Kategoriarkiv: Uke 6

Takk for meg som instituttleder: En spennende reise er slutt og et nytt kapittel begynner

Kjære kolleger,

Det er med blandede følelser jeg skriver denne lederen i K2-nytt. Etter seks år ved roret for K2, har jeg besluttet å tre tilbake fra stillingen som Instituttleder. Denne avgjørelsen var ikke lett å ta og var etter nøye vurdering av kravene og ansvaret som følger med å lede en så dynamisk og innflytelsesrik avdeling.

Vårt institutt har vokst betydelig i løpet av min tid som leder. Med 382 dedikerte ansatte, inkludert 70 heltidsprofessorer og førsteamanuenser, 80 bistillinger, over 180 forskere, post docs og PhD-studenter samt 50 teknisk og administrativt ansatte har vi gjort store fremskritt innen klinisk- og translasjonsforskning. Dette medfører at vi i 2023 hadde publikasjoner i de aller beste tidsskriftene og satte rekord for ekstern finansiering: 121 mill. kr. Dere underviser en rekke kliniske spesialiteter innen medisin i tillegg til farmasi og ernæring på en forbilledlig måte. Og dere har nådd opp i konkurransen om å etablere flere nye og sterke forskningssentre.

Likevel, i takt med økende krav til ledelse, befinner jeg meg ved et veiskille. Å balansere ansvaret som både Instituttleder og leder for Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin har vært krevende. Streben etter fremragende resultater krever fokus, og jeg har følt det er på tide å overlate stafettpinnen til en ny leder som kan fortsette å drive instituttet vårtfremover.

Jeg er utrolig stolt av det vi har oppnådd sammen. Vår samarbeidsånd, dedikasjon til pasientomsorg og banebrytende forskning har satt dype spor. Når jeg nå trer tilbake, er jeg trygg på at K2 vil fortsette å blomstre under ny ledelse.

Jeg slutter 300424 og vil i tiden fremover gradvis overføre mine ansvarsområder til Eystein Husebye som fungerende instituttleder. Stillingen lyses ut i disse dager. Men dere skal være trygge på at jeg fortsatt føler meg forpliktet til vår felles misjon, og jeg ser frem til å bidra til avdelingen på nye måter. Min avgjørelse er ikke et farvel, men heller en endring i roller – en som lar meg fokusere på det spennende arbeidet som skjer ved Mohn-senteret.

Jeg uttrykker takknemlighet til hver av dere for deres støtte og dedikasjon. Sammen har vi gjort en forskjell i pasientenes liv og i fremtiden for medisin. La oss fortsette å samarbeide, være innovative og inspirere. Takk for at dere har vært en del av denne fantastiske reisen.

 På vei inn i et nytt kapittel for K2, er jeg begeistret for å kunngjøre to nye tilskudd til vårt lederteam:

Professor Svein Skeie: Endokrinolog og Forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus. Skeie påtar seg rollen som Leder for Stavanger-relasjoner. Hans dype forståelse av ledelse, klinisk praksis og forskning vil tjene som en verdifull forbindelse mellom våre institusjoner. Et økende samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus vil styrke våre bånd og fremme innovative initiativer.

Professor Silje Skrede: Hun er farmakolog, har erfaring fra undervisningsadministrasjon og farmakologisk forskning. Hun blir Leder for innovasjon slik at K2s fokus på dette viktige området blir styrket. Skrede vil midlertidig være Leder for undervisning som vikar for Mette Vesterhus.

Ha en riktig god helg!

Pål

Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

I løpet av mars måned skal det lyses ut 10 postdoktorstillinger ved UiB innenfor rammen av forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. Det medisinske fakultet skal lyse ut 3 av disse stillingene. LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i fellesskap gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Totalrammen er på 130 millioner NOK over fem år. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til anvendt forskning innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det er ønskelig å rekruttere både lokale og internasjonale forskere. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer er et viktig element i programmet. Alle søkere vil evalueres av en internasjonal komite og det er åpent for både innkommende og utreisende mobilitet.

Vi ber aktuelle fagmiljøer om å melde sin interesse for postdoktorstillingene innen 1. mars til tone.hordvik@uib.no.  Legg ved en ½ sides prosjektbeskrivelse med navn og tilhørighet

Merk:

 • Du som sender inn en prosjektbeskrivelse skal fungere som mentor for postdoktoren.
 • Du skal ikke oppgi navn på kandidat; dette er en åpen internasjonal utlysning.
 • Tema er kunstig intelligens
 • Hvis vi mottar mange skisser vil det velges ut hvilke prosjekter som best passer inn i tema for utlysningen.
 • Hvis ditt prosjekt er blant de som går videre vil du bli kontaktet for videre informasjon.

CodeRefinery workshop

March 12-14 and 19-21, 2024

 • This time we plan to start Git and GitHub from the web interface and only later move to the command line.
 • We offer the two workshop weeks as two blocks but you can sign up for both or just one.
 • Week 1 is tuned for exercises and group work. Week 2 will focus on demonstrations and discussions.
 • We are updating and simplifying the install instructions. We recommend to only go through them in the week before the workshop starts, but not earlier.
 • Watch the stream at https://twitch.tv/coderefinery (shareable)
 • Lesson material is linked in the schedule below (shareable)
 • Collaborative document for questions and notes (please register to receive it)
 • Q&A of each day is archived on this page (shareable)
 • Archive of past communication to participants (shareable)
 • Videos on Twitch for 7 days and on YouTube later

https://coderefinery.github.io/2024-03-12-workshop/

Norge på full fart inn i EUs helseunion – hvilke muligheter ligger i EU4Health?

I desember 2023 ble det klart at EU-kommisjonen åpner for norsk deltakelse i EUs helseunion. EUs helseprogram, EU4Health, skal understøtte utviklingen av helseunionen. Vi har invitert med et bredt sett med nasjonale aktører for å diskutere hva dette kan bety for Norge.

 • 29. februar 2024
 • 08:15–14:30
 • Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 4, Oslo eller digitalt
 • Påmeldingsfrist 28. februar 2024

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal implementeres i perioden 2021-2027. EU-kommisjonen lanserte EU4Health i etterkant av koronautbruddet våren 2020. Det var tydelig at Europa ikke var godt nok forberedt på en slik krise, og at helsesystemene og beredskapen måtte styrkes. Det ble derfor satt av 5,3 milliarder euro til helseprogrammet EU4Health. EU4Health er et sentralt finansieringsinstrument for realiseringen av den europeiske helseunionen og har fem satsningsområder – kreft, helseberedskap, folkehelse, helsesystemer og -personell, og digitalisering.

https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/norge-pa-full-fart-inn-i-eus-helseunion–hvilke-muligheter-ligger-i-eu4health

Upcoming events at the International Centre

Mobility seminar

Are you planning a research stay outside of Norway? Make sure to join our online mobility seminar to learn about practicalities and necessary steps when planning a research stay abroad. It will take place on February 22nd from 09.00 to 12.00 in Zoom. Sign up https://www.uib.no/en/international/168136/mobility-seminar-researchers

Introduction to tax

Sign up and join us for an online informative meeting about how to pay tax in Norway. This is useful if you are moving to Norway, shifting between Norway and other working countries, or working from abroad. We have this seminar 2 Fridays per month, from 11.00 to 11.30. The next seminar will be on February 9 th . In the registration form you can choose which date you want to sign up to. Read morehttps://www.uib.no/en/international/167208/introduction-tax-norway

Introduction course for new employees

This course is step 2 of our introductory seminars for new international employees. The course will take place on March 19 th from 12.00 to 15.00. The doors open a bit in advance, so you have the chance to have a coffee and snacks and get to know each other. You can register https://www.uib.no/en/international/167229/introduction-course-new-employees

Please complete step 1 (short e-learning course) before attendinghttps://www.uib.no/en/foremployees/141727/introduction-uib-new-employees

Dual career: career advice for partners

If your partner came with you to Norway, and they are looking for a job, this course will be useful for them to get to know the basics about the Norwegian labor market, how to prepare a CV and cover letter, and a bit about Norwegian culture. The seminar is taking place on April 10 th from 09.00 to 12.00 at Rom Aktiv 2, Ulrike Phils hus (Professor Keysersgate 1). You can read more here https://www.uib.no/en/ferd/167719/dual-career-seminar-working-and-learning-norway

Universitetsbiblioteket tester ut Keenious

Keenious er et eksempel på en ny type akademisk søkeverktøy som benytter teknologi basert på kunstig intelligens til å finne forskningsartikler. Universitetsbiblioteket ønsker å teste ut om dette er et nyttig supplement til tradisjonelle søkeverktøy. Studenter og ansatte ved UiB vil derfor vårsemesteret 2024 ha tilgang til Keenious Plus. Denne tilgangen gir flere funksjoner enn gratisversjonen.
Les mer her om hvordan du bruker verktøyet og hvordan du kommer i gang:

Universitetsbiblioteket tester ut Keenious | Universitetsbiblioteket | UiB

PhD Grant Writing Workshop

The Faculty of Medicine invites all PhD-candidates to a workshop on «How to write a successful grant proposal».

The workshop will enable PhD-candidates in medicine and sciences to start early with their future research project. Participants will gain insight into the international funding landscape and develop hands-on knowledge by working on their own project proposal.

PhD Grant Writing Workshop (Day 1) | Faculty of Medicine | UiB

Target audience: PhD-candidates enrolled at the Faculty of Medicine who want to kick-start their academic career in the nearest future.

13.05.2024 – 09.0013.00, EITRI Medical Incubator, Haukelandsbakken 31

Introduction to Data Management Plans (DMP)

The Norwegian Research Council and Horizon Europe require projects to submit a data management plan (DMP). A data management plan describes how data in a research project will be collected, processed and made available.

Introduction to Data Management Plans (DMP)

23.02.2024 – 10:15-11:00 ▶ Sign up!

05.04 2024 – 10:15-11:00 ▶ Sign up!

 

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 – tildeling av plasser

Momentum banner

Momentumprogrammet er et karriereutviklingsprogram for yngre, fremragende forskere ved
UiB. Målgruppen for programmet er yngre fremragende forskere som ønsker en akademisk
karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig, og siktemålet er å få til en
sammensetning av ulike fagretninger og vitenskapsdisipliner. Det lyses ut 15 plasser til
programmet, og Det medisinske fakultet er tildelt 3 plasser.
Formålet med programmet er å styrke deltakernes karriereutvikling. Programmet omfatter
fem samlinger og ett kortere webinar planlagt med oppstart i august 2024 og fullføring i juni
2025. Det er obligatorisk for kandidatene å delta på alle seminarene.

Hvem kan søke?
Ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i
programmet. Kandidatene vil bli valgt basert på følgende kriterier:

 •  Kandidatene må være ansatt ved UiB, normalt i minst 80 % stilling.
 • Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten ved oppstarten av programmet.
 • Det bør ikke ha gått mer enn seks (6) år siden avlagt ph.d.-grad.
 • Kandidatene som blir tatt opp i programmet bør ha konkrete planer om å søke om eksternfinansiering i de kommende 12-24 månedene.

Søknadsprosessen og frister:

Steg 1 – kandidaten søker fakultet
Søknadsfristen for kandidatene er 22. mars 2024. Søknaden sendes via programmets
nettside  https://www.uib.no/en/foremployees/167616/call-open-2024-2025-momentum-programme
Steg 2 – fakultetet nominerer sine kandidater.
Fakultet er ansvarlig for evaluering og utvelging av sine kandidater. Fakultetenes frist for
intern evalueringsprosess og nominering av kandidater er 19. april 2024. Tilbud om plass til
kandidater som opptas på programmet sendes ut i slutten av april, med akseptfrist i starten
av mai.

Utlysning av Peder Sather-midler for 2024 – 2025

Peder Sather Center for Advanced Study lyser hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter
mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California). Peder Sather midlene er
en unik mulighet til å etablere samarbeid ved et av topp-universitetene i USA.

Søknadsfristen i 2024 er 1.april

Les mer om kriterier og søknadsprosessen her:

https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

Spørsmål om ordningen og hjelp til å komme i kontakt med relevante personer ved UC
Berkeley, kan rettes til annette.servan@uib.no

Hva er ERC? En helt grunnleggende innføring i EUs arena for banebrytende forskning

13. feb kl 14:00 – 15:00

Det er lett å anta at “alle” forskere kjenner til ERC og forstår hva som skal til for å søke og lykkes. Slik er det ikke alltid. Derfor har vi dette lavterskel-tilbudet som gir deg en grunnleggende innføring i ERC.

Under webinaret vil du få en kort innføring i:

 • hva European Research Council (ERC) er
 • hvilke utlysninger ERC har
 • hva som er kriteriene for tildeling, og alt det som gjør at du kan vurdere om og eventuelt når du skal søke om et ERC grant.

Webinaret holdes på engelsk.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/hva-er-erc–en-helt-grunnleggende-innforing-i-eus-arena-for-banebrytende-forskning/

ERC Proposal Reading Day at UiB

Dear prospective ERC applicant,

The NFR will travel to Bergen on March 5th to offer an ERC Proposal Reading Day for researchers and support staff. You can sign up for a morning or afternoon session to sit in peace and quiet and read paper copies of successful ERC grants across disciplines from the Starting, Consolidator and Advanced categories (unfortunately no Synergy Grants to date).

 • 5th March
 • Nygårdsgaten 5 – REGISTRATION NOW OPEN!

You can register for a session and choose which applications you would like to read here: Closing date for registration is 27 February.

Grieg Foundation

 

Grieg Foundation supports
innovative medical research
that can have wide-reaching impact.

 

We support

 • Research that can have great impact on the development of new treatments.
 • Innovative ideas.
 • Women´s health and safe deliveries.
 • Cardiac disease with a special focus on women.

All projects must be

 • Must be anchored in the SDGs.
 • Have local ownership.
 • Make a difference for people and communities and contribute to a more compassionate society.
 • Our support makes a difference.

We support initiatives that focus on the well-being of women, recognizing that their health is deeply intertwined with the wellness of families and communities.

https://www.griegfoundation.com/what-we-support/health-research