Ukens leder

Eva GerdtsBåde UiB sentralt og MOF har stort fokus på bruk av digitale metoder I undervisningsarbeidet. Vi skal ta i bruk e-læringsmetoder og digital eksamen. På K2 sitt eksamens og undervisningsseminar høsten 2014 var blant annet produksjon av egne videosnutter og digitale forelesninger oppe som tema. I ettertid har mange av oss oppdaget at vår MOF arbeidsplass er utstyrt med PC uten verken kamera, mikrofon eller høyttalere. For å bøte på dette, har MOF nå utstyrt veilederkontoret i Armauer Hansens Hus med egnet PC med programvaren Techsmith/Camtasia Relay som brukes for å gjøre skjermopptak. Dette er tilgjengelig for alle undervisere. Ta kontakt med Eirik Dalheim ved MOF dersom du ønsker å bruke utstyret til å lage undervisningsfiler.

UiB har, sammen med UiO og UiA, besluttet å gå til anskaffelse av eksamenssystemet «Inspera Assessment», som skal benyttes til avvikling av digitale eksamener. I tillegg til tradisjonell essayskriving har dette systemet også støtte for multiple choice og andre typer oppgaver. Programmet kan også brukes til automatisk sensur av slike oppgaver. På programutvalgsseminaret i februar vil digital eksamen være ett av temaene, og egne kurs vil bli avholdt for emneansvarlige som ønsker å ta bruk digital eksamen. Er du emneansvarlig og ønsker å ta ibruk digital eksamen i vårsemesteret 2015, så meld fra til din kontaktperson ved studieadministrasjonen innen 20.01.15.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *