Kategoriarkiv: HMS-hjørnet

Hjertestarter i Laboratoriebygget – 5. etg.

Vi har nå fått en hjertestarter på lab-bygget som er tilgjengelig for alle. Den er plassert på nederste hylle i skapet kalt sikresonen i parketten/lunsjområdet i 5te etasje (se bilde). Den er helautomatisk og veldig lett å bruke der det både er tale og skjerm som viser hva du skal gjøre. Den har Norsk og Engelsk språk som enkelt endres ved å trykke på en knapp. Helt samme maskin og elektroder brukes på voksne og barn, men det er en bryter som må stilles på barn eller voksen. Inne i bærevesken ligger det også en startpakke med saks, maske for munn til munn osv.

Bruksanvisning

Lenke til youtube.

HMS-utvalget ved K2 trenger deg som er PhD-kandidat eller postdoktor!!

Som en del av HMS-arbeidet ved instituttet, vil det bli opprettet et HMS-uvalg.

Medlemmer i utvalget er verneombudene, HMS-koordinator, administrasjonssjef, en vitenskapelig fra ledergruppen og en representant for rekrutteringsstillingene.

Vi søker nå etter en person som er interessert i HMS arbeid og som tar  PhD utdanning eller er postdoktor.

Vennligst bruk denne lenken https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14357033

HMS-utvalgene ved Det medisinske fakultetet har følgende mandat:

 • være pådriver i instituttets HMS-arbeid, herunder bidra i arbeidet med å oppnå høy

deltakelse i medarbeiderundersøkelser, som ARK-undersøkelsen.

 • arrangere instituttets årlige HMS-dag (ved K2 blir dette sammen med arrangementskomiteen for instituttets dag)
 • prioritere tiltak for instituttets HMS-midler
 • dele gode tiltak og beste praksis
 • bidra til bedre erfaringsdeling og læring

Velkommen til å være med i HMS-utvalget!

HMS-utvalget ved K2 vil bli konstituert den 27.02.23

Som en del av HMS-arbeidet ved instituttet, vil det bli opprettet et HMS-uvalg.

Medlemmer i utvalget er verneombudene, HMS-koordinator, administrasjonssjef, en vitenskapelig fra ledergruppen og en representant for rekrutteringsstillingene.

Vi søker nå etter en person som er interessert i HMS arbeid og som tar PhD-utdanning eller er postdoktor.

Vennligst bruk denne lenken https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14357033

HMS-utvalgene ved Det medisinske fakultetet har følgende mandat:

 • være pådriver i instituttets HMS-arbeid, herunder bidra i arbeidet med å oppnå høy deltakelse i medarbeiderundersøkelser, som ARK-undersøkelsen.
 • arrangere instituttets årlige HMS-dag (ved K2 blir dette sammen med arrangementskomiteen for instituttets dag)
 • prioritere tiltak for instituttets HMS-midler
 • dele gode tiltak og beste praksis
 • bidra til bedre erfaringsdeling og læring

Velkommen til å være med i HMS-utvalget!

Mvh
Siv Lise

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ? Digitalt frokostseminar mandag 20.februar på Zoom kl. 0830-1000

Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar mandag 20.februar på Zoom kl.0830-1000

Arbeidsmiljø – organisasjonskultur – medvirkning

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

20. februar arrangerer Vernetjenesten ved UiB semesterets første frokostseminar. Det foregår stadig viktige prosesser og endringer som påvirker UiB som organisasjon og arbeidsplass. Universitetsstyret skal i styremøte 2.februar i år vedta UiBs nye strategi. Strategien inneholder et eget kapitel om universitetssamfunnet og organisasjonen og herunder arbeidsmiljø. Denne våren arbeides det også med å lage ny handlingsplan for Helse Miljø og Sikkerhet for UiB, og det er også en prosess i gang der vi etter hvert vil få nye systemer for saksbehandling og arkiv.

Vi ønsker i dette seminaret å belyse:
– betydningen av en god organisasjonskultur og medvirkning fra ansatte
– betydningen av innflytelse på egen arbeidshverdag for å bygge gode arbeidsmiljø

Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:
– Førsteamanuensis
Marit Christensen ved Institutt for psykologi ved NTNU.
– Assisterende universitetsdirektør, UiB
Tore Tungodden
– Seksjonssjef, seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling , HR-avdelingen UiB
Ingve Bergheim.  

Seminaret arrangeres digitalt mandag 20.februar kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Påmelding innen arbeidsdagens slutt fredag den 17.februar.  

 Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

 

Utlysning av arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

 

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2022.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 9. desember 2022:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12728153

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 22. februar 2023, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her:

HMS pris MED 2022 kriterier

HMS-runde 2022

Årets HMS-runde for kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet er berammet til følgende tidspunkt:

KK, Glassblokkene og Overlege Danielsens hus: Tirsdag den 8. november fra kl 12:30

Laboratoriebygget: Tirsdag den 15. november fra kl 13:15

Vedlagt er lenke for utfylling av sjekklister:
NO: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13665152
ENG: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13665338

Vi vil komme innom de som har sendt inn sjekkliste samt alle laboratorier – vi håper å se dere.

MVH
Beryl, Sonja, Anne, Kadri, Siv Lise og Mia

Årlig arbeidsmiljøpris

UiB har etablert en årlig arbeidsmiljøpris for å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte og studenter kan nominere kandidater innen 11. desember for arbeidsmiljøprisen 2022.

For å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø har UiB etablert en årlig arbeidsmiljøpris. Prisen er en diplom og 75 000 kroner.

Arbeidsmiljøprisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere. Prisen kan ikke være til personlig berikelse for vinneren. Hvilke arbeidsmiljømessige og inkluderende tiltak eller formål prisen skal brukes til, bestemmes av mottakeren/mottakerne.

https://www.uib.no/hms-portalen/137835/%C3%A5rlig-arbeidsmilj%C3%B8pris

Obligatorisk elektronisk brannvernkurs for alle UiB-ansatte

Kurset må gjennomføres årlig og kommer automatisk opp på dato året etter at det ble tatt.

For å logge seg inn med Feide kan man følge denne linken:

https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

Om noen har problemer eller spørsmål kan de ta kontakt med support på:

support@tiv-kurs.no eller telefon: 93013608 Michel Samdal

HMS-dag

Fakultetets andre felles HMS-dag arrangeres digitalt onsdag 23. februar kl. 12:00 – hold av tiden (dagen var planlagt avholdt 3. november men flyttes til vårsemesteret 2022)

Program for HMS-dagen kommer senere.

Beste hilsen

Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør Heidi A. Espedal, verneombud Lise Skålvik og HMS-koordinator Gjert Bakkevold og fakultetets HMS-utvalg:

 • Emil Hausvik, HMS-koordinator ved Institutt for biomedisin
 • Siv Lise Bedringaas, HMS-koordinator ved Klinisk institutt 2
 • Kirsti Nordstrand, HMS-koordinator ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • May Britt Kalvenes, HMS-koordinator ved Klinisk institutt 1
 • Signe Solberg, administrasjonssjef Institutt for klinisk odontologi
 • Mathias Ziegler, Instituttleder Institutt for biomedisin

Bergen Bysykkel-abonnement for UiB ansatte

Faggruppe for HMS, Beredskap og Bærekraft har fått støtte fra det interne Klimafond | HMS-portalen | UiB og har som følger bestilt 250 verdikoder på årsabonnementer fra Bergen Bysykkel.

Vi ønsker å tilby ansatte ved UiB, som trenger å komme seg rundt på campus i løpet av arbeidstiden, et årsabonnement på sykler fra Bergen Bysykkel. Vi håper dette tilbudet kan motivere til økt grad av sykling fremfor bruk av bil/bus, og bidra både som et miljø- og et folkehelsetiltak. Ettersom det vil være et begrenset antall verdikoder, er det ønskelig at ansatte søker via dette Søknad om Bergen bysykkel (office.com)

Verdikoder til årsabonnementet deles ut fortløpende og prioriteres til de med størst behov. Dette tiltaket er foreløpig et prøveprosjekt, men vurderes videreført dersom stor interesse.

Eventuelle spørsmål kan sendes via UiBhjelp til seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling ved HR-avdelingen.

Utlysning av arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 17. desember 2021.

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 23. februar 2022, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her.

HMS-vernerunde 2021

Årets HSM-runder er berammet til 16. og 17. november.

16.11 fra kl 13: KK og Glassblokkene
17.011 fra kl 12.00 Laboratoriebygget

Vennligst fyll ut aktuelt skjema og ha det klart til runden, spesielt viktig hvis det er noe du ønsker å forandre på.

Skjema kan eventuelt sendes til siv.bedringaas@uib.no

Håper vi ser deg på runden.

MVH
Siv Lise

HMS-info

Årets søknader for HMS-midler er nå behandlet. K2 fikk tilskudd til disse tiltakene:

 • Støyreduserende tiltak ved analyseinstrument ved Flow Kjernefasilitet
 • Punktavsug med hette og fleksibel arm i laboratoriet,  Glassblokkene
 • stor førstehjelp / akuttbag med ekstra geler for brannskader. Skal henge i felles arealet i 8 etasje, Laboratoriebygget

Neste søknad vil bli sendt ut i god tid før fristen.

Mvh
Siv Lise, HMS-utvalget

Arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

 

 

 

 

 

 

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 30.septemer 2021:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her:

HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no)

HMS

Nå er HMS-håndboken oppdatert med instrukser  for import og arbeid med smittefarlig materiale. Se her.

Det ble i desember 2020 etablert en komité for biosikkerhet. Komitéen skal være et rådgivende og godkjennende organ ved UiB for innførsel og bruk av biologiske risikofaktorer inkludert genmodifiserte organismer. Dette vil det komme mer informasjon om senere.

Ha en flott HMS-helg 😊 mvh Siv Lise

HMS hjørnet – Arbeidsplasser med risiko for oksygenfortrengning eller forhøyet nivå av karbondioksid

Det er utarbeidet en ny instruks for å øke sikkerheten i rom med CO2 og flytende nitrogen.   Instruksen skal fungere som en veiledning for utarbeidelse av forskningsgruppenes egne prosedyrer.

Det er nå tilgjengelig to bærbare O2-målere som kan lånes i resepsjonen eller 5. etasje. Se instruksen for mer informasjon.

Lenke til instruksen:  https://hmsk2.w.uib.no/nyttige-lenker/arbeid-med-gass/arbeidsplasser-med-risiko-for-oksygenfortrengning-eller-forhoyet-niva-av-karbondioksid/

MVH
Siv Lise

English: Course in HSE risk assessment and Safe Job Analysis (SJA) for employees

The course will take place digitally in Zoom.

The course consists of:

Part 1 – Theory

 • What is risk assessment?
 • HSE risk assessment
 • Safe Job Analysis (SJA)
 • Tools: use of the different templates

Part 2 – Working with cases and discussion.

The participants are divided into groups (in Zoom) and will carry out an HSE risk assessment and an SJA based on a case.

We discuss the results together.

Target group: English speaking employees who carry out risk assessments and SJA related to HSE for the local work environment and work tasks.

Maximum number of participants per course: 18 participants, you will be invited to the Zoom meeting before the course starts.

Link to registration (Registration deadline 09.11.2020, at 15:00)

Course time: Monday november 16 at 09:00 – 15:00

Language: English

Fakultetets HMS-dag

Hold av datoen 10. desember for fakultetets HMS-dag! Noe usikkert i hvilken form den kommer, mer info vil komme når det nærmer seg.

På dagen skal det deles ut en arbeidsmiljøpris, til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Arbeidsmiljøpris på Det medisinske fakultet 

Arbeidsmiljøprisen tildeles årlig til en person eller enhet/gruppe som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet. Ut fra en helhetsvurdering skal prisen tildeles den eller dem som har gjennomført eller tatt initiativ til nye og innovative tiltak etter minst ett av følgende kriterier:

1. Bidrar til å øke sikkerheten på arbeidsplassen.

2. Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.

3. Bidrar til å øke forståelsen av og kunnskapen om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

4. Tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi -følelsen» styrkes.

Nominasjoner sendes inn her, med frist 15. november.

HMS-hjørnet

Sikresiden.no er et nasjonalt nettsted som gir deg opplæring og råd om hva du kan gjøre i en krisesituasjon. Siden utvikles kontinuerlig, er det lenge siden du har vært inne på den, vil vi oppfordre til et besøk nå. Siden kan lastes ned som en app på telefonene – da har du alltid det du trenger i en krisesituasjon tilgjengelig.

Plassansvarlige for brann og evakuering

Vi har nå fått på plass et flott team av plassansvarlige som skal bistå bl.a. ved brannevakuering og evakuering fra laboratorier ved stans i ventilasjonsanlegget.
Ved brann eller evakuering har de på seg gule vester.

For vår alles sikkerhet er det viktig at alle følger oppgitte instrukser når der varsles om brann eller evakuering fra alarm eller plasskontakt.

Se vedlagt lenke for oversikt over plasskontakter og deres oppgaver. https://hmsk2.w.uib.no/nyttige-lenker/brannvern-2/10-4-brannansvarlige/

Endret rømningsvei i laboratoriebygget og mønstringsplass

Helse Bergen har endret rømningsvei i laboratoriebygget, slik at flere etasjer skal evakuere ut gjennom 1M.

Dette gjelder trappehuset mot Ulriken. Det er gjort endringer på skiltingen i trappehuset, og det er i etasjene 7 og nedover lagt opp til evakuering gjennom 1M. Merk dere pilene i trappehuset.

Ved utgang i 1M kommer man ut ved postmottak, og man skal derfra trekke nedover mot legevakten.

Når byggearbeidet starter på parkeringsplassen utenfor åttende etasje, blir det ivaretatt evakuering gjennom området, men ny mønstringsplass blir på parkeringsplassen ved Ulriksbanen.

Ta ansvar for egen sikkerhet: Gjør deg kjent med din nærmeste rømningsvei.

HMS-hjørnet: Vernerunder 2019

Forberedelse til vernerunde 2019 er i gang. Mandag 04. november gjennomføres vernerunde på Laboratoriebygget, og onsdag 27. november skal det gjennomføres vernerunde på BUS og Kvinneklinikken.

Vi ber derfor om at alle som har noe å melde inn, fyller ut og returnerer vedlagt skjema til Julie på epost (velg det skjema som passer for deg). Frist for oversendelse av skjema er fredag før vernerunden, det vil si fredag 01/11 for vernerunden for Laboratoriebygget og fredag 22/11 for KK og BUS.

Ta kontakt om du har spørsmål. Mer informasjon om vernerunde og også alle skjemaene finner du her.