Stikkordarkiv: 24/2014

Pedagogisk opplæring for gruppeledere høsten 2014

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for Pedagogikk på Det psykologiske fakultet. Sted og tid: VilVite-senteret, Bergen uke 33/35. Påmelding per e-post til Kåre Helleve
For mer Infomasjon

Ukens Leder

Eva GerdtsJeg deltok nylig som observatør ved den avsluttende OSCE eksamen for medisinerstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Et imponerende opplegg hvor studentene ble testet i kommunikasjon, undersøkelsesteknikk, hjerte-lunge redning, mamma-palpasjon, og tolking av preparater, EKG og røntgenbilder. Et imponerende opplegg og en åpenbart bedre testing av kandidatene enn det opplegget vi har her på MOF! Til årets Eksamens- og undervisningsseminar 17.09.14 på Hotel Terminus har vi derfor invitert professor Kristian Bjøro som er hovedansvarlig for logistikk og praktisk gjennomføring av avsluttende eksamen ved UiO til å holde innlegg og lede gruppearbeid om hvordan man planlegger OSCE eksamen. Fakultetsstyret vil høsten 2014 ta stilling til hvilke eksamensformer som skal brukes i ny studieplan for medisin. Det er overveiende sannsynlig at OSCE innføres også hos oss. Husk derfor å sette av dagen, så du ikke går glipp av denne fine muligheten til å lære noe nytt.

Eva

PLIKTARBEIDSOPPGAVER HØSTEN 2014

Instituttet ønsker gjerne at vitenskapelig ansatte som ønsker å anvende stipendiater til pliktarbeid høsten 2014, men som ikke har stipendiater tilgjengelig til disse oppgavene, å rapportere inn dette innen 10.08.2014.  Beskrivelse av pliktarbeidsoppgavene kan sendes til Kristian Jensen. Det bør informeres om oppgavenes innhold, omfang, og ønskede kvalifikasjoner stipendiaten(e) bør inneha. Oppgavene kan dreie seg om undervisning,
masterveiledning, formidlingsoppgaver, konferanse/seminarplanlegging- og gjennomføring, etc. Instituttet vil gjøre sitt beste for å imøtekomme ønskene.

Fedmedagen 2014

Fedmedagen er tverrfaglig seminar for de som forsker på fedme og metabolske sykdommer. I år er Fedmedagen torsdag 2. oktober. Program og informasjon kommer senere.

Ønsker du å holde en presentasjon? Abstractfrist er 15. juni.
Påmelding innen 1. juli. Påmelding og abstract sendes til Christine Haugen.
Seminaret er gratis for alle, og det serveres lunsj til alle påmeldte deltakere.