Kategoriarkiv: Uke 5

NFR egenevaluering er sendt

Onsdag ble K2s selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. Det ble et dokument på 268 sider. Som ved tidligere evalueringer har dette tatt et stort fokus for instituttadministrasjonen og de av dere som bidro til selvevalueringen. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende forskningsgrupper med egen selvevaluering:

 • Bergen respiratory research group v/Tomas Mikal Lind Eagan
 • Broegelmann v/Helena Erlandsson Harrris
 • Endokrin medisin v/Eystein S. Husebye
 • Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi v/Rebecca Jane Cox
 • Legemiddelgruppen v/Lars Herfindal
 • Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin v/Pål R. Njølstad
 • Onkologi v/Stian Knappskog
 • Paediatric follow-up group v/Camilla Tøndel
 • Presisjonsonkologi v/Ola Myklebost

I tillegg deltok følgende impact cases:

 • Catching the rhythms v/Eystein S. Husebye
 • Changing clinical practice in childhood diabetes by precision medicine v/Pål R. Njølstad
 • Heart disease in women v/Eva Gerdts
 • Pandemic preparedness: the COVID-19 case v/Rebecca Cox

Prosessen videre er en tretrinnsevaluering. Først evalueres forskergruppene i ekspertpaneler som er inndelt etter fag/disiplin på tvers av sektorer. Deretter evalueres de administrative enhetene i evalueringskomiteer som er sektorspesifikke. Tredje trinn er det nasjonale nivået som inkluderer all medisinsk forskning i Norge. Her brukes et utvalg av ekspertene fra evalueringen ellers.

Det er de administrative enhetene som er hovedobjektet for evalueringen. Evalueringsresultatene for forskergruppene vil inngå i evalueringsrapporten til den administrative enheten som de tilhører.

Tusen takk til alle som deltok – spesielt Susanne og Silke – for flott innsats over lang tid. Nå kan vi ta helg med god samvittighet og håpe på et godt resultat!

Pål

 

Innspillskonferanse til EUs 10. rammeprogram for forskning og innovasjon

Bilde som viser EU-flagget og det norske flagget i den grafiske profilen til Forskningsrådet.

Hvor: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Oslo

Når: 07. mar kl 11:00 – 16:00

Passer for: Forskningsorganisasjoner, Offentlig sektor, Næringsliv, Departementer

Påmeldingsfrist: 6. mars kl: 11

EU skal etter planen lansere det tiende rammeprogrammet for forskning og innovasjon (“FP10”) i 2028, og vi har allerede startet forberedelsene.

 • Hvilke erfaringer har norske aktører gjort med Horisont Europa?
 • Hva bør videreføres og hva bør forbedres eller endres?
 • Hva bør være norske hovedprioriteringer for FP10?

Dette er spørsmål vi ønsker svar på når Forskningsrådet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge arrangerer en åpen konferanse 7. mars.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/innspillskonferanse-til-eus-10.-rammeprogram-for-forskning-og-innovasjon/

Mobility seminar for researchers

Are you planning a research stay abroad? This seminar will help you with the planning.

Seminar 22.02.2024 – 09.00–12.00 Zoom

Registration link

International Centre together with the Occupational Health services, IT-department, and the division of Research and Innovation is hosting a mobility seminar for you who are planning a research stay abroad.

The topics that will be covered:

 • Health and vaccinations
 • IT security
 • Social security affiliation outside
 • Norway Health rights abroad
 • Taxation Insurance
 • Change of address
 • Personal security
 • Are you traveling with family?
 • Financing possibilities

 https://www.uib.no/en/international/168136/mobility-seminar-researchers

Fikk priser for forskningen sin

Forskerskolen i klinisk medisin ved Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 samt Haukeland Universitetssjukehus arrangerer hvert år en felles samling hvor ph.d.-kandidatene presenterer forskningen sin til sine doktorgradskolleger.

Arrangementet består av to deler, en posterpresentajon med postere som henger ute i lobbyen til Haukeland Universitetssjukehus, samt en samling med muntlig presentasjon.

prisvinnere forskerskolen 2024

Prisvinnere for 2024, fra venstre til høyre: Solveig Løkhammer, Hilde Eide Lien, Rasmus Bach Sindre, May Gjerstad, Lise Skarstein Jakobsen og Urszula Kalucka. Rammah Elnour og Grete Ueland var ikke til stede under prisutdelingen.
Foto/ill.:Ingrid Hagerup

Gratulerer!!!

For mer info link

Søkjarseminar om Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d.

13. feb kl 10:00 – 11:00

Forskingsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordninga og Offentlig sektor-ph.d.-ordninga bidra til å auke innovasjonsevna, forskingsinnsatsen og den langsiktige kompetansebygginga i privat næringsliv og offentleg sektor gjennom rekruttering av doktorgradskandidatar.

Ordninga skal også bidra til tettare samspel mellom privat næringsliv og offentleg sektor og forskingsorganisasjonar, noko som er viktig for å styrkje kunnskapsoverføringa frå forskinga til samfunnet.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/sokjarseminar-phd/

Seminar – Myelogene blodkreftsykdommer

Kronisk myelogen leukemi (KML), Akutt myelogen leukemi (AML), Myelodysplastisk syndrom (MDS) og Myeloproliferative sykdommer (MPN) er eksempler på myelogene blodkreftsykdommer som har slektskap med hverandre.

Torsdag 8. februar inviterer Blodkreftforeningen til seminar om temaet på Radisson Blu Royal Bryggen hotell i Bergen. Seminaret blir også streamet og mulig å følge fra hele landet.

For program klikk lenke

MRCRMs seminarserie – Februar 2024

Lurer du på hva som skal til for å få tilvirkertillatelse til å produsere avanserte terapier som gen-, celle- eller vevsterapi?

Velkommen til årets første MRCRM-seminar den 20. februar, hvor nøkkelpersonell fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved Helse Bergen HF presenterer renromslaboratoriet “Ex vivo fasiliteten” ved Helse Bergen HF. Dykk inn i prosessen, oppnådde milepæler og de siste trinnene som trengs for å sikre en tilvirkertillatelse for avanserte terapimedisiner (ATMPs).

Nyt ny innsikt over kaffe, te og kjeks med kollegaer i Aud. 4 på BBB denne tirsdag ettermiddagen. Seminaret er gratis og åpent for alle!

Tittel: Hvordan oppnå tilvirkertillatelse i henhold til gjeldende forskrifter for god produksjonspraksis (GMP).

Foredragsholdere: Elin Strand, Kimberley J. Hatfield og Petra Vogelsang, fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT).

Tid: 20. februar 2024, 14:30-15:302024-February-MRCRM-seminar_Screen

Sted: BB-bygget, Auditorium 4

Mer info: MRCRM Seminar Series – February 2024 – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

MRCRM’s 2nd International Meeting on Regenerative Medicine

Logo: Mohn Research Centre for Regenerative Medicine

Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) ønsker alle interesserte velkommen til 1.5-dags konferanse i regenerativ medisin på Grand Hotel Terminus, 15. og 16. april, 2024.

Det vitenskapelige programmet består av anerkjente foredragsholdere som presenterer det siste innen regenerativ medisin og stamcelleforskning, inkludert utvikling av avanserte terapier til resultater og erfaringer fra kliniske studier. Vi inviterer også master- og PhD-studenter til å presentere forskningen sin under Lightning Talk Session (se lenken under for mer informasjon). Når det vitenskapelige programmet er over på dag 1, inviterer vi til deilig minglemiddag på hotellet. 

Dato og tid: 15. april kl. 12.00 – 19.00, 16. april 09.00 – 16.00

Sted: Grand Hotel Terminus

Påmeldingsfrist: 22. mars

Besøk konferansesiden for program og påmelding! 

Vel møtt!

Reminder: Invitation to showcase your work at the SDG Conference 2024

Dear PhDs and postdoctoral researchers, It is our pleasure to invite you to present your work at the upcoming SDG Conference 2024!

The sixth SDG Conference in Bergen will take place 7-9 February 2024 with the theme “The role of universities in transformative change” (see SDG Conference Bergen | University of Bergen (uib.no) for details). This digital conference provides new opportunities to present emerging and important research by motivated PhD students and postdoctoral researchers addressing the conference themes. We therefore invite all PhDs and postdoctoral researchers that are interested to present a digital videorecorded poster on your research and how it relates to the theme of the upcoming conference.

The deadline for submitting a two-minute videorecorded poster is 2 February, 2024.

For more information on details on how to record your contribution and practical information regarding submitting, please see attached pdf flyer with information or visit the call for posters website. Your videorecorded poster videos will be showcased in the conference platform and available for all digital participants to view.  

This is a great opportunity to share your research with a global audience and we hope to see your presentation at the conference!

Link for more information

Vestlandslegen kolleger – Tore Grimstad

Hei kjære kollegaer i K2.

Jeg heter Tore Grimstad, er indremedisiner og gastroenterolog, samt førsteamanuensis II i bistilling ved K2, med arbeidssted Stavanger.

Klinisk jobber jeg på gastromedisinsk poliklinikk, ellers driver jeg forskning mest innen inflammatorisk tarmsykdom, og er involvert i både kliniske, basalt rettede samt mikrobiomrelaterte prosjekter.

Foto.:/ill Privat

Siden våren 2018 har jeg undervist medisinerstudenter i utplasseringspraksis fra UiB MED8, og i tillegg Vestlandslegestudenter fra høsten 2023. Jeg synes det er spennende og inspirerende å undervise studentene, fremtidens leger, særlig å bidra til klinisk rettede og forhåpentligvis lærerike diskusjoner med studentene i et aktiviserende miljø. Jeg synes spesielt spesialvisitter med smågrupper av studenter utgjør en spennende og utviklende undervisningsarena, hvor målet er å engasjere studentene og tilrettelegge for god læring med trygge rammer. Dette setter også viktige krav til oss undervisere som kliniske rollemodeller.

Jeg synes også det er givende å arbeide sammen med andre mot et felles mål, og ha mulighet til å følge og veilede PhD-kandidater i den vitenskapelige prosessen fra prosjektforbedelse til ferdig avhandling. Jeg ønsker å bidra til å bygge opp et vitenskapelig miljø og å veilede andre forskere ved en seksjon som i alle år har fokusert på pasientbehandling og drevet omfattende og intensiv klinisk drift. Jeg gleder meg derfor over en stadig økende vitenskapelig aktivitet ved gastromedisinsk seksjon i Stavanger.

Vestlandslegen er i sin spede begynnelse, starten har vært krevende, men også spennende. Vi har en unik mulighet til å videreutvikle faglig-, undervisnings- og forskningsmessig kompetanse i årene som kommer, som vil komme både pasienter, studenter og ansatte til gode. Jeg håper mitt engasjement ved UiB vil gi meg anledning til å bidra rikelig på disse områdene.

Vi har virkelig spennende år foran oss!

Vestlandslegen kolleger – Målfrid Holmaas Bjørgaas

Hei kjære kolleger i K2,

Rask info om meg:
Målfrid Holmaas Bjørgaas
Palliativ medisin
Universitetslektor for Vestlandslegen, 5% stilling
Overlege ved Palliativt senter, Stavanger Universitetssykehus.

Foto:./ill Privat

Jeg underviser studentene i Vestlandslegen i palliasjon i deres 7.semester. Palliasjon er plassert sammen med onkologi og hematologi, og i november hadde vi første kull med 8 studenter. Jeg hadde da et to-dagers palliasjonsseminar med forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og refleksjon, med vekt på det tverrfaglige perspektivet som er essensielt i palliasjon. Studentene fikk møte flere fagpersoner, som leger, fysioterapeuter og sykehusprest. Vi besøkte også Boganes lindrende enhet som drives av Stavanger kommune.

I november 2024 kommer kull nr 2, visstnok med nesten 20 studenter. Så det blir spennende.

Jeg har alltid likt å undervise, og gjør det mye også i min stilling som overlege, både innad på SUS og ut i tilhørende kommuner. Jeg finner det veldig meningsfullt å dele av min erfaring som både allmennlege og palliasjonslege, med de unge legene, og jeg håper de kan få et innblikk i hvordan vi kan møte pasienter og pårørende som hele mennesker. Jeg håper også å kunne formidle viktigheten av å avstå fra unyttig behandling i livets siste fase, og at det å gi god lindring er verdifullt i seg selv, selv om pasientene ikke blir friske.

Kjønnsstudier – hvordan kan det bidra til moderne forståelse av kvinnehelse

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner: Seminar ved førsteamanuensis Kari Jegerstedt, mandag 19.02.24, kl.12-13, rom 8.1 og 8.2, Laboratoriebygget.

Førsteamanuensis Kari Jegerstedt er senterleder på Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB (Foto/ill.: Thor Brødreskift). Senteret har tverrfakultært pådriveransvar for kjønnsforskning ved UiB og driver blant annet den tverrfakultære forskningsgruppen “Kjønns- og seksualitetforskningens grunnlagsproblemer”. Selv har hun sin bakgrunn fra litteraturvitenskap og er spesielt opptatt av språklige representasjoner og bearbeidinger av betydningen av kropp, kjønn og seksualitet, både i skandinavisk og i postkolonial (spesielt sør-afrikansk) litteratur og mer generelt. De siste årene har hun spesielt arbeidet med transfemininitet og psykoanalyse, samt skeiv teori, og med mangfoldsarbeid på UiB. Grunnlagsproblemer og forståelsen av kjønn og seksualitet, er sentral i all hennes virksomhet, både som forsker og pedagog.

På Senterseminaret 19.02.24 kl. 12-13 foreleser hun om: Kjønnsstudier – hvordan kan det bidra til moderne forståelse av kvinnehelse.

Seminaret holdes i rom 8.1-8.2, 8. etasje i Laboratoriebygget og er åpent for alle interesserte.

https://www.uib.no/kvinnehjerte/167637/kj%C3%B8nnsstudier-%E2%80%93-hvordan-kan-det-bidra-til-moderne-forst%C3%A5else-av-kvinnehelse

SDG Conference in Bergen 2024

Remember to register for 

SDG Conference in Bergen 2024:

The role of universities in transformative change 

7–9 February 2024

The climate and nature crises indicate a code red for humanity. There is a huge gap between political leadership, knowledge, resources and technology. This reflects an urgent need for transformative change. How can universities and the academic professions engage in these changes in new and more radical ways?

We are delighted to invite you to the 7th annual SDG Conference taking place from 7 to 9 February 2024. This digital conference brings together participants from around the world and includes speakers from academia, government, innovation hubs, industry, and more.

The programme is now available online

The conference is digital. Participation is free of charge and open to all!

Register now!

Innføring i forskningsetikk

UiB har laget e-læringskurset «Innføring i forskningsetikk» som anbefales for alle ansatte i vitenskapelige stillinger: https://mitt.uib.no/enroll/L4P4DJ. Kurset skal bidra til å sikre god kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer. Det finnes på norsk og engelsk og tar ca. 15 minutter å gjennomføre. God forskningsetikk er avgjørende både for forskningens kvalitet og integritet. Forskningsetikk er ikke bare et fundament, men også en nøkkel til å bevare tilliten til forskningen, både til enkeltforskere og UiB som institusjon.