Daglige arkiver: 12. april 2024

Innovative Health Initiative –finansieringskilde med vekt på å ta innovative løsninger i bruk

Innovative Health Initiative» (IHI) er en finansieringskilde som kanskje ikke er så godt kjent ennå, noe som kan ha sammenheng med at den første utlysningen kom i 2022. IHI er delvis finansiert av EU og delvis av industrisammenslutninger innen naturvitenskapene (farmasøytisk industri, bioteknologi, medisinsk teknologi). Utlysningene fra IHI skiller seg fra dem vi først og fremst assosierer med EU. Det er fokus på innovasjon, men med en vinkling som handler om implementering enn om innovasjon på lavt TRL-nivå. Ett av hovedmålene er å fasilitere overgangen fra industri-deriverte innovasjoner til bruk i helsetjenestene for å oppnå den omstillingen som kreves av fremtidens helsetjenester. Dette reflekteres i utlysningene, som til nå har vært relativt spesifikke. For eksempel handlet et av fjorårets utlysninger om «pasient-sentrert blodprøveinnsamling for å muliggjøre desentraliserte kliniske studier og forbedre tilgangen til helsetjenester», med fokus på bruk av allerede etablert metodikk for slik blodprøvetakning. Det er et krav, ikke bare en styrke, at partnere fra industri og/eller offentlig forvaltning skal inngå i prosjektene, og ofte er det industripartnere som tar initiativ til konsortiet.

For øyeblikket er IHI-utlysning 6 og 7 aktive, med frister om kort tid. Dermed er kanskje neste års utlysninger mer aktuelle. Det vil være en omfattende prosess å etablere et godt konsortium. Å inngå som partner i prosjekt initiert av andre kan være en god tilnærming. På IHIs nettsider finnes det et verktøy for å registrere seg som mulig partner, og bygge nettverk. Erfaringsmessig ansees potensielle partnere fra Norge som interessante, men en bør tenke på særnorske forhold innen f.eks. helsefinansiering opp mot aktuelle prosjekt. Et annet tips er å bli medlem i relevante COST-nettverk. Her vil det ofte være potensielle partnere som er interessert i å arbeide frem mot EU-relaterte søknader. Oversikt over aktive COST actions finnes på COST-siden: https://www.cost.eu/.

Et siste poeng er at IHI har tilrettelagt for innspill med henblikk på fremtidige utlysninger, slik at man kan påvirke fremtidige retningsvalg.

 

Immunologiens dag

Tradisjonen tro skal Norsk immunologisk forening (NSI) arrangere ‘Immunologiens dag’, et internasjonalt prosjekt som markeres over hele verden (http://www.dayofimmunology.org/), og som tar sikte på å presentere ulike immunologiske tema for Folket. Årets tema er «Immun hele livet?», og det arrangeres derfor et populærvitenskaplig seminar med inviterte foredragsholdere på litteraturhuset i Oslo som livestrømmes til VilVite i Bergen (store auditorium), lørdag den 27.april, kl 1100 til 1300.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen!

From breakthrough technologies to game changing innovation – EIC opportunities

When: 07 May 08:30 – 12:00
Where: Digital and The Research Council of Norway, Drammensveien 288, Lysaker

The EIC is Europe’s leading innovation program to identify, develop, and scale up breakthrough technologies and ground-breaking innovations. The EIC wants your breakthrough technology to reach the market and has tools ranging from research, through commercialization, to scaling. Few Norwegian researchers and companies apply for the EIC.

Researchers and companies that have applied for the EIC will share their stories. We will get information about EIC’s tools; Pathfinder, Transition and Accelerator.

There will be an introduction by EIC’s chairman, Michiel Scheffer.

This is a hybrid event. Those participating in the Research Council’s premises in Drammensveien 288 will be able to sign up for a free lunch after the event.

Those who will participate in person can book bilateral meetings with the EIC NCPs in the afternoon. Get in touch with Waqar Ahmed (Norwegian Research Council) or Eva Langslet (Innovation Norway) to arrange this.

This event is relevant for researchers, companies, TTO, research leaders, research and innovation administrators, EU advisors and innovation advisors.

https://www.forskningsradet.no/en/events/2024/from-breakthrough-technologies-to-game-changing-innovation—eic-opportunities/

 

Hovedoppgavesymposium medisin, tirsdag 28. mai 2024

En fantastisk mulighet til å se bredden i det gode arbeidet våre medisinstudenter gjør med hovedoppgavene sine!

For kull 19A vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus
Tid: tirsdag 28. mai kl. 12.30 – ca. kl. 15.30
Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer:https://mitt.uib.no/courses/41080

Les videre