Stikkordarkiv: 26/2014

Takk for vårens innsats

Eystein 2Eksamen er avsluttet, disputaser holdt og sommerferien står for døren for de fleste av oss. Jeg vil på vegne av ledergruppen takke instituttets medarbeidere for innsatsen denne våren. Vi har undervist, publisert og utviklet fagene vi representerer. Alt dette er avhengig av at daglige rutiner fungerer. Både administrasjonen og undervisningsseksjonen har bidratt mye til at ting glir lettere. Ikke minst har våre glade gutter Klaus og Lars i K2- ekspedisjonen bidratt til dette.
Økonomien har kommet på rett kjøl selv om den er stram og vi må avsette midler til nedbetaling av gjeld. Vi har funnet rom til at mer av midlene til PHD og postdokstipendiater går uavkortet til forskningsgruppene. Samtidig ligger det an til at om lag halvparten av stillingene som blir ledige ikke fornyes. Derfor vil rekrutteringsprosessen vi har hatt i vår være viktig for fremtidige prioriteringer av knappe stillingsressurser.
Eksistensgrunnlaget vårt er undervisning av studenter på profesjonsstudiene og i bachelor og masterprogrammene. Ledelsen vil arbeide med undervisningen i høst og vil komme med flere konkrete tiltak for å heve kvaliteten. Et av dem er K2 sin undervisningspris som utlyses i dette nummeret av K2-nytt. Mer om dette blir presentert på undervisningsseminaret 17. september der alle K2-undervisere forventes å delta.
Men først håper jeg alle får en fin sommerferie

Link til Statutter for undervisningspris
Hilsen
Eystein

Kurs i klinisk utprøving for ph.d.-kandidater høsten 2014 (GCP901)

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer til et nytt kurs i klinisk utprøving for ph.d.-kandidater (GCP901) høsten 2014.
Kursdager er:
23.09, kl. 08.30-12.00
25.09. kl. 08.30-16.00
03.10. kl. 09.00-11.00
Den 25.09 er det felles undervisning med Helse-Bergens GCP-kurs.
Bestått kurs gir ett studiepoeng.
Meld dere opp på Studentweb innen 1.september.
Les mer om kurset her.

Kurs i biblioteket høsten 2014

Kurs i biblioteket høsten 2014

Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering. Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Kursene er gratis.

Høsten 2014 tilbys det kurs i:

–          PubMed & EMBASE

–          Litteratursøking innen kunnskapsbasert praksis

–          EndNote – nybegynnerkurs og oppfriskingskurs

Klikk her for fullstendig kursprogram med datoer og påmelding

Hvis det er ønskelig med andre typer seminarer avdelingen eller kurs på avdelingen kan biblioteket kontaktes.  Klikk her for mer informasjon

Nettverksarbeid på lab-bygget 14. august

Torsdag 14. august vil nettet i labygget være nede i perioder mellom kl. 06:00 og 8:00 pga. av utskifting og oppgradering av nettverks-switcher.

Arbeidet starter med 1-2-3 etg forløpende fra kl 06:00, deretter 4-5-6 etg og tilslutt blir det et nytt brudd for en av de 4 switchene som betjener 7-8-9 etg for å sette på plass rett del.

Sistnevnte vil treffe de samme systemene som fikk det lengste bruddet siste gangen. Alt arbeid vil være avsluttet til kl 08:00.