Stikkordarkiv: 07/2015

Sjekk publikasjoner i CRIStin

Dette er en oppfordring til alle vitenskapelig ansatte at de sjekker i CRIStin at publikasjoner for 2014 er lagt inn.  Instituttets siste frist for innlegging er 27.02.2015.  Det er den ansattes plikt å legge inn publikasjoner som mangler, men administrasjonen kan bidra med assistanse dersom dere støter på problemer
(send e-post til Kristian Jensen) Klikk her for informasjon om hvordan man legger inn publikasjoner

Cristin-org-200

Strategiseminaret

Eystein HusebyeNeste uke møtes K2 sine forskningsgruppe- og fagområdeledere til strategiseminar. Et hovedtema er organiseringen av instituttet. Mye fungerer bra hos 2-åringen K2 og jeg vil trekke fram de administrative tjenestene som et godt eksempel. Mindre vellykket er delingen av organisasjonsstrukturen i fagområder med undervisningsoppgaver og forskningsgrupper. Vi ønsker å diskutere organisasjonsstrukturen bredt med mål om en mer operativ og effektiv instituttstruktur som involverer forskningsgruppelederne i mye større grad enn tidligere.

Et annet hovedtema er samarbeid med andre institusjoner. Jeg ønsker et tettere og mer dynamisk samarbeid med sykehusavdelingene knyttet til K2. Dette samarbeidet fungerer trolig aller best i dag på de mindre og faglig veldefinerte avdelingene som KK, BKB, Medisinsk genetikk og Reumatologi, mens det er et stort forbedringspotensiale i samarbeidet med for store avdelinger som for eksempel Medisinsk avdeling og Hjerteavdelingen. At ledere på sykehus og institutt er representert i hverandres ledergrupper kan være en måte å fremme dette på. Her kan vi lære av de spennende løsningene de praktiserer i Trondheim der sykehus og universitetsledelse samarbeider svært tett.

Ingenting er bestemt på forhånd. Jeg håper derfor på en kreativ og konstruktiv samling.

Eystein Husebye
Instituttleder

 

 

Disputas uke 8

Nginamau, ElisabethElisabeth Sivy Nginamau disputerer for Ph.d. graden fredag 20.februar 2015

Prøveforelesning: Torsdag 19.februar 2015, kl.14.15
Oppgitt emne: “The pathogenic role of aototigens and their posttranslational modifications in the Development of autoimmune disease”
Sted: Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Fredag 20.februar 2015, kl.10.15
Sted: Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Expression and possible mechanisms of autoantigenic selection of Ro52, Ro60 and La48 in Sjøgren’s syndrome”
1. Opponent: Ph.d. Peter Szodoray, Rikshospitalet, Oslo
2. Opponent : Assitant Professor Tomasz Kantyka, Jagiellonian University, Krakow, Polen

 

Disputas uke 8

Photo_TheofylaktopoulouDespoina Theofylaktopoulou disputerer for Ph.d. graden fredag 20.Februar 2015

Prøveforelesning: Fredag 20. februar 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Stress and tryptophan metabolism”
 Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag
Disputas: Fredag 20.februar 2015, kl.12.30
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag
Avhandlingstittel: “Deteminants of circulating kynurenines and related markers of inflammation. Across-sectional study using data form the Hordaland Health study”
1. Opponent: Professor Dietmar Fuchs, Univeritetet i Innsbruck, Østerrike
2. Opponent : Ph.d. Aye-Mu Myint, Ludwig-Maximilians Universitet, Munchen, Tyskland