Daglige arkiver: 18. april 2024

Frokostmøte: Endre levevaner – står det på psykologien, biologien eller matkulturen?

Dato: 25.-25. april 2024
Tid: 09:00 – 10:30
Sted: Kantinen, Alrek helseklynge i Årstadveien 17

For noen av oss er endring av levevaner livsnødvendig, mens andre drives av et ønske om et bedre liv, en viss identitet eller mer overskudd i hverdagen. Hva påvirker valgene våre, og hvordan skape gode vaner i livet?

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/endre-levevaner/

Snart ny sjanse for å søke status som merittert underviser

I 2024 vil Det medisinske fakultet for fjerde gang lyse ut meritteringsordningen ved fakultetet. Tittelen «merittert underviser» kan tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand, og tildeles etter søknad. Her kan du lese mer om ordningen, blant annet hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde.

Formell utlysning kommer nærmere sommeren, og vil ha søknadsfrist i slutten av oktober. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.

Utlysning av midler for forskning på kvinnehelse

Forskning på kvinnehelse har tradisjonelt fått lite oppmerksomhet og finansiering.

Trond Mohn Stiftelse har satt av inntil 24 millioner kroner til dette forskningsprogrammet, og UiB og Helse Bergen skal bidra med tilsvarende beløp.

Det medisinske fakultets nye senter for kvinnehelseforskning, Driv, skal fremme forskning som bidrar til å eliminere kjønnsbaserte ulikheter i helsevesenet. Senteret er etablert i tett samarbeid med Helse Bergen og andre partnere i Bergensregionen.

En utlysning av forskningsmidler er nå tilgjengelig for å styrke forskningen på kvinnehelse i Bergen og Norge, i samarbeid mellom TMF, UiB og Helse Bergen.

Les mer på våre engelske nettsider.

Reminder: Adaptive Immunity All you should know

Bergen Research School in Inflammation and the Broegelmann Research Laboratory presents the advanced immunology course/workshop: HUIMM905 – Advanced Immunology (3 credits ECTS) with leading theme : “Adaptive Immunity, All you should know!”

Targeted audience: Master, PhD students, post docs, clinicians interested in immunology or those looking to update their immunological knowledge. The workshop has a number of international and local experts in adaptive immunity in infection, cancer and autoimmunity, and includes networking lunches and dinners, flash talks and a poster session.

Invited speakers include Carmen Gerlach, Alexander Espinosa, Søren Egedal Degn, Bergithe Eikeland Oftedal, Anette Susanne Bøe Wolff, Salwa Suliman, Sonia Gavasso, Yenan Bryceson, Corelia Schuster and Mai Chi Trieu.

No fee for master and PhD students!

Time and place: 22 – 24 May 2024, VilVite Bergen Science Centre
Registration deadline : April 29th