Forfatterarkiv: lmo032

Korrigering av oppdaget feil i fleksitidsskjemaet

Det er oppdaget en feil i excel arket når det gjelder avspasering i april, som medfører at tiden legges til istedenfor å trekkes fra.

 Dette korrigeres enkelt ved å gjøre følgende:
 Gå til linje 168 i skjemaet, marker cellen i 168 E. I formellinjen vil du se at det står: =SUMMER(E137:E167)-H168.
Minustegnet skal være +, så erstatt teksten med følgende: =SUMMER(E137:E167)+H168

K1/K2 SEMINAR 2015

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar!

 Tittel: “Blame obesity on your genes? New genetic “excuse” found in too
lazy fat cells.” Holdes av Dr. Melina Claussnitzer.
Instructor in Medicine og Visiting Professor ved MIT Computer Science
and Artificial Intelligence Broad Institute of MIT and Harvard, Boston,
USA.
 Tid: Tirsdag 14. april, klokken 14:15 – 15:00
 Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Simon Dankel
Alle er velkomne!
Klikk her for abstract

forskerskolen_2

 

Utlysning INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Norges Forskningsråd har lyst ut midler for å øke utveksling og utenlandserfaring for forskere og studenter på alle stadier i karrieren. Det nyopprettede programmet har fått navnet INTPART og skal stimulere til langsiktig faglig samarbeid for forskere og studenter med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.  For mer informasjon
forkSIU

Disputas uke 16

mette-lokeland_trykkMette Løkeland disputerer for Ph.d. graden fredag 17. april 2015
Prøveforelesning:  Fredag 17. april 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The Impact of Medical Methods on Abortion Service Provision”
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72 
Disputas: Fredag 17. April 2015, kl.11.15
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72 
Avhandlingstittel: “Implementation of Medical Abortion in Norway 1998-2013”
1. Opponent: Professor emeritus Allan Templeton, University of Aberdeen
2. Opponent :Professor Kristina Gemzell Danielsson, Karolinska Institutet, Stockholm

Pressemelding

 

Disputas uke 13

Ingeborg BrønstadIngeborg Brønstad disputerer for Ph.d. graden torsdag 26. mars 2015
Prøveforelesning: Torsdag 26. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Hva trenger vi å vite for å forstå hvordan HLA-molekyler bidrar til utvikling av autoimmune sykdommer”
 Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Disputas: Torsdag 26. mars 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Avhandlingstittel: “Genetics of autoimmune Addison’s disease and congenital adrenal hyperplasia”
1. Opponent:  Professor Anne Spurkland, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Førsteamanuensis Jørn Sagen, Universitetet i Bergen

Pressemelding

 

Disputas Uke 13

Tangvik Randi 04Randi Julie Tangvik disputerer for Ph.d. graden onsdag 25. mars 2015
Prøveforelesning: Onsdag 25. mars 2015, kl.10.15
Oppgitt emne: “Implementering av ernæringsstrategier i norsk helsevesen”
Sted:Stort auditorium, 3. et. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Onsdag 25. mars 2015, kl.12.15
Sted: Stort auditorium, 3. et. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Nutritional risk in a university hospital: Challenges and    consequences in clinical practice”
1. Opponent: Professor Henrik Højgaard Rasmussen, Aalborg Universitet
2. Opponent :   Ph.d. Lene Thoresen, St. Olavs Hospital, Trondheim

Pressemelding

 

Meetings/workshops/conferences

  1. DIA 27th Annual Euro meeting

Development, Innovation, Access and Patient Safety. Issues across the entire drug development value chain. 13-15 April 2015, Paris, France.

 2 Driving forces behind research and innovation. The Focus on Business Seminar 2015: From curiosity to success. Oslo, 21 April

 

  1. BIO-NANO match-making seminar for new joint Call on industry-relevant research in autumn 2015 (NANO2021 and BIONÆR). Oslo, 21 April

 4 Hvordan bli professor i Norge? Information and discussion about the path to professorship.

Oslo, 27 April

 New5. 10th NRI-Conference: Nordic Cooperation for Future Health and Challanges. Bergen, 4-5 May.

 New6 Preannouncement: European IPR Helpdesk seminar “From Invention to Innovation” – Strategies for the Successful Exploitation. 12 – 13 May 2015, Bergen. More info comes here.

 New7. Webinar: Impact and Innovation in H2020 – a Guide for Proposers. 27 May 10.30-11.45. The registration will open 3 weeks in advance of the webinar.

 8. 2nd EATRIS conference: Building Bridges in Translational Medicine.

Amsterdam, 27-28 May 2015

 9. Conference EnGendering excellence. Gender is a cross-cutting issue in Horizon 2020. Distinguished international researchers will present why sex/gender analysis is crucial for the quality of their research. RCN, Oslo, 4-5 June 2015

 10. EuroNanoForum 2015: the largest European conference on nanotechnologies in the industrial environment offers excellent opportunities to find research and business contacts.

Riga, 10-12 June 2015

 11. 4th World Congress of Clinical Safety (4WCCS). Clinical Management and Governance for Healthcare Risk and Crisis. Vienna, Austria. 28 – 30 September 2015

 

Ny og enklere e-postadresse for alle ansatte

For å forenkle og tilpasse UiB sitt e-postsystem til nye og bedre tjenester, blir forkortelse til enhet/avdeling/område fjernet fra e-postadressen. Alle nye e-postadresser vil slutte med @uib.no
Alle ansatte i sentraladministrasjonen har fått @uib.no, og den 12. mars vil alle øvrige ansatte ved UiB også få den nye e-postadressen. NB! Den gamle e-postadressen (@enhet.uib.no) vil fortsatt fungere!
Personer med navnelikhet vil bli kontaktet av IT-avdelingen enten via e-post eller via telefon.
Her kan du lese mer om prosjektet:

Disputas uke 11

Lisa Drange HoleLisa Drange Hole disputerer for Ph.d. graden fredag 13. mars 2015
Prøveforelesning: Fredag 13. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Terapeutiske muligheter for å redusere toksiske effekter av medikamenter på hjertet”
 Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Disputas: Fredag 13. mars 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Avhandlingstittel: “Cardiotoxicity of Doxorubicin. A study of Methods and protective interventions in Rat Models”
1. Opponent: Professor Odd Brsrs, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Ellen Aasum, Universitetet i Tromsø

 Pressmelding

Disputas uke 11

Liv Cecilie Vestrheim ThomsenLiv Cecilie Vestrheim Thomsen disputerer for Ph.d. graden Fredag 13. mars 2015
Prøveforelesning: Ferdag 13. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The immune system’s response; a common denominator in preecampsia and cardiovascular disease”
 Sted: Kvinneklinikken auditorium, Jonas Lies Vei 72
Disputas: Fredag 13. mars 2015, kl.11.15
Sted: Kvinneklinikken auditorium Jonas Lies Vei 72
Avhandlingstittel: ” Preeclampsia: Specific genetic risk factors and shared predisition with cardiovascular disease”
1. Opponent: Professor Stefan Hansson, Lunds Universitet, Sverige
2. Opponent : Professor Kristian Hveem, NTNU, Trondheim

 Pressemelding

Meetings/workshops/Conferences

  1. 1. European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing, Brussels 9-10 March 2015
  2. Nye metoder for prediksjon av negative helseeffekter som følge av miljøgifter. Litteraturhuset i Oslo, i regi av programmet Miljøpåvirkning og helse. 17 March 2015
  3. The 9th Conference on Global Health and Vaccination Research. How can research inform the post-2015 agenda for women’s and children’s health and rights? 17-18 March 2015, Oslo.
  4. DIA 27th Annual Euro MeetingDevelopment, Innovation, Access and Patient Safety. Issues across the entire drug development value chain. 13-15 April 2015, Paris, France.

NY! 5. Driving forces behind research and innovation. The Focus on Business Seminar 2015: From curiosity to success. Oslo, 21 April

NY! Lenke 6. BIO-NANO match-making seminar for new joint Call on industry-relevant research in autumn 2015 (NANO2021 and BIONÆR). Oslo, 21 April

NY! 7. Hvordan bli professor i Norge? Information and discussion about the path to professorship. Oslo, 27 April

  1. 2nd EATRIS conference: Building Bridges in Translational Medicine. Amsterdam 27-28 May 2015

Rapport fra strategiseminaret

Eystein 2Strategiseminaret i forrige uke var opplysende og nyttig. Visedekanus for forskning ved Karolinska Institutet (KI) Hans-Gustaf Ljunggren holdt et engasjerende innlegg om KI sin forskningsstrategi. Deres utgangspunkt var erkjennelsen av at KI ikke var så ledende i forskning som de trodde. Systematisk bibliografisk analyse av publikasjonsaktiviteten viste at de holdt godt Europeisk nivå, men mange universiteter som de likte å sammenligne seg med lå langt foran. KI sitt mål nå er å bli like dyktige som University of Oxford når det gjelder «impact» av publikasjoner. Det betyr at man skal publisere færre, men bedre artikler, dvs flere artikler som bringer signifikant ny kunnskap og som vil nå de mest leste og siterte journalene. Ljunggren mente at PhD-programmets krav om 3-4 artikler var et hinder – «det er bedre å publisere en high-impact artikkel enn 3-4 små». KI har nå tatt bort kravet om et bestemt antall artikler i sine PhD-avhandlinger. Videre ønsker KI aktive forskere som ledere og arbeider svært aktivt for rekruttering av gode gruppeledere der «startpakken» ofte er på 10 millioner per år i 3-5 år. En slik pakke var gjerne sammensatt av egne og eksterne midler, men KI hadde hånd om strategien og vurderingen vel å merke. Samtidig hadde de fokus på gruppene som «produserte» minst og gikk inn med aktive tiltak som kobling av svake miljø til sterke; noen ganger gikk de til nedleggelse av grupper.

Prorektor Anne Lise Fimreite fortalte om UiB sin strategiprosess. UiB satser på oppbygningen av sterke såkalte klynger. En av disse heter Helse og skal etter planen blant annet satse på forskning om samhandlingsreformen. Strategidokumentet kommer snart på høring, så da har dere sjansen til å kommentere og komme med forslag.

Et 3dje friskt innslag kom fra Legemiddelindustrien. De representerer 60 små og store legemiddelbedrifter i Norge. Denne industrien er nå interessert i mer interaksjon og samarbeid med akademia og ønsker å etablere et pilotsenter for slikt samarbeid i Bergen. Det blir spennende å se hva som kan komme ut av dette.

Til sist var det gruppearbeid om instituttets organisering. Ledelsen hadde ventet både kritikk og kreative forslag om endringer, men det virket som folk var relativt fornøyd – det ble en heller tam diskusjon. En klar konklusjon ble det imidlertid -skal K2 bli bedre må vi trekke lasset sammen, alle må bidra til fellesskapet og ta på seg oppgaver som skal løses.

Eystein Husebye

Instituttleder

NYTT K1/K2 SEMINAR 2015

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar!

Tittel: “Genetic alterations causing resistance to chemotherapy in
breast cancer”
Holdes av Stian Knappskog.
Seksjon for onkologi, K2, UiB / Mohn Kreftforskningslab., HUS
Tid: Onsdag 4. mars, klokken 14:15 – 15:00.
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Pål Njølstad

Les videre

Ny Ph.d.-koordinator ved Klinisk institutt

Nåværende Ph.d.-koordinator Kristian Jensen vil begynne i ny jobb 01.05.2015.  Førstekonsulent Irene Lavik Hjelmaas vil da ta over alle Ph.d.-relaterte oppgaver.  Kristian vil også være fraværende i tidsperioden 27.02.2015 – 06.04.2015, så i denne perioden kan Irene også kontaktes i forbindelse med Ph.d.-relaterte henvendelser.  Irene kan nås på telefon 55 58 88 46 eller e-post Irene Hjelmaas

Disputas uke 10

Carla FernandesCarla Patrica Duarte Fernandes disputerer for Ph.d. graden torsdag 5. mars 2015
Prøveforelesning: Torsdag 5. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Genomics neurodevelopment and neuropsychiatry – what studies of cognition can tell us about psychosis risk”
 Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Jonas Lies vei 65
Disputas: Torsdag 5. mars 2015, kl.11.15
Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Jonas Lies vei 65
Avhandlingstittel: “A Genetic  study of schizophrenia and bipolar disorder.  A cognitive endophenotype approach”
1. Opponent: Professor Gary Donohoe, National  University of Ireland
2. Opponent : Ph.d. Robert Lyle, Universitetet i Oslo

Pressemelding

 

 

Disputas uke 10

Sivakumaran, DhanasekaranDhanasekaran Sivakumaran disputerer for Ph.d. graden torsdag 5.Mars 2015
Prøveforelesning: Torsdag 5. mars 2015 kl. 09.15
Oppgitt emne: “Tuberculosis and latent tuberculosis infection: dignostic strategies in high- and low endemic settings”
 Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Disputas: Torsdag 5. mars 2015 kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Avhandlingstittel: “Biomarkersof mycobacterium tuberculosis infection and disease in children in Southern India”
1. Opponent: MD, Ph.D. Søren Tetens Hoff, Statens Serum Institute, København, Danmark
2. Opponent : Ph.D Ulf R. Dahle Folkehelseinstituttet

Pressemelding

 

 

Disputas Uke 10

 Jan Anker JahnsenJan Anker Jahnsen disputerer for Ph.d. graden fredag 6.mars  2015

Prøveforelesning: Torsdag 5.mars 2015, kl.15.15
Oppgitt emne: “Topology and pharmacological importance of inotropic glutamate channels (NMDA and AMPA receptors)”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Disputas: Fredag 6. mars 2015, kl.10.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Avhandlingstittel: “Predicted signal peptides, and the role of the N- terminal tail, at the monoamine G-protein coupled receptors 5-HT 2C and a 2C”
1. Opponent: Professor Dan Larhammar, Uppsala Universitet, Sverige
2. Opponent : Professor emeritus Ole Jacob Broch, Bergen

 Pressemelding

Sjekk publikasjoner i CRIStin

Dette er en oppfordring til alle vitenskapelig ansatte at de sjekker i CRIStin at publikasjoner for 2014 er lagt inn.  Instituttets siste frist for innlegging er 27.02.2015.  Det er den ansattes plikt å legge inn publikasjoner som mangler, men administrasjonen kan bidra med assistanse dersom dere støter på problemer
(send e-post til Kristian Jensen) Klikk her for informasjon om hvordan man legger inn publikasjoner

Cristin-org-200

Strategiseminaret

Eystein HusebyeNeste uke møtes K2 sine forskningsgruppe- og fagområdeledere til strategiseminar. Et hovedtema er organiseringen av instituttet. Mye fungerer bra hos 2-åringen K2 og jeg vil trekke fram de administrative tjenestene som et godt eksempel. Mindre vellykket er delingen av organisasjonsstrukturen i fagområder med undervisningsoppgaver og forskningsgrupper. Vi ønsker å diskutere organisasjonsstrukturen bredt med mål om en mer operativ og effektiv instituttstruktur som involverer forskningsgruppelederne i mye større grad enn tidligere.

Et annet hovedtema er samarbeid med andre institusjoner. Jeg ønsker et tettere og mer dynamisk samarbeid med sykehusavdelingene knyttet til K2. Dette samarbeidet fungerer trolig aller best i dag på de mindre og faglig veldefinerte avdelingene som KK, BKB, Medisinsk genetikk og Reumatologi, mens det er et stort forbedringspotensiale i samarbeidet med for store avdelinger som for eksempel Medisinsk avdeling og Hjerteavdelingen. At ledere på sykehus og institutt er representert i hverandres ledergrupper kan være en måte å fremme dette på. Her kan vi lære av de spennende løsningene de praktiserer i Trondheim der sykehus og universitetsledelse samarbeider svært tett.

Ingenting er bestemt på forhånd. Jeg håper derfor på en kreativ og konstruktiv samling.

Eystein Husebye
Instituttleder