Miniseminar om prosjekter for mutasjonsanalyser av sarkomsvulster som utgangspunkt for individualisert behandling.

NCGC (National Cancer Genetics Consortium, ledet av Ola Myklebost) samarbeider med klinikere for å kartlegge mutasjoner og molekylærbiologiske mekanismer som kan danne utgangspunkt for individualisert målrettet behandling ved ulike tumortyper. En nasjonal kartlegging av mutasjoner ved høygradige sarkom (NoSarC) står for tur. En av NCGC sine internasjonale samarbeidspartnere er professor David Thomas, direktør for The Kinghorn Cancer Institute ved The Garvan Institute for Medical Research i Sydney, Australia. David Thomas er en velrennomert onkolog med engasjement i både klinisk, molekylær- og cellebiologisk forskning.

Ola Myklebost ønsker å invitere alle onkologer ved Kreftavdelingen/barneklinikken, legene ved forskningsposten, samt medlemmene i sarkomgruppen ved HUS til et miniseminar med David Thomas. Ola Myklebost vil holde en kort introduksjon om NoSarC. Deretter vil David Thomas holde foredrag om International Sarcoma Kindred Study (en global genetisk, biologisk, epidemiologisk og klinisk kartlegging av spørsmål omkring arvelighet ved sarkom) samt om en ny persontilpasset strategi for klinisk utprøvning ved sjeldne kreftformer der det er svært vanskelig å bevise effekt av medikamenter rettet mot spesifikke egenskaper ved svulster med bestemte mutasjoner.

Tid og sted: Mandag 13.oktober kl 10-12, Laboratoriebygget, 6. etasje, møterom 6.1 og 6.2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *