Stikkordarkiv: 03/2015

Ukens leder

Eva GerdtsBåde UiB sentralt og MOF har stort fokus på bruk av digitale metoder I undervisningsarbeidet. Vi skal ta i bruk e-læringsmetoder og digital eksamen. På K2 sitt eksamens og undervisningsseminar høsten 2014 var blant annet produksjon av egne videosnutter og digitale forelesninger oppe som tema. I ettertid har mange av oss oppdaget at vår MOF arbeidsplass er utstyrt med PC uten verken kamera, mikrofon eller høyttalere. For å bøte på dette, har MOF nå utstyrt veilederkontoret i Armauer Hansens Hus med egnet PC med programvaren Techsmith/Camtasia Relay som brukes for å gjøre skjermopptak. Dette er tilgjengelig for alle undervisere. Ta kontakt med Eirik Dalheim ved MOF dersom du ønsker å bruke utstyret til å lage undervisningsfiler.

UiB har, sammen med UiO og UiA, besluttet å gå til anskaffelse av eksamenssystemet «Inspera Assessment», som skal benyttes til avvikling av digitale eksamener. I tillegg til tradisjonell essayskriving har dette systemet også støtte for multiple choice og andre typer oppgaver. Programmet kan også brukes til automatisk sensur av slike oppgaver. På programutvalgsseminaret i februar vil digital eksamen være ett av temaene, og egne kurs vil bli avholdt for emneansvarlige som ønsker å ta bruk digital eksamen. Er du emneansvarlig og ønsker å ta ibruk digital eksamen i vårsemesteret 2015, så meld fra til din kontaktperson ved studieadministrasjonen innen 20.01.15.

 

 

Informasjonsmøte om organisasjonsutviklingsprosjekt

Formålet med organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB er å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

 Alle ansatte inviteres med dette til informasjonsmøte om de første rapportene fra arbeidsgruppene i organisasjonsutviklingsprosjektet.

Møtet finner sted i Egget på Studentsenteret, mandag 26.januar klokken 13.00 – 16.00.

 I møtet vil lederne for de seks første delprosjektene presentere arbeidsgruppenes anbefalinger og det blir anledning til å stille spørsmål. Et mer detaljert program bli lagt ut på prosjektets nettsider før møtet.

Vi serverer en enkel lunsj ved inngangen til auditoriet. Av den grunn ber vi om at ansatte som ønsker å delta registrerer sin påmelding innen 22. januar.

Benytt følgende lenke for påmelding.

Informasjon om prosjektet og om arbeidsgruppenes rapporter finnes på prosjektets nettsider

 

 

Gjesteforelesning – Professor Hilde Nilsen

Professor Hilde NilsenProfessor Hilde Nilsen fra Universitetet i Oslo vil holde gjesteforelesning ved instituttet. Forelesningen har tittelen “Causes and consequences – the role of base excision repair in aging and age-related diseases”. Tid og sted: onsdag 21. Januar klokken 13:00 i seminarrommet, 9 etasje, Laboratoriebygget. Åpent for alle interesserte. For mer informasjon

Disputas uke 4

SalminenPirjo-Riitta Salminen disputerer for Ph.d. graden fredag 23.januar 2015

Prøveforelesning: Fredag 23. januar 2015, kl.11.30
Oppgitt emne: “Translating the cardiac conditioning paradigm from from animal models to patient care”
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus

Disputas: Fredag 23.januar 2015, kl.13.30
Sted: Stort Auditorium, Haukeland universitetssykehus
Avhandlingstittel: Myocardial protection and antiapoptotic intervention at reperfussion. Exprerimental studies in translational porcine models of myocardial ischemia and reperfusion”
1. Opponent: Professor Gary F. Baxter, Cardiff University, U.K.
2. Opponent : Professor Kristian Bartnes, Norges arktiske universitet, Tromsø

pressemelding