Stikkordarkiv: 45/2014

Fokus og struktur for ferdighetstrening

Eva GerdtsEtter avvikling av turnustjenesten er en naturlig arena for ferdighetstrening forsvunnet. Våre nyutdannete leger autoriseres ved gjennomført profesjonsstudium med bestått eksamen. Både myndigheter, arbeidsgivere og pasienter har forventninger til hvilke prosedyrer en hvilken som helst ny-utdannet lege behersker. Dette setter nye krav til ferdighetstrening som del av undervisningen. Harmoniserte krav til hvilke ferdigheter som skal inngå i profesjonsutdanningen medisin er under utarbeiding. Bygging av nytt ferdighetssenter på MOF har høy prioritet i dekanatet. K2 har fagansvar for ferdighetssenteret. For å fremme undervisningsarbeidet ved ferdighetssenteret, og gi bedre oppfølgning av studentlærerne som arbeider ved ferdighetssenteret, har K2 sammen med K1 oppnevnt en faggruppe for ferdighetssenteret. Faggruppen ledes av professor Sverre Lehmann. Med seg har han erfarne undervisere både fra K2 og K1. Jeg er overbevist om at denne faggruppen vil bidra til økt fokus og bredde på ferdighetstreningen. Samtidig er det viktig å understreke at ikke all ferdighetstrening bør, kan eller skal gjennomføres på ferdighetssenteret, men må foregå integrert i vår egen undervisning på sengepost, laboratorium eller poliklinikk. Ikke minst praksisperiodene ved de samarbeidende sykehus er her svært viktige arenaer for å dokumentere at nøkkelferdigheter beherskes.

Eva

Aksel har flytta frå oss

Vår alles kjære kollega og ven Aksel Harald Schreiner døydde fredeleg torsdag 6. november etter kort tids sjukdomsleie. Aksel vart 81 år. Eg vitja han dagen før, og han og Astrid bad meg helsa alle gode vener og kollega. Den dagen minnast vi over 40 gode år saman – frå Harrison og Schlesinger i propedeutikken (1972), til gode år på Medisin B, i Sentralblokka, i Tanzania, og 30 år saman i Radio Medico Norge, inkludert siste strålande «takk for maten» tale 27. august i år under ein internasjonal sjøfartsmedisinsk konferanse i Bergen. Aksel har hatt eit rikt og kreativt arbeidsliv og vist stor arbeidsglede. Dei siste 8 åra kom han tilbake til loftet på Medisin B der han har vore ein viktig pioner i Norsk Senter for Maritim Medisin. Han har vore dagleg på jobb til i haust, og siste prosjektet hans var å laga små videosnuttar for undervisningsformål. Me har mange gode minner etter Aksel. Det same har mange pasientar og tidligare studentar.

Minnerike helsingar,

Alfred

Frist for å bruke midler i 2014

Bestillinger/Faktura:
Instituttet har satt en frist til mandag 24. november 2014 kl 14.00 som siste dag for å sende bestillinger som skal belastes årets budsjett.

Reiseregninger:
Frist for innlevering av reiseregninger for utbetaling i 2014, er onsdag 10. desember kl 14.00. Disse må være signerte av leder.

Seminar: Kvalifisert og kompetent til Dovre faller?

Er endringsviljen i universitets- og høyskolesektoren i takt med arbeidslivets behov?
Vi har friskmeldt oss fra mastersyken, men hva er det reelle kompetansebehovet fremover?
Er tverrfagligheten i våre utdanningstilbud tilpasset yrkeslivet studentene møter?
Og hva mener vi egentlig når vi snakker om kvalitet?

Dette er noen av spørsmålene som stilles på seminaret “Kvalifisert og kompetent til Dovre faller?” som Universitets og høyskolerådets utdanningsutvalg og Høgskolen i Bergen arrangerer 14. november.

For mer informasjon

For påmelding

Nominasjon av deltakere til 65th Lindau Nobel Laureate Meeting

“European science foundation” (ESF) har blitt invitert til å nominere unge fremragende forskere til deltakelse på “65th Lindau Nobel Laureate Meeting” som arrangeres 28.juni til 3. juli 2015. Les mer om dette her.  Nominasjoner av forskere fra K2 sendes til kristian.jensen@k2.uib.no innen fredag 14. november, og videreformidles av ham. Mer informasjon om “Lindau Nobel Laureate Meetings” finner du her.

HMS runder på K2 desember 2014

Advarsel skiltHMS-runde er en fysisk gjennomgang av lokaler, utstyr og arbeidsmetoder for å kartlegge fare for sykdom og skade på personell, miljø og materiell og vurdere behov for tiltak. Forhold som har betydning for brannvern og ytre miljø (t.d. farlig avfall og utslipp) skal også vurderes. Eksempler på forhold som skal kartlegges er feil og mangler på møbler og utstyr, sjenerende støy, mangelfull belysning, redusert luftkvalitet, varme, dårlig orden og renhold eller blokkerte rømningsveier.

Det vil bli gjennomført HMS- runder på K2:
2. desember kl 1300 til 1600 i Lab bygget.
3. desember kl 0900 til kl 1100 på Barneklinikken
8. desember 1000 til 1200 på Kvinneklinikken.

Linker til sjekklistene som skal gjennomgås finner du her

Alle forskningsgruppene må gå igjennom sjekklisten, og melde inn og følge opp evt avvik.
Uke 46 er deadline for innlevering av skjema til Irene Hjelmaas

Det er lovet en psykososial arbeidsmiljø undersøkelse i begynnelsen av 2015, i regi av HMS- avdelingene

Nye rutiner for reiseregninger – påminning

Reiseregninger SKAL fra i år sendes i Pagaweb for alle ansatte ved UIB. Utskrift av hovedsiden sendes/leveres til instituttet sammen med orginal-kvitteringene.

For at reiseregningen skal godkjennes og utbetales, må du legge ved program eller invitasjon. Ved refusjon av møteutgifter og lignende må antall deltakere og navn på disse oppgis.

Det er viktig at «reisebeløpet» formelt må godkjennes av prosjektleder for å holde kontroll på kostnadene. Alle reiseregninger som leveres inn må ha signaturgodkjenning fra prosjektleder før de leveres økonomiseksjonen.

Det er også fint om det noteres på hvor reisen skal belastes, da vil utbetalingen gå fortere.