Faglig-pedagogisk dag 6. februar 2015

Kontor for etter- og vidareutdanning inviterer alle fagmiljøa ved UiB til å kome med forslag til innlegg på fagdagen. Innlegga kan ha form som ei ordinær forelesing på ein til to undervisningstimar, men fagmiljøa kan òg velje å sette saman forelesingsrekker eller miniseminar innan eit fagområde eller tema. I den vidaregåande skulen blir det undervist i eit mangfald av fag ved ulike utdanningsprogram med mykje tverrfagleg prosjektarbeid, og emne frå fagområde ved alle fakultet og faglege einingar er difor aktuelle som forelesingstema. For mer informasjon

Frist for innmelding av innlegg er 20. november. Innlegga meldes inn via denne lenka

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *