Kategoriarkiv: Uncategorized

Horizon 2020 HelpDesk

h2020Horizon 2020 Help Desk er en måte arena hvor bedrifter og forskere kan møte for  utvikle Horizon 2020 (H2020) prosjekter.

Horizon 2020 er EUs største forsker og innovasjons program, og  tilbyr støtte over 7 år (2014-2020).
Hvem bør delta?
Bedrifter og forskere fra Bergens regionen er velkommen til å booke et møte ved HelpDesk.

Hvilken service tilbyr vi?
EU rådgivere og bedriftsutviklere vil svare på dine spørsmål og hjelpe deg med:
– finne riktig utlysning
– søknad skrivning  prosess
– prosjekt organisering
– finne partnere
– finansiering av skrive prosess

Når?
Horizon 2020 HelpDesk arrangeres hver andre onsdag (  ), fra kl. 9:00 – 12:00 hos BTO (2. etg. Vitensenteret, Thormøhlensgate 51)

Du kan registrere deg for HelpDesk her, eller kontakte oss om du har spørsmål.  Kontaktinformasjon finner du her.

 

Horizon 2020 – Spotlight: Scoping papers Work programmes 2016/17

Scoping papers are working documents, sent to the Programme Committee for the Horizon 2020 Specific Programme for discussion in the context of the preparation of the Horizon 2020 Work Programme 2016-2017. As such, information and descriptions of activities indicated in this document may not appear in the adopted Work Programme 2016-2017, and likewise, new elements may be introduced.

The scoping papers released so far set out in more detail the coming main priorities for each part of the Horizon 2020 Work Programme. Member States, European stakeholders and initiatives from society and industry, as well as Horizon 2020 Advisory Groups have been consulted throughout 2014, and their input has been taken into account for strategic programming and drafting the scoping papers. After another round of Advisory Groups consultations on developing the Work Programme contents, the adoption of the Work Programme for 2016-2017 is planned in the third quarter of 2015.

The Horizon 2020 Strategic Programming Document which gives guidance for the development of the Work Programme 2016-2017 defines the key priorities for the framework program 2016/17 and the Focus Areas which are relevant to Pillar 2 (Industrial Leadership) and 3 (Societal Challenges). Compared to the current programme where 12 Focus Areas had been identified, the draft specifies 9 candidate areas whereof 3 are new ones: Internet of Things, Automated road transport and Industry 2020 and Circular Economy. Personalizing health and care which has been a focus area of the last strategic programme, does not longer appear, but will still have its anchoring within the Societal Challenges Pillar as one individual Call on Promoting healthy ageing and personalised healthcare. 5 subareas are specified in the scoping paper on “Health, demographic change and well-being”:

1. Ageing: from early development to the elderly
2. Translational research
3. Population health and health promotion & sustainable health and care systems
4. Infectious diseases
5. ICT for health

The scoping papers are, although they are confidential documents, available at certain websites and through the national Research Councils. You can look at them here.

Oppfølging av HMS-seminaret

Som oppfølging av HMS- seminaret i høst vil vi minne om gjennomføring av medarbeidersamtaler for 2014. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres med nærmeste leder.

Alle i hovedstillinger skal få tilbud om en slik samtale. Teknikere og stipendiater har medarbeidersamtale med sin forskningsgruppeleder. De som ikke har fått et slikt tilbud i 2014 kontakter sin forskningsgruppeleder.

Professorer i hovedstillinger vil få tilbud om medarbeidersamtaler i 2015 når instituttleder er tilsatt.

hms

Midtveisevalueringer uke 50

Laeya Abdoli Najmi
Onsdag 10. desember, kl. 13:45-14:45
Sted: Seminarrommet, 9 etasje, Laboratoriebygget
For mer informasjon klikk her.

Andre Sulen
Fredag 12. desember, kl. 10:00-11:00
For mer infomasjon  klikk her
Sted: Seminarrommet, 7 etasje, Laboratoriegbygget

Leslie Sofia Pareja Eide
Tirsdag 9. desember, kl. 08:30-09:45
Sted: SAS Hotel, Bryggen
For mer informasjon klikk her.

Disputas uke 50

moyo_sabrina_picture_2Sabrina John Moyo disputerer for Ph.d. graden mandag 8. desember 2014.

Prøveforelesning: Mandag 8.desember 2014 kl. 09:15

Oppgitt emne: “Molecular diagnostics – a means to reduce burden of disease in children in resource poor settings?”

Disputas: Mandag 8. Desember 2014 kl 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Viral diarrhea in children under two years of age in Dar es Salaam, Tanzania”

1. opponent: Ph.d. Johan Nordgren, Linköping Universitet, Sverige

2. opponent: Ph.d. Frank Olav Pettersen, Oslo Universitetssykehus

Oppslag  pressemeldingen

Budsjettet 2015

Eystein 2Universitetsdirektøren har akkurat sendt tildelingsbrevet til MOFA. Her angis rammene for neste års budsjett. Dessverre er det lite å glede seg over. Lønn- og priskompensasjonen til UiB er på 3 %. Det ligger også forslag om til sammen 2 % i rammekutt. Om dette blir den satsen som blir videreført ned til instituttbudsjettene vet vi ikke sikkert før fakultetsstyret har behandlet saken i desember.

Årets pott i de lokale lønnsforhandlingene var historisk høy, og K2 sine medarbeidere gjorde det bra, så bra at våre lønnsutgifter øker med om lag 5 % totalt neste år. Minimale avganger de neste 2 årene gjør at vi må fortsette å redusere den del av virksomheten som finansieres på grunnbevilgningen. Vi vil likevel forsøke å skjerme driftsmidlene til stipendiater og postdoc-stipendiater, men jeg kan ikke nå love at vi klarer det fullt ut i 2015.

Et annet sentralt punkt for K2 i budsjettsaken er hvordan 0-dekningsbidragsprosjekter skal håndteres videre. Fakultetsstyret skal i desember vedta prinsipper for hvordan husleie og administrasjonskostnader for slike prosjekter skal betales. Dette kan få store konsekvenser for K2-økonomien siden vi er det instituttet som har flest slike prosjekter . Det antydes at det vil kunne bli innstramninger her. Da kan vi raskt komme i en situasjon at vi må takke nei til enkelte eksterne bevilninger.

Er det da ingen lyspunkter spør du? Joda, det kommer en øremerket bevilgning til galenisk farmasi. Videre vil vi kunne få mer til vitenskapelig utstyr i 2015 enn i 2014. K2 vil også få tilført en teknisk stilling til drift og administrasjon av Enheten for friske frivillige som skal starte opp i 2015.

Om det blir ennå flere lyspunkter blir opp til deg som K2-medarbeider. Øverst på min ønskeliste står tilslag på EU- og NFR-søknader. Det er gledelig at K2 er det institutt ved UiB som har sendt flest EU søknader; dette ble også behørig nevnt i universitetsstyresaken om søknader denne uken. Det er disse prosjektene som kan styrke K2 sin økonomi. Da er det bare å håpe på at en blir bønnhørt.

Med ønske om 2015 i balanse.

Eystein

Instituttleder


Beredskap ved K2

Ved fare for liv, helse og sikkerhet varsle:

  • Brannvesen 110Vedlegg uke 47_2014
  • Politi 112
  • Ambulanse 113

UiBs vakttelefon: 55 58 80 81

Instituttleder:
Eystein S. Husebye, tlf.  94 38 03 47 epost: eystein.husebye@k2.uib.no
Synnøve Myhre, tlf. 93 48 46 14 epost: synnove.myhre@k2.uib.no

Sykehuset:

  • Sikkerhetsavdelingen: 559 72222
  • Brann på sykehusområdet: 559 72004
  • Ulykke/Akutt sykdom: 559 73333

 Annet:

  • Giftsinformasjonen: 22 59 13 00

Link til UiBs beredskapsplan:

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Beredskapsplan-for-Universitetet-i-Bergen

Forskningspresentasjoner fra 2014

Forskere og stipendiater ved K1 og K2, samt Helse Bergen, inviteres til å presentere sitt arbeid til andre forskere og publikum generelt gjennom posterpresentasjon. Arrangementet organiseres av Forskerskolen i klinisk medisin og posterutstillingen vil vare fra 26-30 januar, 2015.  De beste posterne belønnes med premie.  Frist for påmelding er 01.12.2014. Klikk her for mer informasjon.

Aksel har flytta frå oss

Vår alles kjære kollega og ven Aksel Harald Schreiner døydde fredeleg torsdag 6. november etter kort tids sjukdomsleie. Aksel vart 81 år. Eg vitja han dagen før, og han og Astrid bad meg helsa alle gode vener og kollega. Den dagen minnast vi over 40 gode år saman – frå Harrison og Schlesinger i propedeutikken (1972), til gode år på Medisin B, i Sentralblokka, i Tanzania, og 30 år saman i Radio Medico Norge, inkludert siste strålande «takk for maten» tale 27. august i år under ein internasjonal sjøfartsmedisinsk konferanse i Bergen. Aksel har hatt eit rikt og kreativt arbeidsliv og vist stor arbeidsglede. Dei siste 8 åra kom han tilbake til loftet på Medisin B der han har vore ein viktig pioner i Norsk Senter for Maritim Medisin. Han har vore dagleg på jobb til i haust, og siste prosjektet hans var å laga små videosnuttar for undervisningsformål. Me har mange gode minner etter Aksel. Det same har mange pasientar og tidligare studentar.

Minnerike helsingar,

Alfred

Velkommen til gjesteforelesning om utvikling av kreftmedisiner

3Foreleser: Assoc. Professor Yousef Najajreh, Al-Quds University, East Jerusalem

Tittel: Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Pyrimidine and Pyrazine. Derivatives for Modulation of Kinase Activity

Vert: Professor Bjørn Tore Gjertsen, K2

Sted: BBB, Auditorium 4

Tid: Tirsdag 14. oktober, kl 14.30
Les mer her

Disputaser uke 40

barbara_rogge_shBarbara Rogge disputerer for Ph.D graden mandag 29. september 2014.
Prøveforelesning: Mandag 29. september  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «The transition from hypertension and hypertensive heart disease to heart failure»
Disputas: Mandag 29. september 2014  kl. 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Influence of obesity on left ventricular adaption, grading and outcome in aortic valve stenosis»
1. opponent: Professor Renata Cifkova, Charles University Medical School, Praha, Tsjekkia
2. opponent: Professor Thomas Kahan, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Oppslag og pressemelding

BTO & Sparebanken Vests Idékonkurranse 2014

Har du et spennende forskningsprosjekt eller en idé med nyskapende potensial? Da kan du være med i årets idékonkurranse.
Vinneren får 300.000 kroner for finansiering av utviklingskostnader for prosjektet. For å være med må du sende BTO et kort skjema, og du kan bli vinner av BTO og Sparebanken Vests Idékonkurranse 2014. For mer informasjon.

BTO_logo