Forfatterarkiv: lmo032

Disputas uke 8

Nginamau, ElisabethElisabeth Sivy Nginamau disputerer for Ph.d. graden fredag 20.februar 2015

Prøveforelesning: Torsdag 19.februar 2015, kl.14.15
Oppgitt emne: “The pathogenic role of aototigens and their posttranslational modifications in the Development of autoimmune disease”
Sted: Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Fredag 20.februar 2015, kl.10.15
Sted: Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Expression and possible mechanisms of autoantigenic selection of Ro52, Ro60 and La48 in Sjøgren’s syndrome”
1. Opponent: Ph.d. Peter Szodoray, Rikshospitalet, Oslo
2. Opponent : Assitant Professor Tomasz Kantyka, Jagiellonian University, Krakow, Polen

 

Disputas uke 8

Photo_TheofylaktopoulouDespoina Theofylaktopoulou disputerer for Ph.d. graden fredag 20.Februar 2015

Prøveforelesning: Fredag 20. februar 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Stress and tryptophan metabolism”
 Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag
Disputas: Fredag 20.februar 2015, kl.12.30
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag
Avhandlingstittel: “Deteminants of circulating kynurenines and related markers of inflammation. Across-sectional study using data form the Hordaland Health study”
1. Opponent: Professor Dietmar Fuchs, Univeritetet i Innsbruck, Østerrike
2. Opponent : Ph.d. Aye-Mu Myint, Ludwig-Maximilians Universitet, Munchen, Tyskland

Nye rutiner ved glemt eller utløpt passord

Fra fredag denne uken (30.1.) blir det noen endringer i rutiner og regler for passord til UiBs systemer. Endringene er et ledd i arbeidet med å lage enklere og mer selvbetjente rutiner samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

1) Alle brukere må fortsatt bytte passord jevnlig, senest etter 13 måneder. Du får varsel på e-post når passordet ditt nærmer seg utløpsdato.

 2) Reglene for hvordan passord kan utformes, er en del forenklet. Klikk her for å lese de nye reglene.

3) Dersom du skulle glemme passordet ditt, eller ikke får byttet det før det løper ut, kan du nå logge inn ved hjelp av ID-porten og sette nytt passord. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester. Du kan benytte MinID, Bank-ID og noen andre identifikasjonsmetoder. Du finner påloggingen ved å gå til sebra og velge “PASSORD – Endre passord”. Klikk her for veiledning i hvordan man bruker den nye funksjonen.

4) Dersom du ikke har mulighet til å logge på med ID-porten (gjelder spesielt utenlandske brukere), kan du kontakte SEBRA-godkjenner ved ditt institutt/avdeling, oppgi mobilnummer, og få godkjenneren til å bestille en engangskode på SMS. Oversikt over hvem som er SEBRA-godkjenner finner du her:

Etter at du har endret passord, blir du bedt om å registrere ditt mobiltelefonnummer. Hvis du gjør dette, kan du selv bestille engangskode på SMS dersom du skulle glemme passordet ditt. Vi anbefaler derfor å gjøre dette!

 Spørsmål om disse endringene og om passord og sikkerhet generelt, kan rettes til IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA på telefon (555) 8 47 00 eller BRITA

IT-Avdelingen

 

 

 

Fra HMS-avdelingen: Eksponeringsregister

UiB er pliktig til å føre register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. Som en modul fra stoffkartoteket ”EcoOnline” er ”EcoExposure” et personregister der man kan registrere enkelteksponering så vel som repeterende eksponeringer.  Informasjonskurs i eksponeringsregisteret holdes 25 mars på HIB og 26 mars i BBygget. Flest mulig oppfordres til å delta, både tekniske, vitenskapelige, stipendiater og studenter som jobber på lab. Påmeldingsfrist 6. februar.
Klikk her for påmelding:
Hanskesikkerhetskurs i BB-bygget 18 februar. Klikk her for informasjon og påmelding:  
Vi oppfordrer alle til å følge med i HMS-portalen. Den blir løpende oppdatert med mye nyttig informasjon

 

 

Disputas Uke 4

de_bortoliAlessandro De Bortoli disputerer for Ph.d. graden fredag 30.januar 2015

Prøveforelesning: Torsdag 29. januar 2015, kl.14:15
Oppgitt emne: “Atrial fibrillation afrter cardic surgery; mechanisms, prevetion, treatment and outcome”
Sted: Aud 2, BB-bygget, Jonas Lies Vei 91

Disputas: Fredag 30. januar 2015, kl.08.15
Sted: Aud 4, BB-bygget, Jonas lies Vei 91
Avhandlingstittel: “improving the procedural saftey and efficacy of radiofrequency chatheter ablation for atrial fibrillation”
1. Opponent: Professor Gûnter Breithardt, Westfalischen  Wilhelms-Universitet
2. Opponent : Professor Pekka Raatikainen, University of Eastern Finland

 Pressemelding

 

Ukens leder

Eva GerdtsBåde UiB sentralt og MOF har stort fokus på bruk av digitale metoder I undervisningsarbeidet. Vi skal ta i bruk e-læringsmetoder og digital eksamen. På K2 sitt eksamens og undervisningsseminar høsten 2014 var blant annet produksjon av egne videosnutter og digitale forelesninger oppe som tema. I ettertid har mange av oss oppdaget at vår MOF arbeidsplass er utstyrt med PC uten verken kamera, mikrofon eller høyttalere. For å bøte på dette, har MOF nå utstyrt veilederkontoret i Armauer Hansens Hus med egnet PC med programvaren Techsmith/Camtasia Relay som brukes for å gjøre skjermopptak. Dette er tilgjengelig for alle undervisere. Ta kontakt med Eirik Dalheim ved MOF dersom du ønsker å bruke utstyret til å lage undervisningsfiler.

UiB har, sammen med UiO og UiA, besluttet å gå til anskaffelse av eksamenssystemet «Inspera Assessment», som skal benyttes til avvikling av digitale eksamener. I tillegg til tradisjonell essayskriving har dette systemet også støtte for multiple choice og andre typer oppgaver. Programmet kan også brukes til automatisk sensur av slike oppgaver. På programutvalgsseminaret i februar vil digital eksamen være ett av temaene, og egne kurs vil bli avholdt for emneansvarlige som ønsker å ta bruk digital eksamen. Er du emneansvarlig og ønsker å ta ibruk digital eksamen i vårsemesteret 2015, så meld fra til din kontaktperson ved studieadministrasjonen innen 20.01.15.

 

 

Informasjonsmøte om organisasjonsutviklingsprosjekt

Formålet med organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB er å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

 Alle ansatte inviteres med dette til informasjonsmøte om de første rapportene fra arbeidsgruppene i organisasjonsutviklingsprosjektet.

Møtet finner sted i Egget på Studentsenteret, mandag 26.januar klokken 13.00 – 16.00.

 I møtet vil lederne for de seks første delprosjektene presentere arbeidsgruppenes anbefalinger og det blir anledning til å stille spørsmål. Et mer detaljert program bli lagt ut på prosjektets nettsider før møtet.

Vi serverer en enkel lunsj ved inngangen til auditoriet. Av den grunn ber vi om at ansatte som ønsker å delta registrerer sin påmelding innen 22. januar.

Benytt følgende lenke for påmelding.

Informasjon om prosjektet og om arbeidsgruppenes rapporter finnes på prosjektets nettsider

 

 

Gjesteforelesning – Professor Hilde Nilsen

Professor Hilde NilsenProfessor Hilde Nilsen fra Universitetet i Oslo vil holde gjesteforelesning ved instituttet. Forelesningen har tittelen “Causes and consequences – the role of base excision repair in aging and age-related diseases”. Tid og sted: onsdag 21. Januar klokken 13:00 i seminarrommet, 9 etasje, Laboratoriebygget. Åpent for alle interesserte. For mer informasjon

Disputas uke 4

SalminenPirjo-Riitta Salminen disputerer for Ph.d. graden fredag 23.januar 2015

Prøveforelesning: Fredag 23. januar 2015, kl.11.30
Oppgitt emne: “Translating the cardiac conditioning paradigm from from animal models to patient care”
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus

Disputas: Fredag 23.januar 2015, kl.13.30
Sted: Stort Auditorium, Haukeland universitetssykehus
Avhandlingstittel: Myocardial protection and antiapoptotic intervention at reperfussion. Exprerimental studies in translational porcine models of myocardial ischemia and reperfusion”
1. Opponent: Professor Gary F. Baxter, Cardiff University, U.K.
2. Opponent : Professor Kristian Bartnes, Norges arktiske universitet, Tromsø

pressemelding

 

 

Evolusjon og revolusjon i akademisk publisering

Roland JonssonPublisering i vitenskapelige tidsskrift har lenge vært ganske enkelt. Forskerne har sendt inn manuskript med deres seneste arbeid, som så er blitt evaluert av eksperter innen feltet, type satt, trykket og solgt til bibliotek, universitet og andre interesserte – og dette var ganske lønnsomt for en de fleste forlag.

Dette er ikke lenger tilfelle. Måten vitenskapelig data og informasjon er delt på har forandret seg drastisk i den digitale verden. I økende grad konkurrerer forlagene med å tilby tilleggs service som hjelper forfattere og lesere gjennom presentasjoner i media og vitenskapelige blogger. Likevel tar tidsskriftene seg betalt for subskribering eller nedlastning av artikler, begrenset til dem som har råd til dette.

Som en delvis løsning til dette problemet har fritt tilgjengelig, elektronisk vitenskapelig publisering, også kaldt “Open Access Publishing” økt. Dette gir full tilgang for alle, uansett formål, men overfører publiseringskostnadene til forfatteren eller dens organisasjon. Ingenting er gratis! På den annen side, UiB tilbyr adgang til å få dekket kostnadene til «Open Access Article Processing Charges».

En annen side av “open access” modellen er en rask økning i antall dårlige forlag med eneste formål å gjøre store penger, uten hensyn til vitenskapelig kvalitet. I 2011 var det identifisert 18 forlag med useriøs hensikt. I 2015 er tallet øket til 693. Listen blir oppdatert igjennom året på bloggen Scholarly Open Access, http://scholarlyoa.com. Ta en titt på denne listen når mailboksen din blir bombet med uendelig antall tilbud for publisering.

Godt nyttår!

Roland Jonsson

PS. Ikke glem å verifisere at alle arbeidene dine fra 2014 har blitt tillagt i Cristin.

Sjekk via https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/8/wa/registrering?la=no. Logg inn ved å velge organisasjon «Universitetet i Bergen» , og så ditt ordinære brukernavn og passord.

Disputas uke 2

Svein Joar Auglænd Johnsen Foto: Svein Lunde, Helse StavangerSvein Joar Auglænd Johnsen disputerer for Ph.d. graden fredag 9.januar 2015

Prøveforelesning: Fredag 9. januar kl.09:15
Oppgitt emne: “Environmental and host-dependent risk factors of lymphomagenesis in humans”

Sted: Aula 2. et., Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Fredag 9.januar 2015 kl.10.30
Sted: Aula 2.etg., Sydbygg, stavanger Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Malignant lymphoma in primary Sjøgren’s syndromes”
1. Opponent : Førsteamanuensis Klaus Beiske, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Førsteamanuensis Anne Marie Lynge Pedersen, Universitetet i København, Danmark

Oppslag  Pressemeling

Pedagogisk opplæring for gruppeledere høsten 2014

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for Pedagogikk på Det psykologiske fakultet. Sted og tid: VilVite-senteret, Bergen uke 33/35. Påmelding per e-post til Kåre Helleve
For mer Infomasjon

Oppdrift

Eystein HusebyeDet er alltid spenning knyttet til utfallet av søknadsprosessene som avgjøres på høsten. Først fikk 2 av forskerne våre midler fra NovoNordiskfonden og EU (Mellgren ERA-Net, Johansson Marie Curie). Så fikk K2 svært god uttelling på søknadene til Kreftforeningen. Deretter fulgte tildelinger av et BFS-stipend til Stian Knappskog. Denne uken har K2-forskere fått store bevilgninger fra Samarbeidsorganet, både i form av rekrutteringsstillinger og flerårlige prosjekter. Vi har også fått god uttelling på NFR-søknadene med 2 nye prosjekter innenfor Fri prosjektstøtte (Njølstad, Gjertsen), et Unge forskertalenter prosjekt (Bryceson) og et mobilitetsstipend (Reksten). Til sammen utgjør disse 28 millioner på 3 år. Til slutt kom meldingen i går om at 2 av de 3 frie stipendiatstillingene i UiB sin utlysning gikk til K2 i konkurranse med et 60-talls søkere. I tillegg fikk flere K2-ansatte tilslag på midler til strategiske satsninger utlyst av Samarbeidsorganet. Selv om disse midlene vil bli lagt på sykehusavdelingene vil det bety nye ressurser inn til K2 sine forskningsgrupper.

Gratulerer, alle dere som har fått midler, dette er storartet!. I samme åndedrag vil jeg også rette en stor takk til den eksellente jobben administrasjonen har gjort i søknadsprosessene; Corina Guder og Sumathi Subramaniam har vært til uvurderlig hjelp for mange med søknadsskriving, Siv Eggereide og medarbeidere har gitt enestående hjelp med budsjetter og resten av administrasjonen har sørget for god organisering og ekspedering, ofte med korte tidsfrister.

Til dere som søkte, men ikke fikk – send en bedre søknad neste år. Til dere som ikke søkte – søk neste gang!

Til slutt er det verdt å trekke fram at NFR og EU-tildelingene er spesielt viktige, ikke bare for forskerne som får tildelt midlene i hard konkurranse på nasjonalt og internasjonalt nivå, men også for instituttets økonomi, da disse prosjektene er fullfinansiert.. Dermed ser det ikke like mørkt ut for neste års budsjett som skal behandles og vedtas i Fakultetsstyret 17. desember. Det får vi bekymre oss om neste uke – denne uken velger jeg å smile fornøyd.

Med ønske om en rolig helg,

Eystein

Instituttleder