Innmelding av behov for kontorplass/leseplass

Bilderesultat for kontorFor å gjøre innmelding av behov for kontorplass/leseplass enklere har vi opprettet et eget skjema som skal sendes inn av hovedveileder/forskningsgruppeleder. Du finner skjemaet her.

Husk å sende inn i god tid før oppstart for den nyansatte!

Det vises for øvrig til en tidligere leder fra Julie Stavnes vedrørende kontorsituasjonen ved K2.