Kategoriarkiv: Nyheter

Refusjon av kansellerte reiser og billetter

Vi får en del spørsmål om hvordan man fører og konterer kansellerte reiser og billetter.

Kriteriet er at man først må følge veiledningen slik den er beskrevet på UiBs hjemmeside, Koronavirus – veiledning til studenter og ansatte (kontakte reiseforsikring, avbestilling etc.).

Hvis veiledningen er fulgt og det fremdeles er kostnader som må betales dekkes dette av UiB. Dette må dokumenteres i reiseregningen. Ta kontakt med din økonom dersom du er i tvil om hvordan reiseregningen din føres og/eller konteres.

Link til veiledningen for føring av kansellerte reiser og billetter:

https://www.uib.no/korona/134459/veiledning-ved-reiser-og-avbestillinger#hotellopphold-overnatting-i-utlandet

 

RÅD TIL LEDERE VED HENVENDELSER VEDRØRENDE COVID-19

Det har vært en rekke situasjoner med tilfeller av mulig smitte og faktiske smitte blant ansatte og studenter. Vi må regne med at det kommer flere tilfeller i tiden som kommer og det er viktig at vi håndterer dette likt.  Sonja Dyrkorn koordinerer oppfølging av ansatte ved smitte og Christen Soleim koordinerer oppfølging overfor studenter. I alle sakene konsulterer vi vår bedriftslege som gir råd og presiseringer i samsvar med de retningslinjene som er gitt fra norske helsemyndigheter. Når det gjelder informasjon om smitte på enheter er det viktig at dere ivaretar personvernhensyn til de smittede og har dialog med dem om detaljnivå på den informasjonen dere går ut med.

Noen generelle råd når man skal ta kontakt med en ansatt eller student

Dersom du har en ansatt eller student som er smittet/mulig smittet:

 • Ta kontakt på telefon for å høre hvordan det går og kartlegge situasjonen. Har det vært direkte kontakt med andre ansatte eller studenter må dette undersøkes nærmere.
 • Be den ansatte eller studenten om å holde seg oppdatert på nettsiden https://www.uib.no/korona . Husk at informasjon og råd kan endre seg fort.
 • Ansatte eller studenter som har fått påvist smitte eller har vært i direkte kontakt med personer som har fått påvist koronasmitte, skal melde fra om dette omgående på skjema som finnes på nettsiden.

Ved karantene

Ansatte eller studenten i karantene skal følge rådene og påleggene som er gitt av helsemyndighetene.

De som er i hjemme-karantene vil ikke lenger bli testet for korona-virus og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre de har behov for helsehjelp.

Å være i karantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Les mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider https://www.fhi.no/

Ansatte eller studenter som har symptomer på sykdom og trenger helsehjelp må ta kontakt med fastlegen ved telefon eller e-konsultasjon, eller ringe legevakt på telefon 116 117. Begrens nærkontakt med andre mennesker.

UiBs Informasjonstelefon for studenter og ansatte: 555 88 555

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag fra gruppe B til til instituttrådet og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet finner du her: instituttrådet K2 og fakultetsstyret K2.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no innen kl. 15.00 tirsdag 31. mars 2020.

Valget vil foregå i perioden torsdag 7. mai (kl 09.00) til onsdag 13. mai 2020 (kl 12.00)

Disputas – Sjur Lehmann

Sjur Lehmann disputerer for Ph.d. graden tirsdag 24. mars 2020 kl. 11:15

Prøveforelesing: Tirsdag 24. mars 2020 kl. 09:15
Oppgitt emne: “Caesarean section: evolution of indications and practice in Scandinavia”
Sted: Digital disputas

Disputas: Tirsdag 24. mars 2020 kl. 11:15
Avhandlingens tittel: “Trial of labor after a previous cesarean section, Norway 1989-2014: A justified practice?”                                                                                                                                      Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

1. opponent: Professor Tine Brink Henriksen, Aarhus Universitetshospital, Danmark
2. opponent: Postdoktor Ingvil Krarup Sørbye, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Francisco Gomez Real, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik

Du kan følge disputasen her.

 

Innkalling av leger til klinisk arbeid

Helse Bergen kan innkalle leger som har permisjon fra Helse Bergen for å arbeide som stipendiater og forskere. Disse kan bli innkalt direkte fra aktuell avdeling. I så fall må de gi beskjed til Gerd Johannessen. Ordningen gjelder IKKE leger som har hovedstilling på UiB, dvs 50% eller over. Fakultetet holder på å lage en avtale med Helse Bergen for disse legene.

Mer informasjon finner du her: Forskere og stipendiater til klinisk stilling

Reiseråd til ansatte

Nytt reiseråd er utstedt fra norske myndigheter og UiB anbefaler nå alle ansatte som er på forskningsopphold eller annet jobbrelatert opphold i utlandet om å komme hjem. Dette er i tråd med norsk UD og helsemyndigheter sin anbefaling.

UiB vil dekke utgiftene til hjemreise for deg som ansatt og for eventuell familie.

Reiser bestilles gjennom reisebyrå: https://www.uib.no/foransatte/90246/reise?step=3

Koronavirus: tiltak i ph.d.-programmet

I forbindelse med det pågående virusutbruddet, ser vi at også ph.d.-utdanningen vil bli
rammet på ulike måter. Det medisinske fakultet har mange ph.d.-kandidater som berøres
enten ved at de skal disputere i vår eller ved at de skulle reist på ulike større kurs eller
konferanser som nå avlyses eller utsettes.

K2 har satt siste frist for innlevering av disputaser til 30.mars for disputaser som ønskes gjennomført før sommeren 2020.

Har du allerede en foreløpig dato så ta kontakt med instituttet ved Irene Hjelmaas slik at instituttet er informert om at innlevering kommer.

Disputaser:
–  Skal inntil videre gå som planlagt på følgende måte:
– Gjennomføres med 1 . og 2. opponenten på skype med 3. opponent, Custos og doktorand fysisk tilstede.
– Publikum følger disputas digitalt

Hovedoppgaver til medisinstudiet

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Mer informasjon finner du her: hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet . Innmelding av hovedoppgaver fylles ut av oppgaveveileder her.

Fristen for innmelding er 20. mars.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter. Men da nå et helt kull (kull 17) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Utlysning av intensivmidler for utdanning 2020

Universitetet i Bergen lyser ut til sammen 2,1 millioner kroner i søkbare insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Utlysningsteksten finner du her: Intensivmidler. Retningslinjene finner du her: Retningslinjer insentivmidler oppdaterte i januar 2020 og søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema insentivmidler. Søknadsfrist: 3. april.

Endret tilgang til Laboratoriebygget

I forbindelse med byggestart på parkeringsdekket utenfor åttende etasje i Laboratoriebygget, er inngangen i åttende etasje stengt for vanlig adkomst. Utgangen er likevel rømningsvei for åttende og niende etasje, og vil bli automatisk åpnet ved evakuering. Det er også installert nødåpner.

Ny mønstringsplass er på parkeringsplassen ved Ulriksbanen.

POP-UP UKE 9.-13. mars

Prosjekt Tjenesteutvikling arrangerer POP-UP verksted i uke 11! Denne uken er vi innom de ulike fakultetene for å ha korte verksteder/kurs der du kan lære ny metodikk. Oversikt over de ulike kursene og hvor de befinner seg finner du her.

POP-UP verksted er et lavterskeltilbud for administrativt ansatte ved UiB. POP-UP verkstedene har ulike tema, varer 45 min og vil arrangeres på ulike lokasjoner i uke 11 (09.mars-13.mars). Se mer informasjon på www.uib.no/tjenesteutvikling 

English: Nordic Flow Cytometry Meeting in Oslo 27-28 August 2020

The Norwegian Society for Flow Cytometry (NFCF) would like to welcome you to:

·       Nordic Flow Cytometry Meeting 2020 – Thursday 27th and Friday 28th of August

Expand your horizon with versatile talks by exciting international and Scandinavian speakers (see attached program). Meet the Scandinavian cytometry community and make new contacts. Discover the latest innovations at the commercial exhibition and talks. Submit an abstract and discuss your project during the poster session. For students: A poster at this international conference is eligible for 2 study points (ECTS) at all Norwegian Universities.

·       Basic Flow Cytometry course – Wednesday 26th of August (optional)

The day before the meeting, a flow cytometry course will be held by the talented Dr. Mikkel S. and Dr. Charlotte C. Petersen. You can sign up for this course in addition to the meeting. For students: The course is eligible for 1 study point (ECTS) at different Norwegian Universities.
For registration and more information: www.flowcytometri.no/oslo-2020

For a list of the speakers and more information about the course topics, see the attached file: Flyer NordicFlowCytometryMeeting2020

Ukens ansatt – Karl-Henning Kalland

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Kva er dei konkrete arbeidsoppgåvene dine?
Eg er tilsett i 100 % stilling som professor i medisinsk virologi ved Klinisk institutt 2. I tillegg er eg overlege i bistilling ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. I denne siste stillinga har eg gjennom ei årrekke vore engasjert i innføring og bruk av nukleinsyrediagnostikk (t.d. PCR) for raskare og eksakt påvising av virusinfeksjonar hos pasientar. Det kliniske og laboratoriearbeidet kjem svært godt til nytte i virologiundervisninga for medisinstudentane.
Ved K2 er eg gruppeleiar for «Prostate Cancer Therapy Research Group». Denne gruppa har ein solid molekylærbiologisk bakgrunn og har forska på grunnleggande reguleringsmekanismar og signalmekanismar i kreftceller og virusinfiserte celler. I løpet av dei siste åra har innovasjon fått ei større rolle. Panel av kjemiske stoff er blitt screena for effekt på kreftceller, og vi har oppdaga nye kjemiske stoff og publisert kva for protein stoffa interagerar med i cella og verknadsmekanismar. Patentering pågår i samarbeid med VIS og med vidare utvikling i samarbeid med forskningsgrupper i Shanghai og firmaet Xennials Therapeutics i Chicago.
Eit spennande prosjekt er cryoimmunterapien, forkorta CryoIT. Dette er ei form for immunterapi som brukar pasientens eigne dendrittiske immunceller. Etter at deler av kreftvevet er drept ved ein fryseprosess med spesialutstyr inne i pasienten, blir immuncellene injiserte i det frysedrepte kreftvevet. Dei dendrittiske cellene har evne til å reagere på det som er forandra i kreftceller og kan deretter instruere heile immunsystemet til angrep på kreftcellene, også kreftceller som har spreidd seg i metastaser rundt i kroppen. Ei Fase I klinisk utprøving er nettopp gjennomført med CryoIT for pasientar med metastatisk prostatakreft. Resultata er svært nyttige for neste generasjons CryoIT med oppstart i 2021.
Forskingsgruppa har fått støtte frå Forskningsrådet sitt program NFR BEHANDLING og frå Kreftforeningen for robust produksjon av meir potente terapeutiske dendrittiske celler for neste generasjons CryoIT. Cellene vil bli produserte i det nye terapeutiske cellelaboratoriet i Helse Bergen bygg i Laboratoriebyggets etasje 1M. I dette arbeidet satsar vi på ein synergi mellom det farmakologiske screeningprosjektet og CryoIT.

Kva likar du å arbeide med på K2?
Det er forskinga som er den store utfordringa og det største engasjementet, elles ville eg nok ha gått i klinisk retning med pasientarbeid ved sjukehuset. Samarbeidet med dei andre i gruppa og kolleger og kliniske team er inspirerande. Det er også givande å få undervise og formidle til studentane og erfare dei mange unge talent som er i gang med si utdanning og sine mål. Eg opplever at det er eit godt miljø i Laboratoriebygget, men at potensialet for forsking og innovasjon er endå større enn det som har manifestert seg til no. Vi har ein kompakt medisinsk campus med svært godt utstyrte laboratorium. Det er sørgeleg at så mange kolleger manglar prosjektfinansiering. Spesielt den eksperimentelle forskinga er underfinansiert etter som driftsutgiftene er relativt høge. Eg er ytterst takksam for den store støtten som mi forskingsgruppe har mottatt frå private heidersmenn i Bergen. Den støtta har vore essensiell for at våre prosjekt no synast i god framdrift, at nye folk er under tilsetting, og at vi ser fram til spennande år der ny kreftbehandling er eit hovudmål.

Ny GMO-ansvarlig ved fakultetet

Professor Audun Nerland ved Klinisk institutt 2 får særskilt ansvar for at fakultetets arbeid med genmodifiserte organismer (GMO).

I 2018 gjennomførte fakultetet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av GMO-arbeidet. Den avdekket at det er behov for tilbud om opplæring og kompetent rådgivning. Innsettingen av Audun Nerland som GMO-ansvarlig, er en oppfølging av denne analysen. Nerland får et spesielt ansvar for å sørge for at fakultetet følger Genteknologiloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38.

Arbeidet innebærer blant annet rådgivning, gjennomføring av inspeksjoner, kursing, m.m. Les mer her: GMO ansvarlig ved Det medisinske fakultet

English: CCBIO Satellite Symposium on Biomarkers in Immunotherapy 11th of May

Save the date for a Satellite Symposium May 11th 2020 at Solstrand Hotel, the day before and the same place as the CCBIO Annual Symposium 2020. This year’s overarching topic is Biomarkers in Immunotherapy. Registration is now open. Preliminary program and registration is found here.

SV + MED = SANT

Onsdag 3/6 kl. 9-12 med gratis lunsj etterpå vil det bli arrangert et møte for forskere fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet for å se på spennende mulighet for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon. En gruppe med deltakere fra de to fakultetene vil utfordre potensielle interessenter og lage en kreativ møteplass. Fra MED deltar Becky Cox, K2, Kristin Mohn, K2 og Bjarne Robberstad, IGS.

Eksempler på berøringsflater mellom SV og MED er helseøkonomi og epidemier, men også register- og kreftforskning. SV har for eksempel god kompetanse innen helseøkonomi, adferd, befolkningsstudier og politikk. Vi tror et samarbeid med SV kan tilføre prosjekter som utgår fra MEDFAK et kontinium fra basalfag, via klinikk, adferd, beslutninger og helseøkonomi til prioriteringer/politikk. Vi tror slike kunnskapskontinium vil kunne øke samfunnsnytten av prosjektene våre og styrke mulighetene for finansiering.

Tenk utenfor boksen på mulighet for samarbeid med SV miljøer, det kan lønne seg i neste søknadsrunde. Det gjelder også folk i basalfagene.

Hvis du tror at du kan ha noe å bidra med/tjene på et slikt samarbeid, ta kontakt med:
Becky rebecca.cox@uib.no
Kristin kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no
eller Bjarne Bjarne.Robberstad@uib.no

eller bare sett av datoen og møt opp 3/6.

Sted blir annonsert.

Becky, Kristin, Bjarne

Ukens ansatt – Maria Omsland

Hva jeg arbeider med:
Jeg er CCBIO postdoktor i forskningsgruppen til Prof. Bjørn Tore Gjertsen og startet i stillingen høsten 2019. Forskningsfokuset på denne gruppen er cellesignalering i hematologiske sykdommer. I prosjektet mitt vil jeg forske på celle-til-celle kommunikasjon og signalering i beinmargsmiljøet i kronisk myeloid leukemi (KML) før og under behandling med tyrosin kinase inhibitorer, med hovedvekt på bruk av imaging mass cytometry (IMC) og 2-foton mikroskopering av levende forsøksdyr. Siden jeg startet i stillingen som postdoktor har mye arbeid gått med til å planlegge forskningsprosjektet i detalj og bli kjent med nye metoder samt skrive søknader for etisk godkjenning hos REK og FOTS for dyreforsøk. Jeg har også fått være med i en anbudsprosess for multi-foton mikroskopet som vil komme til dyreavdelingen her på instituttet i samarbeid med Prof. Emmet McCormack. Det er givende og lærerikt å jobbe som postdoktor. Stillingen er ypperlig da man fortsatt har tid til, samt at arbeidsoppgaven innebærer, at man selv skal utføre forskningen i praksis. I tillegg kan man få veiledererfaring og lære mer om de administrative oppgavene man kan få senere i forskningskarrieren.

Hvorfor jeg liker og arbeide ved K2:
Jeg flyttet tilbake til Norge i Juni 2019 etter et 2-årig forskningsopphold ved National Institutes of Health (NIH) i USA. Jeg endte opp med å søke meg tilbake til K2 ved samme forskningsgruppe der jeg tok både mastergraden og PhDen. Dette var fordi jeg ønsket å fortsette og forske på hematologi samt at jeg kjente godt til det gode arbeidsmiljøet og de hyggelige menneskene som jobber ved gruppen og K2. Den tette tilknytningen mellom Haukeland Universitetssykehus og K2 er veldig positiv og gjør at man kan få utrettet spennende translasjonell kreftforskning.

Nye parkeringsplassar

Fredag 28. februar stenger parkeringsdekket utanfor laboratoriebygget. Vi har fått erstatta 11 parkeringsplassar til K2. Dei nye parkeringsplassane er i Haukelandsbakken, og kan tas i bruk 3. mars. Dette gjeld for dei som er fast K2-ansatt.
Dersom du har behov for plass kan du få utlevert adgangskort i ekspedisjonen. Parkeringsløyve blir gitt kun ei veke av gangen. Plassane i Haukelandsbakken er tilgjengelege fram til 1. juli, då overtar Helse Bergen området.

Ukens ansatt – Rebecca Jane Cox Brokstad

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg er leder av influensasenteret som har som visjon å redusere den globale byrden av influensasykdom gjennom å være en internasjonal leder innen utvikling av nye og bedre influensavaksiner. Influensasenteret har 14 entusiastiske forskere og studenter som jobber med utvikling og evaluering av sesong- og nye influensavaksiner med fokus på å forstå immunresponsen etter infeksjon og vaksinasjon. Influensa er et skadelig virus som forårsaker årlige utbrudd og sporadiske pandemier, og vårt forskningsmål er å utvikle en «universell» influensavaksine som gir bred og holdbar beskyttelse.

Hva liker du med å jobbe på K2?

K2 er det ideelle arbeidsstedet med laboratorium så nært våre samarbeidspartnere ved Haukeland universitetssykehus. Dette muliggjør synergi mellom klinikk og lab i våre kliniske studier. Det er stimulerende å jobbe på K2 p.g.a. mangfoldet av vitenskapelige interesser, og derfor er dette en spennende arbeidsplass.

Utdanningspriser og Undervisningsdag

Kjenner din forskningsgruppe/faggruppe en fremragende underviser eller et fremragende undervisningsmiljø? Da kan dere nominere til Fakultetes utdanningspriser! Det kan nomineres fra et miljø (forskergruppe, fagmiljø, institutt, men ikke av enkeltpersoner).

Det er ikke spesifikke priskategorier men det tildeles en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!

Hva kan være grunnlag for nominasjon?

 • Kvalitetshevende tiltak i utdanningen
 • Fremragende undervisning
 • Digitalisering av utdanningene
 • Internasjonalisering
 • Utprøving av nye undervisnings- og vurderingsformer
 • Høy kvalitet i praksisundervisning
 • Studentaktiv læring
 • Innovasjon i utdanningene

Nominasjoner skal inneholde en beskrivelse av det aktuelle tiltaket, vise hvilke resultater som er oppnådd og omtale overføringsverdi og videre planer for tiltaket. Institutt og programutvalg leverer nominasjon via Ephorte, studentorganisasjoner og andre enheter sender det via mail til eirik.dalheim@uib.no. Nominasjonsfrist: 24.02.20!

Så var det Undervisningsdag 01.04. (nei det er ikke Aprilsnarr…)

Det blir innlegg om Hvordan lage pedagogisk mappe (blir krav ved fremtidige akademiske ansettelser), praktisk bruk av MCQ i Mitt UiB og Martin Biermann vil snakke om hvordan bruke e-læringsplattformer for å fremme læring.  Etter lunsj går vi igjen løs med OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen) og der vil man gruppevis få anledning til å lage oppgaver som kan inngå i oppgavedatabanken. Trykk her for å registrere deg.