Kategoriarkiv: Ukens leder

Gratulerer til KG Jebsen Senter for myeloid leukemi

Kjære kolleger og venner,

Det er med enorm stolthet og begeistring at jeg kunngjør etableringen av KG Jebsen Senter for myeloid leukemi ved K2. Denne betydningsfulle begivenheten markerer et stort skritt fremover i vår urokkelige streben etter vitenskapelig fremragende og innovative medisinske løsninger.

La oss reflektere litt over den dype innvirkningen forskningssentre som vårt nye KG Jebsen-senter har på vårt akademiske fellesskap og utover. Disse sentrene fungerer som smeltedigler av kunnskap, der briljante sinn møtes, samarbeider og tenner transformative ideer. De er sentrale for ny og innovativ kunnskap, som skyver grensene for menneskelig forståelse og legger veien for banebrytende terapier.

Hvor mange sentre huser Institutt for klinisk medisin i dag?

 1. Broegelmanns forskningslaboratorier (Broegelmann-stiftelsen)
 2. Influensasenteret (Direktoratet for helse og omsorg)
 3. Senter for farmasi (UiB, i samarbeid med Kjemisk institutt, Mat Nat)
 4. KG Jebsen Senter for genomrettet kreftterapi (Stiftelsen KG Jebsen)
 5. KG Jebsen Senter for myeloid leukemi (Stiftelsen KG Jebsen)
 6. Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 7. Ernæringsforskningslaboratoriet (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 8. Mohn Kreftforskningslaboratorium (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 9. Senter for antibiotikaresistens (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 10. Senter for regenerativ medisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 11. Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner (Hjertefondet)

Hvorfor er forskningssentre så uvurderlige?

 1. Tverrfaglig synergi: Vårt nye senter er et eksempel på ånden bak tverrfaglig samarbeid. Ved å samle eksperter fra ulike felt – hematologi, genetikk, immunologi og klinisk medisin – skaper vi et fruktbart grunnlag for krysspollinering av ideer. Det er ved disse krysningspunktene at gjennombrudd skjer, der biologens innsikt møter klinikerens praktiske visdom, og der innovasjon blomstrer.
 2. Vedvarende fokus: KG Jebsen-senterets dedikerte fokus på myeloid leukemi sikrer at vi dykker dypt inn i denne komplekse sykdommens intrikate detaljer. Med laserpresisjon vil våre forskere avdekke molekylære fundament, identifisere nye terapeutiske mål og forbedre pasientresultater. Denne vedvarende forpliktelsen er vårt løfte til de som er berørt av leukemi – et løfte om håp og fremskritt.
 3. Grogrunn for fremtidig finansiering: Mens mange sentre opererer innenfor begrensede tidsrammer, får deres innvirkning ringvirkninger langt utover deres opprinnelige finansieringsperioder. De frøene de sår spirer til prosjektforslag, samarbeidsprosjekter og partnerskap. KG Jebsen-senteret, som sine forgjengere, vil katalysere ekstern finansiering og sikre vår posisjon som et knutepunkt for vitenskapelig fremragende arbeid.

 La oss sende våre gratulasjoner til professor dr. med. Bjørn Tore Gjertsen ved roret for det nye KG Jebsen-senteret. Hans urokkelige dedikasjon til leukemiforskning og pasientomsorg inspirerer oss alle. Under hans veiledning er jeg trygg på at senteret vil blomstre og gi oppdagelser som forandrer liv.

Da er det bare å ønske alle får en fin vinterferie og vender tilbake til K2 med oppladede batterier og forbedret rekkevidde!

Pål & aiPål

Zoom inn på helse, miljø og sikkerhet – digitalt denne gangen

I det Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen forbereder seg på å være vertskap for sin årlige Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdag (HMS), vokser forventningen til en opplysende og innflytelsesrik hendelse. Møtet finner sted onsdag 21. februar med start kl 12, og har som mål å prioritere trivsel, bærekraft og sikkerhet innenfor vårt akademiske fellesskap og utover dets grenser.

En hjørnestein i programmet er presentasjonen av HMS-koordinator Ørjan Leren om handlingsplanen for HMS og fakultetets prioriteringer for 2024. Han vil skissere en strategi for å redusere barrierer for høyere utdanning. Videre vil seniorrådgivere Nora Abdalla Mohammed og Michelle Iversen Badiane fra Studieavdelingen belyse prosjektet “Mangfoldige UiB – Ingen utenfor”.

FPD Include Erasmus+ -prosjektet, presentert av førsteamanuensis Reidun Lisbet Skeide Kjome fra Institutt for global helse og primærhelsetjeneste, lover innsikt i å fremme mangfold og inkludering innenfor akademiske settinger.

Universitetets hovedverneombud, June Vibecke Knudtsen Indrevik, vil understreke viktigheten av et trygt arbeidsmiljø for alle, og legge vekt på kollektivt ansvar og årvåkenhet.

Når dagen nærmer seg slutten, vil utdelingen av Arbeidsmiljøprisen 2023 av HMS-koordinator Ørjan Leren være en passende avslutning, der fremragende bidrag for å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø feires.

Jeg håper du blir inspirert og oppfordrer deg til å delta, selv om det er et digitalt arrangement.

Eystein Husebye
Viseleder K2

Join Zoom Meeting
Meeting URL: https://uib.zoom.us/j/65464806396?pwd=R2N1VHhXNHRXanhRa3JzS1c3dkV0Zz09
Meeting ID: 654 6480 6396
Password: yQ80h4zh

Takk for meg som instituttleder: En spennende reise er slutt og et nytt kapittel begynner

Kjære kolleger,

Det er med blandede følelser jeg skriver denne lederen i K2-nytt. Etter seks år ved roret for K2, har jeg besluttet å tre tilbake fra stillingen som Instituttleder. Denne avgjørelsen var ikke lett å ta og var etter nøye vurdering av kravene og ansvaret som følger med å lede en så dynamisk og innflytelsesrik avdeling.

Vårt institutt har vokst betydelig i løpet av min tid som leder. Med 382 dedikerte ansatte, inkludert 70 heltidsprofessorer og førsteamanuenser, 80 bistillinger, over 180 forskere, post docs og PhD-studenter samt 50 teknisk og administrativt ansatte har vi gjort store fremskritt innen klinisk- og translasjonsforskning. Dette medfører at vi i 2023 hadde publikasjoner i de aller beste tidsskriftene og satte rekord for ekstern finansiering: 121 mill. kr. Dere underviser en rekke kliniske spesialiteter innen medisin i tillegg til farmasi og ernæring på en forbilledlig måte. Og dere har nådd opp i konkurransen om å etablere flere nye og sterke forskningssentre.

Likevel, i takt med økende krav til ledelse, befinner jeg meg ved et veiskille. Å balansere ansvaret som både Instituttleder og leder for Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin har vært krevende. Streben etter fremragende resultater krever fokus, og jeg har følt det er på tide å overlate stafettpinnen til en ny leder som kan fortsette å drive instituttet vårtfremover.

Jeg er utrolig stolt av det vi har oppnådd sammen. Vår samarbeidsånd, dedikasjon til pasientomsorg og banebrytende forskning har satt dype spor. Når jeg nå trer tilbake, er jeg trygg på at K2 vil fortsette å blomstre under ny ledelse.

Jeg slutter 300424 og vil i tiden fremover gradvis overføre mine ansvarsområder til Eystein Husebye som fungerende instituttleder. Stillingen lyses ut i disse dager. Men dere skal være trygge på at jeg fortsatt føler meg forpliktet til vår felles misjon, og jeg ser frem til å bidra til avdelingen på nye måter. Min avgjørelse er ikke et farvel, men heller en endring i roller – en som lar meg fokusere på det spennende arbeidet som skjer ved Mohn-senteret.

Jeg uttrykker takknemlighet til hver av dere for deres støtte og dedikasjon. Sammen har vi gjort en forskjell i pasientenes liv og i fremtiden for medisin. La oss fortsette å samarbeide, være innovative og inspirere. Takk for at dere har vært en del av denne fantastiske reisen.

 På vei inn i et nytt kapittel for K2, er jeg begeistret for å kunngjøre to nye tilskudd til vårt lederteam:

Professor Svein Skeie: Endokrinolog og Forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus. Skeie påtar seg rollen som Leder for Stavanger-relasjoner. Hans dype forståelse av ledelse, klinisk praksis og forskning vil tjene som en verdifull forbindelse mellom våre institusjoner. Et økende samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus vil styrke våre bånd og fremme innovative initiativer.

Professor Silje Skrede: Hun er farmakolog, har erfaring fra undervisningsadministrasjon og farmakologisk forskning. Hun blir Leder for innovasjon slik at K2s fokus på dette viktige området blir styrket. Skrede vil midlertidig være Leder for undervisning som vikar for Mette Vesterhus.

Ha en riktig god helg!

Pål

NFR egenevaluering er sendt

Onsdag ble K2s selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. Det ble et dokument på 268 sider. Som ved tidligere evalueringer har dette tatt et stort fokus for instituttadministrasjonen og de av dere som bidro til selvevalueringen. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende forskningsgrupper med egen selvevaluering:

 • Bergen respiratory research group v/Tomas Mikal Lind Eagan
 • Broegelmann v/Helena Erlandsson Harrris
 • Endokrin medisin v/Eystein S. Husebye
 • Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi v/Rebecca Jane Cox
 • Legemiddelgruppen v/Lars Herfindal
 • Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin v/Pål R. Njølstad
 • Onkologi v/Stian Knappskog
 • Paediatric follow-up group v/Camilla Tøndel
 • Presisjonsonkologi v/Ola Myklebost

I tillegg deltok følgende impact cases:

 • Catching the rhythms v/Eystein S. Husebye
 • Changing clinical practice in childhood diabetes by precision medicine v/Pål R. Njølstad
 • Heart disease in women v/Eva Gerdts
 • Pandemic preparedness: the COVID-19 case v/Rebecca Cox

Prosessen videre er en tretrinnsevaluering. Først evalueres forskergruppene i ekspertpaneler som er inndelt etter fag/disiplin på tvers av sektorer. Deretter evalueres de administrative enhetene i evalueringskomiteer som er sektorspesifikke. Tredje trinn er det nasjonale nivået som inkluderer all medisinsk forskning i Norge. Her brukes et utvalg av ekspertene fra evalueringen ellers.

Det er de administrative enhetene som er hovedobjektet for evalueringen. Evalueringsresultatene for forskergruppene vil inngå i evalueringsrapporten til den administrative enheten som de tilhører.

Tusen takk til alle som deltok – spesielt Susanne og Silke – for flott innsats over lang tid. Nå kan vi ta helg med god samvittighet og håpe på et godt resultat!

Pål

 

Kjære alle sammen!

Da er det på tide igjen å finne yngre lovende kandidater til Trond Mohn Starting grants: Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med TMS Starting grants med endelig frist 8. mars (mer info her). Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på maks 3 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, og forskningsmiljøet, og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 12. februar. Skissen og CV-en skal sendes til silke.appel@uib.no.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Og så er det fortsatt mulig å fremme kandidater til fakultetets priser 😊

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Riktig god helg!

Godt nyttår også fra meg :-)

Vi er nå i innspurten for NFR sin EVALMEDHELSE rapporten, tusen takk til alle dere som har bidratt så langt! Det gjenstår en del arbeid før fristen 31.1., og ikke minst oppfordrer jeg alle enda en gang til å oppdatere sine nettsider.

Men nok mas om det, over til noe langt kjekkere som allerede ble nevnt før jul: Det medisinske fakultetet har lyst ut en del priser for 2023. Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2023, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning, så har du nå sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (100 000,-)
 • Formidlingspris (100 000,-)
 • Innovasjonspris (100 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 5. februar 2024. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Og så er det heller ikke for sent å komme med forslag til Meltzerprisene – fristen er i dag (19.1.24) 😊 Alle professorer har forslagsrett, så kjenn litt etter om ikke du vet om en fremragende forskningsformidler, flink yngre forsker eller en som har utmerket seg over tid med fremragende vitenskaplig virksomhet (link til mer informasjon). Nominasjonen sendes til Kristin.Hansen@uib.no

Ha en riktig god helg!

Godt nyttår!

Nå når vi begynner på et nytt år, er det tid for å reflektere litt over fortiden og se fremover mot fremtiden. For mange av oss betyr dette å vende tilbake til arbeidet etter en velfortjent pause. Som del av et stort institutt ved et universitetssykehus med mange kliniske spesialiteter inklusive farmasi og ernæring med ansatte som underviser og utfører forskning, har du en unik mulighet til å sette tonen for det kommende året.

Det er viktig å anerkjenne utfordringene vi alle har møtt de siste årene, inkludert pandemien og dens innvirkning på vårt arbeid og personlige liv, samt kutt i offentlig finansiering, som har resultert i et negativt overskudd i økonomien. Imidlertid er det også viktig å fokusere på det positive og se etter måter å bevege os i rett retning fremover på. Dette kan inkludere å sette nye mål, utvikle nye strategier eller rett og slett finne nye måter å kommunisere med kollegaer på. Det er viktig å huske at utfordringer er en naturlig del av enhver organisasjons vekst og utvikling. Ved å jobbe sammen og fokusere på våre styrker, kan vi finne nye og innovative måter å overvinne disse hindringene. Dette kan inkludere å utforske nye finansieringskilder, utvikle nye samarbeid og partnerskap eller rett og slett finne måter å strømlinjeforme driften vår på.

Således er det å komme tilbake til arbeidet i det nye året en mulighet til å starte på nytt og stå for en positiv påvirkning. Ved å fokusere på det positive, investere i miljøet og opprettholde åpne kommunikasjonslinjer, kan vi alle bidra til å legge grunnlaget for et vellykket år fremover.

La oss omfavne ånden av enhet og takknemlighet i julen

Kjære alle ansatte ved K2

Når vi nå nærmer oss jul, fylles jeg av takknemlighet for det utrolig flotte fellesskapet som blomstrer på K2. Med nærmere 400 engasjerte enkeltpersoner, inkludert professorer, forskere, postdoktorer, doktorgradsstudenter, teknisk og administrativt personell, står vårt institutt som en fanebærer for fremragende prestasjoner innen medisin, farmasi og ernæring.

La oss reflektere litt over reisen vi har hatt dette året med å bidra til fremme av kunnskap og bedring av vår helse gjennom forskning og undervisning. Våre felles anstrengelser innen forskning har ikke bare styrket den akademiske prestisjen til vårt institutt, men de har også hatt varig innvirkning på økt trivsel til enkeltpersoner og på positiv utviklingen av samfunnet. Og den store innsatsen dere har bidratt med i undervisning er avgjørende for at studentene våre skal “lære for livet” og uunnværlig for vårt institutt.

Når vi nå tar en velfortjent pause for å feire den kommende julen og ferietiden, oppfordrer jeg hver av dere til å reflektere over viktigheten av enhet og takknemlighet. Det er en tid til å uttrykke takknemlighet for det å få lov til å arbeide i et fellesskap med mål som gagner andre mennesker, enten som behandler eller pasient. Enten du er en erfaren professor, en lovende forsker, en lidenskapelig postdoktor, en pliktoppfyllende doktorgradskandidat, en dyktig tekniker eller en hardtarbeidende administrativ person, er alle deres bidrag avgjørende.

La oss også utvide vår takknemlighet til familiene og kjære som støtter oss i våre akademiske bestrebelser. Deres forståelse og oppmuntring spiller en avgjørende rolle i våre felles prestasjoner, og det er passende å uttrykke vår takknemlighet for deres ubetingede støtte.

Når vi går inn i et nytt år, la oss bære med oss verdiene av samarbeid, innovasjon og medmenneskelighet som definerer vårt institutt. Dette er spesielt viktig nå når bevilgningene til akademia er truet og som medfører utfordringer for viktig forskning og undervisning. K2 er et av de beste instituttene ved UiB, og jeg tror vi skal klare oss godt gjennom en periode med trangere tider. Håper ferien bringer øyeblikk av glede, avslapning og inspirasjon, slik at vi alle kan forberede oss til et nytt år med banebrytende forskning og pedagogisk fremragende undervisning.

På vegne av K2 ønsker jeg dere en fredfylt jul fylt med varme, tid til refleksjon og nærvær med deres kjære.

Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Tiden flyr, og det er ikke så lenge igjen til jul! I tillegg til alle eksamener som foregår nå betyr det også at det ikke er så lenge igjen til fristen av NFR evalueringen. Jeg minner på at selv om din forskningsgruppe ikke skal vurderes separat så blir K2 evaluert i sin helhet, slik at websidene til alle forskningsgruppene skal være oppdaterte. Og som jeg skrev allerede for noen uker siden, burde ALLE oppdatere sine personlige sider, og husk å inkludere et bilde.

Og så vil jeg gjerne minne dere på at fristen til å sende inn nominasjoner til fakultetets arbeidsmiljøpris er 8. desember. Har du en kollega som gjør en ekstra innsats for arbeidsmiljøet? Ikke bare med tanke på HMS men også trivsel, inkludering og «vi»-følelsen? Ikke nøl med å foreslå vedkommende til prisen! Skjemaet finnes her.

Ha en riktig god helg!

Ukens leder

Vær med å bygge medisinsk forskning på Vestlandet

Tirsdag denne uken ble det arrangert felles forskningsdag mellom Det medisinske fakultet og Stavanger universitetssykehus. Der fikk vi presentert en rekke prosjekter som illustrerte godt hva vi kan få til sammen.

Innleggene som ble presentert av en representant fra hvert sted understrekte spesielt nytten av registre og å etterstrebe store pasientmaterialer. Å inkludere både Bergen og Stavanger i en studie betyr at antallet deltagere kan dobles og dermed er det lettere å vise statistisk signifikante funn. Camilla Krakstad løftet også fram hvilke muligheter som ligger i utenlandsopphold og hvordan gode registre og biobanker gjør oss attraktive i internasjonal sammenheng.

K2-ledelsen jobber nå aktivt for å bedre samarbeidet og oppfordrer kollegaene om å søke sammen i forskningsgrupper. Mange av gruppene i Bergen er større enn i Stavanger og det kan derfor være en god ide å inkludere kollegaene i de gruppene det er naturlig å samarbeide. Hvordan dette løses i praksis blir opp til de enkelte, men felles forsoningsmøter digitalt og fysisk er et godt sted å begynne og man kan invitere hverandre til universitetsoppgaver som komitearbeid for eksempel i samband med disputaser. Å fronte fellesprosjekter bør kunne styrke konkuranseevnen i forhold til forskningsmidler.

Det er også gode synergier å hente på undervisningssiden, der vi bør samarbeide mer, koordinere undervisningsopplegg, dele undervisnings materiell og eksamensoppgaver. Om fag og eksamener kommer på samme tid kan man bruke de samme oppgavene. Her er det med andre ord mange muligheter.

Neste gang vi arrangerer et slikt møte er det bra om de som ikke har pågående samarbeidsprosjekter mellom våre campuser passer på å komme, det kan lønne seg.

God helg

Eystein

Visestyrer

Ukens leder

Areal i Laboratorieblokka

Det medisinske fakultet har mye areal tilgjengelig på Campus Haukeland. Noe av arealene er rene universitetsareal som feks. Bygg for biologiske basalfag, mens en del leies av Helse Bergen. Arealene er naturligvis sentrale for undervisning og forskning.

Siste årene er leieutgiftene økt betydelig. Det er derfor nødvendig å vurdere om bruken av arealene er optimal. K2 har tilgang på mye forskningsareal i Laboratorieblokka. Mye av disse arealene er mer eller mindre gratis som del av den gamle Haukelandsavtalen, mens noe av arealene har en pris som til dels er betydelig. Siden forskningsaktivitet knyttet til «wet lab» er mindre i dag enn før pga. dreining av forskningsaktiviteten til mer «dry lab» og bruk av kjernefasiliteter, undersøker vi nå om det er mulig å klare oss med noe mindre laboratorieareal. Det som i så fall spares i leieutgifter vil komme K2 til gode og være positivt for K2s trange økonomi. Det kan gi oss mer handlingsrom til å redusere antall stillinger som for tiden må fryses. Et utvalg ledet av Silke Appel ser på denne muligheten.

Vi vil komme tilbake til saken i en åpen prosess med grundig informasjon og mulighet for innspill og diskusjon om det viser seg at dette blir aktuelt.

Ha en riktig god helg!

Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen,

Mot slutten av høstferien vil jeg gjerne oppfordre alle til å oppdatere sine UiB-personsider. Som de fleste forhåpentligvis har fått med seg er vi i gang med NFR sin evaluering for medisin og helse, EVALMEDHELSE. I forbindelse med dette er det viktig at våre websider er oppdaterte. Og da mener jeg ikke bare sidene til K2 og alle våre forskningsgrupper (som i de fleste tilfeller trenger litt oppdatering), men også personsiden som alle UiB-ansatte har. Dette er noe alle kan og bør oppdatere (som forresten også gjelder undertegnende, jeg jobber med saken)! I tillegg til kontaktinformasjon, hvor du kan legge inn lenke til MazeMap slik at besøkende kan enklere finne frem til deg, kan du informere om din kompetanse, pågående forskningsprosjekter, undervisning, formidling, du kan laste opp en CV og gi lenke til sosiale medier. Og ikke minst: jeg oppfordrer alle til å laste opp et bilde!

Her finner du alt du trenger for å få det til (selv om det dessverre ikke gir deg mer tid for å gjøre det):

            https://manual.uib.no/webmanual/personside/

            https://it.uib.no/MazeMap

Ha en riktig god helg!

Ukens leder

Forskningsdagen på MED – en inspirasjon til samarbeid

Forskningsdagen på MED samlet om lag 100 vitebegjærlige K2-ansatte denne uken. Hovedtema var samarbeid og nye allianser, både innad på instituttet og utad formidlet via foredrag og posterpresentasjoner og uformelle diskusjoner.

To arbeidsgrupper presenterte tiltak for å bedre samarbeidet. Den mest spennende var en «matchmakerfunksjon» kalt Science Match som skal fasilitere samarbeid både på K2 og fakultetet. Som app eller hjemmeside er det tenkt at Science Match skal hjelpe K2-ansatte og studenter til å finne kompetanse, instrumenter, utstyr og kjemikalier som finnes i miljøet. Man trenger kanskje ikke dra til California for en kompetanse som finnes i etasjen under. I den etterfølgende diskusjonen ble det løftet fram at en del uniiversiteter har en ordning der PhD og Masterstudenter roterer mellom flere forsningsgrupper. Dette synes jeg er et spennende konsept som vil kunne øke studentenes kompetanse og stimulere til samarberide – kanskje kan implementeres i det 4-årige PhD-løpet ved fakultet? Oppfordring til fakultetsledelsen nå oversendt!

Men forskning og samarbeid krever midler. Eystein Jansen, kanskje den mest meriterte forskeren på UiB og visepresident i det Europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC) , fortalte om søkemulighetene der.  Fra ERC kan både unge (starting grant), de som er underveis (consolidator) og etablerte (advanced) få penger. Det utlyses også Synergy Grants for banebrytende forskning der 2-4 partnere går sammen om å skape noe helt nytt. Unikt for ERC-bevilgningene er at det bare er et kriterium, scientific excellence! Norge kommer ikke så godt ut i denne konkurransen verken i foprhold til våre nordiske naboer, og i hvert fall ikke i forhold til land som Israel, Sveits, og Nederland som ligger i verdenstoppen på innovasjon og teknologi. Det er for få fra UiB som søker. De som vil søke kan få god støtte av Forskningsavdelingen og det kan søkes om posisjoneringsmidler. Det er også mulighet å melde seg som paneldeltager og slik lære mer om søknadsprosessen og hva som kreves.

Senere på dagen fikk vi en redegjørelse fra Ole Johan Borge, avdelingsdirektør i avd. helseforskning og helseinnovasjon i Norges Forskningsråd. Vi kan ikke forvente at forskningsrådet får mer midler fremover og konkurransen er hard, men det finnes muligheter og det er K2’ere som lykkes. Blant annet fikk Øystein Flugeog Johan Tronstad nå tilslag under Kvinnehelseprogrammet for forskning på ME – gratulerer!

Kvinnehelse er en av de tematiske paraplyene ved fakultetet som har flere sterke miljøer, og der det kan forventes at det kommer øremerkede midler i tiden fremover – jeg tror de fleste gruppene kan ha et kvinne- eller kjønnsperspektiv på forskningen sin, så her er det bare å jobbe strategisk.

Et annen tematisk paraply er bioinformatikk som blir en viktigere og viktigere del av forskningen på fakultetet. Her trenger vi å bygge opp et sterkere miljø på fakultetet og bedre servicen til gruppene slik at ikke bioinformatiske analyser ikke blir den store bremseklossen i prosjektene – hvis det tar år å få analyserte dataset taper vi i konkurransen.

Sist, men ikke minst var posterkonkurransen en forfriskende og interagerende øvelse, men svært gode og varierte presentasjoner. I hard konkurranse stakk Marianne Hannisdal og medarbeidere fra K2 og Biomedisin av med seieren med en poster om bruk av MRI og kunstig intelligens for å prognostisere utviklingen av gliomer – gratulerer!

Forskningsdagen var en suksess og vil helt sikkert stimulere til mer samarbeid på tvers av grupper og institutter og fakulteter – dette trenger vi mer av.

 

Eystein Husebye
Nestleder K2

Ukens leder

Vestlandslegen finansiert – og ny utplassering utprøves på Voss

For en uke siden kom endelig gladmeldingen: Regjeringspartiene har blitt enige om å opprette 20 nye studieplasser ved UiBs medisinutdanning, og finansieringen av første trinn av Vestlandslegen er dermed på plass. De første studentene startet i Stavanger i august, og skal fullføre studiene ved SUS etter å ha hatt sine tre første år med undervisning i Bergen. Langvarig, godt arbeid fra fakultetet har dermed båret frukter. K2s Simon Dankel har nå tatt over for Steinar Hunskår som koordinator for Vestlandslegen. Som diskutert på UGLE-møtet nylig, blir det viktig fremover at vi fortsetter det gode arbeidet i undervisningsgruppene med å integrere undervisningsmiljøene.

For første gang får medisinstudenter fra Bergen praksis i gynekologi og obstetrikk ved gynekologi- og fødeavdelingen på Voss sykehus. De første studentene er allerede i gang, og i høst skal til sammen 4 studenter få en uke hver. På sikt er målet at minst en student hver uke i løpet av den 6 uker lange praksisperioden, skal få anledning til å ha tjeneste på Voss i en av sine tre uker praksis. «Jeg har følt meg godt tatt imot på Voss. Det er veldig kjekt og lærerikt å se hvordan et lite sykehus fungerer og det er relativt enkelt å kaste seg med på det som skjer,» sier medisinstudent Marit Lysebo.  Gratulerer til undervisningsgruppen i GYN/OBS og klinikkoverlege Birte Haugland for å få dette på plass!

Utdanningsprisen 2023 fra Helse Vest skal deles ut på Utdanningskonferansen i Helse Vest som holdes i Bergen 30.nov.-1.des. Hvis du synes K2 skal fremme deg eller en annen kandidat, send forslaget til mette.vesterhus@uib.noinnen mandag 2. oktober. Les mer her: Utdanningskonferansen 2023 – Helse Vest RHF (helse-vest.no)

Mette

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Som nevnt før sommeren er forskningsrådets evaluering av medisin og helsefag på gang. K2 har meldt inn 9 forskningsgrupper. I tillegg til forskningsgruppene skal også instituttet som administrativ enhet evalueres som helhet.

Evalueringen er en flerstegsprosess:

 • Utforming av evalueringsmandater (Terms of Reference)
 • Datainnsamling
 • Vurdering og evaluering av data

Til dette trenger vi hjelp av forskningsgruppene som er meldt inn. Kontaktpersoner i de aktuelle forskningsgruppene vil bli invitert til en rekke arbeidsmøter i løpet av høsten.

Ettersom hele K2 også skal evalueres, er det viktig at vår online tilstedeværelse er oppdatert. Oppfordring til alle forskningsgrupper: se gjennom deres tekster på K2 sine websider (som også trenger en oppgradering, vi jobber med saken!), redigere og oppdatere og send en ny versjon til din tildelt webredaktør (eller Irene Hjelmaas og Christina Flornes som kan hjelpe med det tekniske).

Vi har også en rekke vitenskapelig ansatte som ikke er medlem i noen forskningsgruppe. Det er ikke bra, alle må ha tilhørighet til (minst) en forskningsgruppe (og forresten også undervisningsgruppe for dem det gjelder). Er du usikker hvor du tilhører? Ta kontakt en av oss!

God helg i solen!

Susanna og Silke

Ukens leder

Vestlandslegen er født

Tirsdag ble oppstarten av Vestlandslegen offisielt markert på Stavanger universitetssykehus (SUS) Vestlandslegen er nå navnet på medisinerutdanningen ved UiB, der noen av studentene tar hele den hovedsakelige kliniske undervisningen 4-6. studieår i Stavanger.

Vestlandslegens far og fødselshjelper professor Steinar Hunskår gav oss en interessant innføring i motivasjonen for og historikken bak Vestlandslegen. Tanken er at hele landet skal tas i bruk i medisinerutdanning for å kunne øke kapasiteten og for at de utdannede legene skal få tilknytning til landsdelen og dermed bli på Vestlandet. Arbeidet Hunskår og hans kollegaer har gjort vil ikke bare få betydning for Vestlandet, Vestlandslegen vil være en mal for tilsvarende desentral utdanning ved de andre universitetene i Norge, noe som ble understreket av Martin Fredheim som gratulerte på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Det første kullet består av 7 studenter, men antallet vil raskt økes til 20. Videre utbygging av studenttallet i Stavanger og senere i Haugesund og Førde vil være avhengig av mer midler fra departementet, noe det ikke kom konkrete signaler om på åpningen. Det er derfor viktig at satsingen blir vellykket og det er det all grunn til å tro at den blir. Dekanus Per Bakke og sykehusdirektør Helle Schøyen ved SUS understreket det gode samarbeidet i svangerskapet til den nyfødte.

Hunskår benyttet også sjansen til å takke for seg og ga stafettpinnen over til professor Simon Dankel som prosjektleder for Vestlandslegen, noe som vi er overbevist vil sikre den nyfødte Vestlandslegen god ernæring slik at den kan vokse godt.

Vestlandslegen er også viktig i et større perspektiv. Programmet vil være med på å spre og øke medisinsk kompetanse på SUS og resten av Vestlandet noe som ble understreket av Helse Vests fagdirektør Bjørn-Egil Vikse.  Videre vil Vestlandslegen bidra til å samle Vestlandet enda mer. Kan vi tenke oss at Universitetene i Stavanger og Bergen kan slå seg sammen, eventuelt også med Høgskulen på Vestlandet? Vestlandet må bli sterkere slik at vi kan vinne i konkurranse med UiO og NTNU og ikke konkurrere med hverandre om begrensede midler.

Med dette ønskes Vestlandslegen suksess, den beste medisinerutdanningen i Norge.

Eystein Husebye
Visestyrer K2

Ukens leder

GOD SOMMER!

Når dette skrives, sender vi inn forslag til budsjett for 2024. Det er også i år et ambisiøst budsjett gitt rammene og som tar høyde for de utfordringer vi ser i det kommende år når det gjelder økonomi. Av grunner som er diskutert på vårt seminar, FORUM og Faculty Lunch, har K2 dessverre et underskudd som gjør driften krevende. Det er viktig at vi står sammen i dette, slik at vi kan komme oss gjennom denne perioden. Mitt mål er at vi til og med skal komme styrket ut av den. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og nye ideer skapes.

Den største delen av budsjettet går til å lønne alle de flinke folkene på instituttet, så fakultetets innføring av stillingsstopp på K2 er dessverre en viktig del av løsningen. Det som er trasig, er at dette rammer tilfeldig ved avganger/oppsigelser. Med høye utgifter til leie av areal, er det å sitte litt tettere og arbeide med litt mindre laboratorieplass en stor mulighet K2 har til å øke overføringene fra fakultetet mer flere millioner kroner. Så her en utfordring til dere alle: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter. Dette kan hjelpe oss å fjerne dagens krav fra Fakultetet, at vi inntil videre og med noe unntak ikke får lyse ut nye stillinger. Det er jo en trasig situasjon vi må komme uss ut av så fort som mulig!

Etter en kald og våt juni har vi i dag endelig fått smake varmen. Vi forbereder oss nå på sommerferien. Våren har for de fleste vært en travel tid med søknader, OSKE og alle avslutningene på slutten av terminen. Så det skal bli godt å få noen uker med fri for å gjøre helt andre ting. Det er viktig for å lade batteriene slik at vi kan starte høsten med ny energi og arbeidslyst. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott innsats denne halvåret. Ha en riktig god sommerferie!

Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Denne uken var fristen for å melde inn forskergrupper til NFR sin evaluering av medisin og helsefag. Med god hjelp av Susanna ble det meldt inn 10 forskningsgrupper/sentre fra K2: Endokrin medisin (leder: Eystein Husebye), Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi (leder: Rebecca Cox), Onkologi (leder: Stian Knappskog), Legemiddelgruppen (leder: Lars Herfindal), Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin (leder: Pål Njølstad), Broegelmanns forskningslaboratorium (leder: Helena Erlandsson Harris), Paediatric Follow-up Group (leder: Camilla Tøndel), Bergen Respiratory Research Group (leder: Tomas Eagan),  Senter for farmasi (leder: Reidun Kjome) og Presisjonsonkologi (leder: Karl-Henning Kalland). Innen juni 2023 skal vi få tilbakemelding fra NFR, og i september 2023 blir det sendt ut egenevalueringsskjema og skjema for impact cases med frist januar 2024. Tusen takk til dere som påtar seg denne jobben!

Ha en riktig god og solrik helg!

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Det var mange fra både UiB og Haukeland sykehus som kjempet om de 4 finaleplassene for å kunne søke K.G. Jebsen sentre for medisinsk forskning. Hele 3 av 4 forskerne som ble invitert til å sende full søknad er fra K2: Eva Gerdts, Bjørn Tore Gjertsen og Stian Knappskog. Gratulerer så mye! Vi er veldig stolte og ønsker lykke til!

 

  Foto: ukjent                           Foto: Øystein Fykse/Haukeland universitetssykehus     Foto: Melanie Burford

17. mai nærmer seg med store skritt, og alle UiB-ansatte er inviterte til å delta i hovedprosesjonen (avgang fra Museplassen kl.9:30, eller oppmøte kl. 10:15 på Koengen, kolonne 4). Vi får følge med på værmeldingen, men så langt ser det lovende ut 😊 Med Kristi Himmelfart dagen etter 17. mai er det sikkert mange som tar en langhelg. Det blir derfor ingen K2nytt neste fredag.

Riktig god helg!

 

Ukens leder

Løypemelding om NFR sin kommende evaluering

NFR har de siste tiår gjennomført to evalueringer av norsk forskning. Nå er en tredje runde i gang. I november startet to av evalueringene opp: biovitenskap og naturvitenskap. I 2023 står de resterende fagene for tur, organisert i to løp: Én evaluering for medisin og helse, EVALMEDHELSE, der Medisinsk fakultet er med, og én for matematikk, IKT og teknologi.

Hovedmålet for evalueringen er å evaluere kvalitet og rammebetingelser for livsvitenskapelig forskning i Norge.

Det legges opp til evaluering av to nivåer: Administrative enheter og forskningsgrupper. De administrative enhetene vil for Medisinsk fakultet være instituttene, altså K2 for vår del. Når det gjelder forskningsgrupper, er det en stor fordel for K2 at vi alt har forskningsgrupper som er definert. NFR har bestemt at minstekravene for en forskningsgruppe skal være at det må minst være fem forskere hvorav minst tre i førstestilling og de må har eksistert i minst tre år. Her er det naturligvis rom for egendefinisjoner. NFR oppgir at det er ikke nødvendig å melde inn alle som er ansatt på et institutt. Det er videre mulig å slå sammen grupper som passer sammen. Inndelingen kan dermed være strategisk og en vil naturligvis rapportere på dem som utmerker seg.

NFR vil opprette en rekke ekspertpaneler som skal rapportere til et mindre antall evalueringskomiteer. Disse rapporterer igjen til en nasjonal rapportkomite.

Evalueringskriteriene er blant annet at forskningen skal ha relevans for samfunnet, være relevant for institusjonelle formål, arbeide for mangfold og likeverd og ha en solid forskningsproduksjon.

Det vil bli mer informasjon om evalueringen på Faculty Lunch som er onsdag 10. mai.

Instituttledelsen vil i samarbeid med miljøene definere forskningsgruppene som skal evalueres. Det skal lages egenevaluering for K2 og for hver forskningsgruppe. Her er det viktig at miljøene selv kommer med forslag til hvilke forskningsgrupper som skal defineres.

NFR vil gjennomføre et webinar 15. mai 14-15. Følg med her for mer informasjon.

Første frist for skjematisk tilbakemelding til fakultetet er 5. juni. Selve evalueringen vil ha en frist medio september.

 

God helg!

Ukens leder

Tjenende lederskap

Tjenende lederskap eller «Servant leadership» er en ledelsesfilosofi som ble formulert av Robert K. Greenleaf på 70-tallet.  Hovedideen er at lederen skal tjene de ansatte og organisasjonen, og skiller seg fra tradisjonelt lederskap der lederens rolle er å fremme organisasjonens interesser.

En tjenende leder deler makt, setter de ansattes behov først og hjelper mennesker med å utvikle seg og prestere så godt som mulig. I stedet for at menneskene jobber for å tjene lederen, eksisterer lederen for å tjene folket. Greenleaf formulerte det slik: En tjenende leder må stille seg spørsmålet: “Vokser mine ansatte som personer? Blir de, mens de blir tjent, sunnere, klokere, friere, mer autonome, med større sannsynlighet for selv å bli tjenere?

Så er spørsmålet, har vi et tjenende lederskap ved UiB og for den del sykehuset vi er en integrert del av? Som vitenskapelig ansatt opplever jeg og mange andre at oppgaver andre tidligere gjorde for oss, nå må gjøres av oss. Vi bruker mer og mer tid på dokumentasjon, fylle ut skjemaer, organisere undervisning og andre administrative oppgaver. Det oppleves som at det rundt oss sitter ulike administrative grupper som er mer opptatt av å lede oss istedenfor å tjene oss. Dette gjør at vi har mindre tid til å gjøre universitetets kjerneoppgaver, nemlig forskning, undervisning og formidling.

Dette trenger vi en debatt omkring. Jeg hadde ikke Fredrik Solvang tilgjengelig, så som innledning spurte jeg ChapGPT om vi hadde tjenende lederskap ved UiB. Den svarte blant annet: «Det er en økende interesse for tjenende lederskap i høyere utdanningsinstitusjoner over hele verden. Mange universiteter har innført prinsipper for tjenede lederskap i sine ledelsesstrukturer og har sett positive resultater.

UiB har også tatt initiativer for å fremme tjenende lederskap. For eksempel har de arrangert seminarer og workshops om emnet og har også inkludert dette som en av deres kjerneverdier. Videre, i sin visjon for 2022, understreker UiB at de ønsker å fremme ansvarlig ledelse, inkludert tjenende lederskap.

Vi trenger nå å diskutere hvordan denne visjonen omgjøres til praktisk handling?

Med ønske om god helg

Eystein Husebye
Nesteleder K2

Ukens leder

Ferie 2023

Vel overstått Påske. Håper alle fikk en fin ferie med venner og familie. Vær og føre var noe av det beste jeg kan huske for påskeferien.

Ikke alle tar ferie i Påsken men finner rolige dager å være en anledning til å få gjort faglig arbeid eller at det er en tidsfrist som gjør jobbing i Påsken nødvendig. Jeg vil her trekke fram Eystein Husebye og Helge Ræder som sendte en omfattende EU-søknad i går og derfor hadde innspurten for søknaden i løpet av Påsken. De fikk uvurderlig administrativ hjelp av bla. Corina Guder, Susanna Pakkasmaa, Andreas Westermoen og Håkon Solheim, til og mer på flere av helligdagene. Jeg vil takke alle i teamet for innsatsen, og vi krysser fingrene for en god prosess med positivt utfall!

Jeg vil til slutt minne om ferieregnskapet for 2023. Alle må innen 1. mai registrere i Selvbetjeningsportalen (https://www.uib.no/selvbetjeningsportalen) hvilke dager de planlegger å ta ferie. Det er mulig å bytte dager i etterkant. Det viktigste er at det legges inn antall dager som planlegges. Dette er ikke bare viktig for at K2 vet når K2s ansatte er tilstede eller borte, men det har betydning for budsjettet. Ferie som ikke er registrert eller tatt ut, vil markeres som gjeld i vårt regnskap for 2023 og forverre den økonomiske balansen. Så registrer planlagt ferie så snart som mulig og innen 1. mai!

Ha en riktig god helg!

Pål

Ukens leder

Velkommen til undervisningsdag i mai!

På K2 er vi stolte av å tilby god undervisning. Undervisningen utvikler seg stadig i form og innhold. For at vi skal opprettholde det gode nivået, er det viktig at vi som underviser utvikler oss utdanningsfaglig. På undervisningsdagen får vi mulighet til å lære av undervisningsgruppen for geriatri. De har utviklet engasjerende og nyskapende undervisning, som de nylig ble tildelt Helse Vests utdanningspris for. Vi vil også diskutere hvordan vi kan samarbeide enda bedre om undervisningen vår, slik at vi både sikrer at studentene på tvers av studiested får det beste faglige tilbudet og samstemt læringsutbytte, og samtidig reduserer unødvendig dobbeltarbeid.

Det er mange spennende endringer som skjer samtidig for tiden, både med innføring av Vestlandslegen som pilotprosjekt og omleggingen av MED5-MED6. Målet er å skape et enda bedre medisinstudium, men det kan være nyttig med tilbakemeldinger underveis.  Vi har satt av tid til å diskutere disse sakene, slik at vi sammen kan finne de gode løsningene på eventuelle utfordringer. Møt opp til lunsj med hyggelige kolleger, inspirerende innlegg og diskusjon om god undervisning! «Save the date»: Undervisningsdag onsdag 3. mai Auditoriet i AHH.

Vi skal også dele ut K2s undervisningspris – send din nominasjon til mette.vesterhus@uib.no innen mandag 24.april.

Mette

Velkommen til K1 og K2s Felles undervisningsdag onsdag 3. mai!

Sted: Auditoriet i AHH

 

PROGRAM

12.00 Lunsj 15 min

12.15 Velkommen

12.15 Nyskapende undervisning v/Marit Stordal Bakken

12.45 Ferdighetssenteret: hva tilbyr vi og hvor går utviklingen? v/Bernt Aarli

13.00 Vestlandslegen v/Audun Vik-Mo

13.15 Pause 15 min

13.30 Erfaringer med samarbeid i undervisingsgruppe for gynekologi v/Ragnar Sande

13.45 Utvikling av faggruppe på tvers i ortopedi v/Trude Gundersen

14.05 Diskusjon: Hvordan kan vi samarbeide bedre om undervisning?

14.15 Pause 15 min

14.30 Endringer i MED5-MED6 v/Harald Wiker, Jon Hardie, Magnus Berle

15.15 Prisutdeling undervisningsprisene

15.30 Slutt

Ukens leder

Felles forskningsdag UiB – Helse Bergen 170323  – og UiB – Helse Stavanger til høsten!

Sist fredag gikk samarbeidsmøtet mellom UiB og Helse Bergen av stabelen. Målet var å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom sykehuset og universitetet. Dette ble en suksess. Vi telte 160 personer til stede i lokalet – altså flere enn det maksimale antallet ved påmeldingen. Det ble følgelig ikke nok stoler, og en del måtte stå. Ingenting er vel som å føle at noe er så populært at det er trangt om plassen 🙂

Administrerende direktør ved Helse Bergen Eivind Hansen og viserektor ved UiB Gottfried Greve åpnet seminaret sammen. De understrekte at samarbeidskulturen i dag er kjempegod og lite styrt av det som er vanskelig, men at en hele tiden må jobbe for å overkomme de utfordringene som oppstår. Sammen blir vi sterkere 🙂

Så fulgte flotte, vitenskapelige innlegg om koronapandemien av professor og overlege Nina Langeland, om rytmiske hormondiagnostikk ved professor og overlege Eystein Husebye, om muligheter for behandling av en sjelden årsak til blindhet ved førsteamanuensis og overlege Cecilie Brederup og til slutt om virkningsmekanismer ved angst og tvangslidelser ved førsteamanuensis og overlege Olga Therese Ousdal. Forskningen som ble presentert representerte noe av det beste vi har på Haukeland Campus, bla. basert på artikler i Nature, Science, og Lancet-klassen.

Forskningsseminaret bør absolutt gjentas! Dersom en feks. har seminaret fire ganger per år, kan en tenke seg tematiske innlegg som for eksempel kasuistikker med translasjonelle aspekter, kliniske studier, nye teknikker og metoder, tverrfaglige studier, samt å slippe til unge, lovende forskere.

I forbindelse med det halvårlige møtet for Felles utdanningsråd mellom Medisinsk fakultet og Helse Stavanger sist mandag, var implementering av første trinn for det nye studieløpet Vestlandslegen ved Helse Stavanger fra høsten på agendaen. Det var ingen tvil om at studentene vil bli tatt vel imot med konkrete planer for undervisningen for det kommende 4. året i Stavanger.

Før koronapandemien hadde vi planlagt et forskningsseminar mellom UiB og Helse Stavanger med samme mål som møtet vi hadde sist uke på Haukeland Campus. Koronapandemien gjorde at dette seminaret ble usatt, men nå ble initiativet vekket til live igjen. Det var fortsatt stor interesse for et slikt møte i Stavavanger, og jeg tror absolutt det er gjensidig når det gjelder forskere i Bergen. Her er det mye vi kan lære av hverandre med muligheter for å skape nye forskningssamarbeid til felles nytte og moro. Vi planlegger derfor et slikt møte i forbindelse med første møtet for Felles utdanningsråd til høsten.

Ha en riktig god helg!

Pål

Ukens leder

Instituttets dag 2023

Vil minne om instituttets dag 290323. Det er en sammenslåing av tidligere strategiseminar og HMS-dagen. Vi har som mål å være på Solstrand med overnatting annenhvert år. Der var vi i 2022, og derfor er seminaret i år lokalt. Vi skal være på innovasjonsbygget Eitri. Det tenker vi vil være inspirerende og spennende.

Programmet inkluderer et innlegg om clinical trials ved nytilsatt professor i pediatri, Camilla Tøndel. Clinical trials vil få et anda større fokus i helseforetakene framover, og her kan universitetet være en viktig medspiller.

Professor Camilla Krakstad fra Kvineklinikken har nylig hatt forskningstermin ved Harvard Medical School og vil fortelle om hvordan hun går fram når det gjelder samarbeid om storskala geneetikk-analyser, noe er aktuelt nå med begrensningen pga. GDPR.

Et absolutt høydepunkt blir at dekan Per Bakke kommer for å snakke om den nye økonomiske hverdagen og hva det betyr for fakultet og institutt.

Så vil vi får høre om en spennende studie om effekten av en metabolitt for delir og risiko for hoftebrudd hor eldre pasienter ved nytilsatt førsteamanuensis Lasse Gil.

Dagen avsluttes med et innlegg fra IT-avdelingen vedrørende IT-sikkehet. Dette et svært viktig tema som vi må ta på største alvor.

Det er fortsatt mulig å melde seg på seminaret! Vi kan også friste med lunsj, kaffe og sikkert noe usundt, men godt, til kaffen 😉

Ha en riktig god helg!
Pål

Leder

Kjære alle sammen!

Det er tid for tildeling av smådriftsmidler (SMÅFORSK). Midlene er et spleiselag mellom NFR og UiB. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har fått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-150 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2023 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling ved K2, prof. II eller 1.am. II.
– Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) ved K2 kan sende inn en søknad. Det gjøres via denne linken. Fristen er 27.3.2023.

Så blir det også en infrastruktur-utlysning fra NFR i år, føringene er fortsatt uavklart. Men fakultetet ønsker er kartlegging av søknadene med frist 17.aprildette skjemaet.

Ha en riktig god helg!

Silke Appel

Ukens leder

Leder K2 nytt 240223
Pål R. Njølstad

Eksportkontroll og eksportlisens – en ny dimensjon til utlysning og tilsetting i stillinger

Eksportkontroll og sensitiv kunnskapsoverføring innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet (UD). PST og UD har ikke detaljkunnskap om hva som er lisenspliktig, det er institusjonene og fagmiljøene som skal vurdere dette.

Eksportkontroll handler for vår del i hovedsak om kontroll med kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid, med tilhørende kartlegging av lisenspliktig utstyr og teknologi samt bevissthet ved utveksling av studenter/ansatte, gjesteforelesere, datasikkerhet mm.

Instituttleder skal vurdere om det skal søkes eksportlisens ut ifra kandidatens nasjonalitet og om fagområdet vedkommende skal arbeide innenfor er sensitivt, og derfor kan være problematisk i forhold til eksportkontrollregelverket/kunnskapsoverføring.

I hovedsak søkes det om eksportlisens når det er kandidater som kommer fra landene: Iran, Kina, Pakistan og Russland. Det søkes uavhengig av om kandidatene er bosatt i andre land enn de har statsborgerskap.

HVORDAN SKAL VI PÅ K2 FORHOLDE OSS TIL DETTE?
A. Når en stilling lyses ut
Instiituttleder vurderer tidlig i rekrutteringsprosessen om stillingen er innenfor et sensitivt fagområde. Når det skal lyses ut vitenskapelige stillinger, skal det tas med en formulering utlysningsteksten om dette hvis fagområdet tilsier det:

«UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket gjelder ved behandling av søknader til stillingen»

Det søkes om eksportlisens hvis instituttleder vurderer at fagområdet er sensitivt og den/de innstilte har nasjonalitet som gjør at det bør søkes. Søknad om eksportlisens sendes før det sendes ut tilbudsbrev til kandidaten.

HR-medarbeider kan sende ut tilbudsbrev når vi har fått tilbakemelding om at kandidaten ikke er lisenspliktig. Eventuelt kan forbehold tas inn i tilbudsbrev og/eller arbeidsavtalen i påvente av svar fra UD på søknad om lisens.

B. Gjesteforskere
Instituttleder vurderer om fagområdet og kandidatens nasjonalitet tilsier at vi skal søke om eksportlisens. Søknad sendes i god tid før det planlagte oppholdet.

HVORDAN GÅR DERE FRAM?
Når en stilling skal lyses ut, må den som ønsker utlysning av stillingen sende opplysninger til instiituttleder om følgende:
• prosjektbeskrivelse
• beskrivelse av arbeidsoppgavene
• utstyr/instrument kandidaten skal bruke i arbeidet
• hvilke kvalifikasjoner den som blir tilsatt i stillingen må ha for å utføre arbeidsoppgavene
• kandidaten (kompetanse, bakgrunn og hvorfor kandidaten er vurdert som rett person)

HVA SKJER SÅ?
Behandling av søknaden av UD kan ta 3-6 måneder. Det er derfor viktig at tidsaspektet vurderes nøye før utlysning og at det ev. fremgår av utlysningsteksten om tilsetting av kandidaten må skje snarlig. I så fall, vil dette bli vektlagt ved innstilling og tilbud om stillingen.

Dette er komplisert, og den mest praktiske fremgangsmåten er ikke landet enda. En representant fra PST kommer til vårt instituttledermøte om 1-2 uker slik at vi kan finne mer ut om hva eksportlisens betyr og hvordan vi skal gå fram.

Ha en riktig god helg!
Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Da er årets første søknadsrunde til NFR i full gang, og flere har allerede sendt en søknad til forskerprosjekt for fornyelse/kvinnehelse og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Våre unge forskere har søknadsfrist om noen uker (forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO). Nå innfører NFR endringer som iverksettes fra og med FRIPRO-utlysningene som publiseres til høsten, etter oppfordring fra kunnskapsdepartementet om å redusere antall søknader, begrense ressursbruken og øke innvilgelse til 25 prosent. I korte trekk blir det følgende:

 • løpende FRIPRO søknadsbehandling
 • karantene for søknader som får karakter lavere enn 5,5 (forskerprosjekt for fornyelse) eller 4,5 (unge talenter)
 • når FRIPRO-søknaden er sendt, vil du som prosjektleder få en 12 måneders karenstid til du kan sende neste søknad
 • du kan ikke være prosjektleder for mer enn ett FRIPRO-prosjekt av gangen
 • krav om 6 års erfaring etter doktorgrad for Forskerprosjekt for fornyelse

Mer informasjon kan finnes på NFR sine hjemmesider (https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/viktige-endringer-i-forskningsradets-soknadsbehandling/).

Riktig god helg!

Silke Appel

Ukens leder

Er du hjemme?

Bærer hjemmesiden din preg av at du er en aktiv medarbeider, at du til stadighet publiserer banebrytende arbeider og er en medieyndling? Hvis ikke, er det kanskje på tide å oppdatere den

Alle ansatte har en automatisk generert personside på uib.no.  Denne inneholder som kontaktinformasjon og formalopplysninger om stillingen din, men det ser unektelig nakent ut om du ikke har lagt inn noe selvvalgt informasjon som:

 • Et portrettbilde av deg selv
 • En beskrivelse av kompetansen din både som forsker, underviser og formidler
 • Forskningsgruppen din og prosjekter, konsortier du er med i som kanskje har en egen webside,
 • Lenke til sosiale medier om du formidler forskning der
 • Publikasjoner fra CRISTIN

Bruk gjerne kompetansefelt, slik at folk som leter etter eksperter i immunologi, diabetes, proteiner, eller noe helt annet finner deg.

K2-ledelsen oppfordrer alle som et minimum laster opp et bilde av seg selv (men vi aksepterer at enkelte av personlige grunner ikke ønsker dette), at dere angir fag-/arbeidsfelt og laster opp lenke til publikasjoner i CRISTIN. Dere finner instruksjon om redigering av personsiden her: Personside – Profil- og webmanual for UiB.

Hvorfor dette er viktig? Om man søker for eksempel Forskningsrådet, Helse Vest eller EU-finansiering så er sjansen relativt stor for at noen av evaluatorene sjekker ut siden din. Hvis det ser ut som at ingen er hjemme er ikke det positivt for evalueringen.

Lykke til

Eystein og Susanna

Ukens leder

Helse Vest sin utdanningspris til geriatriundervisningen

Helse Vest sin utdanningspris for 2022 gikk denne gangen til undervisningsgruppen i geriatri ved instituttet. Tildelingen skjedde under Samarbeidsorganet i undervisning sitt møte på Clarion Hotell Bergen Airport i forgårs.

Geriatri er et lite men viktig fagområde og absolutt i tiden jfr. oppslagene i media siste uka!

Oppbyggingen av miljøet har en lang historie. Gudbrand Fossan og Olav Sletvold var pionerer i Bergen sent på 1980-tallet, etterfulgt av en periode med liten aktivitet. Et samarbeid mellom Kavlifondet, Helse Vest og UiB gjorde at Anette Hylen Ranhoff fra 2008 kunne ansettes i en delt stilling mellom Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og K2, UiB. Hun har møysommelig og systematisk bygget opp en entusiastisk gruppe her i Bergen med fokus på klinikknær og tverrfaglig undervisning, og med bruk av innovative metoder og stort engasjement. Undervisningen har svært gode tilbakemeldinger fra studentene. I tillegg har Ranhoff bygget opp en forskningsgruppe med flere doktorgrader de siste årene.

K2 gratulerer så mye og er kjempestolt av gruppen!

Pål R. Njølstad

Fra venstre: Instituttleder Pål R. Njølstad, og prisvinnerne Katinka Nordheim Alme, Elisabeth Skaar, Marit Stordal Bakken, Susanne Hernes og Anette Hylen Ranhoff. Privat foto.