Forfatterarkiv: apoih

Tid for ARK igjen!

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved UiB hvert 3. år. Dette er andre gang, og spørreskjema sendes ut i mars.

ARK skal være et lederverktøy, en medvirkningsarena og en forskningsdatabase.

Formålet med undersøkelsen er for å få innsikt i hva arbeidsmiljø handler om for oss, og hvordan vi kan legge til rette for og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. For å få mest mulig ut av undersøkelsen, er det viktig at alle:

 • Svarer på spørreundersøkelsen
 • Leser gjennom og reflekterer over rapporten når den kommer
 • Deltar aktivt i diskusjoner og fora der ARK er tema
 • Bidra til at tiltak for bedre arbeidsmiljø

Vi planlegger å gå gjennom hovedpunktene i ARK-undersøkelsen på K2 Retreat 2021 som vi håper å kunne arrangere til høsten. Det vil osgpå bli gjennomgang for de ulike subgruppene av ansatte.

Ha en god helg!

Har du ein god idé? Søk støtte!

Er du student og har ein idé om korleis kommunar kan hjelpe innbyggjarane sine på ein betre måte, men du veit ikkje korleis du skal gå fram? Eller er du forskar, og ser at forskingsresultata dine verkeleg kan gjere ein skilnad for folk, eller hjelpe ein industri, men du veit ikkje korleis du skal få gjort det om til eit faktisk produkt? Med UiB idé har universitetet fått et program som kan hjelpe din idé med råd og finansiering, slik at du kan nå målet.

Frist: 6. april 2021

Se her for nærmere informasjon.

Artikkel fra “På høyden”

Ukens leder

Omleggingen av NFR-fristene i kombinasjon med en ny nedlåsing i Bergen og en av de kaldeste, men vakreste vintrene jeg har opplevd, har helt sikkert ført til en ny vri til 2021 så langt. Mens de fleste av oss har rukket å trekke pusten igjen etter NFR-fristen, er det mange flere frister for midler, stillinger og posisjonering rett rundt hjørnet, så det er bare å holde hodet kaldt og kjøre på! For det første vil jeg fremheve muligheten for å søke om små forskningsmidler, som har en frist på 14.02.21, og her er søknadskriteriene:

 • Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
 • Størrelsen på de enkelte bevilgningene er 15 000-150 000 NOK.
 • Midlene må brukes innen 2021 og kan ikke overføres.
 • Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II eller 1.am. II.
 • Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Ikke glem søknadsfristen for stipendiatstillinger (9 stillinger) og postdoktorer (2 stillinger) ved medisinsk fakultet med en frist på 14.02.21.

Endelig er to spennende søknadsmuligheter i forbindelse med Trond Mohn Foundation publisert. I samarbeid med Haukeland sykehus vil det medisinske fakultetet finansiere et nytt senter for regenerativ medisin. Senteret bygger på eksisterende Bergen Stem Cell Consortium (BSCC) og den nye ex vivo renroms-fasiliteten i Laboratoriebygget for tillaging av celler til bruk i klinisk utprøving. Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Stiftelsen har satt av 20 millioner kroner for å støtte 3-4 forskningsprosjekt innen feltet. I tillegg har Stiftelsen også avsatt 5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom Bergens- og Oslos fagmiljø i kjernefasiliteten for genmodifisert celleterapi i Oslo. Søknadsdetaljer finner du her:       https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/crm_prequa.pdf

Trond Mohn stiftelsen har i samarbeid med Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus etablert Vestnorsk Center for Antimikrobiell Resistens (CAMRIA). Senteret ledes av professor Nina Langeland ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Senteret tar sikte på å belyse spredningen av resistente bakterier på sykehus ved å kombinere nye og prediktive matematiske tilnærminger med avansert molekylærbiologi. Denne krysningen av fagområder vil tillate en enestående karakterisering og forutsigelse av AMR-spredning og utbruddsdynamikk og identifisering av optimale kontrollstrategier ved hjelp av paradigmet “presisjonsmedisin”. Parallelt vil ny logistikk- og politisk forskning gi en endring i vår evne til å gripe inn i utbrudd. Senteret lyser nå ut midler til 3-4 prosjekt som kan bidra til å nå senterets målsettinger. For mer informasjon om denne samtalen og søknadsmaler, vennligst kontakt MEDforsk@uib.no. Fristen for denne samtalen er 15. mars 2021.

INVITATION: CCBIO Junior Scientist Symposium February 25, in Zoom

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) February 25, 2021! This is an online event in Zoom.

Keynote speaker Hrvoje Miletic will introduce us to the exciting world of translational research in brain cancer: “Glioblastoma treatment resistance – is there a way out?”. Local junior researchers will present their intriguing findings in endometrial carcinoma, breast cancer and ovarian cancer. Additionally, we will hear reflections how cancer research is presented in the media.

Join us for a perfect occasion for professional input and digital networking! Open for all.

When: Thursday February 25, 2021 at 09:00 – 12:00 (Norwegian time)
Where: Digital event in Zoom (logon details will be sent to registered participants)
Program: can be found here.
Registration: At ccbiojuss.no. (Even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.)
General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome for non-ECTS drop-in on each individual symposium. Perhaps you spot an interesting topic? Just remember to register!

Any questions can be addressed to chairs Cornelia and Maria.

Feel free to forward this invitation as all are welcome! (Not restricted to junior scientists.)

Poster

With best regards
Eli Synnøve Vidhammer
Communications
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
University of Bergen
Norway

TMS midler til prosjekter innen regenerativ medisin

I samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus har Det medisinske fakultet opprettet et Senter for regenerativ medisin.

Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Stiftelsen har satt av 20 millioner kroner for å støtte 3-4 forskningsprosjekt innen feltet. I tillegg har Stiftelsen også avsatt midler til et samarbeidsprosjekt mellom et Bergens- og Oslomiljø i kjernefasiliteten for genmodifisert celleterapi i Oslo, 5 millioner kroner.

Forskningsgrupper med aktuelle prosjekter innen regenerativ medisin ved Helse Bergen eller Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen oppfordres til å søke om disse forskningsmidlene. Det vil først være en prekvalifiseringsrunde før det inviteres til en endelig søknadsrunde.

Se her for nærmere informasjon.

OSKE6: TAKK TIL ALLE FOR INNSATSEN

Den praktiske stasjonseksamen OSKE6 for legestudenter skulle egentlig vært gjennomført i fjor, men denne ble utsatt til 2. februar dette år grunnet koronapandemien. Selv om det var lang tid til å planlegge eksamen, ble det for mange likevel en hektisk innspurt siste uka.

Det er flere grunner til dette. ROSA-analysen var forsinket, det ble nye utfordringer i smittesituasjonen, og det var personalmessige utfordringer delvis grunnet mange sykemeldinger ved studieseksjonen K1/K2 i den mest kritiske fasen, men også grunnet behov for ekstra reservepersonell dersom noen akutt måtte i karantene. Likevel, OSKE8 ble gjennomført, og inntrykket mitt er at det skjedde på en veldig god måte, faglig, administrativt og smittevernmessig. Det var bare ekstremt imponerende! Og studentene var veldig fornøyd med at eksamen kunne gjennomføres!

Mange av dere stilte på svært kort tid opp som ekstra markører, sensorer, eksaminatorer og administrative personer, og mange jobbet dag – og faktisk natt – for å legge til rette for eksamen. Det er sikkert mye vi kan lære av denne runden og som vi nok bør ta tak i til neste runde til våren da OSKE8 og OSKE12 igjen skal gjennomføres, men jeg vil berømme alle dere som stilte opp, både elektivt og ad hoc, slik at dette ble mulig. TUSEN, TUSEN TAKK!!

Ha en riktig god helg. Håper dere har overskudd til en skitur eller to J

Disputas Dag Heiro Yi – 17. februar

Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      Onsdag 17. februar 2021 kl. 10.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne:    “The role of B-Cells in anti-tumor immune responses. Current results and future treatment options”

Disputas:   Onsdag 17. februar 2021 kl. 12.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Monocyte-derived dendritic cells in cancer immunotherapy. Considerations on their applicability”

 

 

 1. opponent: Dr.med. Susanne Rittig, Charité, Universitätsmedizin Berlin
 2. opponent: PhD Else Marit Inderberg, Oslo Universitets sykehus
 3. medlem av komiteen: Professor Oddbjørn Straume, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte

Disputas Lydia Johnsen – 18. februar

Lydia Johnsen – Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      18. februar 2021 kl. 9.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding 

Oppgitt emne:    “Erfaringer med bruk av ultralyd i karkirurgi, og hva karkirurgiske poliklinikker bør tilby av ultralyddiagnostikk”

Disputas:         18 .februar 2021 kl. 11.15
For tilgang til digitalt møterom:  Se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Ultrasound in follow-up after endovascular aneurysm repair”

 1. opponent: Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Avdelingssjef Torbjørn Dahl, St. Olavs hospital
 3. medlem av komiteen: Professor Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Disputas – Anders Krogh Aarebrot 19. februar

Anders Krogh Aarebrot, Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      19. februar 2021 kl.  9.15
For tilgang til digitalt møterom: Se pressemelding

Oppgitt emne:   “Biomarkers and personalized medicine in autoimmunity”

Disputas:    19. februar 2021 kl. 11.15
For tilgang til digitalt møterom: Se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Single cell signalling and immune cell profiling in psoriasis”

 

 

 

 1. opponent:               Førsteamanuensis Liv Eidsmo, Karolinska Institute, Sverige
 2. opponent:       Professor Björn Runar Ludviksson, The University Hospital of Iceland
 3. medlem av komiteen: Professor Anne Christine Johannessen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker.

Åpent for alle interesserte

 

Vi gratulerer!

Dear Researchers of the Department of Clinical Medicine (K1), Department of Clinical Science (K2), and Helse-Vest,

The week of the 15th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine has finished with great success.

Despite the limitations coming with a pandemic, we had a satisfactory number of participants in Research School Presentations 2021.

On the first day of the event, 23 projects were presented as a Poster Presentation in three sessions: Diabetes/Obesity/Nutrition, Cardiovascular/Pulmonology/GE, and QoL/Neurologic/Genetic/Basic Science.

The second day of the event was held with 13 projects presented as an Oral Presentation in three sessions:  Basic Science/Cellular, Epidemiology/Clinical Trials, and Cancer/Autoimmunity.

All projects were awarded a Certificate for Successful Participation.

Three projects presented by PhD candidates were awarded “The Best Poster Presentation Award”

 • First place winner:  10 000 NOK

Philipp Strauss: “Transcriptomic Characterization of Renal Cell Carcinoma Patients with Progressive Disease Despite Low Initial Risk of Progression”

 • Second place winner: 5000 NOK

Martha Haugstøyl: “Pro-inflammatory adipose tissue macrophages are associated with insulin resistance in morbidly obese subjects”

 • Third place winner: 3000 NOK

Tonje Bårdsen: “Lung function in extremely preterm born adults over three decades”

Three projects presented by PhD candidates were awarded “The Best Oral Presentation Award”

 • First place winner:  10 000 NOK

Karine Eid: “Perinatal Depression and Anxiety in Women with MS: A Population-Based Cohort Study”

 • Second place winner: 5000 NOK

Elvira García de Jalón: “Repurposing 18F-FMISO for clinical PET/CT imaging of nitroreductase gene-directed enzyme prodrug therapy”

 • Third place winner: 3000 NOK

Vibeke Fosse: “CD24-targeted intraoperative fluorescence image-guided surgery leads to improved cytoreduction of ovarian cancer in a preclinical orthotopic surgical model”

Projects presented by Postdoctoral Researchers/Scientists were nominated for the “Open Class Award”

 • Open Class Award: 10 000 NOK

Helga Midtbø: “Fitness is associated with lower inflammatory markers in obesity: The FATCOR study”

Project received the most votes from the audience was awarded “The People’s Choice Award”

 • “The People’s Choice Award”:

Aishwarya Pavithram: “Functional characterization of HNF1B variants enhance precision medicine in diabetes”

For more details about presented Projects and Award Ceremony, please,  see the files attached to this email.

On behalf of the organizing committee, we extend our congratulations to all participants and winners.

We are looking forward to seeing all of you and your projects in the 16th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine in January 2022.

Sincerely,

Mona, Nils, and Nigar

 

HMS

Nå er HMS-håndboken oppdatert med instrukser  for import og arbeid med smittefarlig materiale. Se her.

Det ble i desember 2020 etablert en komité for biosikkerhet. Komitéen skal være et rådgivende og godkjennende organ ved UiB for innførsel og bruk av biologiske risikofaktorer inkludert genmodifiserte organismer. Dette vil det komme mer informasjon om senere.

Ha en flott HMS-helg 😊 mvh Siv Lise

Nytt fra Forskerlinjen

Livet på Forskerlinjen går sin gang, selv om det har vært et annerledes år både for oss i ledelsen og for forskerlinjestudentene. I høst tok vi opp 13 nye studenter som ønsker å forske ved siden av studiene.

 I løpet av de siste årene har prosjektene for forskerlinjestudentene blitt mer poengterte og mer tilpasset forskerlinjeløpet. Velavgrensede prosjekt øker sannsynligheten for at forskerlinjestudenten fullfører.

 I januar arrangerer Forskerlinjen vanligvis «mingledag» hvor studenter kan treffe potensielle veiledere og forskergrupper. Pga pandemien er mingledagen utsatt inntil videre. På tross av det ønsker vi at dere melder in nye forskerlinjeprosjekter.

 Vi ber deg om å benytte følgende link https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7920722 for innmelding av prosjektet.

 Du kan melde inn prosjekter fortløpende, men helst så raskt som mulig.

 Vi vet ikke når muligheten for å gjennomføre Mingledagen kommer. Vi utsetter den litt i håp om at vi kan arrangere den «live» og ikke digitalt via zoom.  Hvis vi arrangerer via zoom tenker vi å gi hver forskergruppe et møterom hvor de kan samtale med potensielle kandidater.

 Vi vil komme med nærmere orientering om hvordan dette skal organiseres.

2. februar hadde vi informasjonsmøte for potensielle forskerlinjestudenter på zoom. Hele 55 personer deltok på dette møtet, noe som var svært gledelig. Eureka, forskerlinjestudentenes interesseorganisasjon deltar aktivt i rekrutteringsprosessen.

Vi håper spent- meld inn prosjekter- uten gode prosjekter er vi nokså hjelpeløse.

 Mvh
Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen

Hvem fortjener K2s undervisningspris?

Undervisning er en av kjerneaktivitetene våre og vi vil stimulere til GOD undervisning ved K2!

Vi setter i år fokus på at undervisningskompetanse er kommet inn som et krav som gjelder for alle vitenskapelig ansatte, som slår inn ved både nyansettelser og fornying av åremålsstillinger (bistillinger). Forskriften krever 200 timer kurs, som tilsvarer cirka 8 studiepoeng. Vi jobber med å videreformidle informasjon om aktuelle kurs og finne gode løsninger for hvordan vi kan legge til rette for at de som trenger det kan skaffe seg nødvendige kompetanse. Enhet for læring ved Det medisinske fakultet tilbyr en rekke kurs som kan anbefales.

Æres den som æres bør – også innen undervisning. For å vise at instituttet vårt anerkjenner betydningen av god undervisning, ønsker vi ved årets K2s Undervisningspris (kr 50.000) å hedre en underviser eller et undervisningsmiljø som har utmerket seg innen undervisning i 2020. Vi ønsker nominasjoner på gode kandidater som har gjort en innsats innenfor de områdene som K2 har undervisningsansvar for, det være seg i form av ekstraordinært god, studentær undervisning, eller utvikling og gjennomføring av innovative undervisningsopplegg.

Tenk på hvem du vil nominere nå! Send en mail med forslag om din kandidat med en kort begrunnelse på mette.vesterhus@uib.no innen 15. mars. Instituttledelsen velger beste kandidat.

RETHOS (Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene) gjelder fra 2022. I den forbindelse må UGLEne gå gjennom og revidere læringsutbyttebeskrivelsene for undervisningen i sine fagområder, og sikre at de i form og innhold samstemmer med kravene i RETHOS. Til hjelp i arbeidet er det laget en fil med læringsutbyttebeskrivelser som enkelt kan lastes ned, hvoretter man kan kopiere inn de læringsutbyttene som allerede benyttes på fag og temanivå. I første omgang er det læringsutbyttebeskrivelsene for kunnskap og ferdigheter som skal på plass. Kontakt Harald Wiker ved behov for hjelp.

K2s Undervisningspris deles ut på UNDERVISNINGSDAGEN 19.mai – hold av dato!

Mette

Ny runde med KG Jebsen sentre for medisinsk forskning

Det utlyses nå en ny runde med KG Jebsen sentre for medisinsk forskning (https://stiftkgj.no/hvem-vi-er/utlysninger/).  Stiftelsen sier at de vil opprette 2 nye sentre fra 2022.

Sammen med Helse Bergen kan Det medisinske fakultet sende inn 4 søknader til stiftelsen med søknadsfrist 6 mai. Vi må derfor ha en intern prosess med ganske korte tidsfrister for å velge ut de 4 initiativene som inviteres til full søknad (se under). I samarbeid med Renate Grüner (forskningsdirektør på Haukeland) har Marit Bakke laget en mal for søknad som skal brukes i prekvalifiseringsrunden  og et evalueringsskjema som skal brukes av den eksterne komité for skissene i prekvalifiseringsrunden . Søknadsmalen og evalueringsskjemaet tar utgangspunkt i det som brukes av stiftelsen, men det oppfordres likevel til å lese søknadsskjema/evalueringskriterier som skal brukes for søknadene i andre runde også nå i første omgang slik at dere vet hva stiftelsen legger vekt på. En søknad til KGJ må være mer fokusert enn en SFF, og det translasjonelle aspektet må være tydelig. Prekvalifiseringssøknader som ikke bruker oppgitt mal eller som mangler vedlegg, eller som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert.

Dette er planen for årets utlysning:

• Januar 2021: Utlysning publisert
• 1. mars 2021 (12:00): Frist for prekvalifiseringssøknad
• 1. mars 2021: Prekvalifiseringssøknader sendes til ekstern komite (3 internasjonale evaluatorer)
• 23. mars: Tilbakemelding fra komitéen
• Senest 26. mars: Invitasjon til 4 fagmiljø om full søknad
• 6. mai: Endelig søknadsfrist for full søknad
• Dere finner KGJ-stiftelsens videre tidsplan i utlysningsteksten.

1, Call-2021-SKGJ-MED_to-be-announced-3

2. Evaluation criteria and template for the prequalification round at The faculty of Medicine

3. Final template for prequalification

4. SKGJ_Research_plan_template_v0-1-2

The 15th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine

Dear Researchers of the Department of Clinical Medicine (K1), Department of Clinical Science (K2), and Helse-Vest,

We are happy to announce that, the week of the 15th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine has arrived.

As it was previously announced, due to the COVID19 restrictions, all sessions will be held online. Please, click here to join the meeting.

The conference program will be as follows:

 • Wednesday 27th of January 2021, 08:30 – 13:00 – Poster Presentations
 • Thursday 28th of January 2021, 08:30 – 12:30 – Oral Presentations
 • Friday 29th of January 2021, 12:00 – Award Ceremony

You can find more details about the presentations from the InfoPoster .

We are looking forward to seeing you at the Annual Research Presentations 2021.

Yours Sincerely,

Mona, Nils, and Nigar

People’s Choice Award: The 15th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine

Dear Researchers of the Department of Clinical Medicine (K1), Department of Clinical Science (K2), and Helse-Vest,

As in previous years, one project selected based on the votes from the audience will be awarded the “People’s Choice Award”.

Everyone is welcome to participate in voting during the event.

Due to the online fashion of the event, this year votes from the audience will be accepted via online poll.

To support your favorite project, please follow the poll link:

https://doodle.com/poll/ti9pbx2yu6p2i2m8?utm_source=poll&utm_medium=link

Yours Sincerely,

Mona, Nils, and Nigar

Research School Presentation_ InfoPoster 2021

Ukens leder

Hei alle sammen!

Det er tid for tildeling av smådriftsmidler (SMÅFORSK). Midlene er et spleiselag mellom NFR og UiB. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har SOLSfått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-150 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2021 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II eller 1.am. II.
– Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Siden det har vist seg å ikke fungere optimalt å limitere søknaden til forskningsgruppeledere er det som i fjor åpen for alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) å sende inn en søknad. Det gjøres via denne linken (https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9742569). Fristen er 14.2.2021

Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med rekrutteringsstipend med endelig frist 8. mars 2021. Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på 1-2 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, forskningsmiljøet og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 1. februar 2021. Skissen og CV-en kan sendes til amra.grudic@uib.no og silke.appel@uib.no.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Dessuten vil jeg informere om fellesutlysingen fra MED for våren 2021. Det vil bli lyst ut 9 stipendiat stillingar (2 av disse er MNT stillinger, dvs øremerket til matematikk, naturvitenskap og teknologi, og 1 øremerket odontologi) og 2 postdoktor stillinger. Annonsene kommer på nett og i BT i dag med søknadsfrist 14.2.2021.

God helg!

Veiledere for hovedoppgaver: Tenk på publisering!

Medisinstudenter kan skrive hovedoppgaven som et artikkelmanuskript, hvis de selv og veileder ønsker det. Det kan være vanskelig å få hovedoppgavene opp på et nivå for internasjonal publisering, så det er ikke noe krav om at manuskriptet blir akseptert i tidsskriftet for at hovedoppgaven skal godkjennes. Det kreves imidlertid at manuskriptet sendes inn for publisering.

Det er også mulig å satse på publikasjon i norske tidsskrifter. Tidsskrift for den norske legeforening er en mulighet som er høyst aktuell. I tillegg har tidsskriftet «Kirurgen» gitt oss beskjed om at de er svært interessert i å publisere artikler fra studenter. Så alle veiledere i kirurgi: tenk også på muligheten for å forsøke å publisere hovedoppgaver i «Kirurgen»! Se «kirurgen.no».

Beste hilsen
Arne Tjølsen

leder av «Akademisk søyle», medisinstudiet

CCBIO Research School courses

We are happy to announce the following 3 CCBIO Research School courses for the spring term, and note that if you will join and need the ECTS, registration deadline is February 1st. Registration for ECTS participation is the same for all 3 courses:

 • If you are already enrolled at the University of Bergen (UiB), you apply/register through Studentweb.
 • If you are not enrolled at the UiB but want the ECTS, you apply/register through Søknadsweb, where you simultaneously apply for UiB guest student status.

Les videre

Gode søknadsmuligheter i 2021

Ikke før har vi fått resultatene av fjorårets søknader til Forskningsrådet, så er det nye søknadsmuligheter. Søknadsfristen til banebrytende forskning (FRIPRO) er allerede 10. februar så søkere må melde til instituttledelsen slik at en kan bli koblet til prosjektøkonom. Det er også mulighet til å få hjelp av vår forskningsrådgiver. I tillegg til FRIPRO lyses det også ut midler til unge forskertalenter, personer under 40 år og mellom 2 og 7 år post disputas. Tre-årig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet er en strålende mulighet til å arbeide og skaffe seg erfaring i utlandet. I tillegg lyses det ut midler bruk av helsedata for bærekraftig helse og velferd og global helse som også kan passen noen av K2 sine forskningsgrupper.

Av større utlysninger finner vi Stort tverrfaglig forskningsprosjekt og en ny utlysning fra Stiftelsen K.G. Jebsen om etablering av sentre for translasjonell medisinsk forskning. Sistnevnte har søknadsfrist i mai og er en 2-stegsprosess. UiB og HUS har mulighet til å fremme søknad om 4 sentre i denne runden.

Kreftforeningen har også tidlig søknadsfrist i år, nemlig 10. mars. Samme dato er også fristen for Helse Vests utlysning av innovasjonsprosjekter for 2021. Det kan søkes om midler til nye prosjekter ved eget foretak eller ideoverføring mellom helforetakene

Sist men ikke minst blir det gode muligheter til søke EU-midler i år. Det nye forskningsprogrammet Horizon Europe starter opp i år med de første utlysningene til høsten. Her blir det flerre utlysninger som kan passe K2 sine forskere.

Vi håper alle forskningsgruppene ved K2 vil sende søknader i år

Lykke til!

Eystein
Visestyrer