Valg av verneombud

Innenfor verneområdet til klinisk institutt 2 skal det velges 4 verneombud (to fra lab bygget, en fra kvinneklinikken og en fra barneklinikken). I tillegg trengs to varaverneombud. Oversikt over verneområdene og nåværende verneombud finnes på UiBs Ansattsider, under Verneombud. Alle ansatte innenfor et verneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det aktuelle verneområdet, har rett til å foreslå kandidater. Forslag til kandidater til verneombud og varaverneombud sendes skriftlig på eget skjema til Synnøve Myhre innen tirsdag 21. oktober. Det endelige valget skal være holdt innen tirsdag 11.november. For mer informasjon om prosessen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *