Forfatterarkiv: lmo032

Post, transport og campusbuss – julen 2014

campusbussen_2P.g.a ferieavvikling vil postutkjøringen kun bli gjennomført 1 gang pr driftsdøgn i romjulen. Dette skjer i perioden 22.12 .2014 – 02.01.2015.   I samme tidsrom vil cambuspussen ikke kjøre. Videre vil Materiell og transport avvikle juleferie og er stengt i hele romjulen. Ingen transport vil derfor gjennomføres i perioden 22.12.2014 – 02.01.2015. For mer informasjon

Erasmus+ møter

Alle som er interesserte i at det blir opprettet Erasmusavtaler med partneruniversitet i USA og Canada (region 13/1) eller Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Korea, Singapore, Taiwan og Brunei (region 13/2), inviteres til å være med på møte fredag 19. desember kl. 9:30 i seminarrom E på Studentsenteret. Alle som er interesserte i at det blir opprettet Erasmusavtaler med partneruniversitet i Region6 DCI Asia (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam) inviteres til å være med på møte fredag 19. desember kl. 13:00-14:30. Møterom 7060 Nygårdsgt. 5.

Erasmus-plus_logo

Institutt eller fakultet som er interessert i Erasmusavtaler med disse landene, men som ikke har mulighet til å komme på møtet, kan melde tilbake til  Kristin Sogedal

BFS-tildeling til Stian Knappskog

BFS_primær_firkant_CMYKK2 ønsker å gratulerer forsker Stian Knappskog med tildelingen av rekrutteringsstipendiet fra Bergen forskningsstiftelse (BFS).  Stian forsker på biologiske og genetiske årsaksmekanismer ved kreftutvikling og særlig mekanismene som gjør kreftceller motstandsdyktige mot cellegift.  De siste tre årene har Stian arbeidet ved Mohn Kreftforskningslaboratorium.  For mer informasjon 

Nye rutiner for kandidatnummerering

Fra 1. januar 2015 ender Universitetet i Bergen ordningen for kandidatnummering ved eksamen.  Dette innebærer at studentenes studentnummer ikke lenger skal brukes som kandidatnummer.  I stedet vil kandidatene få et unikt kandidatnummer for hver enkelt eksamen.  Med denne endringen vil UiB få samme praksis som andre universiteter og høgskoler i Norge.  For mer informasjon

Avvikling av undervisningsregnskapet

Det medisinsk-odontologiske fakultet har vedtatt å ikke lenger bruke undervisningsregnskapet som har vært brukt de siste årene.  Bakgrunnen for dette er blant annet tekniske utfordringer ved systemet og at det er krevende å sikre tilstrekkelig datakvalitet.  I stedet for egenregistrering vil fakultetet forsøke å bruke data fra Felles studentsystem (FS) som grunnlag for et undervisningsregnskap.  For mer informasjon

Utlysning av Erasmus Mundus Joint Masters Degrees

Erasmus-plus_logoStudieadministrativ avdeling har lyst ut midler til Erasmus Mundus, Joint Master Degrees (EMJMD), med søknadsfrist 04. mars 2015. Institutter som er interessert i å søke om midler skal søke via fakultetet, som besørger videre søknad til Studieadministrativ avdeling. Eventuelle planer om oppretting (eller nedlegging) av studietilbud må også omtales i instituttenes utdanningsmeldinger. Klikk her for utlysningsbrev med mer informasjon. Klikk her for fullstendig programguide.

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

Cost logo bilde COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa er medlemmer.  En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk.  Det er nå vedtatt å igangsette COST-aksjoner knyttet til COST’s komité «Biomedicine and Molecular Bioscences (BMBS)».  Klikk her for mer informasjon om disse aksjonene.  For mer informasjon om generelle COST-aksjoner, klikk her.  For søknadsskjema klikk her .

NYTT K1/K2 SEMINAR

Vi ønsker å invitere alle til det neste månedlige seminaret i K1/K2 seminarrekken!

Tittel: “B-cell depletion in chronic fatigue syndrome”

Holdes av Øystein Fluge, forsker, Klinisk institutt 2

Tid: Onsdag 3. desember, klokken 14:15 – 15:00.

Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken

Chair: Silke Appel

Abstract: Overlege og forsker Øystein Fluge, sammen med kollega Olav Mella, forsker på virkningen av kreftmedisinen Rituximab på ME-pasienter, også kalt kronisk utmattelsessyndrom. De startet i år en dobbel blindstudie for å teste ut Rituximab i pasienter. På dette seminaret vil Øystein Fluge fortelle om sitt spennende arbeid, om kronisk utmattelsessyndrom og virkningen av Rituximab.

Outstanding award til ph.d.-kandidat ved K2

utstanding award til Ph.D.-kandidatBoge Lauvsnes tildelt Sjögren’s Syndrome Foundation’s Outstanding Abstract Award. I sitt arbeid – Hippocampal Atrophy Is Associated with Anti-NR2 Antibodies in Patients with Systemic Lupus Erythematosus and Primary Sjogren’s Syndrome – har hun vist at en type av anti-NMDA reseptor antistoffer (anti-NR2 antistoffer) forårsaker atrofi av hjernestrukturen hippocampus hos mennesker med de immunologske sykdommene SLE og primært Sjögrens syndrom. Dette bekrefter dyreeksperimentelle studier som har vist at anti-NR2 antistoffer fører til neuronal død i hippocampus hos mus.

Både ved SLE og primært Sjögrens syndrom er slike antistoffer assosiert med kognitiv svikt, og kan utgjøre en generell mekanisme for cerebral affeksjon ved immunopatier.

Maria Boge Lauvsnes arbeider i Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus.

Utlysning av midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved UiB

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og
læringsformer ved Universitetet i Bergen (Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat).

Ansatte, stipendiater og studenter kan søke.
Mer informasjon finner dere her:

Søknadsfristen er 1. desember.Søknadsdatabasen
Søknadsdatabasen:

Uttelling for undervisning knyttet til Bergen sommerforskerskole

Rektoratet anmoder om at vitenskapelig ansatte som underviser i forbindelse med Bergen sommerforskerskole (Bergen Summer Research School) bør få uttelling for dette i undervisningsregnskapet på line med annen undervisning. Klikk her for å lese rektoratets brev (PDF-fil).   Fakultetet ønsker innspill fra instituttene angående dette. Eventuelle innspill kan sendes til Synnøve Myhre

Faglig-pedagogisk dag ved UiB

Fredag 6. februar 2015 arrangeres Faglig-pedagogisk dag for lærere. Her presenteres det siste innen aktuell forskning fra UiB, og det er en flott arena til å vise fram det vi jobber med her på K2! Innleggene kan ha form som en ordinær forelesning på en til to undervisningstimer, men dere kan også velge å sette sammen forelesningsrekker eller miniseminar innen et fagområde eller tema. Innleggene meldes inn via denne lenken  eller til fp-dag@adm.uib.no Tenk vidt og kreativt; (nesten) alt er lov!