Månedlige arkiver: mars 2024

Instituttets dag skal avholdes 30.april i Storsalen, Nygårdsgaten 5, og jeg håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er en fin måte å bli kjent med hverandre. Programmet med fokus på AI finnes her, og påmeldingen er allerede åpen her 😊 Frist for å melde seg på er 12.april.

Selv i disse økonomisk vanskelige tider lyser vi ut smådriftsmidler. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har fått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-75 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2024 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling ved K2, prof. II eller 1.am. II.
Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) ved K2 kan sende inn en søknad. Det gjøres via denne linkenFristen er 8.4.2024.

Minner også om fakultetets dag som arrangeres onsdag 17. april, kl 09.00 – 12.00 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Jeg håper å se mange av dere der.

Ha en riktig god helg!

Mobiliseringsarrangement

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) inviterer fagmiljøene til mobiliseringsseminar i forbindelse med den kommende utlysningen av KI-milliarden. Det åpnes for å presentere utvalgte senter-idéer under seminaret. Dersom du ønsker å presentere en idé, meld fra tilsilje.skrede@uib.no så snart som mulig, og innen 02.04. Denne datoen er også påmeldingsfrist for mobiliseringsseminaret, se påmeldingslink på informasjonssiden for seminaret.

Les mer her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2025/forskningssentre-kunstig-intelligens/

og her: https://www.uib.no/ai/168829/mobiliseringsseminar-ki-tillit-og-bærekraft

 

Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen globale samfunnsutfordringer 2024

Globale samfunnsutfordringer (GSU) er en av tre prioriterte områder der UiB ønsker å utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

GSU ønsker å stimulere til faglige møteplasser og samarbeid på tvers av fakultetene og lyser ut såkornmidler til formålet. Minimum to fakulteter skal være involvert i samarbeidet og aktiviteten bør knyttes til temaene som er uthevet for perioden 2023-2025: demokrati og menneskerettigheter, global helse, migrasjon, mangfold, ressurser.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser. Aktivitetene som støttes skal utvikle tverrfakultære forskningsprosjekter og prosjektene bør inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder og videre forskningssamarbeid. Utlysingen retter seg mot vitenskapelige ansatte på postdoc-, forsker-, førsteamanuensis- og professornivå med hovedstilling ved UiB. Søkere tidlig i karrieren oppfordres til å søke. Søknadsfrist 30 april 2024.

Samlet ramme for utlysningen i 2024 er kr 400.000. Det bevilges maksimum kr 100.000 per prosjekt. Midlene må benyttes innen utgangen av 2025. En tilbakemelding om arbeidet skal leveres ved avslutning av aktiviteten i eget skjema.

Digital søknadsskjema https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16588738

https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/169276/midler-til-samarbeidsprosjekt-og-faglige-m%C3%B8teplasser-innen-globale

Inmelding av SFF-VI initiativ – frist 15 mai

Fakultetet setter nå i gang med å mobilisere til neste utlysning av Sentre for fremragende forskning (SFF-VI) som vil bli publisert våren 2025 med søknadsfrist for trinn 1 i slutten av 2025, mens søknadsfrist for trinn 2 er planlagt våren 2026. Ved forrige søknadsrunde (SFF-V) sendte UiB 25 søknader. Av disse ble syv initiativ invitert til å sende søknad til runde to. To sentre ved UiB ble finansiert. Fakultetet sendte seks søknader, tre gikk videre til runde to og en ble finansiert.  Forsknings- og innovasjonsavdelingen sentralt har koordineringsansvaret for prosessen. Det vil bli etablert egne søknadsteam med ressurser fra både sentralnivået og fakultetene, som sammen vil gi administrativ bistand til de enkelte initiativene

Det er viktig å kartlegge allerede nå hvem som planlegger SFF-søknad slik at vi kan rigge prosessen videre på best mulig måte, og koble initiativene fra MED opp mot FIA sitt støtteapparat. I første omgang ønsker vi informasjon om hvem som tenker å søke. Vi har utarbeidet et skjema hvor forskerne blir bedt om å beskrive tema for initiativet og hvilke partnere som kan tenkes å inngå i senteret. Skjemaet finner dere i denne lenken. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vCSKZI2pJUCcYEjBmhQgaXS_5A9Ue55KnuFolWZvEklURFo3UTlLVFFCOTBTRjVJSFU3STFMMTdaVS4u

Vi vil koble initiativene på FIA sin prosess, men også invitere til lokale møter.

Frist for innmelding av initiativ settes til 15.mai 2024. UiB vil øremerke stimuleringsmidler som vil deles ut i to omganger, første omgang er våren 2024.

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Dette er et varsel om en kommende utlysning. Mer informasjon kommer etter hvert.

Formålet med utlysningen er å stimulere til forskning og innovasjon som er forankret i behov for å styrke bærekraften i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Søknadstype Innovasjonsprosjekt

Søknadsfrist 18. september 2024, 13:00 CEST

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskning-og-innovasjon-for-mer-sammenhengende-og-effektive-kommunale-helse–og-omsorgstjenester/

KI-senterutlysning: Informasjonsmøte om to-trinns utlysning av fire–seks KI-sentre

Passer for: Alle som er interesserte i KI-satsinga

Påmeldingsfrist: 8. april kl. 08.00

Digitalt: Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Når: 9 april kl 09:00 – 11:00

Forskningsrådet vil i 2024 lyse ut inntil 850 millioner kroner til fire–seks KI-sentre av fem års varighet med oppstart i 2025. I møtet vil du få informasjon om trinn 1, utlysning av “Obligatorisk skisse før søknad til KI-sentre” og tidsplan for trinn 2, KI-sentre hovedutlysning.

Møtet er digitalt og det blir åpnet for spørsmål og svar.

Utlysningen og mer informasjon om arrangementet vil bli publisert før påske.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/ki-senterutlysning-informasjonsmote-sporsmal-svar/

Disputas Åslaug Anfinsen – 05.04.2024

Prøveforelesning:     Fredag 05. april 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                 «The value of multi-omics data for personalized nutrition»

 

Disputas:                   Fredag 05. april 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:       «The dynamics of nutritional-related blood biomarker and metabolite concentrations during the postprandial and fasting states. And the implications when using nutritional-related biomarkers and metabolites in clinical care and research settings»

 

 1. opponent:                   Professor Emerita Hannelore Daniel, Tekniske universitetet i München, Tyskland
 2. opponent:                   Professor Kjetil Retterstøl, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding (Ikke ankommet)

Disputas: Cedric Davidsen – 22.03.2024

Prøveforelesning:     Fredag 22. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Radiation, a Diagnostic and Therapeutic Tool in Medicine for over a Century»

Foto/ill.: Cedric Davidsen (tatt selv med tidsutløser)

Disputas:                   Fredag 22. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Operator radiation exposure in cardiac catheterization»

 1. opponent: PhD Margaret McEntegart, Columbia University Medical Center, USA
 2. opponent: Ph.d. Magnus Settergren, Karolinska institutt, Sverige
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Lauritz Meltzers forskningspriser til Ellen Christine Rørvik og Nina Langeland ved K2

Lauritz Meltzer, en fremtredende forretningsmann, etterlot generøst sin formue for å etablere Meltzerfondet ved UiB. Fondets hovedmål er å fremme vitenskapelige aktiviteter ved UiB og støtte eksepsjonelt talentfulle studenter. Hvert år, på Lauritz Meltzers fødselsdag (8. mars) blir tre mottakere hedret med en pris på NOK 200 000 fra dette fondet.

Verdi og betydning av forskningspriser og utmerkelser innen medisin

Hva er verdien og betydningen av forskningspriser og utmerkelser? Jeg mener at disse utmerkelsene fungerer som fyrlykter, de lyser opp veien fram mot fremragende forskning og inspirerer neste generasjon forskere. La oss se litt på æresbevisningene for 2024; bemerkelsesverdige prestasjoner fra våre ærverdige kolleger.

Anerkjennelse av ekspertise: PhD Ellen Christine Røyrvik

Forsker Ellen Christine Røyrvik, mottaker av prisen for unge forskere, inkarnerer nysgjerrighetens og innovasjonens ånd. Hennes arbeid innen genetikk og befolkningshistorie er bemerkningsverdige. Dr. Røyrviks tverrfaglige bakgrunn – som spenner over genetikk, molekylærbiologi, arkeologi og lingvistikk – har gitt henne muligheten til å utforske grunnleggende spørsmål om norsk og europeisk befolkningshistorie. Men hennes innflytelse strekker seg utover historiske spørsmål. Ved å belyse biologien til klinisk viktige sykdommer, bygger hun bro mellom vitenskapelig oppdagelse og pasientomsorg. Hennes produktive publikasjonsliste viser både bredde og dybde og understreker hennes dedikasjon til å fremme medisinsk kunnskap.

Pionér innen infeksjonsforskning: Professor dr. med. Nina Langeland

Professor Nina Langeland, som mottok æresprisen for fremragende forskning, står som et fyrtårn for fremragende infeksjonsforskning. Hennes banebrytende innsats, spesielt under koronapandemien, har reddet liv og formet vår forståelse av smittsomme sykdommer. Det som skiller henne ut, er ikke bare hennes vitenskapelige dyktighet, men også hennes ubøyelige engasjement for pasientene. Med over 25 års erfaring som overlege ved Haukeland universitetssjukehus, er Professor Langelands forskning dypt forankret i virkeligheten av pasientomsorg. Hun lytter til deres historier, observerer deres utfordringer og oversetter disse innsiktene til meningsfulle vitenskapelige undersøkelser.

Translasjonsforskning: Brobygging mellom disipliner

Professor Langelands tilnærming illustrerer essensen av translasjonsforskning. Ved å sømløst integrere klinisk erfaring med avanserte laboratoriemetoder avdekker hun kompleksitetene i sykdommer. Hennes arbeid overskrider faglige grenser og samarbeider med eksperter på tvers av institusjoner. Gjennom denne tverrfaglige synergi løser hun ikke bare kliniske gåter, men bidrar også til det bredere vitenskapelige fellesskapet.

En oppfordring til feiring

Forskningspriser og utmerkelser er mer enn bare anerkjennelse; de symboliserer dedikasjon, utholdenhet og samarbeid. Når vi hedrer Dr. Røyrvik og Professor Langeland, feirer vi forskningens ånd – den drivkraften som driver medisinen fremover. La oss fortsette å støtte våre mange veldig gode forskere, oppmuntre til nysgjerrighet og skape et miljø der fremragende forskning blomstrer.

Gratulerer til våre fremragende prisvinnere, og må deres lidenskap fortsette å lyse veien mot bedre helse og en lysere fremtid.

Reidun Lisbet Kjome utnevnt som Bergen Ambassadør

Leder for Senter for Farmasi, førsteamanuensis Reidun Lisbet Kjome, ble 11. mars 2024 utnevnt som offisiell Bergen Ambassadør for hennes innsats med organiseringen av årlige konferansen av European Association of Faculties of Pharmacy i Bergen. Årets tema på konferansen er Optimizing pharmacy workforce: Relevance, Active and Lifelong Learning (https://eafponline.eu/annual-conference/).

På den offisielle seremonien i Håkonshallen fikk Reidun utdelt et diplom av Bergens ordfører Marit Warncke. Vi gratulerer!

Professor Jutta Dierkes fra K1 fikk samme utmerkelse for hennes organiseringen av Nordic Nutrition Conference i Bergen (https://www.nnc2024.org/), vi gratulerer!

Project Management for Academics

Ønsker du å lære mer om prosjektledelse og hvordan det blir brukt i akademia? Dette kurset vil dykke ned i nyansene av prosjektledelse innenfor akademiske settinger og utforske hvordan det skiller seg fra andre sektorer. Mens vi undersøker de unike karakteristikkene ved forskningsprosjekter, vil vi også vurdere om eksterne perspektiver og strategier kan være nyttige for å forbedre prosjektledelse i akademia.

30.05.2024 – 09.00–11.30

Nygårdsgaten 5 (NG5) – Møterom 301 (“Sydneshaugen”), 1. etasje

Påmelding

https://www.uib.no/ferd/169042/project-management-academics

Transfers of personal data outside of EEA; What is the status today?

Foto/ill.: Mongta Studio

04.04.2024 – 14.15–16.00

Auditorium in JUSSII

Ane Rode will be giving a guest lecture on transfers of personal data outside of EEA as part of the courses JUS2303 and JUS3503 Privacy and data protection – GDPR.

Transfers of personal data outside of EEA; What is the status today?

In principle, transfer of personal data to a third country is prohibited. However, there are some exceptions from this rule. A transfer can take place if the conditions laid down in the provisions of the GDPR relating to the transfer of personal data to third countries are complied with by the controller or the processor. The GDPR provides different transfer mechanisms for transfers of personal data from the EEA to a third country. In the Schrems II judgement handed down by the Court of Justice of the European Union (CJEU) on 16 July 2020 , the CJEU declared that the transfer mechanism Privacy Shield for transfers between the EEA and the U.S was no longer lawful.

https://www.uib.no/fg/konkurranse/169177/transfers-personal-data-outside-eea-what-status-today

Utlysning: Blix’ forskningspris

Bildet kan inneholde: font, sirkel, elektrisk blå, merke, logo.

Blix’ fondets forskningspris utdeles til forskere under 45 år som har gjort fremragende forskningsarbeid innen temaet hjerte- og karsykdommer.

Det deles ut to priser, hver på én million kroner, og kandidater til prisen kan enten nominere seg selv eller bli nominert av andre.

Frist: 1. mai 2024.

Les mer om vilkår og søknadsprosess her: https://www.med.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2024/familien-blix-fonds-forskningspris.html

Seminarserie senter for ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Inge Tetens fra Institutt for idrett og ernæring, Københavns Universitet, vil presentere sin forskning for oss.

 Tid: Torsdag 11. april 2024 kl. 14.30-15.30

Sted: Aud. 2, BB-bygget

Professor Inge Tetens from the Department of Nutrition, Exercise and Sports at the University of Copenhagen. Her primary goal is to contribute to the advancement of knowledge and the scientific basis for optimal health and well-being through healthy diets.

One of her research areas is healthy aging. Her research in this area focuses on identifying dietary and lifestyle factors that can help older adults maintain independence, and quality of life, and prevent age-related health problems. Her current research activities relate to bone and muscle health during aging, with a focus on dietary intake of calcium, protein quantity, and quality.

Det blir lett servering.

Velkommen!

Mobiliseringsseminar til utlysning av 104 millioner til forskning på helse og omsorg i kommunene

Alrek, Kunnskapskommunene og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester inviterer til Kafédialog for kommuner og forskningsmiljøer, for å mobilisere til søknader til Forskningsrådets utlysning av 104 millioner til forskning på helse og omsorg i kommunene.

De av dere som tenker og søke sammen med kommuner fra vår region, er sterkt oppfordret til å komme, for å treffe kommunerepresentanter direkte. Unik sjanse!

Forskningsrådet kommer også (digitalt) for å introdusere utlysningen, og svare på spørsmål, samme gjør KS og Kunnskapskommunene. Kommuner er invitert til å ha stand i form av «cafebord» og en time blir satt av til direkte dialog mellom forskere (og andre aktører som vil søke) og kommuner direkte

Tid: 8. april 2024 14:00 – 16:00
Sted: Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Vil du delta på mobiliseringsseminaret som deltaker, så melder du deg på her.

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/mobilisering-forskning-pa-helse-og-omsorg/

Show off your science in Nature’s photo competition

The 2024 Working Scientist photo competition is open for entries. Capture your science on camera for a chance to appear in Nature.

Nature’s 2024 photo competition is now live, providing a chance to celebrate the diverse, interesting, challenging, striking and colourful work that scientists do around the world.

Conditions for the competition

https://www.nature.com/articles/d41586-024-00688-3

Tverrfakultær konferanse: Musikk, livskvalitet og samfunnsdeltaking

Med utgangspunkt i kunnskapsklynga Polyfon og med musikk og musikkterapi som eksempel, arrangeres denne tverrfaglige konferansen for å belyse muligheter for tverrfakultært samarbeid og UiBs potensial til å bli et ledende universitet internasjonalt innen forskingsområdet Arts and Health

Invitasjon til konferansen går til forskere på HF, KMD, Med.fak., Psyk.fak. og SV.

Sted og tid:   Nygårdsgaten 5.    3/4 -24 kl. 11.00-14.50. Påmelding innen 14/3 skjer her:  Tverrfakultær konferanse: Musikk, livskvalitet og samfunnsdeltaking | Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi | UiB

Fellesskapssamling med Computational Biology Unity (CBU)

Mange av dere har bedt om det, og vi er glade for å kunngjøre at vi vil ha et felles MED-CBU-seminar den 21. mars kl. 11:15. Som sist har seminaret som mål å fremme samhandling mellom forskere ved MED og CBU, og vil bli etterfulgt av en mingling lunsj. Seminaret vil finne sted i ‘blåbær’ rommet på CBU, 5. etasje i Datablokk på Høyteknologisenteret. Hvis du trenger hjelp med veibeskrivelse, gi beskjed. Hvis du er interessert i å delta på dette arrangementet, vennligst ta kontakt med Marc (marc.vaudel@uib.no) eller Silje (Silje.Skrede@uib.no) for å sikre at det blir bestilt nok mat. Hvis du også har forslag til aktiviteter, workshops eller ønsker å bidra til organiseringen – gi oss beskjed!

Disputas: Marianne Catharina Astor – 19.03.2024

Prøveforelesning:      Tirsdag 19. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Effects of vitamin D on bone and muscles»

Foto/ill.: Ingrid Hagerup

Disputas:                    Tirsdag 19. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:      «Hypoparathyroidism in Norway»

 1. opponent: Professor Lars Rejnmark, Aarhus universitet
 2. opponent: Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen, Gøteborgs universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Hildegunn Aarsetøy, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tomas Eagan.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Erlend Eriksen – 15.03.2024

Prøveforelesning:      Fredag 15. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «Mekanisk sirkulasjonsstøtte – til nytte eller til skade?»

Foto/ill.: Tina Vaksdal

Disputas:                    Fredag 15. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Multimodality imaging in the immediate and long-term evaluation of bioresorbable vascular scaffolds. In patients with ST-elevation myocardial infarction»

 1. opponent: Førsteamanuensis Matthias Götberg, Universitetet i Lund, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Kristin Angel, Rikshospitalet, OUS
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Dana Cramariuc.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Arleen Aune – 15.03.2024

Prøveforelesning:      Fredag 15. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Necessity for sex-specific classification and treatment targets in arterial hypertension»

Foto/ill.: Elise Aasebø

Disputas:                    Fredag 15. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Cardiac organ damage in systemic hypertension: Impact of gender, etiology, and comorbidities»

 1. Opponent:                   Professor Maria Lorenza Muiesan, Universitetet i Brescia, Italia
 2. Opponent:                 Professor emeritus Michel Burnier, Universitetet i Lausanne, Sveits
 3. Medlem av komiteen: Professor Hans-Peter Marti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas: Hilde Kristin Vindenes – 08.03.2024

Prøveforelesning:      Fredag 08. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Behandling av håndeksem»

Foto/ill.: Privat

Disputas:                    Fredag 08. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Occupational and environmental exposures: Impact on skin and associations with skin microbiome»

 1. opponent: Førsteamanuensis Åke Svensson, Lunds Universitet, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Merete Åse Eggesbø, Folkehelseinstituttet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Invitasjon til innspillsmøte om arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell ved UiB

Institutt for global helse og samfunnsmedisin Universitetsledelsen inviterer alle ansatte og studenter til innspillsmøte om arbeidet med ny inntektfordelingsmodell. Det vil bli innledning ved utvalgsleder professor Kjell Erik Lommerud.   

Tid: 14. mars. kl. 10.30-12.00
Sted: Auditoriet, Ulrike Phils hus
Alle er velkomne! 

Universitetsstyret har nedsatt et internt utvalg, ledet av Kjell Erik Lommerud, som skal vurdere konsekvensene for UiBs interne fordelingsmodell. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid slik at det kan inngå som grunnlag for UiBs fordeling av budsjett 2025.  Utvalget skal gjennom følgende punkter:

 • Vurdere i hvilken grad endringene i Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell skal gjenspeiles i universitetets- og fakultetenes interne modeller
 • Utrede mekanismer som kan støtte opp om og videreutvikle universitetets store bredde av fagdisipliner med vekt på småfagene
 • Vurdere balansen mellom fakultetenes bevilgninger og øremerket avsetning til universitetets fellesformål
 • Vurdere resultatindikatorer og insentiver på forskningssiden.
 • Med utgangspunkt i at dagens måltall skal opprettholdes, vurdere fordelingskriteriene for rekrutteringsstillinger og balansen mellom øremerkede og frie stillinger, og bruk for differensierte satser per fag
 • Vurdere UiBs modell for finansiering av arealer
 • Utrede en mulig modell for samarbeid om studieprogram på tvers av fakultet/institutt.

Bli med på OSKE juni 2023!

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp.

Administrative ansatte er nødvendig for at både OSKE12 i MED12 6. juni og OSKE6 i MED6 13. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16381978

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest tirsdag 2.april.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 
OSKE12: Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag i gruppe B

Kunngjøringer for valg av representanter fra gruppe B til instituttrådet K2 og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet.

Fristene for å sende skriftlige kandidatforslag til fakultetets valgstyre v/Gjert Bakkevold,gjert.bakkevold@uib.no er:

Kandidater til instituttrådet og fakultetsstyret – forslagsfrist 4. april

Kunngjøring kandidatforslag gruppe B instituttrådsvalg K2 2024  her:

Kunngjøring kandidatforslag gruppe B fakultetsstyrevalg 2024 her:

Cell Press virtual forum on the impact of plastics on human and ecosystem health

Join us for a virtual forum on the impact of plastic pollution on human and environmental health, highlighting the gaps in our understanding of how plastics affect human and ecosystem health and explore what needs to be done to close them.

Keynote speaker Nanna Hartmann (Technical University of Denmark) will be joined by an interdisciplinary panel featuring
Bethanie Carney Almroth (University of Gothenburg)
Philip J. Landrigan (Boston College and Centre Scientifique de Monaco)
Imari Walker-Franklin (RTI International)

Register here: https://hubs.li/Q02m6nKz0