og ved høyere egenbetaling for prosjektene.

rotte1_eivindsennesethuibKostnadskrevende og kompetanseintensive deler av forskningen ved fakultetet er organisert som kjernefasiliteter. Alle kjernefasilitetene har et basisbudsjett, men en stor del av finansieringen skal komme ved brukerbetaling. Budsjettet skal ivareta ikke bare daglig drift, men også nyanskaffelser og oppgraderinger av infrastruktur. Nye faglige muligheter skal utvikles og utnyttes. Den økonomiske modellen vil bygge på regnskapstall og følge prinsippene som gjelder for alle kjernefasilitetene.

Dyreavdelingen må nå foreta to prosesser parallelt for å oppnå en bedre budsjettbalanse. Inntjeningen må økes, med høyere takster for brukerbetaling. Dyreavdelingen må spare i forhold til dagens drift, ikke minst på lønnsutgifter.

Kravet til budsjettmessig bedring det kommende året er 1.5 mill kr. Dyreavdelingen og økonomiseksjonen ser sammen på hvilke praktiske konsekvenser dette vil ha. Prosjektsatser vil bli utarbeidet i løpet av noen uker. Eventuell egeninnsats defineres i prosjektene og vil inngå i den økonomiske diskusjonen. Det er viktig at forskergrupper, institutt og Dyreavdelingen samarbeider i søknadsfasen for både å beregne kostnader og forsikre seg om at det er kapasitet. Lavt prioriterte og/eller svakt finansierte prosjekter kan få avslag. Ved søknader om konkurranseutsatte midler må utgifter til bruk av Dyreavdelingen beregnes korrekt.

De faglige prioriteringene vil foregå med forskere, Dyreavdelingen inkludert dens faglige rådgivningsgruppe og institusjonsledelsen som viktigste aktører. Den økonomiske rammen for virksomheten og kravene til finansiering og budsjett vil bli tydeligere utformet av K1 i en dialog med fakultetet og de øvrige instituttene. Basisbevilgningen for K1 og fakultetet har utviklet seg slik at kostnadsreduksjon er nødvendig i en slik grad at det påvirker driften.

Parallelt med å håndtere dagens vanskelige budsjettmessige situasjon er det viktig å se på faglig tilbud med hensyn til kompetanse og praktiske funksjoner. Dyreavdelingens oppgave er å bidra aktivt i biomedisinsk forskning som ligger i internasjonal forskningsfront.

Nils Erik Gilhus                   Rolf K. Reed                        Eystein S. Husebye
Instituttleder K1                     Instituttleder IBM                    Instituttleder K2

Minneord Michael Brauckhoff

BrauckhoffMichael Brauckhoff døde brått på vei til arbeid onsdag morgen 10.september 2014, 48 år gammel. Det var en ufattelig tung og uventet beskjed å få.

Michael Brauckhoff ble ansatt som professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus i 2008. Hans store engasjement, evner og arbeidsinnsats gjorde ham til en fremragende kliniker, forsker og lærer. Han var både en genuin forsker og en dyktig lege verdsatt av pasientene. Han var en høyt respektert kirurg med flere verv innen det nasjonale og internasjonale endokrinkirurgiske miljøet.

Ektefelle og tre barn har lidd et uerstattelig tap. Vi har mistet en usedvanlig dyktig og kjær kollega.

Turid Aas og Jan Erik Varhaug
på vegne av kollegaene

Disputaser uke 38

sonnesyn_0Hogne Sønnesyn disputerer for Ph.D graden fredag 19. september 2014.
Prøveforelesning: Fredag 19. september  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Autonom dysfunksjon – risikofaktor for utvikling og forverring av demens?»
Disputas: Fredag 19. september 2014  kl. 10:30
Sted: Aula 2. etasje, Sydbygg Stavanger Universitetssjukehus
Avhandlingens tittel: «Frequency and prognostic implications of orthostatic hypotension and white matter hyperintensities in older people with mild dementia»
1. opponent: Professor Torgeir Bruun Wyller, Universitetet i Oslo
2. opponent: Ph.d. Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet, Ottestad
Oppslag og pressemelding

Horizon 2020: Interessent konsultasjon for Samfunnsutfordring “Helse, Demografiske endringer og Velvære”

Kommisjonen har gitt ut et kort spørreskjema for bidragsytere til interessent konsultasjonen om utvikling av 2016-17 arbeidsprogramet for Samfunnsutfordring “Helse, Demografiske endringer og Velvære”. Dette spørreskjemaet er en del av en bredere innsats av Kommisjonen for å konsultere interessenter den fremtidige retningen for denne samfunnsutfordringen. Frist for a sende inn spørreskjemaet er 20. september.
For mer informasjon.
horizon2020-prezivisual-309-235

Hva skal til for å bli en god underviser?

Eva GerdtsDet nærmer seg høstens viktigste dag: K2 Eksamens og undervisningsseminar. Ved påmeldingsfristens utløp var 69 undervisere påmeldt til den årlige etterutdanning som er et av K2s viktigste tiltak for å heve kvaliteten på undervisningen. Hva er det egentlig som skal til for å bli en god underviser? Gjennomført pedagogisk basiskompetanse? Dette er jo et krav for undervisere i hovedstilling, men ikke for de mange undervisere i vikariater eller i bistillinger. Er det viktig at man tar i bruk e-lærings verktøy? Eller er det bedre at man tar med kritt, så man kan benytte tavlen i auditoriet? Er det kanskje viktigst at man lærer seg å legge ut pdf versjon av forelesningsnotatene på Mi Side selv? Eller er det å få høyere lønn etter de lokale lønnsforhandlingene det som gir best inspirasjon til å gjøre en god undervisningsjobb? Vel, dette og mye annet kan du fundere på og diskutere med undervisningsinteresserte kolleger på Hotel Terminus onsdag 17.09.14. Vi starter med lunsj kl. 12.

Eva

SIU – nye utlysninger

SIU lyser ut midler til samarbeid i fem ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med BRIKS-landene, Japan, Sør-Korea og Nord-Amerika.
Generell informasjon om utlysningene.

Utlysningene:

Klinisk utprøvningsenhet helseforskning

Roland JonssonNasjonalt og lokalt har helseforskning innen registerepidemiologi og folkeundersøkelser gitt viktig helseinformasjon til befolkningen. I de siste årene har ulike felt som helseforskning på ernæringsmidler og vaksineutvikling gitt økt aktivitet innen utprøving på mennesker. I tillegg har Norge fortrinn som muliggjør unike befolkningsbaserte studier på ulike legemidler. For å styrke eksisterende forskning og for å gi mulighet til ny forskning på mennesker ønsker Universitetet i Bergen og Helse Bergen å etablere en utprøvingsenhet som tilfredsstiller de kravene som stilles til kliniske studier av høy kvalitet.

Arbeidsgruppen som har sett på dette ved vårt fakultet, ble oppnevnt i juni 2013 og har nå levert en innstilling. Man tar utgangspunkt i en pilotstudie og erfaringer fra Forskningspost for voksne (Helse Bergen), og har utarbeidet en rapport som skisserer en klinisk utprøvingsenhet som skal tjene økt helseforskning i årene som kommer. Arbeidsgruppen mener at samarbeidet mellom universitetet og helseforetaket i en slik forskningsenhet vil stimulere til mer forskning i et internasjonalt toppskikt i årene som kommer. Klinisk institutt 2 har fått ansvar for denne enheten som følger samme retningslinjer som benyttes for drift av fakultetets kjernefasiliteter. De som ønsker å melde inn prosjekter kan henvende seg til K2s administrasjon ved Synnøve Myhre.

Roland

Disputaser uke 36

johannes_schrama_sv-hvJohannes Cornelis Schrama disputerer for Ph.D graden fredag 5. september 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 4. september  2014 kl. 13:15
Oppgitt emne: «Septisk artritt»
Disputas: Fredag 5. september 2014  kl. 09:15
Sted: Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Infected Hip and Knee Arthroplasties in Rheumatoid Arthritis. A register-based study with focus on risk factors»
1. opponent: Ph.d. Finnur Snorrason, Drammen Sykehus
2. opponent: Ph.d. Hanne Osnes Ringen, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
Oppslag og pressemelding

PEK-midler 2015

Program for evaluering og kvalitetsutvikling (PEK-midler) vil dele ut 1,3 millioner kroner i 2015. Programmet er todelt, og består av en prosjektdel (>70%) og en belønningsdel, Ugleprisen for god studiekvalitet (<30%). Prosjektene skal generelt fremme studiekvaliteten og kvaliteten på de studentrettede tjenestene ved universitetet, og ha overføringsverdi til andre fagmiljø.
Søknadsfrist 10. september 2014. For mer informasjon.

Disputaser uke 35

haugen_arvid_2Arvid Steinar Haugen disputerer for Ph.D graden tirsdag 26. august 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 26. august  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Quality indicators – how to measure quality in a department of surgery»
Disputas: Tirsdag 26. august 2014  kl. 11:15
Sted: Aud. 1 (Prøveforelesning i aud. 4), Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Impact of a surgical checklist on safety culture, morbidity, and mortality. A stepped-wedge cluster randomised controlled trial»
1. opponent: Professor Rhona Flin, Universitetet i Aberdeen, Skottland
2. opponent: Professor Sven Erik Gisvold, NTNU
Oppslag og pressemelding

Portrettfoto Espen RostrupEspen Rostrup disputerer for Ph.D graden fredag 29. august 2014.
Prøveforelesning: Fredag 29. august  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «All Cause Atherogenic Disease: Contemporary Views of Dyslipidemia and Inflammation as Causes and Legitimate Intervention Targets»
Disputas: Fredag 29. august 2014  kl. 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «The effects of combined thermal and electric muscle stimulation (cTEMS) on fatness and fitness»
1. opponent: Professor Mark S. Nash, Miami Miller School of Medicine, USA
2. opponent: Ph.d. Sofie Hexeberg, Dr. Hexebergs Klinikk, Sandvika
Oppslag og pressemelding.

Fedmedagen 2014

Fedmedagen er tverrfaglig seminar for de som forsker på fedme og metabolske sykdommer. I år er Fedmedagen torsdag 2. oktober. Program og informasjon kommer senere.

Ønsker du å holde en presentasjon? Abstractfrist er 15. juni.
Påmelding innen 1. juli. Påmelding og abstract sendes til Christine Haugen.
Seminaret er gratis for alle, og det serveres lunsj til alle påmeldte deltakere.