Kategoriarkiv: Uke 24

Beste Poster på Fakultets forskningsdag.

Foto: Ramune Midttveit

Gratulerer til felles vinnere av posterprisen på fakultetets forskningsdag 18 juni: Thomas Aga Legøy, Kira Höffler og Solveig Løkhammer

Thomas Aga Legøy med; “Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals During Differentiation of HNF1A-MODY SC-islets has an Adverse Effect on Cell Fitness.”

Kira Höffler med; “Epigenetic Markers of Response to Psychotherapy in OCD.”

Solveig Løkhammer med: Adverse Health Effects of Childhood Maltreatment: Evidence from Genetic-Environmental Inference in >900.000 Adults.”

DigitalHelse2024

DigitalHelse2024 ble nylig arrangert i Bergen. Dette er tredje gang denne konferansen, med Helse Bergen, Høyskolen i Bergen og Alrek Helseklynge som arrangører, går av stabelen. Årets konferanse var fulltegnet, med 700 deltakere. Tema var, som det ligger i tittelen, utvikling og implementering av digitalisering i helsevesenet, som er høyst relevant for mye av virksomheten ved K2.

Mange hadde nok forventninger om at konferansen skulle gi svar på hvilken retning digitaliseringen går i, og hva som er «det neste store». Hvor skal vi når ChatGPT ikke lengre er en nyhet som kan gi deg vaffel-oppskrift og litt morsomme svar på dine enkle spørsmål, og det ikke lengre er oppsiktsvekkende at digital billedanalyse kan korte ned svartiden på radiologiske undersøkelser? Svaret kan nok oppsummeres med at det kommer, og det går fort. Det er vanskelig, også for de som jobber med digitalisering til daglig, å se hva de neste par årene vil bringe på et konkret plan. Ett tema som pekte seg ut var pasientnære data, samlet inn gjennom digitale kanaler, der kanalen ikke bare brukes i datainnsamling – men også mer aktivt i behandling, for eksempel for å formidle informasjon eller fange opp pasienter som trenger intensivert oppfølgning.

Utfordringene er kanskje lettere å gripe. Vi må ha hånden på rattet, delta i utviklingen og ikke vente på teknologi som kommer. Pasientsikkerhet og personvern blir fort et tema, nært knyttet til datainnhenting og -tilfang f.eks. i samarbeid med kommersielle tjenester. Finansiering, politiske incentiver og en jungel av firma, apper og tjenester som kommer på markedet med ulik grad av kvalitetssikring er andre stikkord.

Det er viktig å ha med seg at ikke bare klassiske produkter, men også tjenester og prosesser kan inkluderes i tenkningen omkring digitalisering og innovasjon. Uansett blir det krevende, men avgjørende å holde seg oppdatert når utviklingen raser av gårde. Oppsummert tror jeg digitaliseringen og økende bevissthet omkring dette kan gjøre veien fra forskning til implementering kortere – men fremdeles er det litt vanskelig å gripe akkurat hvordan det skal skje.

Silje.

Barnelege og diabetesforsker Oddmund Søvik er død

Foto: Privat

Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at professor emeritus Oddmund Søvik har gått bort. Hans liv og karriere har vært preget av enestående innsats innenfor barnemedisin og diabetesforskning, sammenvevd med en omfattende interesse for ulike samfunnsspørsmål.

Oddmund Søvik var født i 1933. Etter å ha fullført medisinstudiet ved Universitetet i Oslo i 1959, fortsatte han sin akademiske reise ved å avlegge doktorgrad i medisinsk biokjemi samme sted. Han spesialiserte seg deretter innen barnesykdommer ved Rikshospitalet før han i 1973 ble overlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. I 1985 ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen.

Søviks akademiske bidrag var mangfoldige. Han fungerte som en brobygger mellom fagfeltene biokjemi og barnemedisin, med spesielt fokus på diabetes og stoffskiftesykdommer. Hans kliniske og eksperimentelle studier bidro til en dypere forståelse av insulinets funksjon og sukkeromsetning i kroppen. Han identifiserte også flere nye sykdommer og spilte en sentral rolle i å finne årsakene til noen av dem. Mot slutten av karrieren var Søviks hovedinteresse arvelig diabetes hos barn og unge, hvor han var en pioner både nasjonalt og internasjonalt. Han var også involvert i oppdagelsen av en ny type medfødt feil i sukkerstoffskiftet, som fører til diabetes hos nyfødte, men som kan behandles med tabletter i stedet for insulin.

Oddmund Søvik viste spesiell omsorg for barn og ungdom med diabetes. Han hadde alltid stor respekt for deres integritet. Eksempler på Søviks pionerarbeid er hans bok om barnediabetes og initiativet til opprettelsen av det første diabetesregisteret i Norge. Han ble utnevnt til æresmedlem i Norsk barnelegeforening og mottok Diabetesforbundets gullmedalje.

Internasjonalt engasjerte Søvik seg også. Han gjennomførte forskningsopphold i USA og Frankrike, og tjenestegjorde som lege i FN-styrkene i Kongo på 1960-tallet og blant palestinske flyktninger i Jordan i 1969. Dette engasjementet formet hans syn på politikk, filosofi, religion og medisinsk etikk. Han hadde også en tydelig stemme i Israel-Palestina-spørsmålet og var en markert kritiker av alternativ medisin.

Søviks publikasjonsliste var omfattende og vitnet om hans nysgjerrighet og utholdenhet. Selv etter at han pensjonerte seg i 2003, publiserte han omtrent 50 vitenskapelige artikler. Han nøt en rik pensjonisttilværelse, som inkluderte orienteringsløp, diabetesopplæring i Afrika og utgivelse av dikt- og artikkelsamlinger. Han var ikke bare en dedikert forsker med stort samfunnsengasjement, men også en klok mann med god dømmekraft. Han ble derfor ofte konsulert, og mange fikk et fornuftig råd på veien. Våre tanker går til hans familie. Fred være med Oddmund Søviks minne.

Pål Rasmus Njølstad og Anders Molven

På vegne av kolleger og venner ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

 

 

 

Disputas – Andreas Frøslev Mathisen | 21. juni 2024

Prøveforelesning:      Fredag 21. juni 2024 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «Inflammation of the endocrine pancreas from birth to death»

Foto/ill.: Ege Solel

Disputas:                     Fredag 21. juni 2024 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Demultiplexing Stress Responses and Compensatory Mechanisms in the Pancreatic Islet»

  1. opponent: Professor Brigitte Galliot, University of Geneva, Sveits
  2. opponent: PhD Karim Bouzakri, University of Strasbourg, Frankrike
  3. medlem av komiteen: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Forskningsgruppenes nettsider

Ingrid Hagerup (https://www.uib.no/personer/Ingrid.Hagerup) på fakultetet har brukt de siste ukene på å se over nettsidene til forskningsgruppene ved K2. Hun har gjort noen strukturelle endringer, både etter avtale med enkelte, og på egenhånd.

Det er imidlertid et behov for en mer systematisk gjennomgang av innholdet på flere av sidene.

Det er viktig at innholdet er oppdatert, fordi det er forskningsgruppens «ansikt utad».

Se over innholdet på nettsiden forskningsgruppen du/dere har ansvar for, og melder inn behov for endringer på innholdet til

eller

Det er ingen «endelig frist» på dette arbeidet, men ingenting av innholdet blir oppdatert med mindre dere gir beskjed!

Husk også! Det er både en engelsk og en norsk webside – oversikten finner dere her: https://www.uib.no/klin2/63844/forskningsgrupper

Endringsfrys på personsidene

Nye personsider (ansattsider) skal snart lanseres, og det er derfor nødvendig med en endringsfrys på personsiden. Endringer som gjøres på personsidene fra og med torsdag 13. juni vil ikke ble med over til nye sider. Siden kan fortsatt oppdateres dersom det er noe som er viktig at kommer med disse dagene, MEN da må oppdateringene legges inn på nytt på nye sider.

Vi holder dere løpende oppdatert når de nye personsidene lanseres.

Call for proposals: Nordic research consortia for EU calls on antimicrobial resistance (AMR)

Deadline 19.09.2024

NordForsk announces funding for preparatory projects with the purpose of forming multisectoral and transdisciplinary Nordic research consortia to participate in successful proposals for EU calls on antimicrobial resistance (AMR).

https://www.nordforsk.org/calls/call-proposals-nordic-research-consortia-eu-calls-antimicrobial-resistance-amr