Referat fra internseminar ved KG Jebsen-Senter for Diabetesforskning

KGJ gruppen mars 2014. Sv-Hv.JPGHvert halvår arrangerer KG Jebsen-Senter for Diabetesforskning et dagsseminar for alle som er tilknyttet senteret. Internasjonalt samarbeid var fokus for seminaret 25. september.
Det er blitt tradisjon å holde seminaret i Urdihuset. I hyggelige omgivelser møtes medlemmer for å diskutere og dele forskningserfaring for å nå et felles mål, å fremme  diabetesforskning.
Seminaret ble åpnet av professor Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering ved Universitetet i Bergen. Hun gav en fin oversikt over hvilke samarbeidsavtaler UiB har med andre institusjoner i verden, og hvilke muligheter som finnes for finansiering og etablering av internasjonalt samarbeid både innen utdanning og forskning.

Deretter fulgte flere inspirerende innlegg fra professor Pål. R. Njølstad, postdoktor Simon Dankel, professor Anders Molven og førsteamanuensis Jørn Sagen som alle har hatt et eller flere forskningsopphold i USA, ved bl.a. Broad Institute of Harvard and MIT, Harvard Medical School, University of Chicago og Baylor College of Medicine. De delte sine erfaringer, både på det profesjonelle og det personlige plan. Alle understreket viktigheten av å reise ut for å få inspirasjon og nye ideer, etablere samarbeid, få tilgang til nye materialer og ikke minst å møte nye mennesker. De gav også eksempler på hvordan tilfeldigheter kan føre til gode samarbeid og tilslutt publikasjoner i anerkjente tidsskrifter som Nature, Cell og PNAS.

Professor Helge Ræder holdt et innlegg om betydningen av skriftlige avtaler når biologiske materialer skal sendes mellom samarbeidspartnere. Han henviste til MTA (material transfer agreement), en kontrakt som regulerer rettigheter og plikter for avsender og mottaker mht. eiendomsrett, bruksrett, publisering, kontraktsansvar, garantier, kostnader og kommersialisering. Han nevnte også at REK (regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) har som en av sine oppgaver å ivaretar pasientenes rettigheter når pasientmaterialer blir delt mellom forskningsmiljøer.

Professor Rolf Terje Lie delte sin erfaring med å overføre forsknigsmaterialer til National Institute of Health, USA. Han understrekte at Norge har unike populasjonsregistre som gjør norske forskere til attraktive samarbeidspartnere.

Dagen ble avsluttet med spørsmål til et panelet av forskere med internasjonal erfaring. Det var en fin måte for alle med reiselyst til å få informasjon om alt fra planlegging og finansiering til hvordan reise med familie.

Det var et vellykket seminar og dagen kunne oppsummeres slik:”Science is a social enterprise and networking is important to move forward” (sitat Simon Dankel).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *