Kategoriarkiv: Uke 8

Gratulerer til KG Jebsen Senter for myeloid leukemi

Kjære kolleger og venner,

Det er med enorm stolthet og begeistring at jeg kunngjør etableringen av KG Jebsen Senter for myeloid leukemi ved K2. Denne betydningsfulle begivenheten markerer et stort skritt fremover i vår urokkelige streben etter vitenskapelig fremragende og innovative medisinske løsninger.

La oss reflektere litt over den dype innvirkningen forskningssentre som vårt nye KG Jebsen-senter har på vårt akademiske fellesskap og utover. Disse sentrene fungerer som smeltedigler av kunnskap, der briljante sinn møtes, samarbeider og tenner transformative ideer. De er sentrale for ny og innovativ kunnskap, som skyver grensene for menneskelig forståelse og legger veien for banebrytende terapier.

Hvor mange sentre huser Institutt for klinisk medisin i dag?

 1. Broegelmanns forskningslaboratorier (Broegelmann-stiftelsen)
 2. Influensasenteret (Direktoratet for helse og omsorg)
 3. Senter for farmasi (UiB, i samarbeid med Kjemisk institutt, Mat Nat)
 4. KG Jebsen Senter for genomrettet kreftterapi (Stiftelsen KG Jebsen)
 5. KG Jebsen Senter for myeloid leukemi (Stiftelsen KG Jebsen)
 6. Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 7. Ernæringsforskningslaboratoriet (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 8. Mohn Kreftforskningslaboratorium (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 9. Senter for antibiotikaresistens (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 10. Senter for regenerativ medisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 11. Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner (Hjertefondet)

Hvorfor er forskningssentre så uvurderlige?

 1. Tverrfaglig synergi: Vårt nye senter er et eksempel på ånden bak tverrfaglig samarbeid. Ved å samle eksperter fra ulike felt – hematologi, genetikk, immunologi og klinisk medisin – skaper vi et fruktbart grunnlag for krysspollinering av ideer. Det er ved disse krysningspunktene at gjennombrudd skjer, der biologens innsikt møter klinikerens praktiske visdom, og der innovasjon blomstrer.
 2. Vedvarende fokus: KG Jebsen-senterets dedikerte fokus på myeloid leukemi sikrer at vi dykker dypt inn i denne komplekse sykdommens intrikate detaljer. Med laserpresisjon vil våre forskere avdekke molekylære fundament, identifisere nye terapeutiske mål og forbedre pasientresultater. Denne vedvarende forpliktelsen er vårt løfte til de som er berørt av leukemi – et løfte om håp og fremskritt.
 3. Grogrunn for fremtidig finansiering: Mens mange sentre opererer innenfor begrensede tidsrammer, får deres innvirkning ringvirkninger langt utover deres opprinnelige finansieringsperioder. De frøene de sår spirer til prosjektforslag, samarbeidsprosjekter og partnerskap. KG Jebsen-senteret, som sine forgjengere, vil katalysere ekstern finansiering og sikre vår posisjon som et knutepunkt for vitenskapelig fremragende arbeid.

 La oss sende våre gratulasjoner til professor dr. med. Bjørn Tore Gjertsen ved roret for det nye KG Jebsen-senteret. Hans urokkelige dedikasjon til leukemiforskning og pasientomsorg inspirerer oss alle. Under hans veiledning er jeg trygg på at senteret vil blomstre og gi oppdagelser som forandrer liv.

Da er det bare å ønske alle får en fin vinterferie og vender tilbake til K2 med oppladede batterier og forbedret rekkevidde!

Pål & aiPål

Invitasjon til møteplass- krigen mellom Israel og Hamas i Gaza

UiB ønsker å tilby en møteplass for dem som er berørt av krigen mellom Israel
og Hamas i Gaza, og som har behov for å komme sammen og dele erfaringer, og
gi innspill til universitetsledelsen.

For at ansatte og studenter skal kunne dele bekymringer og tanker på en god
måte, vil det bli to samlinger. Èn samling for palestinske ansatte og studenter,
eller med tilknytning til Palestina, og én samling for israelske ansatte og
studenter, eller med tilknytning til Israel.
Enkel servering.

Tid: 1. mars 2024 12:00 – 13:00 og 14:00 – 15:00
Sted: Musèplass 1, Styrerommet

Med vennlig hilsen,
Margareth Hagen
Rektor

Lenke til Invitasjon og påmelding:https://k2info.w.uib.no/files/2024/02/Invitasjon-dialogmote.pdf

Årets møte i Norsk Forening for Flowcytometri

 

 

Norsk Forening for Flowcytometri (NFCF) og Universitetet i Tromsø (UiT) ønsker hjertelig velkommen til det 12. Flowcytometri møtet. Arrangementet arrangeres i Tromsø torsdag 6. og fredag ​​7. juni 2024.

For påmelding og ytterligere informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside: www.flowcytometri.no

I tillegg er vi glade for å tilby et valgfritt Flowcytometrikurs onsdag 5. juni ledet av Mikkel og Charlotte C. Petersen fra Aarhus Universitetssykehus og Universitetet i Aarhus.

Vær oppmerksom på at en early bird-rabatt er tilgjengelig frem til 1. mars!

18 nye åpne utlysninger fra EU4Health i 2024

200 millioner euro ligger i potten til åpne utlysninger fra EU4Health. Syv av utlysningene er direkte rettet mot kreftfeltet, på områder som persontilpasset medisin, kunstig intelligens og livskvalitet.

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal gjennomføres i perioden 2021-2027. Totalbudsjettet er på 5,3 milliarder euro og er EUs hittil største helseprogram.

EU4Health skal bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke de nasjonale helsesystemene og arbeidsstyrken på helseområdet.

2024 EU4Health Work Programme https://health.ec.europa.eu/publications/2024-eu4health-work-programme_en

Nå ut med forskningen i media

UiB FERD arrangerer kurs i formidling og mediekontakt i regi av kommunikasjonsavdelingen.

Dette er en god mulighet for PhD’er eller andre som vil lære mer om hvordan du som forsker kan finne den gode historien i forskningen din, hvordan du kan koble deg på nyhetsbildet og sette dagsorden.

Når: 19. mars
Hvor: Media City Bergen
Påmeldingsfrist: 11.mars

NB! Kurset har begrenset plass.

Les mer og påmelding her: https://www.uib.no/ferd/168729/nå-ut-med-forskningen-i-media

Klimafondet

Logoen til UiBs klimafond

Foto/ill.: Margareth Haugen, UiB

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk

I 2024 vil dette fondet være på 2 millioner kroner. Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søknadsfrist er 17. mars

Mer info her (lenke til nettsiden) https://www.uib.no/b%C3%A6rekraft/160711/klimafondet

Horisont Europa-kurs; Ledige plasser

Enten du er nybegynner eller erfaren – har vi Horisont Europa-kurs som passer for deg!

Vi har fremdeles ledige plasser på kursene i tiden som kommer.

B.2 – Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (Oslo)
B. 2 (nivå 2, for vidarekomne): Kurset gir ein introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emne og utlysingar, søknadsprosess, kva som kjenneteiknar søknader til Horisont Europa, dei ulike prosjekttypane, og dessutan søknadsførebuing).I løpet av kurset vil vi gå gjennom søknadsprosessen frå ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom ei praktisk øving.
27. feb – 28. februar 2024
B.2 – Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (Oslo) (forskningsradet.no)

B.1 – Horizon Europe Proposal Writing Focus: The first steps (Oslo)
B1: (Nivå 1, for nybegynnere): kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering
5. mars 2024
B.1 – Horizon Europe Proposal Writing: the first steps (Oslo) (forskningsradet.no)

C.1 – Project Management and Reporting: the first steps (Oslo)
C.1 (nivå 1, for nybegynnere): Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.
6. mars 2024
C.1 – Project Management and Reporting: the first steps (Oslo) (forskningsradet.no)

D.1 – Budgeting in Horizon Europe – step-by-step (Oslo)
Kurs (nivå 1, for nybegynnere): kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.
7. Mars 2024
D.1 – Budgeting in Horizon Europe – step-by-step (Oslo) (forskningsradet.no)

D.2 – Financial rules of Horizon Europe and H2020 (Oslo)
D.2 – Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.
11. mars – 12. Mars 2024
D.2 – Financial rules of Horizon Europe and H2020 (Oslo) (forskningsradet.no)

A.3 – Looking for partners and joining consortia (short webinar)
WEBINAR: A.3 – Dette kurset vil hjelpe deg å forstå hvilken type partnere du skal se etter i Horisont Europa, hvis du foreslår et samarbeidsprosjekt i Horisont Europa eller bare leter etter et konsortium å bli med i. Du vil lære hva som kjennetegner et vinnerkonsortium i Horisont Europa, og du vil få praktiske råd og verktøy som du kan bruke når du søker etter prosjektpartnere.
12. mars 2024
A.3 – Looking for partners and joining consortia (short webinar) (forskningsradet.no)

D.3 – EC Audit workshop (Oslo)
D.3 (nivå 2 og 3, for viderekomne og avanserte): Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. For å få fullt utbytte av kurset er det en forutsetning å ha gjennomført D2-kurset, da D.3-kurset bygger på D.2
13. mars 2024
D.3 – EC Audit workshop (Oslo) (forskningsradet.no)

Oversikt over alle kurs fram til sommeren finner du her:

Forskningsrådets arrangementer (forskningsradet.no)

Velkommen til kurs, og ta kontakt med Inger Nordgard – inn@rcn.no dersom du har spørsmål.