Kategoriarkiv: Ukens leder

Ukens leder

Helse Vest sin utdanningspris til geriatriundervisningen

Helse Vest sin utdanningspris for 2022 gikk denne gangen til undervisningsgruppen i geriatri ved instituttet. Tildelingen skjedde under Samarbeidsorganet i undervisning sitt møte på Clarion Hotell Bergen Airport i forgårs.

Geriatri er et lite men viktig fagområde og absolutt i tiden jfr. oppslagene i media siste uka!

Oppbyggingen av miljøet har en lang historie. Gudbrand Fossan og Olav Sletvold var pionerer i Bergen sent på 1980-tallet, etterfulgt av en periode med liten aktivitet. Et samarbeid mellom Kavlifondet, Helse Vest og UiB gjorde at Anette Hylen Ranhoff fra 2008 kunne ansettes i en delt stilling mellom Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og K2, UiB. Hun har møysommelig og systematisk bygget opp en entusiastisk gruppe her i Bergen med fokus på klinikknær og tverrfaglig undervisning, og med bruk av innovative metoder og stort engasjement. Undervisningen har svært gode tilbakemeldinger fra studentene. I tillegg har Ranhoff bygget opp en forskningsgruppe med flere doktorgrader de siste årene.

K2 gratulerer så mye og er kjempestolt av gruppen!

Pål R. Njølstad

Fra venstre: Instituttleder Pål R. Njølstad, og prisvinnerne Katinka Nordheim Alme, Elisabeth Skaar, Marit Stordal Bakken, Susanne Hernes og Anette Hylen Ranhoff. Privat foto.

Ukens leder

I forrige uke lanserte Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og regjeringen en ny strategi for persontilpasset medisin Strategi for persontilpasset medisin – regjeringen.no. Det er et uttrykt mål at persontilpasset medisin skal være en integrert del av helsetjenesten. Nasjonale registre, «big data» og bruk av kunstig intelligens, samt klinisk forskning trekkes frem som felt som integrerer pasientbehandling, systematisk kunnskapsbygging og forskning. Strategien kan leses som et signal om økt fokus på forskning i klinikk og undervisning – og som støtte for at det gode samarbeidet vi på K2 tilstreber mellom universitet og helseinstitusjoner, er viktig.

Ett av strategiens mål er særlig aktuelt for oss som undervisere på K2. Det handler om at vi må utdanne fagfolk til helsetjenestene som har relevant kompetanse til å ta i bruk og utvikle persontilpasset forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging. Fordi feltet er i rask utvikling og krever bruk av avansert teknologi og metoder, peker strategien på at vi må koordinere utdanningstilbudene i universitets- og høyskolesektoren, samtidig som livslang læring blir viktig. De helsefaglige grunn- og videreutdanningene beskrives som sentrale for å ivareta kompetansebehovene innenfor persontilpasset medisin. Det forventes at disse kompetansebehovene vil endres for flere faggrupper, og vi må regne med tilpasninger gjennom RETHOS. Eksempler som nevnes er behov for utvikling av undervisningen i f.eks. molekylær patologi og mikrobiologi og bruk av avanserte digitale beslutningsverktøy og analyser baser på kunstig intelligens.

Minner om at fristen nærmer seg for å nominere kandidater til fakultetets priser for forskning og undervisning. Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 6. februarMer detaljert informasjon finnes her.

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

Ukens leder

K2 nytt uke 3 200123
Pål R. Njølstad

BOA-rekord!

Jeg melde om en riktig gladnyhet: I 2022 har K2 satt rekord når det gjelder ekstern finansiering med 119,4 mill kr. Det er et fantastisk flott resultat, spesielt i denne tiden med sviktende bevilgningsøkonomi.

Og det er vesentlig bedre enn de andre instituttene: IGS hadde 74 mill, IBM 60 mill, K1 50 mill og IKO 40 mill. Dette er veldig bra det også, men K2 er altså sterkest mht. det konkurrere seg til eksterne midler.

BOA er en svært viktig kilde til å holde hjulene i gang når andre midler blir mindre. Jeg vil takke alle som bidrar, men også takke de som søkte, men ikke nådde opp. Den som ikke søker, får som kjent ingenting. Og med bevilgningsprosenter som er svært lave, kan det være tilfeldig hvem som får, i alle fall om en er blant de 20-30% beste.

Ola Borten Moe ønsker en bevilgningsprosent på 25 i NFR. Det kan være fornuftig, og det blir spennende å se hvordan dette skal kunne oppnås uten å bevilge mer midler fra Staten. Personlig håper jeg løsningen blir at bevilget sum til det enkelte prosjektet blir mindre og ikke at institusjonene skal bestemme hvem som får søke.

Ha en riktig god helg!

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2022, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning? Det medisinske fakultet har lyst ut en del priser for 2022, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (75 000,-)
 • Formidlingspris (75 000,-)
 • Innovasjonspris (150 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 6. februar. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Riktig god helg!

Ukens leder

Tilhørighet

En kollega delte nettopp en veldig interessant artikkel via Twitter. Denne setter søkelys på følelsen av tilhørighet i forskningsgrupper. Jeg tror det er mye for gruppeledere å lære av artikkelen hvorfor og jeg har trukket ut de sentrale punktene her:

Følelse av tilhørighet er opplevelsen av positive personlige relasjoner til andre i et gitt miljø. Det er en viktig prediktor for velvære og trivsel. Det er fordeler forbundet med å utvikle en sterk følelse av tilhørighet, inkludert forbedringer i akademiske prestasjoner, mental helse, selvtillit, følelse av hensikt og tilknytning. På den annen side er det konsekvenser av å ha lav tilhørighet som økt risiko for stress, angst, depresjon, helseproblemer, ensomhetsfølelse, avvisning og lav selvtillit. Når vi føler at vi hører til, blir vi posisjonert til å gjøre vårt beste arbeid. Å skape og opprettholde en sterk følelse av tilhørighet gagner dermed enkeltpersoner og team og forbedrer kvaliteten på vitenskapen som teamet ditt produserer. I artikkelen bruker forfatterne data fra forskning på følelse av tilhørighet og pedagogisk psykologi for å informere om beste praksis for å fremme en følelse av tilhørighet i laboratoriet. De foreslår ti regler:

Regel 1: Reflekter over tilhørighet (med gjentakelse)
Selvrefleksjon er et viktig første skritt for å identifisere hva slags kultur og miljø gruppelederen ønsker å fremme i forskningsgruppen. Hen kan begynne refleksjonsprosessen ved å tenke på en tid i løpet av tidlig karriere da hen følte at hen hørte til.

Regel 2: Vær oppmerksom på navn, pronomen og ulike identiteter
Ikke undervurder viktigheten av å kjenne navn og hvordan man uttaler dem riktig. Det er sannsynlig at personer i hvert laboratorium fra identitetsgrupper (f.eks. rase, etnisitet, kjønn, seksuell legning, nasjonalitet) er forskjellige fra gruppelederen.

Regel 3: Engasjer proaktivt med laboratoriemedlemmer
Mange gruppeledere har det travelt; men når dette skjer, vil medlemmer sannsynligvis føle seg uviktige for lederen. Aktivt engasjement lar lederen være vitne til praksis og atferd som kan håndteres proaktivt for å forhindre større konflikter.

Regel 4: Diskuter, dokumenter og legemliggjør forskningsdata
Å diskutere data vil demonstrere for gruppen at lederen er interessert i hva medlemmer verdsetter og hvordan de ønsker å forme miljøet. Ved å dokumentere disse, kan gruppeledere og andre seniorer modellere dem som fører til aktiv deltakelse og forming av miljøet mer innbydende og tilgjengelig for alle gruppemedlemmer.

Regel 5: Vær åpen om forventninger
Når forventningene mangler åpenhet, vil studenter uten kunnskap om hvordan gruppen funsjonerer, føle seg etterlatt eller utenfor. Vær tydelig på regler og prosedyrer. Det er viktig å være tydelig på hva som forventes av hvert medlem. Gjennomsiktige normer sikrer at alle er på samme side.

Regel 6: Gi muligheter til å lære om hverandre
Hvert gruppemedlem er unik med sin egen kulturelle blanding av tradisjoner, verdier og praksis. Å lære om hverandre gir muligheter til å finne forbindelse mellom hverandre og å bygge en følelse av tilhørighet blant alle medlemmer. Eksempler er et nettsted som har informasjon om hvert medlem, historiefortellinger og bytte på å ta med mat fra egne etniske kulturer til fellesmøter.

Regel 7: Fremme forbindelse utenfor laboratoriet
Å fremme forbindelse utenfor forskningsgruppen gir medlemmer en sjanse til å lære mer om hverandre og styrke sosiale bånd i miljøet. Det er viktig å planlegge arrangementene på en inkluderende måte.

Regel 8: Bygg i tide for kudos
Folk føler seg verdsatt når arbeidet deres blir anerkjent. Å anerkjenne enkeltpersoner for deres bidrag og prestasjoner er en fin måte å øke en følelse av tilhørighet blant medlemmer av laboratoriet.

Regel 9: Gjennomfør egenkapitalkontroller
Det er viktig å bygge inn innsjekkinger for å måle og opprettholde god ytelse. Egenkapitalsjekker gir en mulighet til å legemliggjøre verdier og etablere en handlingsbar forventning. Psykologisk sikkerhet er nøkkelen når man gjennomfører meningsfulle egenkapitalsjekker.

Regel 10: Be om tilbakemelding regelmessig
Å be om tilbakemelding er en vanlig ledelses- og ledelsespraksis og kan gjøre mer effektive ledere. Det signaliserer til gruppemedlemmer at deres erfaringer blir verdsatt og at lederne er interessert i å forstå dem. Å føle seg verdsatt av lederskap er en måte å øke følelsen av tilhørighet til medlemmer i miljøet. Tilbakemeldinger kan samles om ulike sider ved forskningsgruppen gjennom varierte metoder som egenkapitalsjekker, undersøkelser og uformelle innsjekkinger.

Godt nyttår!

Pål Rasmus Njølstad

Tilhørighet? Bilde fra kjøleskapdør i laboratoriet til professor Greame I. Bell ved Univesity of Chicago der jeg var post doc 1998-99.

Ukens leder

God Jul!
Enda et år er snart omme. Det har for de fleste vårt en trave høst med søknadsfrister, kongresser, møter og nye studentkull. Så nå er det godt å kunne se frem til en høytid med mulighet for ro og ettertanke.

Covid-19-pandemien er i skrivende stund en økende utfordring, spesielt for helsevesenet, selv om de nye variantene synes mildere. Heldigvis er strengde hygieniske tiltak som sosial distansering, munnbind og hyppig spritvask, samt kommunikasjon og undervisning gjennom digitale medier, ikke nødvendig slik situasjonen er nå. Men FHI spår en julehøytid med stor grad av interkurrente sykdommer i befolkningen på grunn av sammenfall av flere epidemier med gastroenteritter, influensa og RS-virus i tillegg til covid-19.

2022 har for K2s del vært preget av nye utfordringer knyttet til økonomien. En rekke kutt i bevilgningene fra KD, UiB og fakultet har snudd opp-ned på den økonomiske situasjonen ved instituttet. Siden over 90% av vår økonomi er knyttet til stillinger, er frysing av ledige stillinger dessverre det som må til for å komme over en kneik. I tillegg arbeider vi med hvordan vi bedre kan utnytte areal og undervisning; arealeffektivisering og hvordan frigjøre tid til forskning gjennom mer effektiv undervisning, slik at vår vitenskapelige aktivitet ikke rammes.

I denne nye situasjonen er det viktig at vi har en felles forståelse for utfordringen og at vi må stå sammen om den. Så er det også som nevnt også en mulighet til å tenke nytt og finne nye løsninger som likevel kan bedre våre primæroppgaver: forskning, undervisning, innovasjon og kommunikasjon. K2 Retreat 2 på Solstrand gikk som planlagt til tross for den stramme økonomien. Dette møtet er svært viktig for strategidiskusjoner og utvikling av nye ideer. Vi har derfor som mål å gjennomføre K2 Retreat 3 i 2024. Vi skal ikke la oss knekke, vi skal klare å komme styrket ut av situasjonen!

For mange er jula årets høydepunkt der familie og venner samles til en høytid fylt av tradisjoner og følelsen av tilhørighet, etterfulgt av romjula som kan gi mulighet for annen aktivitet hjemme i Bergen, turer til fjells eller andre steder.

Det som de fleste av oss tar for gitt, er ikke nødvendigvis slik for alle. Noen har mistet en de var glad i, eller har ingen nære venner eller familie som samles i år. Og vi har siste året tatt imot mange flykninger fra krigens meningsløse hendelser i Ukraina. Klarer vi å tenke ekstra mye på disse og kanskje inkludere dem i vår egen julefeiring?

Jeg vil avslutningsvis takke hver og en av dere for små og store bidrag til våre primæroppgaver og for at dere skaper et godt sted å være.

Med ønsker om en fredelig jul og alt godt for 2022.

Ukens leder

Arealeffektivisering

Det økonomiske handlingsrommet ved universitetene er betydelig redusert siste året, og Medisinsk fakultet har fått store kutt i budsjettene. K2 er det største instituttet ved Medisinsk fakultet og har fått de største reduksjonene. Rektoratet har gitt fakultetene en frist på ca. 2 år for å komme i balanse.

For å snu utviklingen, innfører K2 en rekke tiltak. Ett av disse knytter seg til muligheten for å spare penger ved arealeffektivisering, å redusere litt på den store arealmengden som K2 benytter. Fakultetet betaler vel 75 mill kr i arealleie. Dersom K2 kan redusere noe på arealene, vil K2 få tilført midler som kompensasjon.

K2 har derfor satt ned et arealutvalg ledet av Silke Appel for å lage en kort analyse av dagens situasjon for bruk av kontorer og laboratorier i Laboratoriebygget og skissere et forslag til hvordan ca.  358 kvm i Laboratorieblokken, som er spesielt dyre å leie av Helse Bergen, kan spares og hvilke modeller som ev. kan brukes. Dette gjelder feks. flytting av hele forskningsgrupper, sambruk av laboratorieplass og mer kontorlandskap. Utvalget skal se på muligheten for å spare arealene ved at personalet kan arbeide tettere eller ved å ta i bruk mindre kostbare arealer feks. i BBB.

Utvalget har levert sin analyse og identifisert ca. 355 kvm vesentlig fordelt på tre områder og som potensielt kan spares. Forslaget vil inngå i en prosess opp mot dekanatet og UiB sentralt mht. eventuell avtale med Helse Bergen om midlertidig overtakelse av disse arealene. Berørte forskningsgrupper vil bli involvert i prosessen dersom Helse Bergen viser interesse for dette.

Det kan bli en krevende øvelse, men det bør være mulig å bruke mindre plass. Når det gjelder kontorer, kan de fleste i dag klare seg med en pc og en skjerm selv om noen kan ha et større behov. Personer i reduserte stillinger kan feks. dele kontor med litt planlegging. Laboratoriene er svært viktige for translasjonsforskningen, men også her må vi tenke nytt. Mye av forskningen gjøres i dag via kjernefasiliteter og på en datamaskin i dag, og det er mulig å dele benkeplass med andre.

Tidene er mer krevende enn før, men jeg tror det er midlertidig og at vi med et skippertak kan komme gjennom prosessen. Det er viktig at vi står samlet i dette og at alle, på ulike vis, yter litt ekstra nå mht. fleksibilitet for at instituttet samlet skal komme – styrket – ut av situasjonen. Det er mulig!

Har en riktig god helg.

Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen,

2022 har vært et spesielt travelt år for vår PhD koordinator Irene Hjelmaas og Christina Flornes med hele 41 doktorgrader som utgår fra K2, noe som må være muligens rekordbrytende. For å klare å gjennomføre så mange disputaser er vi avhengig av at alle førsteamanuensis og professorer påtar seg oppgaven som custos av og til, og så er det veldig kjekt å få hjelp av våre professorer emeritus/emerita til det – det går nesten ikke an å slå antall disputaser Birgitta Åsjö har vært custos for i år, tusen takk!

Men tilbake til oppgaven som custos: Custos betyr vokter eller ordensman på latinsk, og som custos er du stedfortreder for dekan Per Bakke og opptrer på vegne av fakultetet. Du går foran når komiteen og kandidaten marsjerer inn og ut av auditoriet i fastsatt rekkefølge for prøveforelesning og disputas, det vil si det er noe veldig høytidelig med denne oppgaven, spesielt når du har på deg kåpen til disputasen. Men det er altså en veldig kjekk oppgave å lede neste generasjon av forskere gjennom prøveforelesning og disputas og lære om hva slags forskning som foregår på K2.

Det er selvsagt også spennende å bare høre på, og her er alle velkomne å være med. Vi prøver å annonsere alle prøveforelesninger og disputaser fra K2 i K2nytt, og en full oversikt fra UiB finnes på websiden (https://www.uib.no/nye-doktorgrader).

Ha en riktig god helg!

Ukens leder

Undervisning er en lagsport

“Noen har snakket sammen!» sier man iblant som om det er et problem. Når vi skal undervise studentene våre, synes jeg tvert imot at vi bør snakke mer sammen.

Nylig var jeg og andre fra ledelsen på K2, K1 og fakultetet, i et møte på SUS med underviserne våre i Stavanger. Først og fremst var det hyggelig å bli bedre kjent med nye og gamle kolleger! Men i tillegg var det nyttig å høre hvordan avstanden kan føles stor til kolleger som underviser i faget andre steder: Det kan føles som om man må løse undervisningsoppgavene på egen hånd. Samtaler med kolleger i Haugesund bekreftet dette. Men også kolleger i Bergen med bistillinger i mindre fag, har rapportert at de føler seg alene om undervisningen; dette dreier seg altså mindre om geografi enn om kommunikasjon og møteplasser.

Det heter seg at hvis du vil gå fort, bør du gå alene – men vil du gå langt, gå sammen med andre. Alle med akademisk stilling på K2 skal tilhøre en undervisningsgruppe som ledes av en UGLE, som oftest også er fagansvarlig. Det forventes at undervisningsgruppen har ett eller flere møter i året, gjerne med åpning for digital deltakelse for de som trenger det. UGLEne og semesterkoordinatorene kan bistå med å skaffe tilgang til MittUiB, der det blant annet står nyttig informasjon om forventede læringsutbytter. Det er fint om vi kan hjelpe hverandre å fange opp de som ikke har følt seg tilknyttet til en undervisningsgruppe. Gjelder dette deg – eller kanskje en kollega? Send en e-post til meg på mette.vesterhus@uib.no , så ordner vi det!

Jeg håper vi kan bli enda flinkere til å snakke sammen om undervisning, både uformelt med ferske kolleger, og i undervisningsgrupper på tvers av emner, studieprogram og undervisningssteder. Slik kan vi samstemme og utvikle undervisningen. For medisinutdanningen pågår arbeid både i prosjektgruppen for Vestlandslegen i Stavanger og i en arbeidsgruppe som ser på endringer for 4.-6. år i Bergen. Vi planlegger samtidig å nedsette en arbeidsgruppe for å gå gjennom all undervisning som K2 er ansvarlig for. Midt i alle endringer bør det være et mål at studentene oppnår de læringsutbyttene vi er enige om og at det faglige miljøet står samlet inne for den faglige vurderingen, uavhengig av enkelundervisere eller undervisningssted.

UGLEne og vise-UGLEne er velkommen til UGLE-møte tirsdag 29. november kl 11.30 (epost kommer).

Ukens leder

Kartlegging: Hva skjer i forskningsfronten ved Det medisinske fakultet?

Instituttledelsen ber vitenskapelig ansatte om skisser på maks en A4-side over forskningsområder/prosjekter som er aktuelle å satse på i årene fremover og som er gode utgangspunkt for samarbeid på tvers av institutter/fakulteter/institusjoner, se nedenfor. Forslagene sendes til forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa (Susanna.Pakkasmaa@uib.no) innen mandag 28. november.

Bakgrunn (informasjon fra forskningsdekan Marit Bakke)

Fakultetsledelsen har i samråd med instituttlederne ved Det medisinske fakultet besluttet at de vil kartlegge retninger og sentrale aktiviteter i forskningen ved fakultetet. Hensikten er å identifisere områder for samarbeid på tvers av institutter og andre institusjoner slik at vi bedrekan utvikle slagkraftige prosjekter som er konkurransedyktige i forhold til ekstern finansiering og formidling. Det kan være aktuelt å særskilt fremme prioriterte initiativ for eksterne finansieringskilder.

I denne sammenheng ber fakultetet instituttene om å identifisere forskningsområder/prosjekter som er aktuelle å satse på i årene fremover og som er gode utgangspunkt for samarbeid på tvers av institutter/fakulteter/institusjoner.

 1. Hvert institutt skal legge frem en prioritert liste påaktuelle forskningsprosjekter (opp til fem). Hvert initiativ skal beskrives på ca. en A4-side og oversendes samlet og signert av meg som instituttleder til leder av forskningsseksjonen, Tone Friis Hordvik innen 01.12.22.
 2. Deprioriterte initiativene fra instituttene vil bli diskutert samlet iutvidet forskningsledelse og på instituttledermøter i regi av fakultetet.
 3. Utfallav diskusjonene vil være styrende for hvordan det arbeides videre med initiativene i forhold til f.eks. utvikling av samarbeid og søknader. Dekanatet kan også avgjøre (på grunnlag av diskusjonene) om enkelte initiativ skal fremmes spesielt motutvalgte finansieringskilder.

Prosess ved K2
Instituttledelsen ved K2 har diskutert saken og bestemt at vi ønsker en åpen prosess der alle vitenskapelig ansatte skal få muligheten til å fremme forslag. Siden vi bare kan sende videre fem forslag, er det viktig at forslagene inkluderer flere personer og gjerne flere miljø og tema på tvers av forskningsgrupper, institutter og ev. fakulteter.

Det er viktig at forslagene representerer innovativ toppforskning som vi skal satse på de neste år.

Lykke til med prosessen!

Pål Rasmus Njølstad
Instituttleder

Ukens leder

Er du nyfiken?

Eller for å omformulere, er du nysgjerrig, spørrelysten og vitebegjærlig? Å spørre mange spørsmål, utfordre etablerte sannheter, finne alternative løsninger, gjør oss smartere og til bedre forskere. I Harvard Business Review kan man lese om the «Surprising Power of Questions» (https://hbr.org/2018/05/the-surprising-power-of-questions)

Forfatterne oppsummer at å stille spørsmål er et unikt verktøy for læring og utveksling av ideer, det gir samtaler mer produktive, gir innovasjon bedre resultater og det bygger tillit i organisasjonen. Det kan også avdekke uforutsette farer og fallgruver. Til tross for dette tenker nok ikke mange av oss at spørsmålsstilling er en kunst som kan utvikles og forbedres. Ved å stille spørsmål forbedrer man sin emosjonelle intelligens, noe som igjen gjør oss til bedre spørrere. Artikkelen gir tips om hvordan ulike spørsmål skal brukes – «not all questions are created equal».

Som forskere og undervisere kan vi også bli flinkere til å stille spørsmål, vi lærer mer og jeg tror forskningen blir bedre – hva er spørsmålet du vil ha svar på når du gjør et eksperiment, og hva driver naboen din med, hva kan vi lære av det

Jeg håper du vil bli inspirert til å bli mer spørrende og nyfiken.

God helg

Eystein Husebye
Nestleder K2

Ukens leder

Legestudentene har desentrale praksisopphold ved Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde. Denne ordningen er nødvendig for å klare så store studentkull som vi har nå. Den er også veldig bra for studentene ved at undervisningen blir mer praksisnært enn det vi kan tilby i Bergen. Undervisere som er ansatt i Stavanger, Haugesund og Førde er også involvert i forskning som en viktig del av arbeidsoppgavene.

Det er en utfordring å sikre god og effektiv forbindelse til Bergen, og inntrykket mitt er at dette kunne vært bedre.

Alle ansatte ved K2 skal tilhøre en forskningsgruppe og en undervisningsgruppe. De administrative linjene går gjennom forsknings- og undervisningsgruppelederne. Det er derfor viktig å vite hvilke forsknings- og undervisningsgrupper den enkelte tilhører slik at alle ansatte sikres informasjonen som sendes gjennom forsknings- og undervisningsgruppene. Dersom det er uklart hvilken forsknings- og undervisningsgruppe dere tilhører, ta kontakt med Silke Appel (forskning) eller Mette Vesterhus (undervisning).

Vi har undervisningsmøter med utplasseringssykehusene to ganger årlig. Mitt inntrykk er at dette ikke er nok for at utplasseringssykehusene føler de er involvert i aktiviteten her i Bergen, spesielt når det gjelder forskning.

Vi har involvert personell ved utplasseringssykehusene på K2 Retreat, men pga. kostnaden har vi bare hatt disse møtene annethvert år. Vil en utvidelse av undervisningsmøtene med en bolk for forskningspresentasjoner være en mulighet? Vi kunne ha tematiske møter der det er presentasjoner fra begge hold.

Det er også mulig å tenke seg digitale møteplasser med tematiske presentasjoner. I alle fall burde vi i Bergen være flinkere å huske på dere ved utplasseringssykehusene slik at det alltid foreligger en Teams-lenke på møtene her i Bergen som er aktuelle for dere, og at dere inviteres – på rett mailadresse! (dette skal vi ordne).

I fjor hadde K2 40 disputaser, og i år ser det ut til å bli minst like mange. En måte å få kontakt med miljøene i Bergen på, er at de vitenskapelig ansatte stiller som custos ved disputaser. Jeg vil benytte anledningen til å takke personell spesielt i Stavanger for at de har stilt på flere!

Jeg vil også oppfordre forsknings- og undervisningsgruppelederne om å være mer aktive mht. å tenke på og involvere personell fra utplasseringssykehusene.

Jeg tror vi har mye å vinne på et tettere samarbeid mellom moderinstituttet og utplasseringssykehusene! Kom gjerne med forslag!

Ha en riktig god helg.
Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Arealutvalget er i gang med å kartlegge arealbruk på laboratoriebygget. Alle forskningsgruppeledere som huses der har fått tilsendt en excel fil og bes om å fylle inn skjemaene for sine grupper slik at utvalget kan begynne jobben med å utarbeide forslag til bedre utnyttelse. Alle er hjertelig velkomne til å komme med innspill!

Og så vil jeg minne alle på at høsten er tiden for medarbeidersamtaler. Mia har ansvaret for de ansatte i administrasjonen. Som Pål skrev for noen uker siden tar han samtalen med forskningsgruppelederne, mens forskningsgruppelederne har fått delegert ansvaret til å ha medarbeidersamtaler med medlemmene av sine forskningsgrupper. Det er derfor viktig at alle vitenskapelig og teknisk ansatte tilhører en forskningsgruppe! Si fra hvis du ikke vet hvilken gruppe du hører til, så finner vi ut av det.

Ha en riktig god helg!

Ukens leder

Langsiktig strategi og karrierebygging

God forskning krever strategi, ikke bare faglig, men også for å ha en infrastruktur og økonomi til å sette forskningsplanene ut i livet. Dette betyr at vi må ha både kortsiktige og langsiktige mål. Man trenger ikke løpe etter enhver «ball» og forskningsmulighet, men du må fokusere på din «ball» og jobbe strategisk med forskningsfinansiering kompetanseoppbygging

Søknadsskriving er en lang prosess. Jo lengere tid du bruker, jo bedre. Selvsagt trenger større prosjekter og søknader mer tid. Posisjonering begynner flere år før selve søknaden: hva trenger du på CVen din for å være en konkurransekraftig søker. Konseptutvikling: omkring et år før fristen. Og bruk helst 6 måneder for foredlingen og selve skrivingen

Forskningsgruppelederne må hjelpe de yngre frem. De som etterhvert skal bli gruppeledere må få seniore forfatterskap og «co-PI»-posisjoner i søknader. Man kan søke mindre fond som er lettere å få tilslag på, dra på konferanser, bli med i nettverk og øve sin kritiske sanse med å være reviewer. Fremtidens gruppeledere må hjelpes inn i karriereprogrammer og bygge opp sin undervisningskompetanse og UiB har mange tilbud for yngre forskere (for eksempel UiB Ferd https://www.uib.no/ferd), bruk dem!

Nå er utlysninger i Horizon Europe kommet og flere av utlysningene i arbeidsprogrammet 2023-24 vil passe flere av våre grupper godt. Ta kontakt med Susanna Pakkasmaa om du planlegger å søke – på den måten kan du komme i gang i god tid og skrive en søknad som fører til bevilgning.

Neste uke er det EU Research & Innovation Days (https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days). Hvis du vil bli klokere på hva som skjer i Europa, følg den digitale konferansen.

God helg når den tid kommer
Eystein og Susanna

Ukens leder

Pål Rasmus Njølstad

Medarbeidersamtaler
Det er tid igjen for de årlige medarbeidersamtalene. Disse er et ledd i målrettet ledelse og medarbeiderutvikling. Derfor er de årlige, systematiske og gjensidig forberedte personlige samtaler mellom en medarbeider og nærmeste overordnede. Alle ansatte som har hovedstilling ved UiB, skal ha medarbeidersamtaler. Dette inkluderer også stipendiater. For ansatte med bistilling kan leder bli enig med den ansatte at det ikke er nødvendig.

Nytt fra i fjor er at det ikke er nok at medarbeidersamtalene tilbys – de skal også gjennomføres. Medarbeidersamtalene er en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen. Samtalen skal knyttes opp til K2s strategiske planer og være et reelt og resultatorientert ledelsesverktøy for å oppnå fastsatte mål.

Elementer knyttet til livsfase kan tas opp som tema. Samtalen skal videre nyttes til å avdekke kompetansebehov, endring og utvikling. Innholdet i medarbeidersamtalen skal fokuseres rundt forhold leder og medarbeider kan gjøre noe med.

Det er viktig å kommunisere hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortrolighet som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta noe tid.

Overfor utenlandske medarbeidere er det viktig å ha oppmerksomhet på deres behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for bidrag til felleskapet. Aktuelle tema kan også være deres sosiale nettverk, tillit vis a vis leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen.

Som en naturlig del av resultatvurderingen og forventningsavklaringen inngår den avtalefestete samtalen rundt lønnsforhold som en del av medarbeidersamtalen. Det er da viktig å huske på at vi har etablerte systemer for lønnsforhandlinger. Det pågår som dere vet lønnsforhandlinger nå i høst.

Jeg har som instituttleder ansvar for at alle medarbeidere gjennomfører årlige medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens planer og budsjett. Det er ikke mulig å gjennomføre dette for alle K2s ansatte, slik at gjennomføring av samtalene er delegert. Jeg har medarbeidersamtaler med forskningsgruppelederne, mens de igjen har ansvar for deres gruppemedlemmer. Når det gjelder administrativt ansatte, har administrasjonssjef Maria Holmaas ansvaret.

Oftest synes jeg tiden går fryktelig fort om høsten, og plutselig er det jul. Det er derfor lurt å komme i gang med medarbeidersamtalene så snart som mulig. Lykke til!

Ukens leder

Nye muligheter i Horizon Europe

Mens vi venter på tilbakemelding fra Forskningsrådet på søknadene sendt i vår kan det være en ide å studere utkastet til utlysningene under området Helse i Horizon Europe. Det er mange utlysninger som er relevante for K2 sine forskere. De ulike såkalte destinasjonene i programmet er

Destination 1 – Staying healthy in a rapidly changing society

Destination 2. Living and working in a health-promoting environment

Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden

Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care

Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society and reducing disease burden

Dere vil finne utlysninger som passer ditt fagområde. Flere utlysninger under Destinasjon 1 er innrettet mot persontilpasset medisin. Under destinasjon 5 er det mulig å søke om prosjekter som integrerer artifisiell intelligens og helse, blant annet utvikling av nye verktøy bade for helsepersonell og pasienter for forebygging og behandling av sykdom. Utlysningen er ennå ikke publisert, men dere kan få tilgang til utkastet ved å kontakte vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa. Hun og Forskningsavdelingen kan være behjelpelig med råd og veiledning for dem som er interessert. Susanne er ellers interessert i å møte instituttets forskningsgruppeledere for å bli mer kjent i miljøet.

Vurder å søke om EU-midler både som partner og koordinator

Lykke til med fremtidige søknader

Med vennlig hilsen
Eystein Husebye
Nestleder K2

Ukens leder

Semesterstart og nye muligheter

Semesterstart er som regel preget av friskhet og energi. Studentene myldrer i auditorier og grupperom – og i år virker de ekstra motiverte, synes jeg. Vi som underviser, opplever forhåpentlig at batteriene er ladet etter sommerferien, og tar fatt på oppgavene med blanke ark og nye fargestifter. Kanskje er det nå vi skal prøve ut noen nye pedagogiske grep i undervisningen?

Det første «Vestlandslegekullet» med drøyt 200 studenter møter nå klinisk undervisning i MED3. Hele tredje studieår er lagt om for å ta høyde for økningen i studenttall, og med tanke på å forbedre undervisningen. Som alltid kan det være små humper i veien når endringer innføres, men jeg håper vi alle vil vise velvilje og gjøre vårt beste for at studentene skal få god undervisning. Så får vi justere kursen før neste kull om det trengs.

Akutt- og mottaksmedisin er en relativt «new kid on the block» blant de medisinske spesialitetene. Nå skal studentene lære mer om dette gjennom en nyopprettet 3-ukers praksisutplassering i akutt- og mottaksavdelingene ved Haukeland og Haraldsplass. Målet er å utdanne studenter som er ennå bedre rustet for å møte livet som LIS1.

K2 ønsker å se på mulighetene for å utvikle nye videreutdanningskurs, en inntektskilde vi kanskje ikke har utnyttet godt nok og som kan bidra i arbeidet med å snu underskuddet. Vi vil sette sammen en arbeidsgruppe for å se på dette. Ta kontakt hvis du har gode idéer!

Minner om at fristen for å nominere kandidater til Helse Vests Utdanningspris for 2022 er 20. september: Kven er din kandidat til Utdanningsprisen i Helse Vest? – Helse Vest RHF (helse-vest.no) .

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

Ukens leder

Velkommen til nytt semester!

Så er det på`an igjen! Håper alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene.

I skrivende stund er studentene allerede begynt, og mange K2-ansatte er i full gang med undervisningen. Det er ofte travelt komme i gang etter ferien. Omstilling fra ferie til hektisk universitetsliv kan være litt brutal og tar tid. Nye studentkull medfører merarbeid i starten. Forskningen tar vel aldri ferie. Selv om mange har plukket epost og fått unna det mest presserende, har det for de fleste hopet seg opp med oppgaver som nå må ordnes opp i.

Denne høsten må K2 ha at fokus på økonomi. Som tidligere nevnt har vi av ulike grunner nå et stort underskudd – en utvikling som vi må snu. Står vi sammen, skal vi klare å komme gjennom dette, forhåpentligvis til og med styrket. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så jeg gjentar oppfordringen før sommeren: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter.

Ha et riktig godt semester!

Ukens leder

GOD SOMMER!

Når dette skrives, sender vi inn forslag til budsjett for 2023. Det er også i år et ambisiøst budsjett gitt rammene og som tar høyde for de utfordringer vi ser i det kommende år når det gjelder økonomi. Hovedfokus siste halvår har vært økonomien grunnet Kunnskapsdepartementet sine utspill om kutt i grunnbevilgningen til alle universitetene knyttet til pensjon, effektivisering, reiser og annet. Det vises til dekan Per Bakkes e-post i dag. Medisinsk fakultet har gjort opp et budsjett for 2022 med et underskudd på kr 30 mill mens K2 har 12 mill kr i underskudd. Det gjør driften av vanskelig. Men som Per Bakke sier, står vi sammen i dette, skal vi klare å komme gjennom denne perioden. Mitt mål er at vi til og med skal komme styrket ut av den. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så her en utfordring til dere alle: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter. Dette kan hjelpe oss å fjerne dagens krav fra Fakultetet, at vi inntil videre og med noe unntak ikke får lyse ut nye stillinger. Det er jo en trasig situasjon vi må komme uss ut av så fort som mulig!

Etter en kald og våt juni har vi i dag endelig fått smake varmen. Vi forbereder oss nå på sommerferien. Våren har for de fleste vært en travel tid med søknader, OSKE og alle avslutningene på slutten av terminen. Så det skal bli godt å få noen uker med fri for å gjøre helt andre ting. Det er viktig for å lade batteriene slik at vi kan starte høsten med ny energi og arbeidslyst. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott innsats denne halvåret. Ha en riktig god sommerferie!

Pål

Ukens leder

Undervisningspris og sommertanker
Felles undervisningsdag for K2 og K1 gikk av stabelen i auditoriet i AHH den 18. mai. Det var godt å møtes fysisk igjen til det vi følte var en vellykket undervisningsdag! Jeg håper at kolleger på SUS og i Haugesund som deltok digitalt, også følte at de fikk godt utbytte av dagen. Takk til alle som deltok og bidro til lærerike presentasjoner og nyttig debatt om spørsmål knyttet til undervisningen vår!

Spesielt vil jeg fremheve professor Jone Trovik, overlege ved Kvinneklinikken og tidligere utdanningsleder ved K2, som vant årets Undervisningspris for K2. Hun fikk prisen for sitt flotte arbeid med å utvikle et elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter. Med dette arbeidet fikk hun til et kinderegg; et godt kurs, studentmedvirkning, og utdanning i universitetspedagogikk. Et eksempel til etterfølgelse!

Når vi snakker om pedagogikk: Mangler du godkjent basisutdanning? Da bør du utnytte at sommeren er lavsesong for undervisning: Planlegg inn nødvendige kurs for høsten, og få unna arbeidet med å dokumentere din pedagogiske kompetanse i en pedagogisk mappe. Late dager på bryggen, i hagen eller på fortauskafé inspirerer kanskje til endelig å skrive refleksjonsnotatet om egen undervisningserfaring og undervisningsfilosofi?

Ferie og fri fra vanlige forpliktelser kan gi god grobunn for nye idéer – kanskje dukker andre kreative tanker om undervisning eller undervisningsadministrasjon opp i sommer? Da UGLEne møttes tidligere i vår, diskuterte vi blant annet hvordan vi skal undervise flere studenter enn vi gjør i dag. Iblant kan det føles som om økt antall studenter og mer smågruppeundervisning i en situasjon med trang økonomi, bare fører til at hver av oss løper fortere. Da er det viktig å vurdere hva vi gjøre og hva som kanskje kan legges på vent, gjøres av andre, eller gjøres på en annen måte.

Lykke til med siste innsats før semesterslutt og sommerfri!

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

Leder K2 nytt uke 23 2022

Når dette skrives, er OSKE12-eksamen akkurat ferdig. Jeg vil benytte anledningen til å takke for flott innsats i å planlegge og gjennomføre denne. Mange har vært involvert, og spesielt vil jeg fremheve alle administrativt ansatte som har deltatt i tidkrevende forberedelser og gjennomføring av dagen. Som tidligere år deltok jeg som sensor på oppgave innen pediatri. I tillegg til at det er spennende å se hvordan studentene løser oppgavene, er det inspirerende å lære at de liker denne eksamensformen. Videre er det gøy å få være med på et slikt event. En får også treffe ansatte på fakultetet på tvers av institutter og ansettelsesforhold i en spennende setting. Lunsj og rikelig med kaffe bidrar til at praten går og latteren ofte sitter løst. Det er imidlertid en ressurskrevende eksamensform og med de utfordringene vi nå har økonomisk, tviler jeg på at vi kan bruke mer resurser på denne eksamensformen.

Det nærmer seg sommerferie, og jeg vil minne om at alle må registrere ferieønskene i selvbetjeningsportalen. Fristen var 1. mai og det er fortsatt mange som ikke har registrert ferien for 2022. I tillegg til at dette er noe vi som arbeidsgiver skal ha oversikt over, er det en annen grunn til at vi maser om dette. Dersom dere ikke registrerer ferien, slår det ut i vår økonomi. Ikke-avviklet ferie vil stå som gjeld til de ansatte ved årsskiftet og øke underskuddet i vårt budsjett. Det kan bety at vi må fryse stillinger eller annet for å oppnå budsjettbalanse. SÅ LØP OG REGISTRER FERIEN NÅ!!!

Med ønsker om en herlig helg!

Pål
instituttleder

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Det er vanskelige økonomiske tider, og det politiske spill rundt forskningsrådet er bekymringsfullt. Vi er nødt til å se etter alternativer når det gjelder forskningsfinansiering, og det var derfor veldig kjekt å se at K2 var vel representert på workshop om «Horizon Europe and Beyond» organisert av FIA. Vi fikk mange praktiske tips om hvordan å gå frem, og jobbet litt med et verktøy laget av Hiwa Målen fra FIA som gjør det enklere for forskere å finne passende utlysninger. Ikke nøl med å ta kontakt med vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa hvis du trenger hjelp.

Så har vi ved K2 også flere gode eksempler på vellykket ekstern forskningsfinansiering fra andre kilder: Eva Gerdts og hennes Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner fikk nylig støtte fra Godvik Sanitetsforeningen, Bjørn Tore Gjertsen fikk tildelt midler for CD37 CAR T celleterapi fra regionale helseforetaksprogrammet KLINBEFORSK, og Nina Langeland sitt Vestnorsk forskningssenter for antibiotikaresistens (CAMRIA – Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches) støttet av Trond Mohn stiftelsen hadde stor åpning denne uken med helseministeren Ingvild Kjerkol til stede, hvor Randi Bertelsen er en av PI som får støtte (https://mohnfoundation.no/vestnorsk-samling-om-forskning-pa-antibiotikaresistens/). Gratulerer så mye til alle involverte!

Og sist, men ikke minst: vi ved K2 er faktisk veldig flinke til å utdanne neste generasjon forskere med hele 21 disputaser i første halvår 2022! Det finnes en del forskningsfinansiering rettet mot yngre forskere, så bare ta kontakt med Susanna hvis du trenger råd.

Ha en fin pinse!

Ukens leder

Forskning til studentene

Studentene ved fakultetet ønsker mer kontakt med forskere og den akademiske hverdagen. Det er derfor på begynt arbeid om å lage en portal hvor studenter kan komme i kontakt med oss forskere ved instituttene, fra ph.d-nivå opp til professor. Det er viktig at flere forskere melder seg til denne portalen slik at vi kan gi et godt tilbud til studentene. Jeg oppfordrer alle til å delta, se mer detaljer om saken her

Ha en fin helg!

Pål R. Njølstad
instituttleder

Mer om forskningsfinansiering

Vi har tidligere skrevet om at Fakultetet og instituttene må kutte kostnader. Nå er Forskningsrådet sin tur. I Khrono (khrono.no) roper nobelprisvinnerne Moser og Moser vasku om forskningskutt. De er sjokkerte og det er de ikke alene om. Khrono skriver: For å spare inn 842 millioner kroner i år og neste år foreslås det blant annet å redusere tildelingene i år med 20 prosent, la være å lyse ut frie prosjektmidler til banebrytende forskning (Fripro) neste år og utsette oppstart for nye sentre for fremragende forskning. I tillegg er det forslag om å forskyve utlysning av midler til forskningsinfrastruktur.

Hvordan skal vi håndtere dette som institutt? Jeg tenker at det er viktig å søke midler fra Forskningsrådet selv om nåløyet er enda trangere enn før. Videre må en se etter alternative finansieringskilder. Her peker Horizon Europe seg ut som en stor mulighet. Mens Norge kutter i forskningsbevilgninger investerer EU 95,5 milliarder Euro å Horizon Europe i tidsperioden 2021-2027! Forskningsavdelingen arrangerte en informasjonsdag 13. mai der det ble redegjort for søknadsmulighetene, og de er mange og organisert i 3 pillarer

 1. Excellent science (ERC stipender, Marie Sklodowska-Curie mobiltetsprogram
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness, der blant annet Helse er en av delprogrammene
 3. Innovative Europe

Horizon Europe har et spesielt fokus to adaptasjon til klimaforandringer, kreft, klimaneutrale smarte byer, sunne hav og sjøer, jordhelse og mat

Her er det muligheter til å søke som vi må bli flinkere til å benytte oss av. Forskningsavdelingen og våre forskningsrådgivere står klare til å hjelpe.

 

Sier som Nike: just do it!

Hilsen

Eystein Husebye

Nestleder K2

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Jeg vil bruke ukens leder til å minne om to saker: RETTE og undervisningsdagen.

Jeg er ansvarlig for oppfølging av prosjekter fra K2 i RETTE, derfor må jeg bare be alle om å sjekke at all nødvendig informasjon er overført fra REK (og per i dag er det en del prosjekter som krever endring i RETTE). Når dere logger dere inn i systemet (https://rette.app.uib.no/) vil dere ha mulighet til å fylle inn mer informasjon om prosjektet og svare på noen spørsmål og deretter bekrefte prosjektet. Det er prosjektlederne som er ansvarlig for å gjøre dette.

RETTE ble etablert av UiB for å etterfølge GDPR og for å sikre at sentrale lovverk følges. UiB skal ha oversikt og kontroll med alle forskningsprosjekter og studentoppgaver som behandler personopplysninger. Medisinske/helseforskningsprosjekter trenger godkjenning fra REK. Noen prosjekter har konsulentplikt hos personvernansvarlig, og NSD (Norsk senter for forskningsdata) kan bidra til å vurdere personvern. Etter vurdering eller godkjenning overføres informasjon fra NSD og REK til RETTE.

Minner til slutt om Undervisningsdagen 18. mai kl.12-15:15 som jeg håper mange vil delta på. Programmet for dagen finner dere i K2nytt i dag. Husk å melde deg på:

UNDERVISNINGSDAG FOR K1 OG K2 18 MAI 2022 /TEACHING DAY FOR K1 AND K2 18 MAY (uib.no)

Ha en fin helg!

Nye søknadsmuligheter

Instituttets og fakultetets økonomi er anstrengt og det er viktigere enn noen gang å søke om eksterne forskningsmidler. Klinisk institutt 2 jobber målrettet for å legge til rette for at våre forskere skal kunne sende gode og konkurransedyktige søknader.

Susanna Pakkasmaa, vår nye forskningsrådgiver er på plass og klar til å bistå, likeså vårt team av økonomer. Ikke nøl med å ta kontakt, ta en prat, eller invitere Susanna til gruppemøte.

Kreftforeningens hovedutlysning er åpen med søknadsfrist tirsdag 31 mai kl 13.  Les mer https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#home. Har du planer om å søke, ta kontakt med Linn Iversen (økonomi) og Susanna Pakkasmaa (forskningsrådgivning)

For kreftforskere er det også nye utlysninger innenfor EU’s samfunnsoppdrag Mission Cancer som åpner 24 mai.  EU Missions, eller målrettede samfunnsoppdrag på norsk, handler om å løse globale samfunnsutfordringer. EU-kommisjonen har identifisert fem samfunnsutfordringer som de ønsker konkrete og ambisiøse løsninger på innen 2030. En av disse er kreft, en annen er jordhelse og mat som kan være av relevans for ernæringsforskere og andre. Les mer om missions på Forskningsrådets nettside https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/missions/ og

EU-kommisjonens nettside https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/cancer_en

Det er K2 sin klare ambisjon om å styrke porteføljen av EU-prosjekter. Se derfor om du kan prioritere UiBs workshop om Horisont Europa som arrangeres 13 mai på Scandic Ørnen. Dette heldagsarrangementet er for alle UiB forskere. Mer informasjon Horizon Europe Inspiration Workshop | Forsknings- og innovasjonsavdelingen | UiB

Det er også mulig å være med å påvirke forskningsprofilen til Horisont Europa med å være med i en av Forskningsrådets referansegrupper som nå rekrutterer nye medlemmer. Det er i alt 10 referansegrupper, blant annet helse, forskningsinfrastruktur og digitalisering. Medlemmene bør ha god kjennskap til rammeprogrammet, og kompetanse for å gi relevante faglige innspill. De er ikke representanter for institusjonen, men skal har god dialog med institusjoner og virksomheter på sine respektive områder. Dette er en fin mulighet å påvirke og få innsikt i Horisont Europa. Nomineringsfristen er 6 mai og vi må ha forslagene i hende innen mandag 2. mai kl 12,. Les mer her:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/vi-soker-nye-medlemmer-til-referansegruppene-for-horisont-europa/

Hilsen

Susanna   Pakkasmaa                                    Eystein Husebye

Forskningsrådgiver                                        Konstituert instituttleder

 

 

 

 

 

Ny vår for utdanning

Vi på K2 er stolte av å ta utdanningsoppdraget vårt på alvor!  Undervisningen vi bidrar til er viktig for studieprogrammene for særlig medisin, men også farmasi, odontologi, tannpleie og ernæring. For at vi fortsatt skal tilby den gode undervisningen K2 er kjent for, trenger vi flinke undervisere som er oppdaterte på faglig innhold – men også utdanningsfaglig. Derfor ønsker vi at så mange som mulig av dere deltar på årets Undervisningsdag onsdag 18. mai i Auditoriet i AHH. (halv dag fra lunsj). Meld deg på og møt opp til lunsj med hyggelige kolleger, inspirerende innlegg og diskusjon om god undervisning – og se hvem som vinner K2s undervisningspris!

Strukturen med undervisningsgrupper fyller to år i august, og de første UGLEne vil da ha fullført sin 2-årige funksjonstid som undervisningsgruppeledere. UGLE er det sentrale bindeleddet mellom undervisningsgruppen og semesterstyrene, kliniske avdelinger og instituttledelsen, og har delegert ansvar til å fordele undervisningsoppgavene på best mulig måte, slik at det kommer studentene våre til gode. Dette er en oppgave det kan være greit å la rotere. I utgangspunktet er tanken at vise-UGLE rykker opp når dagens UGLE trer av, men undervisningsgruppene står fritt til å velge andre løsninger. Jeg vil be alle undervisingsgruppene om å foreslå UGLE og vise-UGLE for 2022-2024 for sin undervisningsgruppe når vi møtes til UGLE-møte tirsdag 3. mai kl. 08-09. Møteinnkalling med sted og agenda sendes på mail til UGLEne.

Til sist vil jeg minne om muligheten for å søke om midler til å styrke forskning og utdanning på problemstillinger og muligheter tilknyttet digitalisering. Med intern frist 27. april kan det søkes om inntil 1 millioner NOK til hjelp til å ta i bruk nye digitale verktøy og metoder, eller bedre integrering av digital forståelse i etablerte studieprogram. Midlene skal brukes til å oppgradere faglig innhold og eventuelle digitale verktøy fagområdet eller utdanningsprogrammet i lys av internasjonal utvikling.

Mette

Eystein tar styringen

Kjære K2-medarbeider

Nei, det er ingen aprilspøk. Denne uken overtok jeg som instituttleder etter Pål, men bare for en kort periode  – Pål har en kortvarig permisjon fram til 10. mai og jeg skal forsøke å yte samme gode service som han. Når det nå stunder mot påske er det på sin plass å takke alle K2-ansatt for innsatsen så langt i år. Det forskes og undervises i høyt tempo selv om ressursene er knappe. . Falchs juniorpris skal deles ut og forskningsgruppelederne bes fremme kandidater, se annonsering i dette nummeret av K2-nytt.

Så vil jeg benytte anledningen til å takke Maria Holmaas og resten av administrasjonen for sin formidable innsats med å holde hjulene i gang. K2 er en fantastisk arbeidsplass og har et enormt potensiale for god forskning og undervisning. Da er det bare å jobbe på og gjøre det som er bra enda bedre.

Jeg håper alle for mulighetene til å nyte noen fridager i påsken, og lade batteriene både med fysisk og muligens også åndelig føde. Krigen i Ukraina er en sterk påminning om at vi ikke kan ta frihet og demokrati for gitt.

Hilsen

 

Eystein Husebye

Konstituert instituttleder

Økonomiske realiteter – ledelsen tar grep

Instituttleder Njølstad har redegjort for K2 sin økonomi som innebærer store kutt i våre budsjetter. Dette gjør at vi må ta radikale grep. Derfor foreslår ledelsen at lønnen til alle K2-ansatte kuttes med 5%, med unntak av de som sitter i ledergruppen som får en stor belastning med å gjøre dette. Videre vil alle driftsmidler til PhD-studenter og postdoktor-stipendiater bli inndratt og disponert av instituttleder. Man kan søke tilbakebetaling av inntil halve driftsbevilgningen til spesielt viktige oppgaver. Videre må alle PhD-studenter eller deres forskningsgruppe betale for bedømmingen av PhD-avhandlingene. Til slutt, alle KG-Jebsen og Trond Mohn sentre ved K2 vil bli ilagt en ekstra «skatt» for å dekke underskuddet, forslagsvis 250 000 per år.

Vi beklager at vi må gjøre så radikale grep for å få budsjettet i balanse, men vi ser ingen annen utvei. De detaljerte kuttene kan du lese om ved å klikke på denne lenken.

God helg, når den tid kommer

På vegne av ledelsen

 

Eystein Husebye

Visestyrer

Fagfellevurdering

Fagfellevurdering veileder tidsskriftets redaksjoner i å ta beslutninger om publisering og identifisere manuskripter som ikke bør publiseres. Den gir også forfattere muligheten til å forbedre kvaliteten og klarheten til manuskriptene deres. Hensikten med fagfellevurdering er ikke å demonstrere anmelderens dyktighet i å identifisere feil; negativ kritikk er ikke obligatorisk. Anmeldere bør identifisere styrker og gi konstruktive kommentarer for å hjelpe forfattere med å identifisere og styrke eventuelle svakheter.

Fordi antallet vitenskapelige artikler publisert hvert år fortsetter å vokse, blir kvaliteten på fagfellevurderingsprosessen og kvaliteten på redaksjonen mål på et tidsskrifts omdømme, posisjon i feltet, og vil kunne påvirke tidsskriftets Impact Factor. Vitenskapelige tidsskrifter som publiserer fagfellevurderte artikler, er sterkt avhengige av vitenskapelige vurderere som bruker deres tid og ekspertise uten å få noen form for godtgjørelse. I tillegg til å gjøre en rettferdig vurdering og ha tilstrekkelig ekspertise innen feltet, har anmeldere betydelig ansvar overfor forfattere, redaktører og lesere. Anmeldere har også etiske forpliktelser, som konfidensialitet, være konstruktive i kritikken, være upartiske og inneha integritet.

Publiserte biomedisinske artikler kan ha direkte innvirkning på klinisk praksis og påvirke politiske beslutninger innen helse. Derfor er det avgjørende å ha fagfellevurderingssystemet og at fagfellevurderingsrapporter er av høyeste kvalitet for å hjelpe redaktørenes beslutninger om manuskriptenes skjebne. Det er avgjørende at vi bruker tid på fagfellevurderinger for tidsskriftene. Som anmeldere, vil vi også lære av prosessen, og det er en måte å holde seg informert om hvordan feltet beveger seg før forskningen er på trykk.

Professor emeritus Jan Erik Nordrehaug ved K2 har utført fagfellevurderinger for en rekke tidsskrifter i løpet av et langt liv som lege og forsket, inkludert Tidsskrift for Den norske legeforeningen. For dette vil han nå få Tidsskriftets pris «Årets fagvurderer 2021». Vitenskapelig redaktør, Siri Lunde Strømme, sier «Vi har hatt stor nytte av et imponerende antall, og alltid solide, anmeldelser fra Nordrehaug gjennom årene, så også i 2021». Gratulerer!!!

Ha en fin helg,
Pål.