Daglige arkiver: 10. oktober 2014

Ferdighetstrening i medisinerstudiet

Eva GerdtsDet er elgjakt og skolens høstferie, og praktiske ferdigheter kommer antakelig til nytte i begge sammenhenger. Også i profesjonsutdanningen medisin er det viktig med trening av praktisering av ferdigheter. Mange av disse kunne tidligere læres under turnustjenesten, men må nå inkorporeres i profesjonsstudiet. Nasjonal ferdighetsliste er under utarbeiding og vil gi føringer for hvilke ferdigheter som skal læres i medisinerstudiet også hos oss. Men det er vi som faglærere som må organisere, legge til rette for og kvalitetssikre ferdighetslæringen.

Praksisperiodene ved de samarbeidende sykehus er viktig arenaer for ferdighetslæring, likeså ferdighetslaboratoriet. 17.09.14 gjennomførte vi et møte om harmoniserte krav til ferdigheter som skal læres i 3. indremedisinske termin, og nytt felles tjenestekort med ferdighetskrav er under utarbeiding og skal innføres fra vårsemesteret 2015. Husk, krav til oppfylt tjeneste er sammen med eksamen det som styrer studentenes læring og trening. I samarbeid med K1 blir det nå etablert en faggruppe med ansvar for utvikling av opplæringstilbudet ved ferdighetssenteret. Leder er førsteamanuensis Steinar Skrede. Har du tanker om hvilke ferdigheter som må trenes i relasjon til din egen undervisning eller i ditt fagområde? Da bør du ta dette opp til diskusjon i ditt fagområde.

Velkommen til gjesteforelesning om utvikling av kreftmedisiner

3Foreleser: Assoc. Professor Yousef Najajreh, Al-Quds University, East Jerusalem

Tittel: Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Pyrimidine and Pyrazine. Derivatives for Modulation of Kinase Activity

Vert: Professor Bjørn Tore Gjertsen, K2

Sted: BBB, Auditorium 4

Tid: Tirsdag 14. oktober, kl 14.30
Les mer her

Miniseminar om prosjekter for mutasjonsanalyser av sarkomsvulster som utgangspunkt for individualisert behandling.

NCGC (National Cancer Genetics Consortium, ledet av Ola Myklebost) samarbeider med klinikere for å kartlegge mutasjoner og molekylærbiologiske mekanismer som kan danne utgangspunkt for individualisert målrettet behandling ved ulike tumortyper. En nasjonal kartlegging av mutasjoner ved høygradige sarkom (NoSarC) står for tur. En av NCGC sine internasjonale samarbeidspartnere er professor David Thomas, direktør for The Kinghorn Cancer Institute ved The Garvan Institute for Medical Research i Sydney, Australia. David Thomas er en velrennomert onkolog med engasjement i både klinisk, molekylær- og cellebiologisk forskning.

Ola Myklebost ønsker å invitere alle onkologer ved Kreftavdelingen/barneklinikken, legene ved forskningsposten, samt medlemmene i sarkomgruppen ved HUS til et miniseminar med David Thomas. Ola Myklebost vil holde en kort introduksjon om NoSarC. Deretter vil David Thomas holde foredrag om International Sarcoma Kindred Study (en global genetisk, biologisk, epidemiologisk og klinisk kartlegging av spørsmål omkring arvelighet ved sarkom) samt om en ny persontilpasset strategi for klinisk utprøvning ved sjeldne kreftformer der det er svært vanskelig å bevise effekt av medikamenter rettet mot spesifikke egenskaper ved svulster med bestemte mutasjoner.

Tid og sted: Mandag 13.oktober kl 10-12, Laboratoriebygget, 6. etasje, møterom 6.1 og 6.2

Referat fra internseminar ved KG Jebsen-Senter for Diabetesforskning

KGJ gruppen mars 2014. Sv-Hv.JPGHvert halvår arrangerer KG Jebsen-Senter for Diabetesforskning et dagsseminar for alle som er tilknyttet senteret. Internasjonalt samarbeid var fokus for seminaret 25. september.
Det er blitt tradisjon å holde seminaret i Urdihuset. I hyggelige omgivelser møtes medlemmer for å diskutere og dele forskningserfaring for å nå et felles mål, å fremme  diabetesforskning.
Seminaret ble åpnet av professor Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering ved Universitetet i Bergen. Hun gav en fin oversikt over hvilke samarbeidsavtaler UiB har med andre institusjoner i verden, og hvilke muligheter som finnes for finansiering og etablering av internasjonalt samarbeid både innen utdanning og forskning.

Deretter fulgte flere inspirerende innlegg fra professor Pål. R. Njølstad, postdoktor Simon Dankel, professor Anders Molven og førsteamanuensis Jørn Sagen som alle har hatt et eller flere forskningsopphold i USA, ved bl.a. Broad Institute of Harvard and MIT, Harvard Medical School, University of Chicago og Baylor College of Medicine. De delte sine erfaringer, både på det profesjonelle og det personlige plan. Alle understreket viktigheten av å reise ut for å få inspirasjon og nye ideer, etablere samarbeid, få tilgang til nye materialer og ikke minst å møte nye mennesker. De gav også eksempler på hvordan tilfeldigheter kan føre til gode samarbeid og tilslutt publikasjoner i anerkjente tidsskrifter som Nature, Cell og PNAS.

Les videre

Norskkurs for tilsette ved UiB og deira ektefeller/partnarar

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ønsker å informere om at søknadsskjemaet for Norskkurs for tilsette ved UiB og deres ektefeller/partnere for våren 2015 er åpent! Tilsette må ha et tilsettingsforhold på minst 6 månadar i full stilling for å søke. Det gis garanti om kurstilbod til tilsette/partnere som søker innen fristen 1. november.
For mer informasjon og søknadsskjema

Utlysning av midler til utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA

SIUSenter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er ei nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. SIU lyser ut midler til utdanningssamarbeid mellon norske aktører og aktører i Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Utlysningen har tre kategorier:
• Long term cooperation – fireårige prosjekt som kan få støtte på opp til 2.000.000 totalt i prosjektperioden (2015-18).
• Limited cooperation activities – toårige prosjekt som kan få støtte med inntil 300.000 totalt.
• Preparatory visits – reisestøtte for søkarar med partnarar i Japan eller Sør-Korea, inntil 70 000.

Søknadsfrist onsdag 5. november 2014. For mer informasjon