Kategoriarkiv: Nyheter

Zoom inn på helse, miljø og sikkerhet – digitalt denne gangen

I det Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen forbereder seg på å være vertskap for sin årlige Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdag (HMS), vokser forventningen til en opplysende og innflytelsesrik hendelse. Møtet finner sted onsdag 21. februar med start kl 12, og har som mål å prioritere trivsel, bærekraft og sikkerhet innenfor vårt akademiske fellesskap og utover dets grenser.

En hjørnestein i programmet er presentasjonen av HMS-koordinator Ørjan Leren om handlingsplanen for HMS og fakultetets prioriteringer for 2024. Han vil skissere en strategi for å redusere barrierer for høyere utdanning. Videre vil seniorrådgivere Nora Abdalla Mohammed og Michelle Iversen Badiane fra Studieavdelingen belyse prosjektet “Mangfoldige UiB – Ingen utenfor”.

FPD Include Erasmus+ -prosjektet, presentert av førsteamanuensis Reidun Lisbet Skeide Kjome fra Institutt for global helse og primærhelsetjeneste, lover innsikt i å fremme mangfold og inkludering innenfor akademiske settinger.

Universitetets hovedverneombud, June Vibecke Knudtsen Indrevik, vil understreke viktigheten av et trygt arbeidsmiljø for alle, og legge vekt på kollektivt ansvar og årvåkenhet.

Når dagen nærmer seg slutten, vil utdelingen av Arbeidsmiljøprisen 2023 av HMS-koordinator Ørjan Leren være en passende avslutning, der fremragende bidrag for å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø feires.

Jeg håper du blir inspirert og oppfordrer deg til å delta, selv om det er et digitalt arrangement.

Eystein Husebye
Viseleder K2

Join Zoom Meeting
Meeting URL: https://uib.zoom.us/j/65464806396?pwd=R2N1VHhXNHRXanhRa3JzS1c3dkV0Zz09
Meeting ID: 654 6480 6396
Password: yQ80h4zh

EIT Digital Future Proofing Healthcare

EIT Digital Future Proofing Healthcare

Future-Proofing Healthcare will gather together industry leaders and digital health luminaries to discuss and explain cutting-edge digital technologies can make healthcare systems more robust and adaptable to challenges like pandemics, conflict and aging populations.

The event is aimed at national and regional innovation authorities, health service providers, the founders and executives of digital health start-ups and scaleups, venture capital firms which focus on the digital health sectors, healthcare corporations, researchers and academics.

Wed, 21 Feb 2024 11:00 – 12:30 CET

https://www.eventbrite.be/e/eit-digital-future-proofing-healthcare-tickets-767506220767?aff=oddtdtcreator

Join us for the second “Pandemifrokost” on the 29th of February

Banner Pandemifrokost

The Pandemic Center welcomes you to this year’s second breakfast meeting in Alrek health cluster. This time, we are honored to have Dr. Yana Litins’ka from Lund University (Sweden) as well as Ellen Margrete Iveland Ersfjord and Hege Mari Johnsen from the University of Agder, joining us. Dr. Yana Litins’ka will deliver a presentation on barriers to vaccinating adult immigrants in Sweden during the COVID-19 pandemic. Ellen Margrethe and Hege Mari from UiA will discuss what happened to individuals with intellectual disabilities living in supported housing during the pandemic.

https://www.uib.no/en/pandemic/168198/pandemifrokost-2

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar fredag 8.mars på Zoom kl.0830-1000

Tema : Likestilling– mangfold – inkludering

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO)
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Seminaret arrangeres digitalt fredag 08.mars kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø fredag 8.mars (uib.no)

Påmelding innen arbeidsdagens slutt torsdag den 07.mars

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Les videre

Mer info om Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

Har fått tilbakemelding på at det var litt lite informasjon i forrige ukes melding, her er litt mer utfyllende info:

 • LEAD AI er delfinansiert med midler fra EUs Horizon Europe  – Marie Sklodowska-Curie Action. Programmet vil legge til rette for en felles karriereutviklingsarena for 19 postdoktorer som skal ansettes ved UiB. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer. Programmet koordineres av Institutt for Informatikk (MN). Oppstart 1. januar 2024, varighet 5 år.
 •  Postdoktorene jobber med sine egne AI relevante prosjekt
 • LEAD AI legger til rette for felles møter kurs og trening
 • Rekruttering følger hovedsakelig UiB sine rutiner, men med særskilte krav fra EU til mobilitet og sammensetning av komiteer
 • Karriereutvikling og veiledning av postdoktorene står sentralt i programmet
 • Samarbeid med andre institusjoner, akademiske og ikke akademiske, nasjonalt og internasjonalt er sterkt anbefalt
 • Fakultetet legger inn tre postdoktorer i prosjektet. Det er 6 fakultet som er involvert i dette, derfor er temaet bredt.

Her er en lenke, informasjonen vil nok oppdateres etter hvert.

LEAD AI | University of Bergen (uib.no)

Nordic Centre in Fudan University: Funding for academic events at the Nordic Centre

We would like to remind everyone that the spring 2024 deadline for applications for funding for academic events is on March 20th. 

Organizers of academic events can apply for funding of any amount between 2,000 and 7,000 euros.

Priority will be given to applications that include the participation of at least two Nordic member universities, preferably from different Nordic countries, and one or more Chinese partners. Events where Fudan University or Chinese affiliates are among the Chinese partners will be prioritized; however, other Chinese universities are warmly welcome to be involved as partners.

Furthermore, priority will be given to applications that relate to one or several of the prioritized thematic areas for Sino-Nordic collaboration at the Nordic Centre.

We especially encourage activities that can serve as a networking platform for early career researchers and can facilitate new connections between Nordic and Chinese scholars, that have the potential to result in joint applications for larger external grants, and are open for participation/contributions from all the Nordic Centre member institutions.

More information, including the application form and handbook on academic events at the NC, can be found on this page.

The application form should be filled in English and sent by email latest on March 20th to:funding@nordiccentre.net

 

COST JOINT-NORDIC INFORMATION DAY

Zoom webinar

23 April 2024 13:00–15:30 CET

This info day is targeted to prospective participants in the new COST actions that will be launched in May/June, as well as future applicants for the COST Open Call with deadline on 23 October 2024. The event is open to all researchers and innovators at any career stage and from any field of research, especially young researchers. The aim is to inform the research community in the Nordic countries on how to participate in the starting COST Actions or submit a COST Action proposal, the role and impact of the COST programme, and the benefits of the COST offer.

Registration by 22 Aprilhttps://eu.invajo.com/l/G5ei8pH1nb

The meeting link will be sent to registered participants about one week before the event.

 

Program:

Les videre

Novo Nordisk Innovator Grants

The purpose of the Pioneer Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate the commercialisation of research findings and the development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Pioneer Innovator Grants seek to support novel academic science-based discoveries with commercial potential. The grant aims to stimulate the evaluation of ideas and to support experiments and activities leading to proof-of-concept or beyond.

Amount Up to DKK 1 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/pioneer-innovator-grant-3/

*********

The purpose of the Distinguished Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate commercialization of research findings and development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Distinguished Innovator Grant are aimed for senior faculty members or researchers with a proven track record within innovation, i.e., previous experience of academic innovation projects and experience with establishing patents and spinouts from the academia.

Amount Up to DKK 6 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/distinguished-innovator-grant-3/

Påminnelse: Felleslunsj for vitenskapelige ansatte

Bli kjent med kollegaene dine! Fakultetsledelsen inviterer alle vitenskapelige ansatte, fra PhD-kandidater til professorer, til felles lunsj onsdag 28 .02, kl. 11:30 i EITRI. Hensikten er rett og slett å møtes på tvers av fagmiljøer og institutter slik at vi blir bedre kjent med hverandre. Enkel lunsj serveres. Påmelding er ikke nødvendig

I vår vil det bli arrangert felleslunsjer 03.04, 08.05, 12.06, kl. 11:30 i EITRI.

Velkommen!

Hilsen dekanatet

Disputas Jan-Lukas Førde – 23. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 23. februar 2024 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Animal and non-animal models for cancer drug testing: State of the art and future prospects»

Foto/ill.: Sandra Berglid

Disputas:                   Fredag 23. februar 2024 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The Zebrafish Larva as a Model System for Myeloid Malignancies»

 1. opponent: Førsteamanuensis Federico Fenaroli, Universitetet i Stavanger
 2. opponent: Førsteamanuensis Maria Omsland, Høgskolen på Vestlandet
 3. medlem av komiteen: Forsker Anja Torsvik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Takk for meg som instituttleder: En spennende reise er slutt og et nytt kapittel begynner

Kjære kolleger,

Det er med blandede følelser jeg skriver denne lederen i K2-nytt. Etter seks år ved roret for K2, har jeg besluttet å tre tilbake fra stillingen som Instituttleder. Denne avgjørelsen var ikke lett å ta og var etter nøye vurdering av kravene og ansvaret som følger med å lede en så dynamisk og innflytelsesrik avdeling.

Vårt institutt har vokst betydelig i løpet av min tid som leder. Med 382 dedikerte ansatte, inkludert 70 heltidsprofessorer og førsteamanuenser, 80 bistillinger, over 180 forskere, post docs og PhD-studenter samt 50 teknisk og administrativt ansatte har vi gjort store fremskritt innen klinisk- og translasjonsforskning. Dette medfører at vi i 2023 hadde publikasjoner i de aller beste tidsskriftene og satte rekord for ekstern finansiering: 121 mill. kr. Dere underviser en rekke kliniske spesialiteter innen medisin i tillegg til farmasi og ernæring på en forbilledlig måte. Og dere har nådd opp i konkurransen om å etablere flere nye og sterke forskningssentre.

Likevel, i takt med økende krav til ledelse, befinner jeg meg ved et veiskille. Å balansere ansvaret som både Instituttleder og leder for Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin har vært krevende. Streben etter fremragende resultater krever fokus, og jeg har følt det er på tide å overlate stafettpinnen til en ny leder som kan fortsette å drive instituttet vårtfremover.

Jeg er utrolig stolt av det vi har oppnådd sammen. Vår samarbeidsånd, dedikasjon til pasientomsorg og banebrytende forskning har satt dype spor. Når jeg nå trer tilbake, er jeg trygg på at K2 vil fortsette å blomstre under ny ledelse.

Jeg slutter 300424 og vil i tiden fremover gradvis overføre mine ansvarsområder til Eystein Husebye som fungerende instituttleder. Stillingen lyses ut i disse dager. Men dere skal være trygge på at jeg fortsatt føler meg forpliktet til vår felles misjon, og jeg ser frem til å bidra til avdelingen på nye måter. Min avgjørelse er ikke et farvel, men heller en endring i roller – en som lar meg fokusere på det spennende arbeidet som skjer ved Mohn-senteret.

Jeg uttrykker takknemlighet til hver av dere for deres støtte og dedikasjon. Sammen har vi gjort en forskjell i pasientenes liv og i fremtiden for medisin. La oss fortsette å samarbeide, være innovative og inspirere. Takk for at dere har vært en del av denne fantastiske reisen.

 På vei inn i et nytt kapittel for K2, er jeg begeistret for å kunngjøre to nye tilskudd til vårt lederteam:

Professor Svein Skeie: Endokrinolog og Forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus. Skeie påtar seg rollen som Leder for Stavanger-relasjoner. Hans dype forståelse av ledelse, klinisk praksis og forskning vil tjene som en verdifull forbindelse mellom våre institusjoner. Et økende samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus vil styrke våre bånd og fremme innovative initiativer.

Professor Silje Skrede: Hun er farmakolog, har erfaring fra undervisningsadministrasjon og farmakologisk forskning. Hun blir Leder for innovasjon slik at K2s fokus på dette viktige området blir styrket. Skrede vil midlertidig være Leder for undervisning som vikar for Mette Vesterhus.

Ha en riktig god helg!

Pål

Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

I løpet av mars måned skal det lyses ut 10 postdoktorstillinger ved UiB innenfor rammen av forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. Det medisinske fakultet skal lyse ut 3 av disse stillingene. LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i fellesskap gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Totalrammen er på 130 millioner NOK over fem år. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til anvendt forskning innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det er ønskelig å rekruttere både lokale og internasjonale forskere. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer er et viktig element i programmet. Alle søkere vil evalueres av en internasjonal komite og det er åpent for både innkommende og utreisende mobilitet.

Vi ber aktuelle fagmiljøer om å melde sin interesse for postdoktorstillingene innen 1. mars til tone.hordvik@uib.no.  Legg ved en ½ sides prosjektbeskrivelse med navn og tilhørighet

Merk:

 • Du som sender inn en prosjektbeskrivelse skal fungere som mentor for postdoktoren.
 • Du skal ikke oppgi navn på kandidat; dette er en åpen internasjonal utlysning.
 • Tema er kunstig intelligens
 • Hvis vi mottar mange skisser vil det velges ut hvilke prosjekter som best passer inn i tema for utlysningen.
 • Hvis ditt prosjekt er blant de som går videre vil du bli kontaktet for videre informasjon.

CodeRefinery workshop

March 12-14 and 19-21, 2024

 • This time we plan to start Git and GitHub from the web interface and only later move to the command line.
 • We offer the two workshop weeks as two blocks but you can sign up for both or just one.
 • Week 1 is tuned for exercises and group work. Week 2 will focus on demonstrations and discussions.
 • We are updating and simplifying the install instructions. We recommend to only go through them in the week before the workshop starts, but not earlier.
 • Watch the stream at https://twitch.tv/coderefinery (shareable)
 • Lesson material is linked in the schedule below (shareable)
 • Collaborative document for questions and notes (please register to receive it)
 • Q&A of each day is archived on this page (shareable)
 • Archive of past communication to participants (shareable)
 • Videos on Twitch for 7 days and on YouTube later

https://coderefinery.github.io/2024-03-12-workshop/

Norge på full fart inn i EUs helseunion – hvilke muligheter ligger i EU4Health?

I desember 2023 ble det klart at EU-kommisjonen åpner for norsk deltakelse i EUs helseunion. EUs helseprogram, EU4Health, skal understøtte utviklingen av helseunionen. Vi har invitert med et bredt sett med nasjonale aktører for å diskutere hva dette kan bety for Norge.

 • 29. februar 2024
 • 08:15–14:30
 • Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 4, Oslo eller digitalt
 • Påmeldingsfrist 28. februar 2024

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal implementeres i perioden 2021-2027. EU-kommisjonen lanserte EU4Health i etterkant av koronautbruddet våren 2020. Det var tydelig at Europa ikke var godt nok forberedt på en slik krise, og at helsesystemene og beredskapen måtte styrkes. Det ble derfor satt av 5,3 milliarder euro til helseprogrammet EU4Health. EU4Health er et sentralt finansieringsinstrument for realiseringen av den europeiske helseunionen og har fem satsningsområder – kreft, helseberedskap, folkehelse, helsesystemer og -personell, og digitalisering.

https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/norge-pa-full-fart-inn-i-eus-helseunion–hvilke-muligheter-ligger-i-eu4health

Upcoming events at the International Centre

Mobility seminar

Are you planning a research stay outside of Norway? Make sure to join our online mobility seminar to learn about practicalities and necessary steps when planning a research stay abroad. It will take place on February 22nd from 09.00 to 12.00 in Zoom. Sign up https://www.uib.no/en/international/168136/mobility-seminar-researchers

Introduction to tax

Sign up and join us for an online informative meeting about how to pay tax in Norway. This is useful if you are moving to Norway, shifting between Norway and other working countries, or working from abroad. We have this seminar 2 Fridays per month, from 11.00 to 11.30. The next seminar will be on February 9 th . In the registration form you can choose which date you want to sign up to. Read morehttps://www.uib.no/en/international/167208/introduction-tax-norway

Introduction course for new employees

This course is step 2 of our introductory seminars for new international employees. The course will take place on March 19 th from 12.00 to 15.00. The doors open a bit in advance, so you have the chance to have a coffee and snacks and get to know each other. You can register https://www.uib.no/en/international/167229/introduction-course-new-employees

Please complete step 1 (short e-learning course) before attendinghttps://www.uib.no/en/foremployees/141727/introduction-uib-new-employees

Dual career: career advice for partners

If your partner came with you to Norway, and they are looking for a job, this course will be useful for them to get to know the basics about the Norwegian labor market, how to prepare a CV and cover letter, and a bit about Norwegian culture. The seminar is taking place on April 10 th from 09.00 to 12.00 at Rom Aktiv 2, Ulrike Phils hus (Professor Keysersgate 1). You can read more here https://www.uib.no/en/ferd/167719/dual-career-seminar-working-and-learning-norway

Universitetsbiblioteket tester ut Keenious

Keenious er et eksempel på en ny type akademisk søkeverktøy som benytter teknologi basert på kunstig intelligens til å finne forskningsartikler. Universitetsbiblioteket ønsker å teste ut om dette er et nyttig supplement til tradisjonelle søkeverktøy. Studenter og ansatte ved UiB vil derfor vårsemesteret 2024 ha tilgang til Keenious Plus. Denne tilgangen gir flere funksjoner enn gratisversjonen.
Les mer her om hvordan du bruker verktøyet og hvordan du kommer i gang:

Universitetsbiblioteket tester ut Keenious | Universitetsbiblioteket | UiB

PhD Grant Writing Workshop

The Faculty of Medicine invites all PhD-candidates to a workshop on «How to write a successful grant proposal».

The workshop will enable PhD-candidates in medicine and sciences to start early with their future research project. Participants will gain insight into the international funding landscape and develop hands-on knowledge by working on their own project proposal.

PhD Grant Writing Workshop (Day 1) | Faculty of Medicine | UiB

Target audience: PhD-candidates enrolled at the Faculty of Medicine who want to kick-start their academic career in the nearest future.

13.05.2024 – 09.0013.00, EITRI Medical Incubator, Haukelandsbakken 31

Introduction to Data Management Plans (DMP)

The Norwegian Research Council and Horizon Europe require projects to submit a data management plan (DMP). A data management plan describes how data in a research project will be collected, processed and made available.

Introduction to Data Management Plans (DMP)

23.02.2024 – 10:15-11:00 ▶ Sign up!

05.04 2024 – 10:15-11:00 ▶ Sign up!

 

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 – tildeling av plasser

Momentum banner

Momentumprogrammet er et karriereutviklingsprogram for yngre, fremragende forskere ved
UiB. Målgruppen for programmet er yngre fremragende forskere som ønsker en akademisk
karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig, og siktemålet er å få til en
sammensetning av ulike fagretninger og vitenskapsdisipliner. Det lyses ut 15 plasser til
programmet, og Det medisinske fakultet er tildelt 3 plasser.
Formålet med programmet er å styrke deltakernes karriereutvikling. Programmet omfatter
fem samlinger og ett kortere webinar planlagt med oppstart i august 2024 og fullføring i juni
2025. Det er obligatorisk for kandidatene å delta på alle seminarene.

Hvem kan søke?
Ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i
programmet. Kandidatene vil bli valgt basert på følgende kriterier:

 •  Kandidatene må være ansatt ved UiB, normalt i minst 80 % stilling.
 • Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten ved oppstarten av programmet.
 • Det bør ikke ha gått mer enn seks (6) år siden avlagt ph.d.-grad.
 • Kandidatene som blir tatt opp i programmet bør ha konkrete planer om å søke om eksternfinansiering i de kommende 12-24 månedene.

Søknadsprosessen og frister:

Steg 1 – kandidaten søker fakultet
Søknadsfristen for kandidatene er 22. mars 2024. Søknaden sendes via programmets
nettside  https://www.uib.no/en/foremployees/167616/call-open-2024-2025-momentum-programme
Steg 2 – fakultetet nominerer sine kandidater.
Fakultet er ansvarlig for evaluering og utvelging av sine kandidater. Fakultetenes frist for
intern evalueringsprosess og nominering av kandidater er 19. april 2024. Tilbud om plass til
kandidater som opptas på programmet sendes ut i slutten av april, med akseptfrist i starten
av mai.

Utlysning av Peder Sather-midler for 2024 – 2025

Peder Sather Center for Advanced Study lyser hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter
mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California). Peder Sather midlene er
en unik mulighet til å etablere samarbeid ved et av topp-universitetene i USA.

Søknadsfristen i 2024 er 1.april

Les mer om kriterier og søknadsprosessen her:

https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

Spørsmål om ordningen og hjelp til å komme i kontakt med relevante personer ved UC
Berkeley, kan rettes til annette.servan@uib.no

Hva er ERC? En helt grunnleggende innføring i EUs arena for banebrytende forskning

13. feb kl 14:00 – 15:00

Det er lett å anta at “alle” forskere kjenner til ERC og forstår hva som skal til for å søke og lykkes. Slik er det ikke alltid. Derfor har vi dette lavterskel-tilbudet som gir deg en grunnleggende innføring i ERC.

Under webinaret vil du få en kort innføring i:

 • hva European Research Council (ERC) er
 • hvilke utlysninger ERC har
 • hva som er kriteriene for tildeling, og alt det som gjør at du kan vurdere om og eventuelt når du skal søke om et ERC grant.

Webinaret holdes på engelsk.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/hva-er-erc–en-helt-grunnleggende-innforing-i-eus-arena-for-banebrytende-forskning/

ERC Proposal Reading Day at UiB

Dear prospective ERC applicant,

The NFR will travel to Bergen on March 5th to offer an ERC Proposal Reading Day for researchers and support staff. You can sign up for a morning or afternoon session to sit in peace and quiet and read paper copies of successful ERC grants across disciplines from the Starting, Consolidator and Advanced categories (unfortunately no Synergy Grants to date).

 • 5th March
 • Nygårdsgaten 5 – REGISTRATION NOW OPEN!

You can register for a session and choose which applications you would like to read here: Closing date for registration is 27 February.

Grieg Foundation

 

Grieg Foundation supports
innovative medical research
that can have wide-reaching impact.

 

We support

 • Research that can have great impact on the development of new treatments.
 • Innovative ideas.
 • Women´s health and safe deliveries.
 • Cardiac disease with a special focus on women.

All projects must be

 • Must be anchored in the SDGs.
 • Have local ownership.
 • Make a difference for people and communities and contribute to a more compassionate society.
 • Our support makes a difference.

We support initiatives that focus on the well-being of women, recognizing that their health is deeply intertwined with the wellness of families and communities.

https://www.griegfoundation.com/what-we-support/health-research

 

NFR egenevaluering er sendt

Onsdag ble K2s selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. Det ble et dokument på 268 sider. Som ved tidligere evalueringer har dette tatt et stort fokus for instituttadministrasjonen og de av dere som bidro til selvevalueringen. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende forskningsgrupper med egen selvevaluering:

 • Bergen respiratory research group v/Tomas Mikal Lind Eagan
 • Broegelmann v/Helena Erlandsson Harrris
 • Endokrin medisin v/Eystein S. Husebye
 • Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi v/Rebecca Jane Cox
 • Legemiddelgruppen v/Lars Herfindal
 • Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin v/Pål R. Njølstad
 • Onkologi v/Stian Knappskog
 • Paediatric follow-up group v/Camilla Tøndel
 • Presisjonsonkologi v/Ola Myklebost

I tillegg deltok følgende impact cases:

 • Catching the rhythms v/Eystein S. Husebye
 • Changing clinical practice in childhood diabetes by precision medicine v/Pål R. Njølstad
 • Heart disease in women v/Eva Gerdts
 • Pandemic preparedness: the COVID-19 case v/Rebecca Cox

Prosessen videre er en tretrinnsevaluering. Først evalueres forskergruppene i ekspertpaneler som er inndelt etter fag/disiplin på tvers av sektorer. Deretter evalueres de administrative enhetene i evalueringskomiteer som er sektorspesifikke. Tredje trinn er det nasjonale nivået som inkluderer all medisinsk forskning i Norge. Her brukes et utvalg av ekspertene fra evalueringen ellers.

Det er de administrative enhetene som er hovedobjektet for evalueringen. Evalueringsresultatene for forskergruppene vil inngå i evalueringsrapporten til den administrative enheten som de tilhører.

Tusen takk til alle som deltok – spesielt Susanne og Silke – for flott innsats over lang tid. Nå kan vi ta helg med god samvittighet og håpe på et godt resultat!

Pål

 

Innspillskonferanse til EUs 10. rammeprogram for forskning og innovasjon

Bilde som viser EU-flagget og det norske flagget i den grafiske profilen til Forskningsrådet.

Hvor: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Oslo

Når: 07. mar kl 11:00 – 16:00

Passer for: Forskningsorganisasjoner, Offentlig sektor, Næringsliv, Departementer

Påmeldingsfrist: 6. mars kl: 11

EU skal etter planen lansere det tiende rammeprogrammet for forskning og innovasjon (“FP10”) i 2028, og vi har allerede startet forberedelsene.

 • Hvilke erfaringer har norske aktører gjort med Horisont Europa?
 • Hva bør videreføres og hva bør forbedres eller endres?
 • Hva bør være norske hovedprioriteringer for FP10?

Dette er spørsmål vi ønsker svar på når Forskningsrådet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge arrangerer en åpen konferanse 7. mars.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/innspillskonferanse-til-eus-10.-rammeprogram-for-forskning-og-innovasjon/

Mobility seminar for researchers

Are you planning a research stay abroad? This seminar will help you with the planning.

Seminar 22.02.2024 – 09.00–12.00 Zoom

Registration link

International Centre together with the Occupational Health services, IT-department, and the division of Research and Innovation is hosting a mobility seminar for you who are planning a research stay abroad.

The topics that will be covered:

 • Health and vaccinations
 • IT security
 • Social security affiliation outside
 • Norway Health rights abroad
 • Taxation Insurance
 • Change of address
 • Personal security
 • Are you traveling with family?
 • Financing possibilities

 https://www.uib.no/en/international/168136/mobility-seminar-researchers