Stikkordarkiv: 40/2014

En siste takk fra avtroppende redaktør

Ukens K2Nytt er min siste som redaktør. Fra neste uke vil Ida Wergeland ta over styringen av redaksjonen. I den anledning vil jeg gjerne si noen ord.

Jeg begynte som medredaktør i IFI-info høsten 2012, med ansvar for publikasjonene, og tok over som redaktør høsten 2013. I de to årene jeg har vært i redaksjonen har det skjedd tre store endringer med nyhetsbrevet vårt. De to første ble hovedsakelig gjennomført av K2Nytts forrige redaktør, André Sulen.

Først fikk vi opprettet en engelsk versjon av nyhetsbrevet, noe som i praksis doblet arbeidsmengden i redaksjonen, men var en stor forbedring med det at våre internasjonale kolleger og studenter nå fikk bedre muligheter til å følge med på det som foregår på instituttet.
Så fikk vi en omorganisering av hele fakultetet ved nyttår 2012/2013. Dette førte til at IFI-info ble til K2Nytt. Sammensmeltingen i et institutt av forskningsgrupper som tidligere var på forskjellige institutter gjorde at vi fikk inn flere synspunkter på hvordan nyhetsbrevet burde være. Vi har prøvd å gjøre K2Nytt til et nyhetsbrev for alle, uansett hvilket institutt de tilhørte før omorganiseringen, og jeg håper vi har lyktes med det.

I høsten 2013 fikk vi den tredje store endringen. Serveren hvor K2Nytt (og IFI-info) tidligere ble lagret ble lagt ned og vi måtte finne en ny måte å lage nyhetsbrevet på. Vi gikk da over på et bloggformat ved bruk av WordPress. Selve overgangen var et ganske omfattende arbeid, men for redaksjonen var det til sist en stor forbedring i forhold til det gamle PDF-formatet, da selve redigeringen av K2Nytt ble veldig mye lettere og mer effektivt. Samtidig er bloggformatet mye mindre fleksibelt, og vi har dessverre ikke fått det til å se ut akkurat som vi ønsket. Forhåpentligvis er det noe som kan forbedres i fremtiden.

Til slutt vil jeg si noe om selve redaksjonen. Det totale arbeidet med å lage K2Nytt tar mellom 1,5-3 dager per uke. Dette arbeidet er fordelt på en gjeng dyktige medarbeidere. Redaktøren og Kristian Jensen skriver og oversetter tekstene, Lars Emil Mossefinn og Klaus Rehberg legger tekstene ut på nettet og finner passende illustrasjoner, Olivera Bozickovic tar seg av publikasjonene og legger inn PhD-comics (K2Nytts ukentlige høydepunkt), Irene Lavik Hjelmaas holder styr på sakene i overtrekksmenyen og hjelper til ved nødvendighet. I tillegg samler Corina Guder sammen søknadsfrister og møter/kurs av interesse for instituttets ansatte og studenter. Vår nye redaktør, Ida, har vært en ekstra back-up ved sykdom og annet fravær. Jeg vil gjerne takke dere alle for alt det gode arbeidet dere har gjort i året som har gått, og for å ha gjort jobben som redaktør morsom og givende!
I tillegg vil jeg takke leserne for tålmodighet, tips til nye saker og gode konstruktive tilbakemeldinger!

Da gjenstår det bare å ønske Ida lykke til som redaktør i månedene fremover!

Christine Haugen
Avtroppende redaktør av K2Nytt

Valg av verneombud

Innenfor verneområdet til klinisk institutt 2 skal det velges 4 verneombud (to fra lab bygget, en fra kvinneklinikken og en fra barneklinikken). I tillegg trengs to varaverneombud. Oversikt over verneområdene og nåværende verneombud finnes på UiBs Ansattsider, under Verneombud. Alle ansatte innenfor et verneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det aktuelle verneområdet, har rett til å foreslå kandidater. Forslag til kandidater til verneombud og varaverneombud sendes skriftlig på eget skjema til Synnøve Myhre innen tirsdag 21. oktober. Det endelige valget skal være holdt innen tirsdag 11.november. For mer informasjon om prosessen.

Nye personalsider for ansatte

22. oktober lanseres UiBs nye personalsider for ansatte. K2 oppfordrer alle ansatte om å ta sin side i bruk. Sidene åpnes for redigering og oppdatering fra 7. oktober.  Det vil i denne sammenheng bli sendt ut mail til alle ansatte.

Den nye løsningen gir også langt større fleksibilitet til å redigere innholdet på siden enn tidligere. Dette gir deg også anledning til å fremheve det som er viktigst ved ditt arbeid.

Vi oppfordrer alle til å oppdatere sidene sine med portrettbilde. Ta kontakt med Anne Herdlevar for bestilling av tid. For mer informasjon.

Gjesteforelesningsserie innen molekylær og “computational” biologi ved HiB

Molekylærbiologisk institutt, Sars senteret og “The computational Biology Unit” inviterer alle interesserte til deres gjesteforelesningsserie innen molekylær og “computational” biologi. Seminarene finner vanligvis sted på fredager kl 1330, i seminarrommet på Institutt for molekylærbiologi (N-terminalen). Hvis du ønsker å motta seminaroppslagene kan du melde deg på e-postlisten for dette her.
MBI seminar-logo

Miniseminar om den nye studieplanen

Semesterstyret for første studieår, i samarbeid med prosjektgruppen for ny studieplan, inviterer undervisere på første studieår av medisin/odontologi til et miniseminar om den nye studieplanen 4. november kl. 12.00 – 16.00, i konferanserommet på BBB. Formålet med seminaret er å gi informasjon om status for planarbeidet og drøfting av undervisnings- og vurderingsformer som skal stimulere studentenes læring. Programsensor Charlotte Ringsted vil også delta i drøftingen. For mer informasjon.

Åpent møte med en av verdens ledende forskere innen vaksineutvikling

professor Charles ArntzenBioteknologirådet inviterer til åpent møte med professor Charles Arntzen som er en av verdens ledende forskere innen vaksineutvikling, og mannen bak teknologien som brukes i ebolamedisinen ZMapp. Tid og sted: Mandag 13. oktober kl 14-16, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssjukehus, auditorium 1.
For mer informasjon og påmelding