Kategoriarkiv: Nyheter

Ukens leder

Først og fremst ønsker jeg dere alle et godt nytt år. Jeg håper at planleggingen for det kommende året er godt i gang. Vennligst se informasjon fra Amra, Silke og Eystein under, i forbindelse med kommende søknadsprosess og frister denne våren.

Før juleferien fikk jeg muligheten til å delta på møtet «EATRIS Combined Platform Meeting» i Slovenia. EATRIS, European Infrastructure for translational medicine konsortium (https://eatris.eu/), har som mål å støtte forskere (akademia, finansiører, SMB og biotek/farmasi) i utviklingen av deres biomedisinske oppdagelser til translasjonelle verktøy og nyvinninger for bedre helsetjenester. EATRIS har fem hovedplattformer: Biomarkører, avbildning og sporing, små molekyler, ATMPs og vaksiner. Tanken bak konsortiet er å tilrettelegge samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, fremskaffe forsknings tjenester og ekspertise, gi regulatorisk støtte, og samarbeide mellom akademia og industri i utviklingen og valideringen av nye verktøy. Spesielt til dere som jobber innen disse områdene og planlegger søknader til H2020, anbefaler jeg at dere kontakter EATRIS og undersøke hvordan de kan bistå til å knytte kontakt med industrien for videreutviklingen av ideer. Universitetet i Bergen (UiB) er på nåværende tidspunkt medlem i EATRIS og jeg oppfordrer derfor alle til å vurdere denne muligheten til å styrke søknader eller utviklingen av kommersielle ideer.

UiB, Haukeland Universitetssykehus, Bergen Teknologioverføring AS (BTO) og Senter for digitalt liv Norge ønsker å informere om et kommende IP seminar som holdes på Bikuben, HUS, mandag 28 januar 2019, mellom 12:30 og 18:30. Med en rekke spennende foredragsholdere, vil dette seminaret engasjere til innovasjon, demonstrere hvordan patentering og publisering kan oppnås med suksess, opplyse om hvordan innovasjonen din kan gjøres betydningsfull, samt presentere og diskutere norske og internasjonale prosjekter. Det er begrenset antall plasser på seminaret, så register deg. Flere detaljer kan du finne her. Videre inviterer arrangørene publikum til seminar om «Start-up» og «Innovation mindset» og workshop på temaet «Design thinking».

Til slutt ønsker jeg å minne dere alle på kommende presentasjoner fra Forskerskolen i klinisk medisin (23 januar og 24 januar). K2 er godt representert, så dette er en gyllen mulighet til å finne ut av hva dine kollegaer har gjort i 2018.

Pengegaloppen

Vi ønsker å fortsette suksessen med tilslag på søknader til Forskningsrådet. I år må det legges ned ekstra arbeid da strukturen på søknadene er endret. De fleste av oss vet at det er en enorm jobb å ferdigstille en søknad om midler. Derfor kan det være nyttig å spre arbeidet utover en lengre periode. Det er med søknader som årgangsvin – de blir ofte bedre av å ligge å modnes litt.

Vi ønsker derfor allerede nå at dere starter arbeidet med søknadene til Forskningsrådet der fristen i år er 10. april. Som før vil Amra kunne bistå de som ønsker med hjelp til søknadsutforming. Siden kapasiteten er begrenset og en bearbeidet søknad blir et bedre produkt oppfordrer vi sterkt at dere involverer Amra tidlig.

–          1. februar: frist for å sende inn skisse på ca. ½ side som inneholder informasjon om hypotesen for prosjektet, hovedmål og delmål, prosjektplanen i punkter og et omtrentlig budsjett og prosjektperiode. På denne siden finner dere informasjon om prosjektperiode, budsjett, osv. Vi oppfordrer alle til å søke, og husk at dersom du søkte Helse Vest i høst har du allerede skissen klar.

–          5. februar: fakultetets rådgivere inkludert Amra arrangerer workshop der de går gjennom den nye malen og gir informasjon om struktur og innhold i søknaden. Instituttet spanderer lunsj så vi ber om påmelding innen 1. februar. Sted: seminarrom 8.1 og 8.2. Vi starter kl. 09 og går over i lunsj.

–         14. februar Alle som har sendt inn skisse inviteres til å presentere denne for andre forskere ved K2 for å få nyttig innspill. Sted: seminarrom 5.1 og 5.2 kl. 10.

–          27. februar. Portalen åpnes; da er det på tide å opprette søknaden og gi tilgang til økonomen.

–          Mars. Kontakt med økonom for å få budsjettet på plass i mars. Da kan man fokusere på å ferdigstille søknaden når fristen nærmer seg.

–          5. april: Endelig godkjenning av søknad og budsjett av instituttleder. Benytt anledningen til å sende inn søknaden for første gang. Det er mulig å sende søknaden helt frem til fristen.

–          10. april kl. 13: endelig frist.

Hilsen Amra, Silke og Eystein

HMS-seminar!

Velkommen til et 2-timers HMS-seminar!

Tid: Torsdag 7.februar kl 09.45.
Sted: Auditorium 4 BBB
Foredragsholder: Bente-Lise Lillebø, seksjon for HMS, beredskap og BHT

Tema:
– HMS og daglig lab-arbeid: bla. avvik, regelverk, risikoanalyser
– EcoOnline og EcoExposure: Bla. informasjon av ny versjon, bruk av EcoOnline, ergistrering av arbeid med farlige kjemikalier

Seminaret passer for alle som arbeider på lab. og er aktuelt for både nyansatte og de med erfaring.

UiB har fått nytt serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner!

Holder du på å planlegge din foreldrepermisjon? Da må du ta kontakt med serviceteamet og de vil hjelpe både leder og ansatt i prosessen. Teamet skal hjelpe både mødre og fedre ved UiB som skal ut i foreldrepermisjon med søknader og rettigheter.

Teamet skal også bistå med føring av sykefravær for enhetene og styrke oppfølging av refusjoner mot Nav. Les mer her.

Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) 2019

Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier:

 1. Posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020 søknad.
 2. Fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå:
 • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora
 • Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller andre relevante EU-organisasjoner
 • Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel
 1. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene.

Søknadene rangeres og sendes til fakultetet i ePhorte innen mandag 11.februar.

Irene Hjelmaas kan bistå med å registerer saken i ePhorte.

 

Veilederlunsj 13. februar

Kalenderoppføringen for veilederlunsj 13. februar er nå oppdatert med innledere og tema. Det er også åpnet for påmelding.

Tema
– Prodekan Roland Jonsson om Open Access: «Plan S – an altered publishing landscape»
– Professor Matthias Kaiser, Senter for Vitenskapsteori «Resultater fra en landsomfattende undersøkelse om integritet i norsk forskning»

(English) IPR (Patent)-seminaret 28.1.19

Publishing & Patenting – from research to impact

When:   Monday January 28th2019, 12:30 -18:30
Where:  Bikuben, Haukeland University Hospital

Moderators:
Session 1 – Marion Solheim (UoB)
Session 2 – Yves Aubert (UoB)
Please feel free to raise questions and comments upon registration or during the seminar (www.sli.do, event code will be provided at the seminar).

Free participation, food and beverages will be served.

Seminar program here.

Due to serving and limited seats, please register early here, and confirm your e-mail address as requested.

This seminar is initiated by the Faculty of Medicine at the University of Bergen (UoB), and supported by UoB, Haukeland University Hospital (HUH), Bergen Teknologioverføring AS (BTO), Biomedical Network and Digital life Norway.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Vårens vakreste eventyr

Et noe sent, men godt nyttår ønskes alle K2-ansatte. Jeg regner med at alle er godt i gang med sine gjøremål nå.

28-29. mars arrangerer K2 for første gang internat for hele instituttet på Solstrand Hotel & Bad. Tanken er å samle så mange som mulig av instituttets ansatte for å diskutere forskning og strategi. Første dag vil hovedsakelig bli viet korte «speed dates» der hver forskningsgruppe får muligheten til å fortelle hva de forsker på og hva de er flinke til.

K2 sin strategi de neste årene blir også et viktig tema og prioriteringene for de neste årene skal meisles ut. Andre stikkord fra programmet er profilering, kommunikasjon og undervisning.

Så blir det også forhåpentligvis et svært sosialt arrangement der man har mulighet til å bli bedre kjent med kollegaer man ikke omgås til daglig. Derfor håper vi på godt oppmøte fra våre kollegaer i Stavanger, Haugesund og Førde.

Lenke til påmelding vil bli sendt ut om kort, men allerede nå må dere holde av datoene. Jeg håper så mange som mulig kan prioritere møtet på Solstrand.

Med vennlig hilsen

Eystein Husebye
Fungerende instituttstyrer

Minneord om Torunn Fiskerstrand (31.05.1965-01.01.2019)

Vår kjære kollega Torunn Fiskerstrand døde 1. nyttårsdag av kreft, 53 år gammel. Hun arbeidet som overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk på Haukeland Universitetssykehus i nesten tjue år, og hadde også bistilling som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2. En av våre aller beste medisinske genetikere er gått bort, så altfor tidlig. Kombinasjonen av akademisk tenkesett, godt klinisk skjønn, humor og hjertevarme gjorde Torunn til en drømmekollega som er dypt savnet.

Torunn var både en dyktig kliniker og en fremragende forsker og underviser. Hennes nysgjerrighet, intellekt, arbeidskapasitet, grundighet og unike evne til å gå i dybden av en problemstilling ledet ofte frem til helt nye forklaringer på hittil ukjente arvelige sykdommer. Flere av oppdagelsene hennes ble publisert i de beste internasjonale fagtidsskriftene. Det vitenskapelige høydepunktet hennes var funnet av en ny årsaksmekanisme for arvelig diarre, «Familial diarrhea syndrome caused by an activating GUCY2C mutation», som ble publisert i prestisjetunge New England Journal of Medicine med Torunn som førsteforfatter. Denne monumentale artikkelen fikk prisen som Årets publikasjon 2012 ved Det medisinske fakultetet.

Torunn var brennende engasjert i faget sitt, og delte raust av sin kunnskap til alle; studenter, PhD-kandidater, sykehuskollegaer, fastleger, politikere, helsebyråkrater og hele befolkningen. Hun ønsket så inderlig å øke kompetansen innenfor medisinsk genetikk hos alle som kunne ha nytte av det. Torunns dyktighet og allsidighet innenfor faget gjorde henne svært etterspurt til ulike verv. Hun har vært leder for Norsk forening for medisinsk genetikk, vært medlem av Bioteknologirådet og ellers har hatt mange oppdrag for både Helsedirektoratet og Legeforeningens faglige del. Hun var utholdende og rettskaffen, og snakket med tydelig stemme når det var nødvendig.

I de kliniske fagmiljøene i Norge er Torunn kanskje aller mest kjent som arkitekten bak Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser (www.genetikkportalen.no). Genetikkportalen er fra dag én blitt et uunnværlig internettverktøy for å finne ut hvilke gentester som er indisert ved ulike problemstillinger og hvor de tilbys. Portalen inneholder nyttige brukerveiledninger, de fleste skrevet av Torunn – i tråd med hennes urokkelige tro på opplæring og økt kompetanse. Etter at hun ble syk, har Torunn brukt mye av sin arbeidstid på å lage en ny modul for genpanelanalyser, og hun planla også en molekylærpatologi-modul. Dette blir det nå vårt ansvar å videreføre.

Torunn var en solstråle i vår hverdag, full av omsorg for andre. Hun inspirerte og motiverte oss alle, men var – og vil forbli – et spesielt viktig forbilde for kvinner i vårt fagmiljø. Vi vil huske Torunn som en dedikert og allsidig person, også når det kom til fritidsinteressene friluftsliv, musikk, kunst og tango.  Takket være sistnevnte interesse traff hun sin Peter fra Nijmegen. Våre varmeste tanker går til ham og hennes nære familie.

Hvil i fred, kjære Torunn!

Kollegene ved Klinisk institutt 2 og Avdeling for Medisinsk Genetikk

 

Verneombud for perioden 2019-2020

Det er valgt nye verneombud for perioden 2019-2020.  Oversikt over universitetets verneområder med verneombud er publisert på UiBs Ansattsider, se Verneombud: «Verneområder og verneombud»:https://skjema.app.uib.no/apex/f?p=129:8:::NO:::

Nytt hovedverneombud for UiB er June-Vibecke Knudtsen Indrevik. Nytt hovedverneombud for det Medisinske Fakultetet er Lise Skålvik Amble.

K2 gratulerer begge med nye, spennende og viktige oppgaver.

ARK er på vei!

Hva er ARK?

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy.

I januar 2019 sendes det ut et spørreskjema til alle ansatte.  Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag for oppfølging av arbeidsmiljøet og forbedringstiltak.

Mer informasjon om ARK-undersøkelsen  finnes på UiB sine HMS sider og på NTNU/Ark som har eieransvaret for undersøkelsen som brukes av universiteter og høyskoler.

Spørreskjema sendes alle ansatte i slutten av januar med svarfrist medio februar. Når resultatene fra undersøkelsen er klare blir det tilbakemeldingsmøter ved instituttet.

Ved spørsmål kan administrasjonssjef eller personalsjef kontaktes.

Høring: Prosedyrer for eksamener ved medisinstudiet (Medisin 2015)

Med innføringen av studieplanen Medisin 2015 gjennomgikk fakultetet en rekke større endringer i driften av medisinstudiet. Den gamle planen var bygget opp tradisjonelt, med små til mellomstore emner fokusert mot medisinske fagområder. Medisin 2015 er bygget opp rundt store semesteremner, der flere fagområder skal integreres innenfor samme semester.

Dette har blant annet fått konsekvenser for avvikling av eksamen, og det oppleves forskjeller i hvordan semestereksamenene i medisinstudiet er bygget opp. Det er ulike innfallsvinkler til scoring, strykgrenser, sammensetning av oppgaver, pedagogikk og bruk av selvstendige deleksamener for det enkelte fagområde.

Programutvalg for medisin (PUM) nedsatte i 2016 noen grunnleggende retningslinjer for semestereksamener, men det oppleves et fortsatt behov for samordning mellom semestrene. Spesielt studentene, som må forholde seg til en mengde ulike ordninger i løpet av studiet, har etterlyst mer forutsigbarhet.

Enhet for læring (EFL) ved fakultetet har derfor, på oppdrag fra prodekan, utarbeidet et forslag til prosedyrer for eksamener i Medisin 2015. Dette dokumentet sendes nå på høring til instituttene, programutvalgene og fagutvalg/studentutvalg.

Dokumentet er først og fremst skrevet fra et faglig-pedagogisk ståsted, og omtaler i liten grad administrative rutiner. Det pekes på utfordringer, og fremlegges forslag til felles kriterier mellom semestrene. I tillegg foreslås det å nedsette en egen ressursgruppe for eksamensavvikling på fakultetsnivå, kalt FREM, som skal utøve kvalitetssikring av eksamener etter pedagogiske prinsipp og de foreslåtte kriteriene.

Fakultetet ber spesielt miljøer som har eksamenselementer i medisinstudiet om å gi tilbakemelding på dokumentet, i tillegg til PUM og Medisinsk fagutvalg. Vi er også interessert i at øvrige mottakere gir tilbakemelding på om dette kan være en type dokument som er aktuelt for andre miljøer.

Vi ber om at høringsinnspill sendes fakultetet innen 15. februar 2019.

Vennlig hilsen

Steinar Hunskår                              Ørjan Leren
prodekan for utdanning                seksjonssjef

Prosedyrer for eksamener ved medisinstudiet (Medisin 2015) finner du her.

(English) NFR workshop at MED: Preparing for the Research Council´s 10thof April 2019 application deadline

Dear researchers,

As you are certainly aware by now, the Research Council of Norway has implemented new rules for its grants and calls for proposals. As this year’s deadline brings changes in the application template, assessment criteria and evaluation procedures, it is essential to be well prepared and proactive in our approach.

The Faculty research advisers invite you to a workshop, where we will focus on the three main parts of the application template for FRIPRO and other relevant programs: Excellence, Impact and Implementation. We will explain the difference between communication, dissemination and exploitation. User involvement, Responsible Research and Innovation, Gender issues will also be addressed at the coming workshop. There will be important information on how the internal process at the department level, regarding financial support and research advising, will be working with one large deadline.

Those of you who plan to submit an application for the 10thof April deadline are particularly encouraged to attend the workshop.

The workshops are planned as follows:

K1 IKO K2 IBM IGS
31 January

12:00 -14:30

4 February

10:30 – 13:00

5 February

09:00 -11.30

6 February

11:30 -14:00

12 February

8:30 – 11:00

We look forward to seeing many of you at the workshops!

Best regards,

Amra, Michaël, Ramune, Yves

(English) Wel­come to the 3rd Nor­dic Neuroscience Meeting in June 12-14, 2019 in Helsinki

Nordic Neuroscience started as a bi-annual joint meeting of neuroscientists from Nordic countries with the first meeting held in Trondheim, Norway in 2015 and the second meeting in Stockholm, Sweden in 2017.

The 3rd Nordic Neuroscience Meeting (NN2019) gives you the opportunity to attend excellent plenary lectures and symposia, have prolific discussion, meet and talk with experts from the same field of research. We welcome both scientists and organisations to present their work and products in poster sessions and the exhibition.

Registration to the meeting is now open here.

The NN2019 program includes five plenary lectures:

 • Trevor Robbins, University of Cambridge, UK
 • Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel, Switzerland
 • Gonçalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Carmen Sandi, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland
 • Laura L. Colgin, University of Texas, Austin, USA

The NN2019 program includes eight symposia:

 • Cluster headache and migraine genetics and new insights
 • Synapse/network mechanisms behind developmentally originating neuropsychiatric disorders
 • From neural populations to behavior
 • Human iPSC modeling of neurogenerative and neuropsychiatric diseases
 • New roles of glia during CNS development and disease
 • TrkB receptor interactors in brain plasticity and disease
 • Neuronal network and plasticity in the midbrain
 • Imaging of working memory and attention in rodents, nonhuman primates and humans

The Nordic meeting is organised jointly by:

 • Brain Research Society of Finland
 • Nordic Neuroscience Special Interest Group of the Scandinavian Physiological Society
 • University of Helsinki

On behalf of the Organising Committee,

Dan Lindholm, Professor, University of Helsinki, Brain Research Society of Finland
Tomi Taira, Professor, University of Helsinki, Scandinavian Physiological Society

More information and program here.

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister) i perioden fra uke 52 (siste utgave av K2Nytt) t.o.m. uke 2. Denne gangen inkluderer listen totalt 26 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

God jul og godt nyttår

På årets korteste dag er det anledning til å senke tempoet litt, lene seg tilbake og tenke litt på året som snart er omme. Alt i alt har K2-året 2018 vært bra. Det har vært gjort mye godt forsknings- og undervisningsarbeid og vi har nådd de målene vi satte oss ved årets start. Vi har også formidlet virksomheten på en god måte ved en rekke anledninger, ikke minst gjennom innsalget i Norge nå sist uke.

Neste år blir det nok like travelt, men før det kan dere alle ta en velfortjent juleferie. Jeg håper alle får tid til å koble av med familie og venner og gjøre noe annet enn å jobbe.

Ledelsen på K2 ønsker alle medarbeidere og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nyttår.

Eystein
Fungerende instituttstyrer

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 10 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Takk for en flott Instituttets dag 2018!

Det har vært en del planlegging i høst både for administrasjonen og komiteen som lagde innholdet, og endelig var vi klare for instituttets dag på onsdag.
Jeg har gledet meg til å vårt felles møtepunkt, også siden vi i år hadde juleavslutning med middag etterpå. Jeg håper og tror at vi i tillegg til faglig påfyll ble bedre kjent med våre kolleger på instituttet, enten de stod på scenen eller satt rundt bordet ditt. Jeg har mange gode inntrykk og minner fra dagen, spesielt sterkt husker jeg Ehsans imponerende sang og musikk, som har inspirert flere av oss til å øve på knipsingen rundt lunsjbordet.

Dager med både faglig og sosialt påfyll er viktig, og det er derfor jeg er glad for at det ikke er lenge til neste gang. K2 konferansen 2019 er planlagt på Solstrand 28.-29. mars og blir i stedet for det årlige Strategiseminaret i januar og Instituttets dag på høsten. Det blir en lunsj-til-lunsj konferanse med middag på kvelden og overnatting, så da får vi enda en sjanse til å bli bedre kjent med andre K2-ere. Hold av datoen allerede – nærmere informasjon og påmelding kommer neste år.

Avslutningsvis vil jeg igjen takke organisasjonskomiteen for arbeidet de har gjort med årets instituttdag. Uten deres bidrag til fellesskapet hadde det ikke blitt noe dag. Takk til Ola, Sonja, Irene, Marius, Bente og Siv Lise.

Beste hilsen Julie

POST, TRANSPORT og CAMPUSBUSS – JULEN 2018.

Det vil bli hentet/levert internpost både torsdag 27 og fredag 28. desember.
Det blir ingen postlevering jule- og nyttårsaften.

Holder dere stengt i romjulen vennligst gi en tilbakemelding til transport@uib.no

Campusbussen er IKKE i rute i uke 52.
OBS: Dvs. ute av rute: f.o.m. 24. desember > t.o.m. 01.januar 2019
Første dag i rute blir onsdag 2. januar 2019.

Hele materiell / transport enheten avvikler juleferie.
Ingen transport oppdrag blir gjennomført torsdag 27. og fredag 28.desember.
Transport som vanlig, fra onsdag 2.januar 2019.

Vi ønsker alle våre brukere en riktig God Jul og Godt Nyttår.

Eventuelle spørsmål om åpningstider ect. kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen.

Med vennlig hilsen
Sverre Pettersen
Leder Transport og parkseksjonen

Nye maler og vurderingskriterier ved NFR er klare

Norges forskningsråd har kommet med ny informasjon om vårens søknadsprosess. Malen er klar og det samme er vurderingskriteriene (kun den engelske versjonen er fullstendig). Legg merke til hvordan vurderingskriteriene samsvarer med det de ønsker av informasjon i selve søknaden. Malen og vurderingskriteriene vil være lik for alle tre søknadstyper: mobilitetsstipend, unge forskertalenterog forskerprosjekt. De ulike søknadstypene varierer i lengde og budsjett som det fremgår av informasjon på nettsiden.

På samme side finnes lenker til de ulike programmene som planlegger utlysning (f.eks. FRIPRO, BEDREHELSE, BEHANDLING) og noe informasjon om hva hvert enkelt program kommer til å ha fokus på. Alle utlysningene vil være tilgjengelige i fullstendig versjon innen utgangen av Januar 2019.

Tirsdag 5. februar kl. 09.00-11.30 (seminarrom 8.1/8.2) arrangerer Amra og de andre rådgiverne ved fakultetet workshop for K2 der de vil gå gjennom malen, vurderingskriteriene og komme med forslag til utarbeidelse av selve søknaden. Dersom noen ønsker å begynne før er det bare å komme innom kontoret mitt eller sende meg en mail.

Amra

FORSKERLINJEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE TIL STUDENTER PÅ KULL 18

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, senest våren 2019.  Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. Ved opptaket i 2018 var det 22 søknader til 17 plasser.

Frist for innlevering: 11. januar 2019. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» tirsdag 22.01.19

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, tirsdag 22.1.19, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.