HMS runder på K2 desember 2014

Advarsel skiltHMS-runde er en fysisk gjennomgang av lokaler, utstyr og arbeidsmetoder for å kartlegge fare for sykdom og skade på personell, miljø og materiell og vurdere behov for tiltak. Forhold som har betydning for brannvern og ytre miljø (t.d. farlig avfall og utslipp) skal også vurderes. Eksempler på forhold som skal kartlegges er feil og mangler på møbler og utstyr, sjenerende støy, mangelfull belysning, redusert luftkvalitet, varme, dårlig orden og renhold eller blokkerte rømningsveier.

Det vil bli gjennomført HMS- runder på K2:
2. desember kl 1300 til 1600 i Lab bygget.
3. desember kl 0900 til kl 1100 på Barneklinikken
8. desember 1000 til 1200 på Kvinneklinikken.

Linker til sjekklistene som skal gjennomgås finner du her

Alle forskningsgruppene må gå igjennom sjekklisten, og melde inn og følge opp evt avvik.
Uke 46 er deadline for innlevering av skjema til Irene Hjelmaas

Det er lovet en psykososial arbeidsmiljø undersøkelse i begynnelsen av 2015, i regi av HMS- avdelingene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *