Fra HMS-avdelingen: Eksponeringsregister

UiB er pliktig til å føre register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. Som en modul fra stoffkartoteket ”EcoOnline” er ”EcoExposure” et personregister der man kan registrere enkelteksponering så vel som repeterende eksponeringer.  Informasjonskurs i eksponeringsregisteret holdes 25 mars på HIB og 26 mars i BBygget. Flest mulig oppfordres til å delta, både tekniske, vitenskapelige, stipendiater og studenter som jobber på lab. Påmeldingsfrist 6. februar.
Klikk her for påmelding:
Hanskesikkerhetskurs i BB-bygget 18 februar. Klikk her for informasjon og påmelding:  
Vi oppfordrer alle til å følge med i HMS-portalen. Den blir løpende oppdatert med mye nyttig informasjon

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *