Daglige arkiver: 26. oktober 2014

Vis frem dine forskningspresentasjoner fra 2014

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2014. Det vil bli posterutstilling i Vestibylen på Haukeland Universitetssykehus 26.-30.01.15, og muntlige presentasjoner 29.01.15. De beste presentasjonene belønnes med premie! For mer informasjon.

Påmeldingsfrist er 1. desember 2014.