Verneombud

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen.

I HMS-portalen finner du god informasjon om vernetjenesten, hvordan den er organisert og hvem som er verneombud ved din enhet.